תלמוד עשר הספירות -חלק יא' שיעור 1| סיכום | אלף יא-יב | הדף היומי

338

תעס חלק י"א – א'יא-א'יב שיעור 1
1. בחלק י"א אנו לומדים מה קורה בתוך הרחם שבתוך האישה כדי להכין את העובר שיוכל להיוולד שלם.
2. כדי להיוולד שלם צריך להיות בנוי העובר מאורות, ניצוצין וכלים שכל אחד מיתקן מצד העצם שלו במדור שונה בתוך הרחם.
3. תיקון עצם האורות במדור העליון ביסוד הבינה תיקון עצם הניצוצין במדור האמצעי ביסוד החתך ותיקון עצם הכלים במדור התחתון ביסוד התבונה.
4. היות וכל אחד מהאנ"כ (אורות , ניצוצין ,כלים) כלול מחברו לכן בכל אחד מהם צריך להיות אורות ניצוצין וכלים שהם כנגד ג"ר, רוח ונפש בהתאמה.
5. ביסוד התבונה האורות הניצוצין והכלים כולם מקבלים בחינת נפש וביסוד החתך כולם מקבלים בחינת רוח וביסוד הבינה נגמרים כולם בקבלתם את בחינת הג"ר ואז מוכן העובר להיוולד.
6. כל בחינות הרחם צריכים ללמוד מבחינה רוחנית שמקום התודעה של האדם הוא המקום ממנו יוצאות ההבנות וכל צורת ההרהור שהוא לשון הריון צריך להיות מסודר עפ"י מה שנלמד בחלק י"א שכל מחשבה כזאת צריכים לבנות אותה טרם מולידים אותה להבנה עפ"י ג' המדורים הנזכרים לעיל.

שאלות חזרה:
1. מה הם ג' ההבחנות של העיבור לפרטיהם ?
2. האם כל תיקון הכלים במדור התחתון והניצוצין במדור האמצעי וכו' אם לא הסבר כיצד נעשה הדבר (להדגיש את עיניין המסך) ?
3. הסבר את עניין ההתכללות בעניין אנ"ך ?
4. מדוע צריך לעבר את הזו"ן אם כבר יצאו בעולם הנקודים ומהו התיקון הנצרך לעשות בהם מחדש ?
5. מהו הריון מבחינה רוחנית? הסבר א עניין התודעה של האדם בבחינת ג' המדורים וג' חלקי המחשבה טרם הולדתה לבן או לבת, לידיעה או הרגשה?

אין תגובות

להגיב