תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 23 |אלף קע"א-קע"ב| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות חלק י"ב-שיעור 23| אלף קע"א-קע"ב| 

היום למדנו קצת יותר למעלה והראינו את המצגת אין טעם לחזור על כל המצגת כי הרחבנו עליה בעצם עשינו חזרה אבל כן היינו רוצים לראות קצת חזרה מה למדנו בשיעור הקודם ולראות מה יש בשיעור הזה.

אז מה אנחנו לומדים היום?

אז היום חזרנו קצת וראינו הגדרנו מה הוא הגיל תשע ויום מה מיוחד בו?

מה למדנו בו?

למדנו שבתשע ויום ביאתו של הז"א נקראת ביאה ולמה?

כי החסד מתוך הג"ר דחסדים שמתקבל החסד מתקבל במקומו. החסד העליון מתקבל במקום הדעת.

זה שהוא התקבל במקום הדעת ככה הוא כותב לנו זה סוד וידע אדם את חוה אשתו.

זאת אומרת שיש לו דעת. אבל כדאי שתהיה לו דעת אמיתית לא דעת שהיא עוד לא שלמה.

למה בגיל שבע אני כבר לא אומר שהוא ראוי לביאה?

הדעת לא במקומו כי מה מאיר בשנה השביעית במקום הדעת בכלי הדעת של ז"א מה מאיר בו?

ת"ת ויסוד וזה לא מספיק ת"ת ויסוד זה עוד לא דעת שלם לכן ביאתו של גיל שבע ויום היא לא ביאה למרות שמתחילה להיות בו דעת.

לכן ענייני חינוך בגיל שבע ויום יש להם עניין מיוחד ובגיל תשע ויום יש להם בכלל עניין שהוא כבר צריך להתחיל בחינוך. לכאורה הוא צריך לראות שתשע ויום זה ביאה. אבל האם הביאה הזאת היא ביאה כבר שיכולה להוליד.

אומר לא היא עוד לא יכולה להוליד. כדי שהוא יוכל להוליד אז צריך גם שיתקבל אור למטה מחזה. בשנה התשיעית מתקבל אור שהיא בעצם תשע ויום כשיגמר התשיעית ובא לשנה העשירית מתקבל כל האור שגם הדעת מתקבלת במקומה.

אז מה עוד חסר לנו?

כל החסדים התקבלו?

תשובה היא שעוד לא קיבל את האור למטה מחזה ולמעלה מחזה החסדים קיימים אבל הם לא מגולים.

כי הוא קיבל את האור של קו אמצעי רק עד החזה שזה נקרא בחינת לאה. עוד לא התגלתה רחל. אומר עבדת 7 שנים למה שבע למה לא תשע?

אומר אני רוצה לעבוד עוד?

מה זה עוד?

צריך לעבוד בקו אמצעי כדי לקבל את החסדים גם מחזה ולמטה

איזה ​​ שבע שנים הוא עבד בשביל לאה?

מגיל שנתיים עד גיל תשע ויום זה בשביל לאה רק מחזה ולמעלה רק בחסדים מכוסים.

אתה רוצה את רחל תעבוד עוד.

אז היה צריך לעבוד עוד שבע שנים לכאורה. באמת יצטרך לעבוד עוד. בהמשך אנחנו נראה שהוא רק מתחיל את העבודה הזאת ואז יוכל לקבל גם את החסדים האלה כשהם מגולים מחזה ולמטה.

בזה צריך סדר שלם. הסדר השלם אנחנו נלמד אותו בהמשך יש סדר שלם מה עושים מתי מקבלים את הבחינות האלה ואנחנו צריכים ללמוד מפה והלאה את הסדר של ק"ש מה מקבלים בכל שלב ושלב את זה בע"ה נלמד בהמשך.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שכדי שביאתו של הז"א תהיה ביאה צריך להתקבל אור חסדים בדעת אולם לא די בכך אלא צריך גם שכל אור יתקבל במקומו.

  • בתשע ויום מתקבל חסד הדעת בכלי דדעת ולמרות זאת ביאתו זאת אינה יכולה להוליד. מדוע?

  • החסדים אינם מגולים למטה מחזה אלא רק עד שליש עליון דת"ת ולכן רק בגיל י"ג ויום ביאתו תהיה ראויה להולדה היות ומקבל את החסדים גם למטה מחזה והם הנקראים חסדים מגולים.

עד כאן היום. תודה רבה.


אין תגובות

להגיב