תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 10 | אלף כט-ל| הדף היומי

235

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 10 סיכום עמודים אלף כט-ל

מה למדנו היום?

נתנו קצת הרחבה על כל עניין השבירה שקרתה והתיקון בעולם אצילות. למדנו שבעולם הנקודים כאשר היתה שבירה אז בעולם הנקודים היו כלים דפנים וכלים דאחוריים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 10 חלק יא\תמונה שיעור 10 חלק יא a.jpg

בעולם הנקודים היו כלים דפנים של הקטנות וכלים דאחוריים של הגדלות.

כשהיתה שבירה שניהם נשברו גם הירוקים האלה שאתם רואים וגם השחורים.

הירוקים זה כלים דפנים. השחורים זה כלים דאחוריים.

בתוך כל כלי יש ניצוץ.

מי זה ניצוץ?

אור העב של הרשימה.

ממי הוא מקבל אור?

מאור הזך של הרשימה שנשאר למעלה ואז הוא מקבל אור ומזין את הכלי.

זאת אומרת אנחנו שומרים על הרצונות שיש לנו.

יש בעיה שיש פה קליפות והקליפות לוקחות את הכוח של כלים.

כשבאנו לבנות את עולם אצילות אז הראשים של נקודים גם היו צריכים תיקון אז כל בחינה מעולם אצילות לקחה משהו לתקן מעולם הנקודים.

הראשים של עולם אצילות לקחו לתקן את הראשים של הנקודים. אבל הראשים לא היו הבעיה כי להם היה תיקון קוים.

הבעיה הגדולה היתה בשביה"כ בז"ת דנקודים.

בז"ת נקודים אמרנו שיש קטנות ויש גדלות שניהם נשברו.

אבל הקטנות ​​ כשיצאה בהתחלה היא לא נשברה רק כשהיא הצטרפה לגדלות היא נשברה.

אז למה היא נשברה?

לא מחמת עצמה רק כי הצטרפה לגדלות ובגדלות קיבלו למטה מפרסה לכן נשברו.

אז נוצרו לנו פה גם כלים דקטנות וגם כלים דגדלות.

כשהיתקנו את ז"א באצילות בקטנות אז כל הכלים כל הניצוצין והכלים של הקטנות שנשברו תיקנו אותם בז"א של אצילות בקביעות. שזה נקרא קב טהור. שזה הניצוצין של הכלים דקטנות.

הם תחברו לשמות שלהם דהיינו לאור הזך של הרשימה שנמצא במקום אצילות. התחברו אליהם והיוו נקבה לז"א דאצילות. תיקנו את מדרגה ה'. תיקנו את הקטנות דנקודים.

עכשיו צריכים גם לתקן את הגדלות.

איך אני יתקן את הגדלות?

כדי לתקן את הגדלות אני צריך להעלות את מדרגה ו'. שזה צד הניצוצין שיש בכלים דאחוריים.

עכשיו אם אני יעלה את הניצוצין ויחבר אותם לשמות שלהם אז יעשו עליהם זיווג ויתפשטו כמו בנקודים. זה אסור לעשות.

איך בכל זאת אני יכול לתקן?

נתנו לנו דרך ביניים: תעלה את הניצוצין שנקראים קב חרובין ותעלה ותחבר אותם לשמות דהיינו לאור הזך של הרשימה של מדרגה ה'.

מה זה ייתן לי?

זה ייתן לי אפשרות מצד אחד להשתמש בכלים דגדלות מצד שני אם הדרך והמחשבה של צמצום ב' שאסור להתפשט למטה מפרסה. וזה מאפשר לי אח"פ דעליה לתקן את הכלים של מדרגה הו'.

רגע אבל מדרגה הו' יש בה כמה סוגי כלים. בכל עולם אז זה שנפל יש כמה סוגי כלים:

יש כלים דהשפעה שזה הכלים של הקטנות זה תיקנתי.

יש כלים במדרגה ו' יש שני סוגי כלים: השפעה שהתכללה מקבלה וקבלה שהתכללה מהשפעה.

אז הכלים של גו"ע זה כלים שנקראים כלים של השפעה שנכללה מקבלה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 10 חלק יא\תמונה שיעור 10 חלק יא b.jpg

והכלים של חיצוניות זה כלים של קבלה שנכללה מהשפעה.

ויש גם את הכלים דקבלה עצמם שהם נקראים לב האבן שהם מדרגה ז' והח'.

אז כל זה זה מדרגה ו'.

ממדרגה ו' הוא אומר מה שאני יכול לתקן בעולם אצילות זה רק כלים של השפעה שנכללו מקבלה אז הם עולים למעלה ורק אותם אפשר לתקן.

איך אני מתקן אותם?

מחבר אותם למדרגה ה'.

כשאנחנו מעלים את מדרגה הו' אז הז"א לכאורה הוא גדול. אם הוא גדול הוא עומד על רגליו.

מי זה גדלות של ז"א?

זה כמו שהיה בעולם הנקודים גדלות. לא קטנות. גדלות. לכן הוא נקרא עומד אם הוא יושב הוא לא צריך רגלים. אבל אם הוא אומר אוקי אני עכשיו עולה ומקבל גדלות.

אומר לך איזה גדלות יש לך?

אומר יש לי גדלות.

איזה גדלות?

אומר גדלות.

כמו בעולם הנקודים אני שואל אותו?

אומר לי לא.

למה לא?

אומר אני לקחתי קביים.

למה?

כי אין לי באמת רגלים אמיתיות. לקחתי משהו כמו רגלים.

מה זה כמו רגלים?

זה לא כלים דקבלה ממש. זה כלים דהשפעה שנכללו מקבלה. זה רק הגו"ע. זה רק הפנימיות של מדרגה הו'.

ולכן הוא נקרא קיטע. עוד סיבה למה הוא נקרא קיטע כי אין לו באמת את האור שהיה לו בעולם הנקודים של ג"ר דחכמה.

אלא איזה אור יש לו?

יש לו אור חלקי. אור של עולם אצילות שנקרא כלים של אח"פ דעליה. ו"ק דחכמה.

אז לכן הוא נקרא קיטע גם מצד האורות וגם מצד הכלים. אוקי הבנו למה הוא נקרא קיטע.

עכשיו מה שקרה אנחנו אומרים: אסור לחלל שבת.

מה הכוונה אסור לחלל שבת?

פה נוצר חלל.

למה נוצר חלל?

חלל זה מקום שהוא ריק.

ממה הוא ריק?

אומר גו"ע עלו. ופה נשאר ריק.

אוקי אז ניתן שם אור.

אומר אתה לא יכול לתת שם אור.

למה?

כי אם אתה תיתן אור. אור חכמה אתה לא יכול לתת כי זה אור של אצילות. אור של אצילות לא יכול לרדת למטה מפרסה. יש עדיין פרסה פה.

אז אני אוריד אור דחסדים הוא אומר.

אסור.

למה?

כי כל האור שיש באצילות זה חסדים בהארת חכמה. אתה תוריד חסדים אתה מנתק אותם מחכמה. אבל אתה עושה דבר עוד יותר גרוע.

מה אתה עושה?

אתה נותן לקליפות שנשארו פה אתה נותן להם אור והם ייקחו את האור הזה.

אומר למה פה לא פחדתי שהם מקבלים אור?

אומר כי פה היה לי קדושה הגו"ע האלה של מדרגה ו' יש בי"ע דקדושה הם קיבלו את ההארה בקדושה.

מה עשיתי עם הארה שקיבלתי מאצילות בכלים שנשארו שיש עליהם קליפה?

אני התעסקתי בימי השבוע בכל דבר שעשיתי עשיתי כדי להכין את עצמי לשבת. בישלתי. סידרתי. תיקנתי את הבית. כל מה שעשיתי כדי שבשבת אני אוכל לבוא ולנוח. ואז יכולתי להעלות אותם לאצילות.

למה?

כמו בישלתי אוכל הבאתי אותו לאצילות. עכשיו אני אוכל באצילות.

אומר רגע, אז בוא נבשל עוד קצת.

אומר רגע, אם אתה מבשל עוד קצת אז אתה פוגם. אתה מתנהג במקום הזה של בי"ע כשאין לך שם כבר כלים העלת אותם.

אז מי ייקח את כל האור הזה?

הקליפה.

מי לקח קודם את האור זה?

בי"ע דקדושה.

עכשיו אין שם בי"ע דקדושה. בי"ע עלו.

אם הם עלו ואתה בכל זאת נותן אור למקום הזה אז הקליפה תיקח את זה. אז אתה מחייה את הקליפה שהיא נקראת מוות. לכן מחלליה מות יומת.

מי שנותן אור לחלל אז הוא מזין את הקליפה שנקראת מוות. אתה גורם לעוד מוות בעולם כמו בשבירה אז מחלליה מי שגורם לזה מות יומת.

סיכום בנקודות:

  • כאשר סיימנו לתקן את קטנות דעולם אצילות העלנו את הניצוצין של המדרגה הה' וכשעשינו זיווג העלנו גם את הכלים דקטנות שנקראים כלים דפנים שנשברו שלא מחמת עצמם ובכך תיקנו את ז"א בקביעות בעולם אצילות.

  • כאשר אנו מבקשים לתקן גם את הגדלות של עולם אצילות צריכים להעלות את הניצוצין דהיינו אור העב של הרשימות של הכלים דאחוריים של הגדלות של עולם הנקודים.

  • האפשרות להעלות ניצוצין הוא רק אם יש בי כוח לעשות עליהם זיווג בעולם אצילות ולשם כך צריך הכנה ביום החול. כמה שהצלחתי לעשות הכנה אני יכול להעלות ולתקן בשבת.

  • אין לנו אפשרות וכוח לתקן את החיצוניות דמדרגה הו' ביום חול אלא רק את הפנימיות ולכן רק אותה אפשר להעלות ביום השבת כדי לתת לה תיקון שלם בעולם אצילות.

  • גו"ע של מדרגה ו' היא זו שעלתה לתיקון היא נמצאת עד מקום חזה דיצירה והיות ועלתה נוצר חלל במקום הזה בין מלכות דאצילות לחזה דיצירה.

  • בימי החול כאשר גו"ע דמדרגה הו' שימשה כבי"ע דקדושה היה טעם לתת לה אור דחסדים שזה נתן את הכוח לפעול בקדושה להכין תיקונים ליום השבת.

  • אסור לחלל שבת דהיינו להאיר אור דחסדים למקום החלל כי אין שם בי"ע דקדושה אלא רק קליפות יוצא שאם נאיר לשם נאיר את הקליפה והיא נקראת מוות ולכן מחלליה מות יומת.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

אין תגובות

להגיב