סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 28 |אלף קפ"א-קפ"ב| הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 28| עמודים אלף קפ"א-קפ"ב | הדף היומי

היום המשכנו את הלימוד מהשיעור הקודם שבהם רצינו לראות את השלבים של ז"א.

מה שהוסיף לנו היום זה את סוג האורות המתקבלים בכל שלב.

ואנחנו מחברים היום בין קריאות שמע לבין ההתפתחות של ז"א.

והוא אומר לנו כך:

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 28 חלק יב\תמונה שיעור 28 חלק יב b.jpg

שז"א בעת הלידה הוא מקבל נ"ר דרוח.

מה זה מצד התפילה?

קודם כל מצד האורות זה צ' דצלם דאמא שזה נקרא פנימיים דאמא.

מה זה מצד התפילה?

מצד התפילה אין לנו את זה. אין לנו את זה בתפילה.

למה אין לנו את זה בתפילה?

כי הוא עוד לא נהיה קטן הוא עדיין ביניקה הוא עדיין אצל אמא.

אז אין לנו את המצב הזה. זה צ' דצלם דאמא.

זה אולי זמן שהוא ישן.

לאחר מכן הוא צריך לעשות עיבור לצורך גדלות אז כל זמן שהיה קטן היה ישן כמו תינוק אז הנ"ר דרוח שזה מזמן הלידה עד ב' שנים זה כמו זמן השינה שלו הוא עוד לא קיים מצד עצמו ממש.

מתי הוא מתחיל להיות קיים מצד עצמו?

כאשר הוא מתחיל להלך לדבר. שזה מב' שנים ויום אחד. ב' שנים ויום אחד צריך לעשות עיבור כדי להתחיל את הגדלות שלו.

ומה זה אומר?

זה אומר שלפני שהוא הלך לישון הוא עשה הכנה.

מה ההכנה?

ק"ש שעל המיטה.

ק"ש שעל המיטה זה כמו הכנה לתפילה שצריך לעשות עיבור ב' לצורך גדלות חוץ ממה שאו"א עשו עיבור כדי להוליד אותו את ז"א צריך לעשות עיבור חדש לצורך גדלות.

רק העיבור הזה לצורך גדלות מתחלק לשניים:

לא מספיק שקיבלנו נ"ר דרוח עד ב' שנים צריך גם לקבל את הג"ר דרוח אבל אי אפשר לקבל ג"ר דרוח בלי השלמת כלים.

את הכלים נותנת אמא ואת האורות נותן אבא.

אז אמא נותנת את השלמת כלים בהתחלה שקיבל רק נ"ר דרוח מאמא זה היה צ' דצלם דאמא זה נקרא פנימיים דאמא.

עכשיו הוא רוצה לקבל את הגבורות מאמא את הל"ם דצלם שזה נקרא מקיפים דאמא.

מה הוא מקבל ממנה?

מקבל ממנה את המסכים שזה נקרא מנצפ"ך. מסכים לצורך גדלות.

עכשיו כשבא לקבל את המסכים לצורך גדלות אז הוא יכול אם הוא קיבל את המסכים האלה לאט לאט עם קבלת המסכים בין ב' שנים לו' שנים ויום אחד הוא מקבל גם אורות דחסדים אבל לא את הכל זה מתחלק לשניים.

מדוע?

מכיון שלא היה יכול לקבל את כל האורות בשלב הזה אלא קיבל רק עד גיל הפעוטות.

שבגיל הפעוטות בשבע שנים זה פעם ראשונה שנכנס לדעת אור ואחרי שקיבל את הנצח והוד ב' בחינות התחיל לקבל את הדעת ת"ת ויסוד או עטרת היסוד התפשטו בבחינת הדעת.

עוד לא קיבל את כל המדרגה עוד לא כל האור נמצא במקומו.

עוד צריך ​​ לקבל את הג"ר מאבא וצריך להמשיך לקבל השלמת כלים מאמא.

אז זה עד שש שנים ויום אחד שזה נקרא גיל הפעוטות לאחר מכן אבא ממשיך לתת לו עוד מקיפים דאבא דגדלות.