תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 8 |אלף כה-כו| הדף היומי

243

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 8 סיכום עמודים אלף כה-כו

מה למדנו היום? 

חזרנו על השיעור הקודם והסברנו את ההבדל בין קב טהור לקב חרובין. ואמרנו שקב נובע משתי מקומות. אנחנו תמיד מדברים בעולם אצילות מתיקון הניצוצין.

מה זה ניצוצין?

אור העב של הרשימה זה נקרא ניצוצין. הם נפלו לבי"ע.

יש את הניצוצין של זמן הקטנות של עולם הנקודים שאותם אנחנו מתקנים בקביעות דעולם אצילות זה נקרא קב טהור שזה המילואים של ע"ב ס"ג מ"ה שהם כנגד מ"ו ל"ז י"ט שזה המילואים האלה בלי השמות.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 8 חלק יא\תמונה שיעור 8 חלק יא c.jpg

מי זה השמות?

השמות זה אור הזך שהוא רק אור שאני לא יודע לפרש אותו לכן הוא נראה אותו דבר. אור הזך של הרשימה שנשאר באצילות. זה לא אור הזך הכללי.

מה קרה לאור הזך הכללי?

הסתלק לראש. נשאר רק רשימה. עכשיו תמיד הרשימה צריכה להזין את הכלי.

אם אני רעב מה מזין לי את זה? איך אני מרגיש שאני רעב?

אני נזכר בתפוח. בסטייק שאכלתי אתמול. בלחם שאכלתי אתמול. הזיכרון של מה שאכלתי זה רק הצורה של הרעב שלי. אני רעב עכשיו לזה. זה נקרא רשימה.

אז הרשימה הזאת מחולקת גם לשתיים אור העב של הרשימה שנקרא ניצוץ נפל לבי"ע.

עכשיו כשאנחנו רוצים לתקן משהו. לתקן איזה רצון. ואנחנו אומרים שבשבירת הכלים או כשבן אדם חוטא או פוגם אז כל הרצון שלו יורד לקליפה.

זאת אומרת שכשהוא מפרש משהו אז איך הוא מפרש אותו?

דרך קליפה.

מה רוצה הקליפה?

היא רוצה רק את הגופניות את הזמן והמקום.

למשל מה הקליפה של עולם הזה?

אתה רוצה שיהיה לך כוח העיקר שיהיה לך הרבה כסף. אומר זה לא הכוח. כוח זה כוח פנימי כוח של אמונה. אבל ככה הקליפה רוצה שתפרש.

אבל אתה רוצה כוח אז מה אתה צריך לעשות איך אתה מתקן את זה?

אתה מעלה ניצוץ של הרצון לכוח מחבר אותו עם השם שלו.

מי זה השם שלו?

אור הזך של הרשימה שנשאר במקום השראה עליונה ואז אתה יכול לעשות עליו זיווג.

מה זה לעשות עליו זיווג?

לקבל חזרה את ההרגשה אפילו לרגע איך זה בהשראה עליונה. איך זה בעולם אצילות. ואז אתה מתקן את הרצון הזה.

למה?

כי הבאת אותו למקום של קדושה.

פתאום אתה יודע מה זה להרגיש אהבה ולא רק מה זה אנוכיות וגאווה.

פתאום אתה יודע להרגיש מה זה קידוש של שבת. שאתה לא רק שותה יין טעים או יין לא טעים ולא רק שיש אוירה של נרות ושמחה בין החברים או במשפחה זה לא קידוש.

קידוש איך אני יכול להבדיל את השבת שזה זמן מיוחד ומקודש מיום החול. פתאום להרגיש את המציאות של הזמן הזה שזה דבר עילאי.

אז אני כל דבר שאני עושה אז אני צריך להבין למה לחבר אותו בעולם אצילות. זה נקרא לתקן ניצוצין להעלות את הכלי של הזיכרון כדי שאני אוכל לזכור את הרצון שלי שיהיה בקדושה ולא בטומאה. כי הקליפות אוחזות לי את הרצון.

עכשיו הצלחנו בעולם אצילות לקבע את עצמנו כיהודים או את היהדות הצלחנו לקבע לקביעות. אני מקיים את ההלכות אני אדם דתי קיבעתי את עצמי חושב בצורה כללית של יהודי.

עכשיו עולים כל מיני רצונות והרצונות האלה שעולים לי אני גם צריך לתקן אותם וזה נקרא קב חרובין. אותם רצונות שנשארו בקליפות ואני צריך לתקן אותם. הרי אנחנו מכירים את זה בעצמנו. אני לא יכול להגיד טוב אני מושלם לגמרי יש לי עדיין רצונות שהם מפורשים אצלי כקליפות.

זאת אומרת שאני רוצה הרבה דברים בעולם הזה. אני רוצה כבוד ואני רוצה תאווה ואני רוצה מנוחה ועצלות וגאווה ואני רוצה שיתנו לי מה עוד רוצים? רכוש ממשלה נכון יופי. השכלה ידיעות. כל זה אנחנו מבקשים ורוצים.

אבל כשאני רוצה את הדברים האלו אני צריך להבין הקליפה דוחקת אותי ואני רוצה להביא את זה לקדושה.

אז מי יכול לתת לי את הקדושה של זה?

הוא אומר רק מדרגה ה'.

מי זה מדרגה ה'?

אותה קביעות שיש לי בקדושה. ככל שעולם אצילות שלי יותר גבוה ככה הקביעות שלי של הקדושה היא יותר גבוהה.

עכשיו פה כדי להבין את זה בעולמות אז הוא חילק לנו את זה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 8 חלק יא\תמונה שיעור 8 חלק יא b.jpg

הוא אמר כל הראש זה ד' מדרגות הראשונות. ד' מדרגות הראשונות זה צד הראש. זה תוקן בגדלות דאצילות.

כשבאנו לתקן את ז"א דאצילות:

אז בקטנות תיקנו את מדרגה ה' זה קב טהור.

באנו לתקן את מדרגה ו' שזה אותיותיה במילוי בריבוע שזה הקב חרובין.

אז כשבאנו לתקן אותם אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים.

למה אנחנו לא יכולים? כי מי הם?

הם אלה שיצאו בצמצום א'.

מה זה צמצום א'?

מה אני רוצה. איך אני דואג לעצמי. עד כדי כך שזה נהיה חופש הפרט. הרצון של הפרטיות כאילו זה התורה.

מה הם רוצים?

הקליפה רוצה להשתלט ולהגיד שהפרטיות קובעת. הפרטיות לא קובעת הכלל קובע. הקפיטליזם שולט בעולם היום.

למה?

אומר הפרט כל אחד מה שהוא רוצה יעשה. מה זה כל אחד מה שהוא רוצה יש כלל אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 8 חלק יא\תמונה שיעור 8 חלק יא a.jpg

ולכן אי אפשר לתקן את המקום הזה שלמטה מפרסה.

מה כן אפשר לעשות?

אפשר להעלות את המקום הזה למעלה מפרסה ולתקן אותו למעלה. זה נקרא שמעלים את הניצוץ של מדרגה ו' ומחברים אותו עם השם של מדרגה ה'.

מי זה השמות?

אור הזך של הרשימה שנשאר באצילות.

מי זה הניצוץ?

אור העב של הרשימה שנפל לקליפות. אנחנו רוצים לחבר. אני רוצה לתקן גם את הגדלות תחבר אותה לדרך שם זה הדרך בא אני הולך. ​​ לשם של עולם אצילות. אתה לא יורד לפרטיות שלך. ​​ 

אתה רוצה קדושה תעשה את זה מטעם הכלל. אתה רוצה לאכול סעודה טובה תאכל סעודת מצווה. סעודה אחרת תאכל סעודה רגילה פשוטה זה לא הקדושה שלך. אתה רוצה לאכול תפוח תברך עליו. למה?

תחבר אותו לקדושה. מה שהצלחתי לחבר מזה לקדושה זה צד התיקון שלי. מה שאכלתי רק כי זה טעים לי לתאווה האישית שלי.

כמו שאומרים הפושעים העיקר שאתה נהנה מזה. אז זה פשע אתה מזין את הקליפה. אתה גורם לקליפה להשתלט עליך עוד יותר כשאתה עושה רק כי אתה נהנה מזה. ולכן פה אנחנו מתקנים. עכשיו הוא אומר מתי אני יכול לתקן את זה?

הוא אומר רק ביום השבת ובתפילות אתה יכול לתקן את זה.

אז מה אני יעשה באמצע השבוע?

כל אמצע השבוע שלך אתה עובד בשביל שבשבת תוכל לעלות ולעשות את התיקון הזה.

אז מה אני צריך לעשות באמצע השבוע?

עוד לא דיברנו על זה מה אני עושה ביום חול אלא אנחנו רק באנו להגיד שביום השבת אנחנו יכולים להעלות את הקב חרובין האלה ולתקן אותם באופן חלקי במקום הקדושה.

וזה אומר שאני מחבר את הניצוצין שזה נקרא המילואים של מדרגה ו' עם השמות של מדרגה ה'. אנחנו עוד נדבר על זה מחר נראה גם איזה השלכות יש לזה לתיקונים שלנו.

סיכום בנקודות:

  • קב טהור הוא הניצוצין של קטנות דעולם הנקודים שניתן לתקן אותם בקביעות דעולם אצילות בז"א.

  • קב חרובין הם הניצוצין של גדלות דעולם הנקודים שנמצאים בבי"ע ואינם מתוקנים בקביעות דעולם אצילות.

  • אין אפשרות בזמן תיקון לתקן בצורה מלאה את מדרגה הו' דהיינו את הניצוצין של הגדלות דעולם הנקודים.

  • האפשרות שנוצרה הנקראת אח"פ דעליה היא לחבר את הגדלות שנקראת אח"פ שהם המילואים של מדרגה הו' עם השמות של מדרגה ה' ובכך ליצר מציאות של גדלות במסגרת צמצום ב'.

  • תיקון זה ניתן לעשות רק ביום השבת ביום טוב ובתפילת עמידה וגם שם זה מוגבל שרק את הפנימיות של המדרגה הזאת לוקחים ולא את חיצוניותה. אם עולה הנקודה הפנימית עם חיצוניותה צריכים לעשות תיקון להוריד את התפיסה החיצונית ולתקן רק את הנקודה הפנימית של אותה מדרגה. צריכים תיקון של הלובן דאבא להוריד את החיצוניות של התפיסה ורק הפנימיות עומדת לתיקון.

  • מכאן והלאה כל רצון שעולה לנו נבדוק מה פנימיות הרצון ונדע שרק זה ניתן לתקן.

עד כאן היום. תודה רבה.

 


סיכום בנקודות-– תע"ס חלק י"א עמ' אלף כה-כו – שיעור 8
1. קב טהור הוא הניצוצין של קטנות דעולם הנקודים שניתן לתקן אותן בקביעות דעולם האצילות דז"א.

2. קב חרובין הם הניצוצין של גדלות של עולם אצילות שנמצאים בבי"ע ואינן מתוקנים בקביעות דעולם אצילות.

3. אין אפשרות בזמן תיקון לתקן בצורה מליאה את מדרגה הו' דהיינו את הניצוצין של הגדלות של עולם הנקודים.

4. האפשרות שנוצרה הנקראת אח"פ דעלייה היא לחבר את הגדלות שנקראת אח"פ שהן המילויים של מדרגה הו' עם השמות של מדרגה הה' ובכך לייצר מציאות של גדלות במסגרת צ"ב.

5. תיקון זה ניתן לעשות רק ביום השבת, ביום טוב ובתפילת עמידה, וגם שם זה מוגבל שרק את הפנימיות של המדרגה הזאת לוקחים ולא את חיצוניותה אם עולה הנק' הפנימית עם חיצוניותה צריכים תיקון של הלובן דאבא להוריד את החיצוניות של התפיסה ורק הפנימיות עומדת לתיקון.

6. מכאן ולהלאה כל רצון שעולה לנו נבדוק מה פנימיות הרצון ונדע שרק זה ניתן לתקן.

אין תגובות

להגיב