תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 25 |אלף קע"ה-קע"ו | הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 25 | אלף קע"ה-קע"ו | הדף היומי

מה למדנו היום?

למדנו שכדי שנוכל לבוא לזיווג להולדה שהוא מתקיים בשים שלום ע"י החיבור של הזכר והנקבה להולדת פירות זה אפשר לעשות רק אם מכינים כלי.

אז יש לנו שלבים כאלה:

הכנת כלי.

העלאת מ"ן.

וזיווג.

מה זה הכנת כלי?

זה נקרא ביאה קדמאה לעשותה כלי שזה כמו זיווג דנשיקין שזה זיווג רוחני.

מה עושה את הביאה הקדמאה הזאת?

ק"ש שבלילה עושים במקום הנסתר או"א.

אבל היות ואנחנו ישנים בזמן הזה.

מה זה ישנים?

ישנים הכוונה היא שאין לנו כוח לעשות את זה אלא זה נעשה בעולמות העליונים אבל אנחנו רוצים להתחבר אליהם.

אנחנו רוצים שהנשמה שלנו תקבל מהמקום הזה אז אנחנו קוראים ק"ש על המיטה כדי להתחבר ​​ למקום הזה של זיווג שנעשה בין שהלכנו לישון עד חצות לילה.

ואז בחצות לילה כשהזיווג הזה כבר נעשה אז אנחנו קמים ללמוד תורה.

הלימוד תורה זה לחבר את המודעות שלנו בזמן ערות לתורת הנסתר.

שזה דבר נסתר הרי אז איך אני יחבר?

אני צריך לקבל את זה באמונה. שיש את זה בי"ה. שאו"א עשו את הזיווג הזה ואני לא יעשה את הזיווג הזה במקום גלוי אלא במקום נסתר במקום שעדיין חשוך.

חשוך אבל נעשה זיווג בעולמות העליונים שאמרו לי הנה זה מוגש לך יש לך את תורת הנסתר בוא תלמד אותה בוא תתחבר אליה באמונה.

כי זה לא במדע אתה לא יכול לעשות ניסוים כדי להגיד הנה זה קיים כאן אלא אתה צריך לקבל אותה באמונה זה נקרא תורת הנסתר שהיא נסתרת מהתודעה הגלויה של היום לכן אני לומד אותה בלילה.

ואז כשאני בא ללמוד את תורת הנסתר בלילה אז מה אני עושה?

אני מתחבר לק"ש של י"ה שהיתה בעת השינה.

אז אני עושה קודם כל אני מגלה דעת בקריאת ק"ש שעל המיטה שאני רוצה להתחבר אליה שהנשמה שלי תתחבר אליה בלימוד תורת הנסתר בלילה אז אני בא ואני מתחבר לנסתר הזה שנעשתה ק"ש שמהי?

שאני יהיה גדול.

מה זה להיות גדול?

שיהיה אח"פ דכלים. אני לא יכול בלי ביאה קדמאה לבוא לזיווג. כי קטנה לרצון קטן הוא לא יכול לבוא לזיווג. וקטן לא יכול להוליד. אני צריך גדלות.

ממה יבוא לי הגדלות?

מהקליפות?

זה בא לי מתורת הנסתר. אח"כ כשתבוא הגדלות ויש לי את הסודות העליונים האלה אז אני לא אפול לקליפות. אם בן אדם טמון בקליפות קשה ללמוד את תורת הנסתר קשה לו.

לכן המקובלים מתעקשים עיקר הלימוד של האדם הוא בלילה.

למה?

מספיק שיגיד ק"ש שחרית וערבית מה הבעיה?

אז מה הסדר?

אומר קראת ק"ש שעל המיטה לצורך מה?

כדי להתחבר עם ק"ש שעושים בעולמות העליונים.

הנשמה שלך עלתה למעלה בשינה בגלל שקראת ק"ש אז החיבור שלה לזה היה חיבור שהוא חיבור יותר חזק.

קמת ללמוד בלילה מחצות לילה עד הנץ החמה התחברת באופן מודע לנסתר הזה של גדלות המדרגה.

בגדלות המדרגה הזאת צריך לקבל אור ביום. אבל כשמגיע הלילה כשנגמר הלילה כמגיע הנץ החמה כל האור הזה מסתלק.

זאת אומרת בנסתר היה לך האור הזה ועכשיו כשאתה בא לעשות את המעשה בגלוי אז כל מה שהיה בפנימיות מסתלק.

אתם מרגישים את זה לפעמים כשאתה מאד מאד מרוכז במשהו פנימי אתה עוצם את העיניים ואתה מרגיש איזה שהיא הרגשה חזקה כשאתה בא לעשות את המעשה ופתאום ההרגשה הזאת מסתלקת לך אתה לא רוצה לפקוח את העיניים אתה לא רוצה לבוא למעשה כי אתה רוצה להישאר במקום הפנימי הזה.

מרגישים את זה הרבה פעמים בתפילה אפילו קשה להזיז את השפתיים כדי לא לבוא לתנועה שמפריעה למקום הפנימי הזה אפילו התנועות צריכות להיות מאד מאד עדינות אפילו אתה מזיז קצת את השפתיים או צריך להיכנס לטראנס כזה כדי להיות שם במקום הזה.

ואז בא הבוקר אז מה תעשה?

אתה צריך לחדש. אם זה כבר היה לך אז רק צריך לחדש את זה.

איך מחדשים את זה?

קורבנות.

בק"ש של קורבנות.

שמה זה הק"ש של קורבנות?

זה רק התחדשות של ק"ש שעל המיטה שהיא התחברה לנסתר הזה של או"א שהנשמה התחברה לק"ש של העליונים. של עולמות עליונים.

שמה זה הק"ש הזאת?

העלאת אח"פ של המדרגה. קבלת גדלות.זיווג דנשיקין זיווג ע"ב ס"ג שמעלה את האח"פ של המדרגה שלא תהיה קטן שתהיה ראוי לביאה זה נקרא ביאה קדמאה.

אח"כ יש ק"ש דיוצר.

מה התפקיד של ק"ש דיוצר?

להעלות מ"ן לביקוש.

שזה יש לי אם יש לי כבר אח"פ כלי המעלה מ"ן אז הוא מעלה גם את הגו"ע דתחתון כדי לעשות עליו זיווג ​​ שיהיה על מה לעשות זיווג.

מתי עושים את הזיווג עצמו שזה נקרא זיווג להולדה?

בשים שלום.

וזה הסדר.

אומר יחד עם זה יש לנו אפשרות לדלג על ק"ש של קורבנות.

למה?

כי זה רק התחדשות.

למה אני צריך את ההתחדשות?

מכיון שכשהגיע הנץ החמה נסתלקו האורות של הלילה של הק"ש של עולמות עליונים שטענו את הנשמה שלי.

אבל הם הסתלקו רק בהנץ החמה.

אז תתחיל לפני הנץ החמה את התפילה. אבל אסור.

תפילת עמידה צריכה להיות בהנץ החמה.

אבל ק"ש דיוצר שהיא להעלאת מ"ן יכולה להיות לפני הנץ החמה.

אז תפילת ותיקין שזה תפילה בהנץ שהתפילה תפילת עמידה תהיה בהנץ ואז אתה יכול לא להגיד את הק"ש של הקורבנות.

למה?

כי עדיין האור של ק"ש לא הסתלק. אבל זה כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה.

מה מפרש רבי שמעון והגית בו יום ולילה?

ק"ש של ערבית ושחרית.

אז למה אנחנו לא מסתפקים בזה למה אנחנו לומדים תורה?

כי זה רק הכלל צריכים את הפרטים של זה אתה לא אוכל את התפוח שלם.

אז לכאורה היה מספיק ק"ש של עולמות עליונים אבל לימוד תורה זה לימוד כל הפרטים שבנסתר אז אתה מתחבר אליהם.

כי איך אני יכול להתחבר אליהם בלי הפרטים של אותו כלל?

אז הלימוד תורה זה כל הפרטים של אותו כלל של תורת הנסתר. זה תורת הנסתר. לכן לומדים את תורת הנסתר בלילה.

ובמיוחד מתי?

בעלות השחר. מעלות השחר עד הנץ החמה. עדיף מחצות לילה. אבל מעלות השחר עד הנץ החמה זה הזמן המשובח ללמוד תורה.

ואז אתה מחבר את התורה הזאת ואתה מעצים עוד יותר ועוד יותר ממש במודעות ואז יש בך כוח להוליד דברים אמיתיים בשים שלום. אז זה הסדר.

שאלה:

המצב של שינה זה קטנות או עיבור?

מצב שינה זה עיבור ב' לצורך השלמת כלים. אח"כ צריך עוד עיבור. העיבור הבא זה אחרי שהסתלקו האורות בהנץ החמה ואז אתה צריך עוד פעם זה כמו עיבור העיבור זה כל ההכנה לקריאת שמע עוד לפני ק"ש.

לכאורה צריך עיבור רק לכלים?

נכון לכן זה לא נקרא ממש עיבור זה רק זיווג שני שזה ק"ש זיווג שני של עיבור ב'.

סיכום בנקודות:

  • ק"ש שעל המיטה נועדה להשלמת כלים של העליונים שהוא כנגד זיווג דנשיקין.

  • זיווג זה עושים העליונים דהיינו או"א בסוד זיווג חיך וגרון שלמדנו בחלק י'. ק"ש שעל המיטה עוזרת שהנשמה בעת השינה תצטרף לזיווג העליון הזה.

  • זיווג זה נעשה עד חצות לילה ובחצות לילה נגמר הזיווג.

  • הקימה בלילה ללמוד את תורת הנסתר היא התחברות דרך הפרטים לכלל של תורת נסתר זו שהוא הנקרא ממרחק תביא לחמה.

  • בהנץ החמה מסתלק כל האור הזה וע"י ק"ש דקורבנות מחדשים אותו לכן צריך ק"ש זו ולא די בק"ש דיוצר.

  • ק"ש דיוצר היא כדי להעלות ביקוש ע"י אותם אח"פ שקיבלנו שאח"פ הם כלי המעלה מ"ן והגו"ע דתחתון הם המ"ן שהכלי מעלה לזיווג.

  • הזיווג נעשה בשים שלום שהוא לצורך לידה והוא מוליד לפי כל התיקונים שעשינו לפני.

  • ישנה אפשרות לדלג על ק"ש דקורבנות זאת באם אומרים ק"ש דיוצר לפני הנץ החמה ואת התפילה מיד סמוך בהנץ החמה.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 


תעס חלק יב – שיעור 25 – קע"ה –קע"ו
1. ק"ש שעל המיטה נועדה להשלמת כלים של העליונים שהוא כנגד זווג דנשיקין.

2. זווג זה עושים העליונים דהיינו או"א בסוד זווג חיך וגרון שלמדנו בחלק י'. ק"ש שעל המיטה עוזרת שהנשמה בעת השינה תצטרף לזווג העליון הזה.

3. זווג זה נעשה עד חצות לילה ובחצות לילה נגמר הזיווג.

4. הקימה בלילה ללמוד את תורת הנסתר היא התחברות דרך הפרטים לכלל של תורת נסתר זו שהוא הנקרא ממרחק תביא לחמה.

5. בהנץ החמה מסתלק כל האור הזה וע"י ק"ש דקורבנות מחדשים אותו. לכן צריך ק"ש זו ולא די בק"ש דיוצר.

6. ק"ש דיוצר היא כדי להעלות ביקוש ע"י אותם אח"פ שקיבלנו שהאח"פ הן כלי המעלה מן והגו"ע דתחתון הם המ"ן שהכלי מעלה לזווג.

7. הזיווג נעשה בשים שלום שהוא לצורך לידה והוא מוליד לפי כל התיקונים שעשינו לפני.

8. ישנה אפשרות לדלג על ק"ש דקורבנות זאת באם אומרים ק"ש דיוצר לפני הנץ החמה ואת התפילה מיד סמוך להנץ החמה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב