תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 15 |אלף קנ"ה-קנ"ו| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות חלק י"ב שיעור 15| אלף קנ"ה-קנ"ו | הדף היומי

אז הזכרנו שלמדנו בשיעור הקודם את ההבדל בין המושגים עיבור וזיווג.

שעיבור הוא בירור. וזיווג זה המפגש עם המציאות והעיבוד של אותו מפגש כמו שעושים זיווג דהכאה.

עיבורים יש רק שניים.

את מה צריך לברר?

כי אמרנו עיבור זה בירור.

אז מה צריך לברר?

את הכלים דפנים ואת הכלים דאחוריים מעולם הנקודים.

למה צריך לברר אותם?

כי הם התערבו בקליפות.

אז צריך לברר אותם מה שייך למדרגה ומה לא שייך למדרגה.

אז מצד זה יש לנו רק ב' בירורים. ב' בירורים זה אומר ב' עיבורים.

בכל אחד מהם יש הרבה שלבים. ואת השלבים האלה הוא רוצה ללמד אותנו.

אז לכן הוא אומר לנו שיש לנו רק ב' עיבורים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 15 חלק יב\תמונה שיעור 15 חלק יב a.jpg

העיבור הראשון הוא לצורך קיום. שזה לצורך כלים דפנים דנקודים.

ועיבור ב' זה לצורך כלים דגדלות דנקודים

שהם גם נקראים פנים ואחוריים.

למה אנחנו קוראים לזה קיום ושכלול?

כי את עולם אצילות אנחנו רוצים לבנות כך שלא ייפגם שהוא יתקיים תמיד והוא יהיה המקום הבטוח שלנו כשכל פעם שרוצים לתקן נבוא אליו.

שהוא לא נפגם ולא יכול להיפגם בכלל.

ולכן אנחנו בונים אותו בצורה הזאת שלא ייפגם. לכן הוא ניתקן ע"י כלים דפנים.

עכשיו אתה רוצה גם את הכלים דאחוריים אתה צריך לעלות.

אוקי. אז הבנו שבהתחלה יש רק את עיבור א' ואח"כ את עיבור ב'.

אבל רוצה להראות לנו את הסדר של התנועה של הז"א. איך הוא נע בזמן.

מה זה לנוע בזמן?

לנוע בזמן זה אומר שז"א צריך להתחיל להתקדם.

בעיבור אין לו זמן. זה טרם הזמן.

למה טרם הזמן?

כי מה זה זמן?

חידוש צורה. מספר חידושי צורה שהוא עושה. הוא צריך לנוע.

הוא לא נע. אין לו תנועה עצמית.

מה מיצר תנועה?

מעבר ממקום למקום. מעבר ממדרגה למדרגה. הוא לא יכול מצד עצמו לעשות תנועה.

זה כמו שאדם נמצא בתוך מעלית הוא לא זז. המעלית זזה.

האמא זזה. הוא כמו עובר ירך אמו. אז אין בו זמן. כי הכל נעשה מטעם העליון.

מתי מתחיל להיות זמן לאדם?

הוא יושב בשיעור הוא עוד לא זז. כשהוא מתחיל לחשוב על זה לבד אז הוא מתחיל לזוז.

שואלים:

למה יש חלוקה בין כלים דפנים לבין כלים דגדלות?

כלים דאחוריים זה כלים דגדלות מה שלמדנו בעולם הנקודים.

שבעולם הנקודים למדנו שיש שני סוגי כלים:

מה שיצא בקטנות דעולם הנקודים ומה שיצא בגדלות דעולם הנקודים.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 15 חלק יב\תמונה שיעור 15 חלק יב c.jpg

הכלים דקטנות יצאו עד הפרסה. הכלים דגדלות התפשטו גם מתחת לפרסה.

היות וכלים דפנים שהם כלים דקטנות הצטרפו לכלים דאחוריים לכן הם נשברו יחד איתם.

עכשיו כשבאים לתקן מתקינים קודם את הכלים דפנים שנשברו לטובת ז"א דאצילות שזה עושים בעיבור א'.

כשרוצים לתקן גם את הכלים דאחוריים אז צריך עיבור ב'.

אז בואו נמשיך בסדר שלנו.

אומר לנו כך: אחרי שהוא נולד הוא מתחיל את התנועה שלו.

מה הוא מתחיל לקבל?

מתחיל לקבל את מדרגת הרוח ע"י היניקה. אבל הוא מקבל בב' שנים רק נפש רוח דרוח.

הוא קורא לזה האר"י הקדוש חכמה ובינה דמדרגת הרוח.

ופה הוא קצת התעכב על זה בעל הסולם להסביר מה נקרא חכמה ובינה.

אז אמר שתמיד כשאתה לומד תיקח לך כלל לא רק לפה לכל המקומות. כלל.

מה הכלל?

צריכים להיות לך שלושה ערכים שאתה צריך לשים לב. לפי הערכים האלה מה הוא אמר לך.

ערך ראשון האם מדברים מכלים או מאורות.

אם מדברים מכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה.

ערך שני מצד האורות מה הוא אמר אבל תזכור את החוק מצד האורות:

מצד האורות, האורות התחתונים נכנסים תחילה.

וערך שלישי שאתה צריך למדוד בו.

מהו הוא?

גובה קומה. באיזה קומה אתה מדבר.

אז הוא אומר לך ככה עכשיו בוא נבדוק לפי הערכים האלה מה אנחנו מדברים פה.

הוא אומר אני מדבר על הב' שנים הראשונות מאז שהז"א נולד עד ב' שנים זה נקרא זמן היניקה שקראתי לו חכמה ובינה מצד הכלים.

ואני קורא לו נפש רוח דרוח מצד האורות.

ואני קורא לו רוח כי זה גובה הקומה שעליו אני מדבר. גובה הקומה של מדרגת הרוח.

עכשיו אני מבין בדיוק על מה מדובר.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 15 חלק יב\תמונה שיעור 15 חלק יב b.jpg

חכמה ובינה מצד הכלים.

במצב היניקה חכמה ובינה מקבלים את מדרגת הרוח החדשה שהתקבלה. כי הם הכלים העליונים.

קודם בעיבור אור הנפש האיר בכלים דחב"ד.

עכשיו אור הנפש ירד לכלים החדשים דחג"ת ואור הרוח האיר בחכמה ובינה ולכן הוא אומר שחכמה ובינה נגדלו עכשיו בב' השנים.

אז זה רק בא להסביר לנו את הסמנטיקה. את השפה של האר"י.

אבל מה אנחנו צריכים לזכור?

שבב' שנים הראשונות קיבל את בחינת הנפש רוח דרוח בכלים העליונים.

והמדרגה הזאת נקראת צ' דצלם. אוקי.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 15 חלק יב\תמונה שיעור 15 חלק יב a.jpg

צ' דצלם של איזה מדרגה?

רוח.

הוא ממשיך ואומר מב' שנים עד ט' שנים הוא מקבל את הג"ר דרוח

אז הוא קורא לזה ג"ר וקורא לזה מוחין כל השמות האלה הם שמות מושאלים שהם ג"ר אבל במדרגת הרוח.

כי אמרנו תמיד לזכור מה הערך השלישי של הבדיקה שלנו?

גובה קומה. באיזה גובה קומה מדובר פה.

גובה קומה של מדרגת הרוח. אז אני אומר לך תשמע הוא מקבל ג"ר הוא מקבל מוחין. אוקי.

של איזה מדרגה?

אה של רוח אז בסדר אז תגיד לי מדרגת רוח.

אז אם זה רוח אני יודע שעדיין זה שייך לקטנות.

אז למה אמרת לי ג"ר אתה אומר לי זה גדלות.

אז איך אני אקרא לזה כדי להבין את זה טוב?

הגדלת הקטנות.

שגם בקטנות עצמה שנקראת מדרגת הרוח יש לנו ב' שלבים:

שלב ראשון של נפש רוח דרוח שזה כמו הקטנות של הקטנות מדרגת הרוח.

ויש לי את הגדלות של הקטנות שזה ג"ר דרוח שזה מקבל עד ט' שנים ויום אחד

אוקי הבנו.

אומר רגע אבל אם אני רוצה אפילו את הגדלות של אותה קטנות אני צריך אור ע"ב ס"ג.

אומר נכון אתה צריך אור ע"ב ס"ג כדי לקבל נה"י חדשים.

וכשבא אור ע"ב ס"ג כדי לתת לי כלים חדשים הוא באמת נותן לי מב' שנים עד ט' שנים נותן לי את הגדלות של הכלים דנשמה

דהיינו נותן לי אם אני רוצה לדבר על מדרגה של גדלות:

אז אני מצד הכלים. הוא נותן לי את הכלים דנה"י שהם נקראים אח"פ חדשים.

מצד האורות מה הוא נותן לי?

מצד האורות של הנשמה במצב הזה הוא נותן לי רק את הנפש של נשמה.

פה הוא נותן לי רק נפש דנשמה. זה אפילו עוד לא צ' דצלם כי זה בא מצד העליון בכלל. כמו שבעיבור קיבלתי נפש שזה אפילו עוד לא צ' דצלם מצד הרוח.

אתה שואל איפה הנפש דרוח?

האם קיבלתי בעיבור את הנפש דרוח?

מכיון שהנפש ירדה למדרגה יותר נמוכה הוא מקבל את זה בסוף הט' שנים. משבע שנים עד ט' שנים מתחיל לקבל את הנפש דנשמה.

אפשר להגיד גם שבט' ויום אחד מקבל את הנפש דנשמה ועד י"ג שנים מקבל גם את הרוח.

אבל הוא מקבל מט' עד י"ג את הנפש רוח דנשמה.

כשבזמן הזה מקבל גם את הגדלות של הכלים ועיבור ב' מתחיל מפה. פה מתחיל עיבור ב'.

אז בעיבור ב' עדיין ממשיכים עם עיבור א' שזה נקרא הכוח של היניקה ממשיכים לגדול איבריו מצד עיבור א' של הכלים דפנים של מדרגת הרוח שמקבל את המוחין של מדרגת הרוח.

ומתחיל לקבל את הכלים של הנשמה ב' שנים עד ט' שנים.

בט' שנים ויום אחד הוא כבר מתחיל לקבל את האורות של הנשמה ולכן הוא נקרא גדול. עד אז הוא לא נקרא גדול. ואז הוא מתחיל לקבל את הנפש רוח דנשמה.

צריך להגיד האמת שבט' שנים ויום אחד הוא מתחיל לקבל את המדרגה הזאת שנקראת מדרגת הנשמה.

לכן מט' שנים ויום אחד הוא ראוי לביאה ומתחיל לקבל נפש רוח דנשמה

אז עד לפה למדנו.

אח"כ בי"ג ויום אחד הוא מתחיל לקבל את הל' ם' דצלם של הנשמה.

אז הנה לכם התנועה הכללית שהוא עושה.

מתי מתחיל השכלול?

מב' שנים ויום אחד מתחיל השכלול אבל עוד לא גמרנו את הקיום.

משמע שיש בין הקיום לשכלול יש חפיפה.

מהי החפיפה?

החפיפה הזאת נקראת זמן החינוך.

החינוך שאני מחנך אותו פה כבר להתחיל לקבל כלים של מה שהוא צריך לקבל בגדלות.

מחנך אותו להיות גדול. חינוך לגדלות. לכן מחנכים אותם למצוות. אבל מצוות אתה צריך לעשות רק כשיש את האור. נכון. אני מחנך אותך למצוות מלמד אותך כמו אימון.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו על ההבדל בין עיבור לזיווג. עיבור נקרא בירור. זיווג זה המפגש של המלכות עם האור והעיבוד של מפגש זה.

  • בעיבור יש הרבה זיווגים.

  • ישנם רק ב' עיבורים שהם לצורך הבירור של הכלים דקטנות דנקודים והעיבור ב' לצורך בירור כלים דגדלות (אחוריים) של הנקודים.

  • עיבור א' נמשך עד ט' שנים ויום אחד. עיבור ב' מתחיל מב' שנים ויום אחד והלאה.

  • ישנה חפיפה בין ב' שנים עד ט' שנים שבזמן זה יש גם את ההשלמה של עיבור א' וגם את ההתחלה של עיבור ב'. בזמן זה מקבלים את האורות של ג"ר דרוח וגם את המוחין דו"ק דהיינו את הכלים לקומת נשמה.

  • בעיבור א' בב' שנים מקבלים נפש רוח דרוח שזה בחינת צ' דלבושי מוחין דמדרגת רוח.

  • מב' שנים עד ט' שנים מקבלים ג"ר דרוח שזה ל' ם' דצלם דמדרגת רוח.

  • מב' שנים עד ט' שנים מצד עיבור ב' מקבלים את השלמת כלים של קומת נשמה.

  • מט' שנים עד י"ג שנים מקבלים נפש רוח דנשמה שהיא בחינת צ' דצלם דמדרגת נשמה.

  • מגיל י"ג עד גיל כ' מקבלים ג"ר דנשמה שהם בחינת ל' ם' דצלם דמדרגת נשמה.

עד כאן היום. תודה רבה.

​​ 

 


תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 15 |אלף קנ"ה-קנ"ו| הדף היומי
1. בשיעור הקודם למדנו על ההבדל בין עיבור לזווג, עיבור נקרא בירור וזווג זה המפגש של המלכות עם האור והעיבוד של מפגש זה.

2. בעיבור יש הרבה זווגים.

3. ישנם רק ב' עיבורים שהם לצורך הבירור של הכלים דקטנות דנקודים והעיבור ב' לצורך בירור כלים דגדלות (אחוריים) של הנקודים.

4. עיבור א' נמשך עד ט' שנים ויום אחד. עיבור ב' מתחיל מב' שנים ויום אחד והלאה.

5. ישנה חפיפה בין ב' שנים עד ט' שנים שבזמן זה יש גם את ההשלמה של עיבור א' וגם את ההתחלה של עיבור ב' בזמן זה מקבלים את האורות של ג"ר דרוח וגם את המוחין דו"ק את הכלים דקומת נשמה.

6. בעיבור א' בב' שנים מקבלים נ"ר דרוח שזה בחינת צ' דלבושי מוחין של מדרגת רוח.

7. מב' שנים עד ט' שנים מקבלים ג"ר דרוח שזה ל"ם דצל"ם דמדרגת רוח.

8. מב' שנים עד ט' שנים מצד עיבור ב' מקבלים את השלמת כלים של קומת נשמה.

9. מט' שנים עד י"ג שנים מקבלים נ"ר דנשמה שהיא בחינת צ' דצל"ם דמדרגת נשמה.

אין תגובות

להגיב