תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 24 |אלף קע"ג-קע"ד הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 24| עמודים אלף קע"ג-קע"ד| הדף היומי

היום למדנו שאחרי שהזכרנו שז"א כשהוא בן תשע ויום אז ביאתו כבר ביאה אבל זה לא ביאה להולדה.

רק בגיל כשהוא גדול בגיל 13 ויום אז ביאתו יכולה להיות להולדה.

אחרי שלמדנו את זה בשיעור הקודם אז הוא בא ללמד אותנו שהביאה הזאת שאתה רוצה לבוא לביאה כזאת להולדה צריך הכנה.

ואז הוא בא להראות לנו איך זה קורה במשך היום אותה הולדה והוא מספר לנו שכדי להוליד לבוא לביאה של ההולדה אז הוא מספר לנו שזה מתקיים הביאה להולדה מתקיימת בשים שלום בתפילה.

שים שלום בתפילה זה היכולת לחבר בין הזכר לנקבה ע"י מדרגת היסוד שנקראת שלום ע"י המלך שהשלום שלו.

אבל צריך הכנה לקראת זה. והכנה לפני הזיווג היא קריאת שמע. ומספר לנו שז"א ונוקבא בטבע שלהם הם קטנים שהוא קטן והיא נקודה.

וכשאנחנו רוצים לעשות את העבודה של להוליד כל פעם אז אנחנו צריכים לעשות תיקונים.

למה אנחנו עושים את הזיווגים?

כדי כל פעם להוליד מחדש תיקונים כלים חדשים שנפלו לקליפות ואנחנו צריכים לעלות אותם חזרה אז אנחנו צריכים לחדש אותם.

בפעם אחת אי אפשר. ניסה אדם הראשון בפעם אחת ולא הצליח.

אז אמרו לנו אתם תעשו את זה אבל לאט לאט.

לאט לאט עד שחילקו לנו את ימים ונתנו לנו את הזמן.

לפני כן לא היה זמן.

כשכתוב שהיה צריך לחכות ליום השבת הכוונה למדרגה של התכלית שנקראת יום שבת.

וחטא אדם הראשון והתחיל הזמן הגשמי.

הזמן הגשמי דהיינו נהיתה תודעה גשמית כך שיוכל לעשות את העבודה לאט לאט כל יום ולילה אתה צריך לגלות מחדש בזיווג של שים שלום את היום.

לגלות את החסד שנקרא יום. זה להגיד בבוקר חסדך. אתה צריך לגלות את החסד הזה.

אז איך תגלה אותו?

צריך לעשות לו הכנה. שזה נקרא בא בימים. שכל יום ויום שהצלחת ע"י העבודה שעשית לגלות את היום הזה כפי שגילית אותו עם זה אתה בא לעולם הבא שלך. כי נתנו לך תיקונים. כל יום אתה צריך לעשות תיקון.

אז הוא בא ומספר לנו שאם אתה רוצה לעשות עבודת השם אתה חייב לקחת אישה בתולה.

מה זה אישה בתולה?

שהתחדשה.

ההתחדשות היא ע"י שהיא נהיתה קטנה ואח"כ אתה יכול לבוא שהיא תהיה גדולה תבוא איתה לזיווג.

אז מה אתה צריך לעשות אם כך שני זיווגים.

א. לעשות אותה כלי.

מה זה לעשות אותה כלי?

לתת לה גדלות. שהיא תהיה גדולה. אם אין לה את האח"פ והיא קטנה אז אתה לא יכול לבוא אליה לעשות זיווג. אז לכן אתה צריך קודם כל לעשות אותה כלי.

למה?

אומר אין האישה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי.

אח"כ מזדווגים כדי להוליד.

אז אומר יש זיווג שנעשה בלילה. יש זיווג שנעשה ביום.

הזיווג בלילה זה רק כדי לעשות אותה כלי אבל בזה צריך לראות הרי זו"ן הם בעצמם הם קטנים אין להם מאיפה לקחת את האפשרות לעשות זיווג אפילו בשביל לעשות כלי.

אז ממי ייקחו את הכוח הזה?

מאו"א.

באיזה מצב?

שהם יעלו לאו"א.

איך הם יכולים לעלות לאו"א?

הם צריכים להיות בדורמיטה.

אם כבר גדולים הם צריכים לחזור לקטנות ואז או"א יעשו את הזיווג.

אז זה יהיה במצב השינה.

בחצות לילה אז מזדווגים או"א בסוד ביאה ראשונה לעשות אותה כלי.

בגלל הזיווג בחצות לילה של או"א אז אחרי חצות לילה במשך כל הלילה יש את הכוח לזו"ן לעשות זיווג מצד עצמם בתנאי שהם נתנו את נשמתם לאו"א כדי שהם יתכללו בזיווג הזה יוכלו לקבל כוח מהזיווג הזה ואז לבוא אחרי חצות לילה והם עצמם לעשות את הזיווג.

אז הק"ש בחצות לילה סמוך לחצות לילה היא של או"א ואדם צריך למסור את נשמתו ע"י השינה לאו"א ולהצטרף לזיווג הזה של או"א ובזכות הכוח של השינה שממש צריך לישון. ממש ללכת לישון בק"ש בקדושה. לדעת שאתה עושה מצווה כשאתה הולך לישון.

מצווה ללכת לישון לא ביום בלילה. לא באמצע השיעור בלילה לפני חצות.

למה?

כדי להצטרף לזיווג שלאו"א .

אז תשאל אז למה אני אומר ק"ש על המיטה?

כדי שבק"ש שעל המיטה אני אביע את נכונותי להצטרף לק"ש של או"א שאני כקטן שמסרתי את הגדלות שלי הצטרפתי לק"ש של או"א שנעשתה לפני חצות.

השינה רק אומרת אני איבדתי את הגדלות שלי נתתי את נשמתי לאו"א הם יעשו זיווג ואני מתכלל בזיווג שלהם.

אחרי חצות לילה אני בא ללמוד תורה.

למה?

כדי שאני אוכל לעשות את הזיווג הזה כמו שקיבלתי בחצות לילה.

אני מחדש בהמשך נראה את הזיווג הזה ע"י זיווג דקורבנות זה עוד לא למדנו נלמד את זה בהמשך.

אח"כ אנחנו אומרים עוד ק"ש גם עוד לא הזכיר אותה מספיק חזק פה.

זה ק"ש דיוצר שזה הכנה של או"א כדי לעשות את הזיווג של זו"ן בשים שלום ואז רק בשים שלום אנחנו עושים את הזיווג.

אז למה עושים זיווג בק"ש לפני השינה הינו צריכים לעשות את זה סמוך לחצות לילה שאז עושים או"א את הזיווג לצורך מה שיקרה אחרי חצות לילה

אומר כי אנחנו לא יכולים אנחנו ישנים. אבל אנחנו כן זה מועיל מאד הק"ש.

למה?

כי זה מצרף אותנו לזיווג של או"א שנעשה בחצות לילה.

אז זה בינתיים ההבנה שלנו. פה בלימוד הזה שבהתחלה צריך זיווג כדי לבוא לגדלות להביא את עצמנו לגדלות שזה ביאה ראשונה ואחרי שאנחנו גדולים אז לעשות זיווג לחיבור הזה בין זכר לנקבה ע"י קו אמצעי בשים שלום. זה קורה בכל אחד ואחד מהפעולות שאנחנו עושים בחיים.

נדבר על זה בע"ה בהמשך זה צורת ההקשבה. הצורה שאני בא לחיים. אני צריך לשים את עצמי בצד קודם ואח"כ לראות איך אני בא בצורה חדשה בצורה פנימית לדבר.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם שביאה בגיל תשע ויום אינה להולדה למרות שהיא ביאה ורק ב 13 ויום אז ביאה יכולה להיות להולדה.

  • אגב לימוד על ביאה שהיא להולדה לימד אותנו בשיעור זה על הסדר עד הגעה לביאה זו.

  • לפני ביאה להולדה חייב להיות זיווג מקדים שהוא זיווג לצורך עשית הנקבה לכלי שזה הכנה לקראת הביאה.

  • הכנה זו היא ק"ש שנעשה בעולמות העליונים שהם או"א שנקרא עולם הבא שאנו בק"ש שעל המיטה מצרפים עצמנו בשינה לק"ש זו.

  • לאחר חצות לילה ע"י שאדם לומד תורה יכול לחדש את אותה קריאת שמע שנשמתו עשתה בהצטרפות שלו לאו"א בחצות ולכן אחרי חצות במשך הלילה עד בוקר צריך לקום ללמוד תורה.

  • ישנה חשיבות גדולה בשינה כדי שהנקבה שבכל אדם תחזור להיות בתולה כל יום מחדש. זה מה שאומר הרב"ש שכל יום יבוא ללמוד מחדש. מה זה מחדש? כאילו הוא קטן.

  • הזיווג להולדה יהיה בתפילה בשים שלום.

  • ישנם ארבעה ק"ש נלמד אותם בהמשך ואת התפקיד של כל אחת.

עד כאן היום. תודה רבה.


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב
1. למדנו בשיעור הקודם שביאה בגיל 9 ויום אינה להולדה למרות שהיא ביאה ורק ב 13 ויום אז ביאה יכולה להיות להולדה.
2. אגב לימוד על ביאה שהיא לצורך הולדה לימד אותנו בשיעור זה על הסדר עד הגעה לביאה זאת.
3. לפני ביאה להולדה חייב להיות זיווג מקדים שהוא זיווג לצורך עשיית הנקבה לכלי. שזה הכנה לקראת הביאה.
4. הכנה זו היא קריאת שמע שנעשה בעולמות העליונים שהם אבא ואמא שנקרא עולם הבא שאנו בקריאת שמע שעל המיטה מצרפים עצמנו בשינה לקריאת שמע זאת.
5. לאחר חצות לילה על ידי שהאדם לומד תורה יכול לחדש את אותה קריאת שמע שנשמתו עשתה בהצטרפות שלו לאבא ואמא בחצות ולכן אחרי חצות במשך הלילה עד בוקר צריך לקום ללמוד תורה.
6. יש נא חשיבות גדולה בשינה כדי שהנקבה שבכל אדם תחזור להיות בתולה כל יום מחדש.
7. הזיווג להולדה יהיה בתפילה בשים שלום.
8. ישנם ארבע קריאות שמע נלמד אותם בהמשך ואת התפקיד של כל אחת.

אין תגובות

להגיב