תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 6 | אלף כא-כב| הדף היומי

289

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 6 סיכום עמודים אלף כא-כב

מה למדנו היום?

אנחנו מתעסקים בכך שאנחנו באים לתקן את ז"א. התיקון של ז"א הוא במצב של עיבור. בעיבור הזה שאנחנו מתקנים. אנחנו מתקנים את ז"א וז"א הוא כנגד ז"ת דנקודים.

עכשיו אנחנו דנים מה אנחנו יכולים לתקן מז"ת דנקודים. הרי לתקן אותו כמו שהוא היה בנקודים אי אפשר בבת אחת בטח לא בעולם אצילות. כי אם אני אחזיר אותו למה שהוא היה קודם אז תהיה שבירה. ​​ 

מה הוא היה קודם ז"א דאצילות?

זיווג פב"פ על ג"ר דחכמה. ד"ג כך יצא מלך הדעת שהוא הכלל של עולם הנקודים. אז כמו שהוא יצא בד"ג בעולם הנקודים הוא יצא בד"ג ונשבר. ככה אני לא יכול לתקן אותו.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 6 חלק יא\תמונה שיעור 6 חלק יא d.jpg

עכשיו אני בא לתקן אותו בעולם האצילות ואני רוצה להבין מה אני מתקן בו? איך אני מתקן אותו?

ולכן הוא בא ומסביר לנו. אומר לנו תראה כשז"ת דנקודים נשבר אז הוא מתחלק באופן הבא:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 6 חלק יא\תמונה שיעור 6 חלק יא b.jpg

יש את הראש של הז"ת דנקודים שנקראים או"א או כתר ואו"א שהתאחדו ועשו זיווג פב"פ והזיווג הזה שהם עשו פב"פ בעולם הנקודים אז כתר ואו"א התאחדו. ישסו"ת כמובן לא התאחד. כתר ואו"א התאחדו ועשו זיווג.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 6 חלק יא\תמונה שיעור 6 חלק יא c.jpg

אז יש לי כלים שנשארו מצד הראש וכלים דגוף. הכלים דגוף הם נקראים ז"ת דנקודים. עכשיו הכלים דראש הם כבר התקנו כל הכלים דראש התקנו בעולם אצילות ע"י הראשים.

איזה ראשים?

עתיק א"א או"א וישסו"ת. שתיקנו את הראשים.

מה זה תיקנו את הראשים?

לקחו את הכלים של הראשים לתיקון.

עכשיו אני צריך לתקן את הז"ת דנקודים. ז"ת דנקודים זה בחינת הגוף שהתפשטו ממעלה למטה בבחינת מלך הדעת. מלך הדעת שנשבר יש לו הוא עצמו פנים ואחוריים.

מי זה הפנים?

הפנים זה הז"ת דנקודים בקטנות. האחוריים זה מה שיצא בגדלות. אז בחינת האחוריים זה הכלים שיצאו בגדלות. עכשיו בגדלות עצמה יש ט' ראשונות ומלכות.

מה זה יהיה הט' ראשונות?

מה שהתפשט בגדלות עד הטבור. מה שהתפשט מטבור ולמטה נקרא אחוריים. אבל זה כלי אחד. רק אני יכול להבחין בו שני חלקים.

עכשיו כשאני בא לתקן. את הקטנות אני יכול לתקן. אבל את הנקודה שנקראת מלכות של הגו"ע. את המלכות של הגו"ע שהיא מדרגה ז' אני לא יכול לתקן כי זאת מלכות של סיום רגלין.

וגם את הכלים דאחוריים האלה שיצאו מתחת לפרסה אני גם לא יכול לתקן. אז מה שנשבר בז"ת דנקודים שזה בכלל שייך לאצילות זה אני יכול לתקן. אבל אני רוצה לתקן גם את הכלים האלה שנשברו.

אז הוא אומר יש פה שני קווים גם את הקו הזה וגם את הקו הזה. אז אני רוצה לתקן גם את הקו הזה הוא נקרא מדרגה הו' וגם את הקו הזה אני רוצה לתקן זה קו טהור.

למה?

כי הם נשברו בכלל לא מחמת עצמם אז אני רוצה לתקן אותם. זה המדרגה הזאת זה מדרגה ה' שזה קו טהור זה צריך את העיבור לתקן אותה.

אומר רגע יש פה מחלוקת מה אני הולך לתקן. אומר למה אתה לא מתקן את הכל?

הרי תיקון כללי יהיה רק אם תעשה עוד פעם זיווג כזה ותקבל ולא תשבר. הרי אתה רוצה את האור הגדול הרי הבורא לא ברא אותך שתקבל אור חלקי. אומר נכון זה יהיה בגמר תיקון כרגע אני מדבר על התיקון בעולם אצילת ועל השכלול בעולם אצילות.

אומר עכשיו מה אנחנו נתקן בעולם אצילות ועל זה אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה. מה קורה בעיבור ואיזה מדרגות מתקנים.

ואז הוא אומר לנו שאנחנו רוצים לתקן גם את מדרגה ו' והיא נקראת אותיות במילוי בריבוע והוא אומר שהמדרגה הזאת נקראת קו חרובין ואנחנו רוצים לתקן גם אותה.

אגב כך הוא מספר לנו איך מתקנים. הוא אומר שהקליפה כשהרשימות שהיה זיווג דהכאה בעולם הנקודים והכלים נפלו למטה. למטה מהפרסה. והיה בהם ניצוצין הם קיבלו הארה מאור הזך של הרשימה לניצוצין. והניצוצין הם מחיים את הכלים את אור העב שנשאר פה למטה.

​​ C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 6 חלק יא\תמונה שיעור 6 חלק יא a.jpg

עכשיו פה יש קליפות. ואם יש פה קליפות אז הם אוחזים בהם והם אומרים להם אני אגיד לכם הם מראים להם חיסרון. הקליפה מראה חיסרון.

עכשיו יש מחלוקת. ב"ה אומר מה איכפת לי אם מראים לי חיסרון להפך אני רוצה שיראו לי חיסרון כדי להתקדם כי אני רוצה לתקן גם את מדרגה ו'.

אומר ב"ש תהיה טהור לא רוצה להתעסק בלכלוך הזה.

אומר ב"ה לא. אני רוצה להתעסק בזה. למה? כי אני באתי פה לתקן.

אומר לו אבל יהיו לך גם חטאים.

לא מעניין אותי אני רוצה לתקן באתי פה לתקן.

ויש פה שאלה קשה מאד חזקה מאד כי שניהם צודקים. שניהם צודקים. צריך להתעסק בקדושה.

בן אדם צריך ליצר לעצמו מסגרות של קדושה לא להתעסק לכאורה בדברים לא בסדר.

במה שאי אפשר לתקן שהתורה נתנה לנו מצוות לא תעשה זה וודאי אסור להתעסק בזה.

אבל פה מדובר ברשות האם אני אשתמש ויתקן גם את מה שצריך שכלול שזה קו חרובין או לא.

אז מי שמתקן את זה הוא מזין את כל העולם ואת זה נראה בהמשך.

אז זה מה שלמדנו היום.

סיכום בנקודות:

 • בעיבור דז"א דאצילות יש לדון מה צריך לתקן בז"א שהוא אמור לתקן את ז"ת דנקודים שנשברו.

 • את הראש של הז"ת דנקודים שהוא מלך הדעת מתקנים הראשים דאצילות אולם את הגוף צריך הז"א לתקן אולם אם יתקן כמו שהיה בנקודים ישבר שוב ולכן יש לדון מה הוא יכול לתקן ומה אינו יכול לתקן.

 • לצורך כך מחלק את כל מה שקרה בעולם הנקודים ל 8 מדרגות שהם מחולקים באופן הבא: ראש וגוף שהם 2 מדרגות. כל אחת מהם מחולק לגו"ע ואח"פ שאז יוצא 4 מדרגות. כל אחד מ 4 ​​ מדרגות אלו מתחלק לט' ראשונות ומלכות כך שיוצא 8 מדרגות וזה סדרן

 • זה סדר המדרגות:

 • מדרגה א' ט' ראשונות דגו"ע דראש.

 • מדרגה ב' ט' ראשונות של אח"פ דראש.

 • מדרגה ג' מלכות דגו"ע דראש.

 • מדרגה ד' מלכות של אח"פ דראש.

 • מדרגה ה' ט' ראשונות דגו"ע דגוף.

 • מדרגה ו' ט' ראשונות של אח"פ דגוף.

 • מדרגה ז' מלכות דגו"ע דגוף

 • מדרגה ח' מלכות דאח"פ דגוף.

 • ישנה מחלוקת בין ב"ה לב"ש מהו התיקון שצריך ליחס לז"א שנקרא חלתו של עולם. האם קו אחד שהוא רק מדרגה ה' שהם ט' ראשונות דכלים דפנים או גם את מדרגה הו' שהם ט' ראשונות דכלים דאחוריים.

עד כאן היום. תודה רבה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 6 חלק יא\תמונה שיעור 6 חלק יא e.jpg

 

 

 

1. בעיבור דז"א דאצילות יש לדון מה צריך לתקן בז"א שהוא אמור לתקן את ז"ת דנקודים שנשברו.

2. את הראש של הז"ת דנקודים שהוא מלך הדעת מתקנים הראשים דאצילות, אולם את הגוף צריך הז"א לתקן, אולם אם יתקן כמו שהיה בנקודים ישבר שוב ולכן יש לדון מה הוא יכול לתקן ומה הוא אינו יכול לתקן.

3 . לצורך כך מחלק את כל מה שקרה בעולם הנקודים לשמונה מדרגות שהם מחולקים באופן הבא :
ראש וגוף שהם שתי מדרגות | כל אחד מהם מחלק לגלגלתא ועיניים ואח"פ שאז יוצא ארבע מדרגות | כל אחד מארבע מדרגות אלו מתחלק לט' ראשונות
ומלכות כך שיוצא שמונה מדרגות וזה סידרן:

4. זה סדר המדרגות – מדרגה א' ט' ראשונות דגלגלתא ועיניים דראש.
מדרגה ב' ט' ראשונות של אח"פ דראש
מדרגה ג' מלכות דגלגלתא ועיניים דראש
מדרגה ד' מלכות של אח"פ דראש.
מדרגה ה' ט' ראשונות דגלגלתא ועיניים דגוף
מדרגה ו – ט' ראשונות של אח"פ דגוף
מדרגה ז' – מלכות דגלגלתא ועיניים דגוף
מדרגה ח – מלכות דאח"פ דגוף.

5. ישנה מחלוקת בין ב' הלל לבית שמאי מהו התיקון שצריך ליחס לז"א שנקרא חלתו של עולם האם קו אחד שהוא רק מדרגה הה' שהם ט' ראשונות דכלים דפנים או גם את מדרגה הו' שהם ט' ראשונות דכלים דאחוריים.

אין תגובות

להגיב