הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 50 עמוד תרצ"א – תרצ"ב

427

סיכום בנקודות שיעור 50 חלק ח'
1. כל הלימוד ממעלה למטה הוא לימוד של הסתכלות התהליך בלי קשר למה האדם הנמצא באותו תהליך מרגיש או חווה. אלא לפי סדר עולמות עליונים שהבורא קבע.
2. ההסתכלות ממטה למעלה מפגישה את האדם עם קליפות שיוצרות קושי אבל גם מאפשרות לו – אם יעשה את התהליך – להיות שותף וע"י כך תהיה לו אישיות שמגיעה לאהבה. תו"מ מעשים טובים ותפילה הם אמצעים שמאפשרים לפעות את ה'ממעלה למטה בדרך של ממטה למעלה'
3. המסך דנקודים אע"פ שכתוב שעולה למצח דס"ג, אינו עולה אלא לפה דס"ג וס"ג עצמו בוחר לעלות אותו למצח דס"ג עפ"י האינפורמציה שהעלה המסך. אבל התחתון לא יוכל להכריח את העליון אול הוקות לו לעשות כך או אחרת.
4. עולם אצילות יוצא כפרצופים הנבדלים זמ"ז
5. הכתר של אצילות מתחלק ל-ב' – עתיק וא"א – ראש אמוני וראש מדעי.
6. את ההבחנות בין עתיק לא"א אנו לומדים מההבנה מהו ראש.
7. ראש הוא התנגדות להתלבשות, אולם בתוך התנגדות זו ישנה גם התלבשות בכח. שב' בחי' אלו הן השורש לב' הראשים הנקראים עתיק וא"א.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב