תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 35 |אלף עט-פ| הדף היומי

222

הדף היומי בתע"ס חלק י"א שיעור 35 סיכום עמודים אלף ע"ט-פ

מה למדנו היום?

למדנו שישנם 3 סוגי כלים שהם נקראים אצל ז"א אבל זה בכל מדרגה ככה. אנחנו לומדים על ז"א כי הוא כרגע מענייננו.

שלושת המצבים של ז"א זה כלים שהם חיצונים כלים אמצעים ומדרגה שהיא מדרגה פנימית.

בג' המדרגות האלו הם מדרגות שהכלים שם הם כלים ביחס להתקדמות התחתון.

והעליון שבמקרה הזה זה או"א וישסו"ת הם עושים זיווגים שונים לפי הביקוש שמעלה התחתון.

אם התחתון מעלה ביקוש רק של קומת נפש אז גם לבושי המוחין שהוא הצלם וגם האור שיינתן לו זה בהתאם לביקוש שלו.

זה חוק ככה זה עובד.

יוצא שאם אדם מבקש מעט אז נותנים לו מעט. אבל לפעמים הוא צריך גם לבקש מעט כי לרוב ההתקדמות לא צריכה להיות בבת אחת אלא לאט לאט.

כי יש לנו חוק שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת. ומה שבא מלמטה בא לאט לאט.

אז אם מלמעלה בא בבת אחת כיצד אנחנו אומרים כיצד זה מסתנכרן יחד שמלמעלה נותנים בבת אחת והתחתון מקבל את זה לאט לאט?

התשובה היא שמלמעלה נותנים בבת אחת על אותה מדרגה של התחתון. לא בבת אחת את כל אור אינסוף. אלא בבת אחת זה לפי לבושי המוחין שמתאימים לאותה מדרגה.

והתחתון עושה זיווגים לאט לאט ולפי הזיווגים שלו הוא יכול לקבל את ההארה.

אבל מה שמלמד אותנו כאן שלכאורה אנחנו יודעים את זה כבר אז מה החידוש זה לא ברור שהעליון עושה זיווג בהתאם לביקוש של התחתון?

​​ אומר כן זה ברור.

אז מה התוספת מה הרבותא שיש לנו כאן?

שהשינוי פה הוא שנראה שז"א כרגע מקבל מאו"א וישסו"ת ולכאורה היינו חושבים על או"א וישסו"ת שהם אותה מדרגה כי או"א וישסו"ת יש להם שתי אפשרויות לכאורה או מדרגת נשמה כשהם נפרדים זה מזה או מדרגת חיה כשהם מחוברים זה בזה.

אומר נכון. זה נכון. אבל בתוך זה שהם מחוברים זה עם זה כדי לעשות זיווג לצורך התחתון בזה יש להם הרבה מדרגות שהם יכולים למדוד ביחס לתחתון.

עכשיו למה זה חשוב?

זה חשוב כי העליון גם אם הוא מגיע למדרגה עליונה יכול מתוך המדרגה העליונה שלו הוא יכול למדוד את אותו חלק שהתחתון צריך.

וזה דבר יפה. כי כל מי שנמצא במדרגה שהוא צריך להשפיע לתחתון ממנו לילדיו לתלמידו לחבריו אז הוא צריך למדוד להיות מספיק רגיש למדוד להם את מה שהם צריכים לא יותר ולא פחות וזה צריכה להיות ממש אומנות בשביל זה.

זה לא תמיד לפי מה התחתון יגיד שהוא רוצה אבל לפי מה שהעליון מזהה שהתחתון צריך בדיוק כי זה הביקוש האמיתי שלו.

גם אם הוא הלביש את זה במילים לא טובות בבכי בצעקות בתענוגות בשמחה העליון צריך לזהות מה התחתון רוצה ולפי זה לתת לו.

עוד נקודה שלמדנו היום. נקודה שניה שלמדנו היום. זה על היחס בין לבושי המוחין למוחין שהגדלנו קצת את הידיעה שפה ממה שלמדנו בשער הכוונות על פסח שיש לנו לבושי מוחין ויש לנו מוחין.

המוחין נקראים הויה. לבושי המוחין בעיבור וקטנות נקראים אלהים. לבושי המוחין בגדלות נקראים אהיה.

כאשר יש מוחין אם זה של גדלות אז המוחין הם יותר חשובים מלבושי המוחין.

אם זה בקטנות אז בקטנות או בעיבור ​​ צריך עדיין להרגיש את החיסרון. ולכן בגלל שצריך להרגיש את החיסרון אז המוחין נקראים על שם האור על שם לבושי המוחין. המוחין נקראים ע"ש לבושי המוחין.

היות ולבושי המוחין זה אלהים אז אנחנו אומרים שמאיר בקטנות ובעיבור אלהים. מידת הדין.

אבל באמת המוחין שם הם הויה. רק ההויה נפש רוח או רק נפש או נפש רוח דרוח הם פחות חשובים מהלבושי מוחין ולכן הלבושי מוחין הם השם שלהם של המצב של הקטנות ועיבור והשם של גדלות זה הויה.

בהויה הזאת יש כמובן מדרגות שזה תלוי במילואים של אותם מסכים שהם יכולים להיות נשמה חיה או יחידה כמובן הכל במסגרת של צמצום ב'.

לכן הוא אומר שיש שני צלמים: צלם של אלהים וצלם של הויה. חוץ מהמוחין. צלם זה לבושי מוחין.

סיכום בנקודות:

  • העיבור נקרא כלים חיצונים להבדיל מקטנות שנקראת כלים אמצעים וגדלות שנקראת כלים פנימים כולם של ז"א לפי רמת התפתחותו.

  • או"א וישסו"ת מתאחדים כדי לעשות זיווג לצורך ז"א. הבדל המדרגות תלוי במידת המ"ן שז"א מעלים לאו"א ובהתאם לזה הזיווג שהעליון עושה לתחתון.

  • ישנו צלם אלהים וצלם הויה. שצלם אלהים הוא שם הלבושי מוחין במצב העיבור והקטנות. וצלם הויה הוא ע"ש המוחין המאירים במצב הגדלות בתוך לבושי המוחין של אהיה.

  • בגדלות הצלם נקרא ע"ש המוחין דהיינו הויה כי הם חשובים יותר מהלבושי מוחין. ובקטנות נקרא הצלם ע"ש לבושי המוחין שהם אלהים ולא ע"ש הויה שהם נפש רוח המאירים בו היות ולבושי המוחין חשובים מהמוחין.

עד כאן היום. תודה רבה.


תלמוד עשר הספירות -חלק י"א שיעור 35 |אלף עט-פ| הדף היומי
1. העיבור נקרא כלים חיצוניים להבדל מקטנות שנקראת כלים אמצעיים וגדלות שנקראת כלים פנימיים, כולם של ז"א לפי רמת התפתחותו.

2. או"א וישסות מתאחדים כדי לעשות זיווג לצורך ז"א הבדל המדרגות תלוי במידת המ"ן שז"א מעלה לאו"א ובהתאם לזה הזיווג שהעליון עושה לתחתון.

3. ישנו צלם אלוקים וצלם הויה כשצלם אלוקים הוא שם הלבושי מוחין במצב העיבור והקטנות וצלם הויה הוא על שם המוחין המאירים במצב הגדלות בתוך לבושי המוחין של אהיה.

4. בגדלות הצלם נקרא על שם המוחין דהיינו הויה כי הם חשובים יותר מלבושי המוחין ובקטנות נקרא הצלם על שם לבושי המוחין שהם אלוקים ולא על שם הויה שהם נפש רוח המאירים בו היות ולבושי המוחין חשובים מהמוחין

אין תגובות

להגיב