תלמוד עשר הספירות -חלק יא' שיעור 1| אלף יא-יב | הדף היומי

423

הדף היומי בתע"ס חלק יא' שיעור 1 סיכום עמודים י"א-י"ב

סיכום מה למדנו היום:

היום התחלתנו בעזרת השם את חלק יא'. חלק יא' מדבר על אורות ניצוצין וכלים. אורות ניצוצין וכלים מתקיימים בג' מדורים כפי שלמדנו. ג' מדורים יש ברחם. הרחם נמצא באישה בבינה. 

והרחם מצד התפיסה הרוחנית שלנו זה מקום התודעה. מקום התודעה זה המקום כמו בית החרושת להבנות שלנו לאיך אנחנו מבינים את העולם. 

ההבנה שלנו את העולם באה דרך הרחם הן מצד מה שאנו מוצאים כתענוג והן מצד מה שאנו מוצאים כהרהור כהבנה. אז יש לנו שני מקומות עבודה במוחא ועבודה בליבא. אנחנו בד"כ לומדים על העיבור מצד הרחם מצד הגוף אבל אין רחם שנולד בלי הרהור מוקדם.

איך הוא בנוי?

כל הבנה כל בן שנולד בן או בת כמובן שהולדת בן זה ידיעה והולדת בת זה הרגשה. אז זה אנחנו לומדים באדם אחד.

איך הוא נולד? 

צריך רחם. הרחם הזה חייב להכיל כל רעיון כל הכנה של הבנה היא לא יכולה להיות רק באימפולס ככה הרגשתי אז זה ברור לי שזה ככה. זה דבר שהוא לא ראוי לא נכון לא על פי עולמות עליונים ולא כך נכון להבין לא כך נכון להוליד הבנות ולא הרגשות.

אז איך נכון להוליד?

אומר יש ג' מדורים. המדורים האלה ברחם במקום התודעה במקום תבונה מתקיימים בשלוש צורות כלים ניצוצין ואורות. כלים ניצוצין ואורות מתקיימים בג' מקומות בג' מדורים מדור שנקרא יסוד התבונה למטה, יסוד החתך באמצע, ויסוד הבינה למעלה. 

מה הם בנפש?

המקום של יסוד התבונה הוא המקום הפרקטי הצד הטכני ההבנה הפשוטה של איזה חלקים מרכיבים את הרעיון שעליו אני מדבר. אח"כ צריך לתת להם צורה לצרף אותם יחד שזה נעשה במקום הניצוצין.

כי מה זה  מקום הניצוצין?

מקום הניצוצין זה הכלים אבל של הרשימה שזה נקרא אור העב של הרשימה שזה עיקר הדבר שאני צריך לעשות. 

איך אני מצרף את החלקים של הרעיון?

ואני לא לוקח רק חלק אחד של הרעיון וקופץ למסקנות. יש הרבה חלקים לרעיון. צריכים לדעת את הפרטים. כמו שאני קורא מאמר. צריך לדעת את החלקים על מה דיברתי ואז לצרף אותם יחד.

וכשאני מסדר אותם יחד אז בניתי את הניצוצין. עכשיו צריך לתת להם גם סוג של תענוג. 

מה זה התענוג? 

לתת להם הארה. ההארה הזאת היא  קושרת אותי להבנות נוספות ולהשלכות. ההשלכות שלהם הם השלכות קרובות שזה בינה של הג"ר. השלכות היותר רחוקות זה חכמה שאני מוליד מזה דבר מדבר בהשלכות יותר רחוקות. 

יש עוד דבר שאין מה לדבר עליו שזה היחידה שזה איך אני קושר את זה להבנה השלמה שבכל הבנה יש את כל השלמות הראויה אבל זה כבר אין מה לדבר מזה כרגע זה בגמר התיקון מגיעים להבנות האלה.

אז ככה כל רעיון צריך להולד. עכשיו בן אדם אומר אני רוצה להבין למשל. נגיד איך להתייחס לקורונה אז קודם כל צריך להבין מה זה הקורונה צריכים נתונים אח"כ צריכים לראות איך מצרפים את הנתונים האלה יחד אח"כ צריכים לראות מה האורות איזה הבנות אני יכול לתת לזה להשלכות קרובות והשלכות רחוקות ואיך זה יכול הסביר לי אם אני רוצה עוד יותר את ההבנה השלמה של הקשר לבורא. 

ככה צריך לחשוב על זה אם אני חושב על זה רק מצד כואב לי אני פוחד אני רוצה להתגבר על זה שלא יהיה לי קורונה זה נפל. זה ילד עם מוטציה. זה בן שגדל עם מוטציה. ילד עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית).

אז צריך לראות שאנחנו חייבים כל רעיון להוליד. פה נתנו רעיון גשמי מאד של הקורונה צריך לקחת אותו למקום רוחני כי באים ניצוצין צריך צורה רוחנית לדבר. אוקי. למה אני אומר צריך צורה רוחנית. סליחה לא אמרתי עוד משהו פה. כשאני מביא את הניצוצין כמו שכתב לנו.

כמה ניצוצין אני מביא? 

רפ"ח ניצוצין זאת אומרת אם אני רוצה להוליד הבנה אמיתית את כל צד הגשמי שזה נקרא לב האבן אני קודם כל מוריד. לא משם אני מוליד את ההבנות שלי. 

אם אני רוצה להוליד הבנות מצד הגשמי זה רק איך להתנהג בצורה טכנית פה בעולם זה לא העניין כל הבנה שנולדת חייבת להיות הבנה רוחנית בלי לב האבן רק מהרפ"ח ניצוצין שזה רק בחינת הרוחניות של זה. 

אני אצרף לזה הבנות חדשות, מאיפה? מהאודם דאמא.

אוקי. עכשיו בא ואומר לנו תדעו לכם נכון שאמרתי לכם שביסוד הבינה אנחנו מגדלים את האורות וביסוד החתך את הניצוצין וביסוד התבונה את הכלים. 

ביסוד ההכרה העליונה אני מגדל את האורות איך זה קשור לעליונים. ביסוד החתך דהיינו במקום שבין ההכרה לתודעה לפרקטיקה יש לי את הניצוצין. וביסוד התבונה בפרקטיקה במחשבה הפרקטית יש לי את סוד הכלים.

אומר זה נכון אבל תדע לך שבכל אחד מהם יש את הכל. בכולם יש את הכל. בכלים כשאני מתחיל ביסוד דתבונה בכלים אני כבר בונה את הנפש של כולם נפש דכלים נפש דניצוצין נפש דאורות. אני עולה לניצוצין. 

כמה ניצוצין אמרנו שיש?

רפ"ח ניצוצין. אין מלכויות? כן נותנים להם את האודם דאמא זה אחד התיקונים שנותנים להם במקום הניצוצין נותנים להם את האודם דאמא או את המנצפ"ך הא' כמו שלמדנו הארת הגבורות נותנים להם את הניצוצין. 

אבל בניצוצין שזה מדרגת הרוח נותנים גם לכלים רוח זאת אומרת שהכלים שקיבלו פה את הנפש הם לא גמרו בשלושת החודשים הראשונים להיגמר אלא הם ממשיכים לגדול וכן הלאה. 

כשאני מקבל את האורות רק אז האורות קיבלו את הגמר שלהם בג"ר של אורות אבל האורות כבר בכלים התחילו להתקן הם קיבלו את הנפש דאורות בשלושה החודשים הראשונים את הרוח דאורות בשלושה חודשים השניים ואת הג"ר דאורות בשלושה חודשים האחרונים.

אז למה אמרת לי שיסוד הבינה האורות ביסוד דבינה כי זה העצם שלהם כי האורות זה הג"ר זה העצם שלהם והניצוצין העצם שלהם זה הרוח לכן אנחנו אמרנו שהם מתקנים בסוד החתך העצם שלהם מתקן שם אבל יש שם גם התכללות ואת ההתכללות מקבלים פה.

יש לנו גם בחינת יב' חודשים בעיבור יש ז' ט' ויב' למדנו את זה בחלק ט' באות כ"ב אבל אנחנו כרגע לא מדברים מזה אנחנו מדברים רק מתשעה חודשים ורק מזה מדברים.

סיכום בנקודות:

 1. בחלק יא' אנו לומדים מה קורה בתוך הרחם שבתוך האישה כדי להכין את העובר שיוכל להולד שלם.
 2. כדי להולד שלם צריך להיות בנוי העובר מאורות ניצוצין וכלים כשכל אחד מתקן מצד העצם שלו במדור שונה בתוך הרחם.
 3. תיקון עצם האורות במדור העליון ביסוד הבינה. תיקון עצם הניצוצין במדור האמצעי ביסוד החתך. תיקון עצם הכלים במדור התחתון ביסוד התבונה.
 4. היות וכל אחד מהאנ"כ (אורות ניצוצין כלים) כלול מחברו לכן לכל אחד מהם צריך להיות אורות ניצוצין וכלים שהם כנגד ג"ר רוח ונפש בהתאמה.
 5. ביסוד התבונה האורות הניצוצין והכלים כולם מקבלים בחינת נפש. וביסוד החתך כולם מקבלים בחינת רוח. וביסוד הבינה נגמרים כולם בקבלתם את בחינת הג"ר ואז מוכן העובר להולד.
 6. כל בחינות הרחם צריכים ללמוד מבחינה רוחנית שמקום התודעה של האדם הוא המקום ממנו יוצאות ההבנות וכל צורת ההרהור שהוא לשון הריון צריך להיות מסודר על פי מה שנלמד בחלק יא' כשכל מחשבה כזו צריכים לבנות אותה טרם מולידים אותה להבנה על פי ג' המדורים הנזכרים לעיל.

שאלות חזרה:

 1. מה הם ג' ההבחנות של העיבור לפרטיהם?
 2. האם כל תיקון הכלים במדור התחתון והניצוצין במדור האמצעי וכו' אם לא הסבר כיצד נעשה הדבר (להדגיש את עניין המסך)?
 3. הסבר עניין ההתכללות בעניין אנ"כ.
 4. מדוע צריך לעבר את הזו"ן אם כבר יצאו בעולם הנקודים? מהו התיקון הנצרך לעשות בהם מחדש?
 5. מהו מבחינה פנימית ההריון כיצד הוא דומה לתודעה ומה אתה לומד על צורת המחשבה שצריכה להיות לאדם?

עד כאן היום. תודה רבה.

תעס חלק י"א – א'יא-א'יב שיעור 1
1. בחלק י"א אנו לומדים מה קורה בתוך הרחם שבתוך האישה כדי להכין את העובר שיוכל להיוולד שלם.
2. כדי להיוולד שלם צריך להיות בנוי העובר מאורות, ניצוצין וכלים שכל אחד מיתקן מצד העצם שלו במדור שונה בתוך הרחם.
3. תיקון עצם האורות במדור העליון ביסוד הבינה תיקון עצם הניצוצין במדור האמצעי ביסוד החתך ותיקון עצם הכלים במדור התחתון ביסוד התבונה.
4. היות וכל אחד מהאנ"כ (אורות , ניצוצין ,כלים) כלול מחברו לכן בכל אחד מהם צריך להיות אורות ניצוצין וכלים שהם כנגד ג"ר, רוח ונפש בהתאמה.
5. ביסוד התבונה האורות הניצוצין והכלים כולם מקבלים בחינת נפש וביסוד החתך כולם מקבלים בחינת רוח וביסוד הבינה נגמרים כולם בקבלתם את בחינת הג"ר ואז מוכן העובר להיוולד.
6. כל בחינות הרחם צריכים ללמוד מבחינה רוחנית שמקום התודעה של האדם הוא המקום ממנו יוצאות ההבנות וכל צורת ההרהור שהוא לשון הריון צריך להיות מסודר עפ"י מה שנלמד בחלק י"א שכל מחשבה כזאת צריכים לבנות אותה טרם מולידים אותה להבנה עפ"י ג' המדורים הנזכרים לעיל.

שאלות חזרה:
1. מה הם ג' ההבחנות של העיבור לפרטיהם ?
2. האם כל תיקון הכלים במדור התחתון והניצוצין במדור האמצעי וכו' אם לא הסבר כיצד נעשה הדבר (להדגיש את עיניין המסך) ?
3. הסבר את עניין ההתכללות בעניין אנ"ך ?
4. מדוע צריך לעבר את הזו"ן אם כבר יצאו בעולם הנקודים ומהו התיקון הנצרך לעשות בהם מחדש ?
5. מהו הריון מבחינה רוחנית? הסבר א עניין התודעה של האדם בבחינת ג' המדורים וג' חלקי המחשבה טרם הולדתה לבן או לבת, לידיעה או הרגשה?

אין תגובות

להגיב