תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 7 |סיכום בנקודות |אלף כג-כד| הדף היומי

972

סיכום בנקודות-– תע"ס חלק י"א עמ' אלף כג-כד – שיעור 7
1. קב טהור מציין את הכלים דפנים שהתקנו בקביעות בעולם אצילות.

2. קב חרובין מציין את הכלים דאחוריים שנשברו בעולם הנקודים והם מציינים את גדלות המדרגה שגם אותם צריך לתקן.

3. במדרגה הו' יש שם ומילוי, השם מורה על הדרך שבו פועלת המדרגה למשל במדרגה הו' כפי שקרה בעולם הנקודים שהתפשטה למטה מפרסה עד סיום רגלין. המילוי שהוא העוביות מורה על גובה הקומה שבמקרה זה היא גדלות.

4. במדרגה הה' השם מורה על התפשטות רק עד הפרסה ולא יותר כפי שהיה בקטנות דעולם הנקודים.

5. היות ואסור לקבל בעולם אצילות בזמן תיקון גדלות עם התפשטות למטה מפרסה לכן לכאורה א"א לתקן את מדרגה הו'.

.6. ישנה מדרגה אמצעית שמאפשרת את התיקון של מדרגה הו' באופן חלקי ע"י כך שמעלים את העוביות דהיינו המילוי של מדרגה ו' ומחברים אותה לשם של מדרגה הה' ובכך יוצרים סוג של גדלות חדשה, גדלות שמתפשטת עד הפרסה לפי השם של מדרגה הה'.

7. לסיכום נאמר שבעולם אצילות אפשר לתקן את מדרגה הו' באופן חלקי ומדרגה זו נקראת גדלות של עולם אצילות בבחינת אח"פ דעלייה, במצב זה ז"א נקרא קיטע ללא רגלים המתפשטים לבי"ע.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב