תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 28 |אלף סה-סו | הדף היומי

336

תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 28 | סיכום בנקודות| אלף סה-סו | הדף היומי
שיעור 28 – תע"ס חלק יא – אלף סה-סו
1. הצלם נוצר באופן כללי עוד בזיווג לצורך עיבור דז"א שבזיווג זה אוא' התחברו לפרצוף אחד אולם במצב זה הצלם היה כללי.
2. במצב העיבור כאשר אוא' וישסו"ת עדיין פרצוף אחד במדרגת חכמה התהווה פירוט לצלם אולם ז"א שעדיין לא נולד ומשתמש עם המסכים של אימו בבחינת עובר ירך אימו לא קיבל צלם זה.
3. בלידה כאשר נפרדו אוא' וישסו"ת וישסו"ת עושה זיווג ומוציא פרצוף הנקרא תבונה הג' לצורך הז"א נותן ומגלה את הצלם לתחתון.
4. גילוי הצלם לתחתון הוא רק בבחינת צ' דצלם כאשר ל' ו ם הם מקיפים.
5. בגדלות גם ל תהיה בבחינת אופ' לז"א אולם ה ם תשאר בבחינת מקיף

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 28 סיכום עמודים אלף ס"ה-ס"ו

סיכום מה למדנו היום:

היום הוא בא להבהיר לנו מה זה נקרא צלם. עכשיו הבנו עד עכשיו שצלם זה מה שהעליון נותן לתחתון. עכשיו הוא רוצה לתת לנו קצת ידיעה יותר מובחנת או מבט יותר כללי.

מה הוא אומר לנו?

תדע לך הצלם הזה נוצר עוד כשאו"א הזדווגו כדי להתעבר בעיבור של זו"ן עוד בעת המחשבה אפילו על הזיווג שמה היה הצלם.

אומר אז בשביל מה כל התהליך הזה שהיה?

אומר רק כדי שיהיה אפשר לגלות את הצלם.

למה הדבר דומה?

שהכל היה במחשבת הבריאה.

אז בשביל מה לי כל פרצופים והזיווגים?

כדי לגלות את המחשבה הזאת.

לבן אדם יש בחירה והוא אומר אז מספיק שבחרתי.

הוא אומר לא. לא מספיק שבחרת אתה צריך לגלות את הבחירה הזאת.

איך?

ע"י זיווג דהכאה אז שמה מתגלה הבחירה.

אז יש מקום שבחרתי ויש מקום שגיליתי את הבחירה.

אותו דבר הצלם.

יש מקום שהוא נוצר בפעם הראשונה אבל באופן כללי ויש מקום שהוא התגלה.

אז איפה הוא נוצר באופן כללי? איפה הוא נוצר? באיזה שלב של התהוות ז"א?

אז למדנו בהתהוות של ז"א יש כמה שלבים:

השלב הראשון כדי שבכלל יוכל להתהוות ז"א מה היה?

המחשבה בעת הזיווג.

מהי המחשבה?

צריכים להתהוות לפרצוף אחד כי אי אפשר להוליד במדרגת נשמה. בקביעות דעולם אצילות אי אפשר להוליד את ז"א.

מה צריך לעשות כדי להוליד אותו?

או"א צריכים להתאחד לפרצוף אחד.

אבל אז בונים את הצלם או לא?

כן בונים את הצלם אבל רק באופן כללי כמו במחשבת הבריאה זה עוד ​​ לא התגלה.

אז הוא אומר תדע לך ששם כשאו"א היו מאוחדים בפרצוף חכמה שמה היה הצלם. אבל הגילוי שלו היה רק בתבונה ג' רק אחרי כמה שלבים.

מה היה בדרך?

אז לא צריך לחזור על כל התהליכים שהיו בדרך כי קרו הרבה תהליכים אבל בסוף כשההיגיון הזה מתגלה לתחתון זה אחרי שהוא נולד אבל עד שהוא נולד אז היו שלבים.

השלבים שמעניינים אותנו כרגע זה ככה:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יא' תעס\שיעור 28 חלק יא\תמונה שיעור 28 חלק יא a.jpg

שלב ראשון היה או"א פלוס ישסו"ת פרצוף אחד.

באיזה מדרגה?

חכמה.

כאן במצב הזה נעשה הצלם. צלם אבל כללי. עוד לא לגילוי.

אח"כ בעת העיבור שהם עדיין פרצוף אחד הצלם הזה מתחיל לקבל פרוט.

במצב הג' בעת הלידה אז נפרדו או"א וישסו"ת.

וישסו"ת עושה זיווג לצורך ז"א וזה נקרא תבונה הג' ופה הצלם קיבל גילוי.

אז יש כללי פרוט וגילוי אלה ג' השלבים של הצלם.

אומר אותנו כרגע מעניין השלב הזה של הצלם בגילוי שלו והוא עצמו הצלם הזה התחלק לראש וגוף. שהראש הוא הם' שהוא נהיה מקיף.

הל' הוא גם מקיף וגם פנימי. בגדלות גם הל' יהפוך להיות פנימי.

הגוף הצ' דצלם זה מה ניתן לו הוא רק פנימי.

כרגע הוא מקבל רק את הצ' בשלב הזה של הלידה.

אז זה השלבים. לכולם יש צלם. רק הוא רוצה לדבר איתנו על ​​ הצלם הזה.

כדי להגיד לנו שהוא מדבר איתנו על הצלם בעת הלידה אז הוא אומר רגע תדע לך שעכשיו כשאני אתחיל להסביר לך על הצלם אני אדבר אתך גם על מה שקרה בין או"א וישסו"ת כשהם היו פרצוף אחד כי שם הוא נוצר.

אבל על איזה צלם אני מדבר?

אני מדבר אתך על הצלם הזה.

סיכום בנקודות:

  • הצלם נוצר באופן כללי עוד בזיווג לצורך עיבור דז"א שבזיווג זה או"א התחברו לפרצוף אחד אולם במצב זה הצלם היה כללי.

  • במצב העיבור כאשר או"א וישסו"ת עדיין פרצוף אחד במדרגת חכמה התהווה פרוט לצלם אולם ז"א שעדיין לא נולד ומשתמש עם המסכים של אמו בבחינת עובר ירך אמו לא קיבל צלם זה.

  • בלידה כאשר נפרדו או"א וישסו"ת וישסו"ת עושה זיווג ומוציא פרצוף הנקרא תבונה הג' לצורך הז"א נותן ומגלה את הצלם לתחתון.

  • גילוי הצלם לתחתון הוא רק בבחינת צ' דצלם כאשר ל' ום' הם מקיפים.

  • בגדלות גם ל' תהיה בבחינת אור פנימי לז"א אולם הם' תישאר בבחינת מקיף.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

אין תגובות

להגיב