הדף היומי בתעס חלק ח' | סיכום בנקודות | שיעור 53 עמוד תרצ"ז – תרצ"ח

1258

חלק ח', הסתכלות פנימית, שיעור 53, עמ' תרצז-תרצח
1.בעולם הנקודים ואצילות לאחר שהתקבע צ"ב אין במדרגות או בפרצופים שיוצאים אלא מבחי' נשמה ומטה וכלל לא מבחי' יח' וחיה.
2. הסיבה לכך היא כפי שלמדנו בחלק ו' באות כו עמ' תטז. שרש א' ישסו"ת יצא על גל' ועיניים וכתר ואו"א שהם ראש דנקודים יצאו רק על האח"פ של הראש הכללי. והם בחי' נר"נ, כנגד בינה ז"א ומלכות
3. כל ההארה שתהה מצד החכמה בעולם אצילות ומטה, יהיה רק הארת חכמה וב' טעמים יש לנו לכך:
א' מצד הביקוש, שהביקוש מלמטה מנה"י דא"ק, הוא רק של חסדים וגבורות
ב' כל אור החכמה מופק רק מבינה שהרי אין חכמה במדרגה ובינה אינה נותנת אלא רק הארת חכמה.
4. אם כל למדנו ב' טעמים (א' מצד המבקש וא' מצד המשפיע)
5. עולם אצילות מתחלק באופן כללי, שורש המוחין שהם עתיק וא"א, המוחין שהם או"א וישסות ומקבלי המוחין שהם זו"ן ובהתאמה הם בחי נר"נ.
6. כל בחי' באצילות באופן פרטי, מתחלקת היא גם לנר"נ, הן מצד שרשי המוחין והן מצד המוחין והן מצד מקבלי המוחין.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב