תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 9 | אלף כז-כח| הדף היומי

240

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 9 סיכום עמודים אלף כז-כח

מה למדנו היום?

היום אחרי שהגדרנו אתמול שמצב הקדושה בגדלות זה כשאנחנו מעלים את המילואים של מדרגה ו' עם השמות של מדרגה ה' שזה נקרא אח"פ דעליה גדלות אבל במקום השפעה.

הבנו שזה קורה ביום השבת במצב של עלית עולמות והאח"פ זאת אומרת הרצון לקבל שנמצא בבי"ע לא יכול להתחבר לשם שלו של מדרגה ו'.

למה?

כי השם שזה אור הזך של הרשימה שנמצא בעולם אצילות אם מתחברים אליו אז מתנהגים לפי מה שהוא אומר.

מי זה השם של מדרגה הו'?

זה מה שיצא בגדלות בעולם הנקודים. בגדלות בעולם הנקודים השם שלהם הוא תקבל בצמצום א' הם מראים לי את הדרך איך לקבל. אז אני לא יכול להתחבר לשם הזה

אז למי מתחברים?

לשם של מדרגה ה'.

וכשהכלים דגדלות דהיינו הניצוצין שזה אור העב של הרשימה מתחברים שהם באו מהגדלות של מדרגה ו' שהם באים להתחבר באצילות ואני רוצה לעשות עליהם זיווג אז אני מקבל גדלות אבל אני צריך לחבר אותם למדרגה ה' ולא למדרגה ו'.

מי זה מדרגה ה'?

הקטנות. את הקטנות תיקנתי בצורה מלאה בעולם אצילות. שזה הכלים דקטנות של עולם הנקודים אז הניצוצין שלהם העלתי ותיקנתי אותם תיקנתי אותם העלתי את הכלים הכל נחמד וטוב ויפה ושלם מטעם הכלים דקטנות שזה נקרא קב טהור.

עכשיו אני בא גם את הקב חרובין

מה זה קב חרובין?

מספר האותיות של המילואים של ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן. שזה קב. זה נקרא קב חרובין. אז אני צריך לחבר אותם לשמות שלהם.

אומר אוקי הבנתי. אבל איך אני עושה את זה?

אומר לך רק את הפנימיות שלהם אתה מעלה כך למדנו בשיעור הקודם. רק את פנימיות הרצון אתה יכול להעלות כשאתה רוצה לעלות להגיע לגדלות. כי אם תעלה את חיצוניות הרצון אתה תצטרך להתחבר לשמות של הו'.

בשיעור הזה הסביר לנו יותר מה הכוונה להעלות רק את פנימיות הרצון של המילואים.

כי גם המילואים האלה שזה הניצוצין של מדרגה הו' אי אפשר להעלות את החיצוניות שלהם אלא רק את הפנימיות שלהם ואת זה הוא תיאר לנו באופן הזה:

שהוא אומר לנו שאת האח"פ של המילוי של מדרגה הו' אני לא יכול להעלות. אני מעלה רק את הגו"ע שלהם.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 9 חלק יא\תמונה שיעור 9 חלק יא a.jpg

מה זה גו"ע?

שואל הרב"ש אם אתה מעלה רק גו"ע. גו"ע זה קטנות. איך אתה תקבל מזה גדלות? זאת השאלה. ברורה השאלה?

תשובה:

כשאני מדבר על גו"ע האלה זה גו"ע במסגרת הגדלות זה לא הגו"ע של הרצונות של קטנות.

אז אומר הרב"ש שהיה לנו אחרי השבירה ד' סוגי רצונות. כי באמת בצמצום ב' הרצון התחלק לרצון להשפיע שזה גו"ע ורצון לקבל שזה אח"פ.

וכאשר יצא עולם הנקודים הוא באמת יצא בקטנות שהיו רק כלים דהשפעה ולא היה כלים של רצון לקבל. היה רק חסדים.

אבל בגדלות היה כבר רצון לקבל של צמצום א' והתפשט כשהם נשברו הם נשברו פנים ואחור. גם הקטנות הצטרפה לגדלות ונשברה.

הוא אומר אחרי השבירה היה ערבוב בין גו"ע ואח"פ.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 9 חלק יא\תמונה שיעור 9 חלק יא b.jpg

איך היה הערבוב?

באמת היו רצונות רק של השפעה שזה מדרגה ה' שהם היתקנו בקביעות דעולם אצילות שזה נקרא קב טהור.

אבל יש גם כלים של השפעה שנכללו מקבלה וכלים דקבלה שנכללו מהשפעה ויש כלים דקבלה.

כלים דקבלה זה מדרגות הז' והח'.

כלים דהשפעה זה מדרגה ה'.

אומר מדרגה הו' מחולקת לשניים לכלים דהשפעה שנכללו מקבלה וכלים דקבלה שנכללו מהשפעה.

אומר כשאתה רוצה לקבל את הגדלות אתה מעלה רק את הכלים של השפעה שנכללו מקבלה הם נקראים גו"ע.

עכשיו בגלל שהם מתאימים לגו"ע של הקטנות לכן הם יכולים להתחבר לשמות של הקטנות כי יש ביניהם השוואת צורה.

אז אומר אוקי הבנתי. אח"פ דעליה זה אומר שאני מעלה מצד הניצוצין רק את הגו"ע של הניצוצין ולא את האח"פ של הניצוצין.

אומר אבל מה יהיה עם האח"פ של הניצוצין אני לא יתקן אותם?

אומר לא. האח"פ של הניצוצין זה כלי קבלה שנכללו מהשפעה הם שייכים לבי"ע דקדושה.

בי"ע דקדושה יקבלו מהם הארה. שנקראת הארה מיוחדת. אומר אוקי אז בוא נראה. אז הבנתי בשבת מעלים את הגו"ע של הניצוצין של מדרגה הו' ולא את האח"פ.

מה יקרה במקום הזה?

ישאר חלל.

אז איך יקבלו האח"פ אור?

אומר באמת נוצרה לנו פה בעיה.

איך אני יקבל אור למקום הזה של האח"פ?

אומר יש הארה מיוחדת שצריך לתת מרה"י לרה"ר.

מי זה רה"י?

עולם אצילות.

מי זה רה"ר?

בי"ע.

אם אני אוריד אור חכמה מרה"י לרה"ר זה אסור.

מה כן מותר להעביר מרה"י לרה"ר?

אור דחסדים.

עכשיו פה זה קצת מורכב. פה הוא אומר לנו אור דחסדים אם אני אפריש אותו מאור חכמה אז אסור לי.

למה?

כי אני יקבל אותו ברצון לקבל.

אז איך אני יעשה? מה אני יעשה?

אומר אתה לא יכול בשבת להפריש את אור החסדים מאור חכמה.

אז הם יקבלו הארה מרחוק והם ישתלטו ע"י הארה מרחוק על הקליפות ואת זה נצטרך להסביר קצת יותר בשיעור הבא.

אבל רק לדעת לפחות בשיעור הזה שזה נקרא שהפנימיות עלתה רק הגו"ע של מדרגה הו' ובגלל זה נוצר לנו פה איזה שהוא מקום של חלל ויש לי עכשיו בעיה איך אני אזין את המקום הזה של האח"פ.

בגלל שזה מורכב והזמן שלנו אזל אז אנחנו נדבר על זה עוד בשיעור הבא בהקדמה של השיעור הבא אנחנו נסביר את זה יותר. כדי להקשיב גם לשם.

סיכום בנקודות:

  • ביום השבת כאשר מדרגה הו' עולה לתיקון כדי לקבל גדלות בעולם אצילות אינה יכולה לעלות במלואה אלא רק פנימיותה.

  • הניצוצין של מדרגה הו' הנמצאים בבי"ע מתחלקים לגו"ע ואח"פ ורק הגו"ע שלהם יכולים לעלות כדי לתת גדלות בעולם אצילות הנקראת אח"פ דעליה.

  • לאחר שביה"כ נוצרו לנו 4 סוגי כלים: השפעה. השפעה שנכללה מקבלה. קבלה שנכללה מהשפעה. וקבלה.

  • בקביעות דעולם אצילות אנו מתקנים את הכלים דהשפעה בלבד שהיא מדרגה הה'. בגדלות דאצילות אנו מתקנים את כלי השפעה שנכללו מכלי קבלה שהם גו"ע דהיינו פנימיות של מדרגה ו'.

  • מצד עולם בי"ע גו"ע נמצאים בין פרסה לחזה דיצירה והאח"פ של מדרגה הו' מחזה דיצירה ולמטה.

  • כאשר ביום השבת עולים הגו"ע של מדרגה הו' נוצר חלל בין פרסה דאצילות לבין חזה דיצירה.

  • בשיעור הבא נצטרך לברר כיצד אפשר לקבל הארה ביום השבת במקום החלל הזה בלי שנחטא בהוצאה מרה"י לרה"ר.

עד כאן היום. תודה רבה.


סיכום בנקודות-– תע"ס חלק י"א עמ' אלף כז-כח – שיעור 9
1. ביום השבת כאשר מדריגה ו' עולה לתיקון כדי לקבל גדלות בעולם אצילות אינה יכולה לעלות במלואה אלא רק פנימיותה.

2. הניצוצין של מדריגה הו' הנמצאים בבי"ע מתחלקים לגו"ע ואח"פ ורק הגו"ע שלהם יכולים לעלות כדי לתת גדלות בעולם אצילות הנקראת אח"פ דעליה.

3. לאחר שבירת הכלים נוצרו לנו 4 סוגי כלים:
השפעה
השפעה שנכללה מקבלה
קבלה שנכללה מהשפעה
קבלה

4. בקביעות עולם אצילות אנו מתקנים את הכלים דהשפעה בלבד שהיא מדריגה הה'.
בגדלות אצילות אנו מתקנים את כלי השפעה שנכללו מקבלה שהם גו"ע דהיינו פנימיות של מדריגה ו'.

5. מצד עולם בי"ע גו"ע נמצאים בין פרסה לחזה דיצירה והאח"פ של מדריגה הו' מחזה דיצירה ולמטה.

6. כאשר ביום השבת עולים הגו"ע של מדריגה הו' נוצר חלל בין פרסה דאצילות לבין חזה דיצירה.

7. בשיעור הבא נצטרך לברר כיצד אפשר לקבל הארה ביום השבת במקום החלל הזה בלי שנחטא בהוצאה מרה"י לרה"ר.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב