הדף היומי בתעס חלק ח' | שיעור 52 עמוד תרצ"ד – תרצ"ה

398

תובנה מחלק ח׳ – שעור 52

הסתכלות פנימית שעור 5

יראה ואהבה
עיקרו של השעור נסב סביב הקשר בין כל ב׳ ההבחנות שאנו מוצאים בכל בחינה בעולם אצילות.
תמיד הצד העליון- שמהווה את הג״ר של המדרגה, הוא בחינת חסדים, והבחינה התחתונה לו תהיה ו״ק וחכמה.

ואלו הם הזוגות הכללים:
כתר – עתיק- חסדים / א״א- חכמה
בינה – או״א-חסדים / ישסו״ת- חכמה
ז״א – זו״ן הגדולים-חסדים (חג״ת) / זו״ן הקטנים – חכמה (נה״י)

לכל בחינה יש זכר ונקבה. כך שיש 12 זוגות.
הבחינה העליונה, שהיא גם בחינת החסדים היא צד הבורא, המאציל, של אותה הבחינה לכן טבעה כטבע המאציל- השפעה (כמשפיע, הוא לעיתים ישפיע חסדים ולעיתים חכמה, אך תמיד יהיה בבחינת משפיע).
הבחינה התחתונה שהיא גם בחינת העצם, מהווה את צד הנברא שבנברא שרצונו לקבל.

עיקר התיקון הוא בצד הנברא שברצון לקבל, והתיקון לבחינת החסדים יהיה תיקון קל בלבד, זאת מכיוון ואין הצמצום נוהג בחסדים. הצמצום היה אך ורק על צורת הרצון לקבל.

מבחינת דרכי התיקון – תמיד יש להקדים את בחינת החסדים שמתקנת את האדם בבחינת ההתבטלות לצד הבורא, לעליון. היא גם בחינת יראה וענוה. לאחר שסידרנו את האני בבחינה זו אזי נוכל לבוא ולגלות את האהבה שמשביחה את החסדים – נשתמש ברצון לקבל לא למען העצמי הכוזב, אלא על מנת לבטא את חשקנו בהשפעה למאציל.

אין תגובות

להגיב