תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 6 |סיכום בנקודות |אלף כא-כב| הדף היומי

281

1. בעיבור דז"א דאצילות יש לדון מה צריך לתקן בז"א שהוא אמור לתקן את ז"ת דנקודים שנשברו.

2. את הראש של הז"ת דנקודים שהוא מלך הדעת מתקנים הראשים דאצילות, אולם את הגוף צריך הז"א לתקן, אולם אם יתקן כמו שהיה בנקודים ישבר שוב ולכן יש לדון מה הוא יכול לתקן ומה הוא אינו יכול לתקן.

3 . לצורך כך מחלק את כל מה שקרה בעולם הנקודים לשמונה מדרגות שהם מחולקים באופן הבא :
ראש וגוף שהם שתי מדרגות | כל אחד מהם מחלק לגלגלתא ועיניים ואח"פ שאז יוצא ארבע מדרגות | כל אחד מארבע מדרגות אלו מתחלק לט' ראשונות
ומלכות כך שיוצא שמונה מדרגות וזה סידרן:

4. זה סדר המדרגות – מדרגה א' ט' ראשונות דגלגלתא ועיניים דראש.
מדרגה ב' ט' ראשונות של אח"פ דראש
מדרגה ג' מלכות דגלגלתא ועיניים דראש
מדרגה ד' מלכות של אח"פ דראש.
מדרגה ה' ט' ראשונות דגלגלתא ועיניים דגוף
מדרגה ו – ט' ראשונות של אח"פ דגוף
מדרגה ז' – מלכות דגלגלתא ועיניים דגוף
מדרגה ח – מלכות דאח"פ דגוף.

5. ישנה מחלוקת בין ב' הלל לבית שמאי מהו התיקון שצריך ליחס לז"א שנקרא חלתו של עולם האם קו אחד שהוא רק מדרגה הה' שהם ט' ראשונות דכלים דפנים או גם את מדרגה הו' שהם ט' ראשונות דכלים דאחוריים.

אין תגובות

להגיב