תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 7 |אלף כג-כד| הדף היומי

282

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 7 סיכום עמודים אלף כג-כד

למדנו בשיעור הקודם את ההבדל בין קו טהור לקו חרובין ואמרנו שקו טהור הוא בחינת התיקון של כלים דפנים של עולם הנקודים.

בעולם הנקודים היתה שבירה. עולם אצילות בא לתקן את עולם הנקודים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 7 חלק יא\תמונה שיעור 7 חלק יא a.jpg

כך בתוך אדם. אדם מרגיש שקרה לו איזה שהוא כאוס. קרה לו איזה שהיא שבירה. הוא כעס. נהיה עצוב. קרה לו אסון. לא משנה מה. הקב"ה הראה לו שהוא לא במקום הראוי.

עכשיו הוא צריך הוא אומר אוקי אני בא לסדר ולנהל את חיי מחדש אני רואה שבצורה שבה פעלתי קודם היא צורה לא נכונה.

אז אומרים לו תדע לך קודם כל תסדר את הראש שתהיה לך השקפה נכונה. את הראש אין בעיה אתה יכול לסדר.

סידרת את הראש עכשיו אתה צריך לסדר גם את הפעילות שלך. את הצורה שבה זה יתפשט ללב. את הראש אתה יכול לסדר כי מה שנשבר זה לא הראש מה שנשבר זה הלב. הראש לא נשבר. את הראש אפשר לתקן. זה גם עבודה גדולה לתקן את הראש. אבל קודם מתקנים את הראש. אז הראש זה הראש דעולם אצילות שממנו דיברנו הרבה בחלק ח' ואנחנו לא רוצים להרחיב עליו היום.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 7 חלק יא\תמונה שיעור 7 חלק יא b.jpg

שזה המדרגות שנקראות א' ב' ג' ד' שדיברנו עליהם בשיעור הקודם שאותם מסדרים בכל מה שקורה בראשים עתיק א"א או"א וישסו"ת.

עכשיו אנחנו רוצים לבוא לתקן גם את הגוף לתקן גם את הלב גם להגיע. חייב להגיע.

אני פשוט רואה פה משהו שמישהו כתב כשם שאדם חייב לשאוף לשלמות חייב לדעת שאין שלמות. רק להוסיף עוד מילה אחת. אין שלמות בדרך. אבל חייב להאמין שאפשר להגיע לשלמות בגמר תיקון כי אם לא הקב"ה התבלבל והקב"ה לא התבלבל. אפשר להגיע לשלמות.

אז הנה תראו בציור אנחנו רוצים לתקן. בא עולם התיקון שנקרא עולם אצילות בא לתקן את מה שקרה בשבירה בעולם הנקודים.

עולם הנקודים היתה לנו שבירה תיקנו בד' מדרגות את הראש של הנקודים. באנו לתקן עכשיו גם את הגוף. בגוף יצאו שתי בחינות. בחינת קטנות ז"ת דנקודים ובחינת גדלות.

באנו להתחיל לתקן את הגוף והתחלנו לתקן את מדרגה ה'. מדרגה ה' היא הט' ראשונות של הכלים דפנים. אותם אנחנו באים לתקן. וזה נקרא קו טהור.

למה הוא טהור?

כי הוא יכול להיתקן בצורה מלאה בעולם אצילות. והוא טהור.

מה זה טהור?

נקי מסיגים. נקי מהלכלוך הזה של מקבל בעל מנת לקבל שגרם לשבירה. אז הוא יכול לא להישבר.

אז למה נשבר קודם?

כי הוא התחבר לכלים דגדלות ויחד איתם הוא נשבר. עכשיו עשינו חיזוק לפרסה. החיזוק בפרסה מתבטא בעיקר במדרגה ו'.

מה זה במדרגה ו'?

במדרגה ו' זה מדרגת הגדלות. במדרגת הגדלות עשינו תיקון שלא נקבל את מדרגת הגדלות כמו שהיא כי זה גרם לשבירה.

מה כן נעשה? אז מה נשאר רק בקטנות בעולם אצילות? זה גם לא אפשרי.

אז אנחנו רוצים להמשיך לתקן את כל הנצוצין שנפלו למטה. אז כל הנצוצין שנפלו למטה נקראים קו חרובין. קו חרובין. את הקו חרובין אנחנו גם רוצים לתקן כי זה הגדלות.

אז איך מתקנים את הקו חרובין על זה באנו לדבר בשיעור ​​ היום.

ומה אמרנו?

קו החרובין זו מדרגה ו' שזה האח"פ דהיינו הגדלות אני רוצה לתקן עכשיו את הגדלות.

איך תתקן את הגדלות?

אז את הקטנות ידעתי איך לתקן פעלתי בעולם אצילות כמו בעולם הנקודים בקטנות. וגם עשיתי חיזוק לפרסה. גנזתי את הגדלות שזה התיקון של גניזו דאו"א. גנזתי אותם למעלה אמרתי אני לא מקבל גדלות כזאת.

אבל מה תישאר בקטנות כל החיים תגיד אני מסתפק במועט טוב לי ככה. אומר אי אפשר. הבורא רוצה שתקבל את כל האור. אז אתה צריך גם לעשות כדי לקבל את כל האור.

אז אני צריך להמשיך לתקן את מה שנשבר.

מה נשבר?

נשבר גם הגדלות שזה מדרגה הו'. אומר אתה יכול לתקן גם את מדרגה הו'. אבל בכל מדרגה יש שם ועוביות כמו שראינו בשמות יהוה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 7 חלק יא\תמונה שיעור 7 חלק יא d.jpg

​​ יש שם ויש עוביות. עוביות זה אותיות המילוי הם נקראים עוביות. אז בכל מדרגה שאני רואה שיש שם ועוביות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 7 חלק יא\תמונה שיעור 7 חלק יא c.jpg

מה התפקיד של השם?

לתת את הדרך.

מה עוביות?

לתת את גובה קומה. אז אם אני רוצה למשל גובה קומה של גדלות אז אני צריך להשתמש בעוביות של גדלות.

שם אומר לי את הדרך. למשל במדרגה הו' מה העוביות אומרת? העוביות אומרת גדלות.

מה השם אומר? התפשטות עד סיום רגלין שמבחינתנו זה למטה מפרסה זה אסור.

אם השם אומר התפשטות עד סיום רגלין למטה מפרסה אסור לי. מצד שני אני רוצה גדלות אני רוצה את העוביות.

אז אומר אין בעיה אנחנו נעשה הפרדה אתה תשתמש בעוביות אבל לא בדרך הזאת של התפשטות עד סיום רגלין.

אתה תשתמש בעוביות אבל בהתפשטות עד איפה?

אז בוא נראה יש עוד דרך. יש את מדרגה ה'.

מה השם של מדרגה ה'?

התפשטות עד הפרסה לא יותר.

ומה אומר העוביות שלה?

קטנות.

אז הוא אומר עכשיו אני רוצה לעשות שילוב שזה נקרא אח"פ דעליה. אני רוצה את השם של מדרגה ה' עם הגובה קומה שזה גדלות של מדרגה ו'.

וכאשר אני משתמש עם השם של מדרגה ה' ועוביות גובה קומה שזה נקרא גם מילוי של מדרגה הו' אז אני מתקן את העוביות אבל לא את השם.

עכשיו אומר אם השם עומד לבד אני לא יכול להשתמש בו אם הוא בלי עוביות.

מה אני אשתמש?

יש לי רעיון אני אומר התפשטות עד סיום רגלין.

יש לך על מה לעשות זיווג יש לך ממה לקבל את האור זה לא עוזר לך שאתה רק רוצה זה לא עוזר לך שיש לך בפנטזיה את הרעיון אתה צריך לממש אותו כדי שירד ללב. ולכן אתה צריך מדרגה הזאת מדרגה הו' לא יכול להיתקן השם אלא יכול להיתקן רק העוביות.

לכן איך מתקנים בתפילות מתקנים כך שמשתמשים בהתפשטות עד הפרסה בשם של שמדרגה ה' ואז מדרגה ו' נקרא קיטע.

למה קיטע?

כי אין לא רגלים כי הוא בא ומתפשט בגדלות עד הפרסה.

ואם הוא מתפשט בגדלות עד הפרסה אז מי שמורה לו איך להתפשט זה הקטנות זה נקרא אח"פ אבל דעליה. אח"פ שלא במקומם.

לכן מדרגה הו' נקרא קיטע. עכשיו אומר לנו האם מותר לצאת בקיטע? ויש כל מיני חוקים על הקיטע על אח"פ דעליה. איך משתמשים באח"פ דעליה? מה מותר שם? מותר זיווג? מותר הסתכלות? זה צריכים ללמוד יש חוקים אי אפשר לעשות מה שרוצים.

סיכום בנקודות:

  • קו טהור מציין את הכלים דפנים שהיתקנו בקביעות בעולם אצילות.

  • קו חרובין מציין את הכלים דאחוריים שנשברו בעולם הנקודים והם מציינים את גדלות המדרגה שגם אותם צריך לתקן.

  • במדרגה הו' יש שם ומילוי. השם מורה על הדרך שבו פועלת המדרגה למשל במדרגה הו' כפי שקרה בעולם הנקודים שהתפשטה למטה מפרסה עד סיום רגלין. המילוי שהוא העוביות מורה על גובה הקומה שבמקרה זה היא גדלות.

  • במדרגה ה' השם מורה על התפשטות רק עד הפרסה ולא יותר כפי שהיה בקטנות בעולם הנקודים.

  • היות ואסור לקבל בעולם האצילות בזמן תיקון גדלות עם התפשטות למטה מפרסה לכן לכאורה אי אפשר לתקן את מדרגה הו'.

  • ישנה מדרגה אמצעית שמאפשרת את תיקון מדרגה הו' באופן חלקי ע"י כך שמעלים את העוביות דהיינו המילוי של מדרגה הו' ומחברים אותה לשם של מדרגה הה' ובכך יוצרים סוג של גדלות חדש. גדלות שמתפשטת עד הפרסה לפי השם של מדרגה ה'.

  • לסיכום נאמר שבעולם אצילות אפשר לתקן את מדרגה הו' באופן חלקי ומדרגה זו נקראת גדלות של עולם אצילות בבחינת אח"פ דעליה. במצב זה ז"א נקרא קיטע ללא רגלים המתפשטים לבי"ע.

עד כאן היום. תודה רבה.

 


סיכום בנקודות-– תע"ס חלק י"א עמ' אלף כג-כד – שיעור 7
1. קב טהור מציין את הכלים דפנים שהתקנו בקביעות בעולם אצילות.

2. קב חרובין מציין את הכלים דאחוריים שנשברו בעולם הנקודים והם מציינים את גדלות המדרגה שגם אותם צריך לתקן.

3. במדרגה הו' יש שם ומילוי, השם מורה על הדרך שבו פועלת המדרגה למשל במדרגה הו' כפי שקרה בעולם הנקודים שהתפשטה למטה מפרסה עד סיום רגלין. המילוי שהוא העוביות מורה על גובה הקומה שבמקרה זה היא גדלות.

4. במדרגה הה' השם מורה על התפשטות רק עד הפרסה ולא יותר כפי שהיה בקטנות דעולם הנקודים.

5. היות ואסור לקבל בעולם אצילות בזמן תיקון גדלות עם התפשטות למטה מפרסה לכן לכאורה א"א לתקן את מדרגה הו'.

.6. ישנה מדרגה אמצעית שמאפשרת את התיקון של מדרגה הו' באופן חלקי ע"י כך שמעלים את העוביות דהיינו המילוי של מדרגה ו' ומחברים אותה לשם של מדרגה הה' ובכך יוצרים סוג של גדלות חדשה, גדלות שמתפשטת עד הפרסה לפי השם של מדרגה הה'.

7. לסיכום נאמר שבעולם אצילות אפשר לתקן את מדרגה הו' באופן חלקי ומדרגה זו נקראת גדלות של עולם אצילות בבחינת אח"פ דעלייה, במצב זה ז"א נקרא קיטע ללא רגלים המתפשטים לבי"ע.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב