תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 5 |אלף יט-כ| הדף היומי

397

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 5 סיכום עמודים אלף יט-כ

סיכום מה למדנו היום:

אז ראשית חזרנו במעט על השיעור הקודם וראינו מה מקבלים בכל אחד מהשלבים מג' החודשים הראשונים השניים והשלישים. שיש תשעה חודשי עיבור זה נכון שדיברנו גם על י"ב חודשי עיבור אבל פה הוא מזכיר לנו שלושה חודשי עיבור ובשלושת חודשי העיבור האלה.

בתשעת חודשי העיבור האלה בכל שלושה חודשים מקבל מדרגה אחרת. ב 3 חודשים הראשונים את הנפש בשניים את הרוח ובשלישים את הנשמה.

אבל החלוקה הפנימית של כל אחד מהחודשים. כל אחד משלושת החודשים מתחלקים: ל 3 ימים ארבעים יום. וגמר השלושה חודשים.

שבג' ימים הראשונים בכל אחד מהשלבים מקבל את בחינת הנפש של אותו מקום או נפש רוח דנפש או נפש רוח דרוח או נפש רוח דנשמה. זה בג' ימים ראשונים בכל אחד מהג' חודשים. 

אח"כ ב 40 יום. 40 יום של השלושה חודשים הראשונים מקבל את הנשמה. 

של מי? 

של הנפש של העובר. 

ב 40 יום של ה 3 חודשים שניים מקבל את הנשמה של הרוח של העובר. 

וב 40 יום של ה 3 חודשים השלישים, מה מקבל? 

נשמה של נשמה של העובר. נקרא נשמה דנשמה דנפש.

ובהשלמה לג' חודשים הראשונים מקבל את החיה דנפש של העובר. 

ובהשלמה לג' חודשים שניים מקבל את החיה. מדרגת חיה בחלק מהמקומות אומר חיה יחידה מקבל את בחינת חיה בהשלמה לג' חודשים השניים את החיה של רוח של העובר. 

ובהשלמה לג' חודשים האחרונים מקבל את בחינת החיה של הנשמה של העובר. ואת היחידה מקבל אח"כ בכללות. וגם את החיה יחידה מקבל של הנרנח"י בימים האחרונים.

אח"כ מתהפך הולד עם ראשו למטה ונולד.

אז זה הסביר לנו את סדר כניסת המדרגות.

היום הסביר לנו קצת על הניצוצין. ואמר שהניצוצין האלה צריכים להיתקן. 

איך הם מיתקנים? 

הם מיתקנים כל פעם ב 3 חודשים ניתנת להם עוד מדרגה. 

הסביר לנו על 3 חודשים הראשונים ומה אמר שאיך מתחילים הניצוצין להיתקן?

קודם נכנסים הי"ט. 

למה? 

כי זה המדרגה של ז"א של בחינת מ"ה. 

מה הוא מתקן? 

נפש רוח שזה מתקיים ב 3 ימים הראשונים. 

והוא סופר אותם רק כשלוש. למה רק כשלוש הוא לא הסביר ממש. אבל הוא אמר משהו קצת הסבר ואמר שבכל יום נכנס ניצוץ אחד. בגלל שבכל יום ניכנס ניצוץ אחד אז בג' ימים נכנסים ג' ניצוצות לכן כל הי"ט האלה נחשבים לג'. 

ושואלים אותי שאלה של עבודה. שאלה מצוינת. מה השאלה?

איזה סוג של עבודה צריך לעשות בכל פעם שמקבל ניצוצין שונים?

אני קצת מפחד לענות על השאלה הזאת אבל אני יענה עליה.

אולי אבל קודם את הטכניקה לדעת. אני אחזור לטכניקה.

ב 3 ימים ראשונים נכנסים י"ט ניצוצין

ב 40 יום נכנסים עוד ל"ז ניצוצין

ועוד הי"ט שהחשבנו אותם רק כ 3

זה יחד 40 זה ב 40 יום הראשונים שנכנסת בחינת הנשמה.

לאחר מכן בהשלמה לג' חודשים נכנסים המ"ו.

מ"ו ועוד 40 יחד 86

ש 86 זה זמן העיבור עם הכולל זה 87

שאם לוקחים את החודשים הקצרים אז זה נקרא:

29 ימים בחודש כפול 3 זה 87

אז מאיפה ה 3 ימים האלה? הוא לא הסביר. איפה חסרים 3 ימים הוא לא הסביר.

אבל אפשר להגיד שהם לצורך חיה ויחידה שנכנסים.

ואפשר לומר גם שאת ה 3 ימים הראשונים כן סופרים אותם אבל אמר גם שלא סופרים אותם.

אין ממש הסבר טוב לימים האלה. אין הסבר מצד הימים. טכני אין הסבר. יש הסבר מצד החכמה.

עוד מספר לנו שמצד הניצוצין כשאני מחבר את הניצוצין י"ט ול"ז ומ"ו שהם כנגד מ"ה ס"ג וע"ב אז יוצא ק"ב.

אומר ק"ב זה נקרא קב. הקב הזה יש לו משמעות. הקב הזה זה מה שבאים לתקן. 

וכתוב רוצה אישה בקב ותיפלות מט' קבין ופרישות. אומר יש פה לכאורה מחלוקת. מה אני ירצה את מה שהיה בעולם הנקודים או דבר הרבה הרבה יותר קטן משהיה בעולם הנקודים.

תשובה: האישה רוצה קדושה דבקות גם אם זה מעט אבל יהיה בדבקות זה עדיף מאשר הרבה ויהיה בפרישות כמו בעולם הנקודים. לכן רוצה האישה בקב ותיפלות מאשר מט' קבין ופרישות. קצת אבל בדביקות מאשר הרבה ובפרישות. ככה צריך לרצות. 

אז מה העבודה שצריך לעשות? 

אז בא ומספר לנו שכאשר האדם רוצה להתחיל להרהר אז קודם כל הוא רואה את הפרטים שהם נקראים חג"ת נה"י. הפרטים של הימין והפרטים של השמאל ואיך אני מחבר אותם.

הפרטים של הימין זה איזה אברים יש באותה מחשבה שזה חג"ת נה"י שישה ימים ששת הניצוצין הראשונים שהם ביום הראשון. הדבר הראשון אני חושב על הדברים הטובים שבדבר.

הדבר השני על הגבולות באיזה גבולות אני צריך לחשוב את הדברים הללו. באיזה מסגרת מדובר. שזה גם מתפרט לשישה חג"ת נה"י מצד האודם דאמא ואני מבין שאני צריך לחשוב את הכל בסדר של צמצום ב' בסדר החוקים שנתנו מלמעלה ולא סתם בצורה מפוזרת רק כי עולים לי אסוציאציות כי זה כמו ימין בלי שמאל. 

למה בני אדם חושבים בצורה אסוציאטיבית? 

זה כמו זה. זה כמו ההוא. ופתאום נזכרים באיזו מילה. ומה המילה הזאת אומרת לי פה באמצע המשפט שלא מבינים את הכלל של המשפט. רוצים להבין את המילה באופן פרטי.

אח"כ צריך לחבר ביניהם. לחבר ביניהם זה עוד 6 ניצוצין.

זה 18 ניצוצין בהתחלה. זה צורת המחשבה בהתחלה. ימין שמאל ותחבר ביניהם.

אח"כ ב 40 יום אז נתנו את הנפש רוח רק את הקיום שבכלל תהיה מחשבה אחרת אפילו לא מתחילה המחשבה זה סתם זריקה. לא יודע איך לקרוא לזה. סתם מחשבות רגשים מפוזרים אין פה מחשבה מסודרת אם אין את הצורה הזאת.

אח"כ צריך לתת נשמה גדלות למחשבה. תמיד שכשאני נותן גדלות למחשבה צריך להוליד ממנה משהו. להוליד מהחשבה עוד נתינה לעולם. איזה פרי אני מוציא מהמחשבה אפילו שזה עוד לא פרי ממשי שאני גם יכול גם להתקיים ממנו שיגדל אותי עוד. 

כי יש שני סוגי פירות פרי של נשמה ופרי של חיה. פרי של מדרגת חיה שזה יהיה בהשלמה לג' חודשים. זה פרי שהוא עצמו יכול לקיים את עצמו כמו זרע של תפוחים שאני יכול את הזרע לשתול ולגדל עוד עץ תפוחים שיש בו המשכיות.

ויש דבר שאין בו המשכיות שניתן למישהו אחר שזה מדרגת נשמה. זה משפיע בעל מנת להשפיע או מקבל בעל מנת להשפיע במסגרת צמצום ב'. 

אז כך צריכה להתקיים המחשבה השלכות קרובות או השלכות רחוקות. כך צריכה להתקיים בכל אחד מהשלבים את הבחינות של המחשבה של האדם. 

כאשר אדם בא לחשוב הוא אומר אני יכול לחשוב הרבה מחשבות ואני יכול לחשוב הרבה לימודים ואני יכול לדבר על הרבה דברים אבל אם אין להם קיום וזה הכל נופל ואני לא יכול לעשות מהם כלום בשביל מה אתה צריך את המחשבות האלה. 

לכן מעדיפה אישה בקב אחד טהור של דבקות בקב אחד של תיפלות שזה נקרא דבקות מאשר ט' קבין בפרישות. מאשר יהיה לי המון המון מחשבות אבל אני לא עושה איתם כלום אני לא יכול להוליד מהם משהו אין בזה הרהור אמיתי אין בזה הריון.

סיכום בנקודות:

  1. למדנו על התפרטות האורות הנכנסים בכל שלב מג' החודשים הראשונים השניים והשלישים שבכל אחד מג' הימים הראשונים נכנס נפש רוח של אותה מדרגה. בהשלמה ל 40 יום נשמה. ובהשלמה לג' חודשים חיה. והיחידה ביום הבא.
  2. אנו באים לתקן בעיקר בהריון בעיבור זה הניצוצין כשבג' הימים הראשונים נכנסים י"ט ניצוצין כי הם נותנים את החיות הראשונית שהם נחשבים לג' שהרי נכנסים בג' ימים ובכל יום יש ניצוץ אחד.
  3. ב 40 יום נכנסים הל"ז ניצוצין של מילוי ס"ג שיחד עם הג' הראשונים הם 40 וזה סוד 40 יום.
  4. להשלמה לג' חודשים נכנסים המ"ו ניצוצין של ע"ב שנותנים את מדרגת החיה שיחד עם ה 40 יוצא פ"ו ניצוצין שמיתקנים.
  5. 3 חודשים אם מונים אותם כחודשים קצרים של 29 יום יוצא פ"ז שזה מה שמנינו קודם מצד הניצוצין שהם 86 ועם הכולל הם 87 שזה רמז ל 3 חודשים ואין הסבר מסביר טוב על ה 3 ימים החסרים. ואולי זה מצד זמן העיבור אולי התעברה ביום הראשון אולי בשני ואולי בשלישי.
  6. רוצה האישה בקב ותיפלות מט' קבין ופרישות דהיינו מעדיפה קב אחד מצד הארת הנפש אבל בצורה מתוקנת כמו שמקבלים בעולם אצילות מאשר את כל הט' החסרים שהם של גדלות שקיבלו בעולם הנקודים אבל נשברו.

עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב