סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 27 |אלף קע"ט-ק"פ הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 27| אלף קע"ט-ק"פ | הדף היומי

מה למדנו היום?

חזרנו היום קצת על השיעור הקודם והראנו את הסדר שיש לנו במסע בכל יום ויום.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 27 חלק יב\תמונה שיעור 27 חלק יב a.jpg

כל יום של האדם הוא הזדמנות ליצר מדרגה חדשה.

כל יום זה הולדה של משהו חדש. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כל יום הוא יום מיוחד שאתה מנהל אותו בצורה שלמה.

ממתי עד מתי?

מהליכה לישון עד ההליכה לישון הבאה שלך בלילה.

למה?

ההליכה לישון היא מתחילה את ההשלמת כלים.

עד ההליכה לישון אין עוד דברים באמצע?

מה עם זמן היניקה?

אתה עוד לא שייך לעצמך.

כל זמן שהיית בעיבור וביניקה אתה עוד לא ממש אתה.

מהזמן של ב' שנים ויום אחד זה הזמן שאתה אתה כל השאר זה בא מהעליונים. זה בא מאו"א.

מב' שנים ויום אחד אתה מתחיל לקבל משמעות עצמית.

ממתי זה ביום?

זה מק"ש שעל המיטה שאתה הולך לישון.

מה אתה עושה כשאתה הולך לישון?

אתה מוסר את נשמתך לעליון.

אתה מברך המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי אתה הולך להיטען שוב.

במה אתה הולך להיטען?

בחומר גלם לעבודה.

מה זה חומר גלם לעבודה?

השלמת כלים.

השלמת כלים זה אומר מעלים לך עוד מהאח"פ חומרי גלם כדי שתהיה גדול.

הקטן במה שונה הקטן מזה שמתחיל להיות גדול מב' שנים ויום אחד?

שזה לפני ב' שנים ויום אחד עדיין הוא מקבל את האורות של הנפש.

איזה אורות של הנפש הוא מקבל מתוך מה?

הוד יסוד ומלכות של החסדים שעוד נתן לו היה לו בעיבור שעוד לא באו לאיבריו.

איך הוא מקבל את זה?

ביניקה עד ב' שנים ויום אחד.

אז זה המצב הראשון שלו ב' שנות היניקה.

שהוא לא עושה את זה מצד עצמו הוא עדיין לא נחשב לכן בסדר של היום זה לא קיים אצלנו.

לא קיים הזמן הזה.

הזמן של האדם מתחיל בק"ש שעל המיטה שאז הוא מקבל בב' שנים ויום אחד השלמת כלים.

השלמת כלים נעשית מאו"א.

אבל או"א עושים את הזיווג והנשמה מצטרפת לזיווג הזה ואז אנחנו מברכים והברכה של ק"ש היא אומרת יש לו הכנה לפני שאדם רוצה לנקות את עצמו מהדברים הלא טובים מצורות מחשבה לא טובה שהיתה לו במשך היום.

איזה מחשבה רעה יש במשך היום?

שאדם מאשים בני אדם אחרים.

אז מה הוא אומר במקום להאשים?

הריני מוחל וסולח.

על מי?

על כולם.

על כל מי שהכעיס והקניט אותי או שחטא כנגדי אפילו לא ראיתי.

גם אם עשה את זה במזיד גם בשוגג לכל בר ישראל לכל מי שהוא שייך לישראל אני מוחל וסולח לו.

למה?

אבל הוא עשה נגדי?

מה אני יכול לסלוח לכולם?

אם אתה רוצה להיות נקי כן אתה באת לעשות את העבודה שלך איך אתה יכול להאשים מישהו אחר?

זה חטא. אסור.

אז אתה קודם כל מנקה את עצמך.

אחרי שניקית את עצמך אז אתה רוצה להתחיל את היום מחדש.

אז אתה מתחיל את הברכה.

לא חייב את הניקוי הזה. כדאי לעשות אותו. זה תוספת.

ואז אתה מברך המפיל חבלי שינה על עיני תנומה על עפעפי.

זאת אומרת הנה הבורא אני מוסר את נשמתי ונותן לך את נשמתי תעשה איתה מה שצריך.

תן לי חומר גלם חדש לעבודה. איזה יופי ההתחדשות הזאת.

מה זה עושה לרצון?

עושה את הרצון רצון בתולי. רצון שמתחדש כל יום הרצון שלך לעבוד מתחדש כל יום הוא לא כמו היום הקודם. אז מה אתה דואג כל כך כל הזמן יש לך עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות.

כל יום יש לך הזדמנות מחדש. אבל מי שהחיים שלו הם חיים רק של לסדר את הדברים החיצוניים אז אם הם לא כל כך מסתדרים הוא לא רוצה לקום למחרת בבוקר.

בשביל מה לקום?

לכאורה שינה יותר טוב.

אבל שינה זה לא כל כך טוב. זה טוב קצת.

אז הוא קם ולומד תורה.

למה?

כי הוא קיבל חומר גלם.

הוא אומר אני רוצה שהחומר גלם הזה יעבוד מצד האמונה. אני רוצה הרי לחבר שיהיה כלים אמונים כמו אור חוזר המלביש. אני לא יכול לקבל אורות לא בכלים כאלה. אני רוצה להשכין בהם אמונה. ככל שתהיה לי יותר אמונה ככה אני יוכל יותר לקבל את האור בבוקר.

כי מה למדנו?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 27 חלק יב\תמונה שיעור 27 חלק יב b.jpg

כשעושים זיווג דהכאה אז מה זה הזיווג דהכאה?

אולי נחבר את זה לזה יהיה לנו קל להבין כשאנחנו באים לעשות זיווג דהכאה ובא האור

אז מה אנחנו אומרים לו?

אנחנו אומרים לו רק רגע יש לנו פה איזה שהוא אתגר אנחנו לא יכולים לקבל את האור אנחנו עושים לו מסך.

מה זה המסך הזה?

המסך הזה שאני עושה ואני אומר לו אני לא רוצה את האור הזה עכשיו.

לך.

איך תקראו לזה במשך היום?

זה ק"ש? מה זה?

לימוד תורה.

איך?

רק חסדים מכוסים.

תורת הנסתר. תורת הנסתר זה אור חוזר הנדחה. אין רצון לקבל. דוחה את כל הרצון לקבל שלי.

ואז אני בודק את עצמי בעלות השחר איזה אור קיבלתי.

כמה אמונה שמתי בכלים.

זה יצירת אמונה.

יצרן הלימוד בלילה זה יצרנות של אמונה.

אח"כ אני בודק כמה אמונה קיבלתי?

קיבלתי ככה אמונה. אז האור שאני אקבל יהיה כמה אמונה שהיתה לי.

מה יצר לי את האמונה הזאת?

הלימוד תורה והחיבור עם העיגול שהתעורר שזה כנגד השלמת כלים. זה האמונה.

עכשיו כשאני מתעורר בבוקר אני רוצה לקבל אור.

איפה אני רוצה לקבל אור?

​​ אני רוצה שיתפשט למטה אז כל זה זה לילה.

פה מתחיל היום.

כמה אני יכול לקבל ביום?

אני יכול לקבל כמה אמונה שהיתה לי בלילה.

אם היתה לי אמונה בלילה אז אני יכול לקבל.

אם לא היתה לי אמונה בלילה אני לא יכול לקבל.

אז זה החסד שמתפשט לי ביום.

אבל איך יתפשט לי ביום אם לא למדתי בלילה אין לי אמונה אז יש אנשים שמסתמכים על אמונה כללית שיש להם מקבלים אור כזה כללי. אז הם עסוקים רוב היום בהתעסקות גשמית.

למה?

אין להם אור רוחני. אור רוחני אמיתי יכול להתקבל רק אם לומדים בלילה לכן עיקר הלימוד של האדם הוא בלילה.

הלימוד תורה זה כנגד סוכות כנגד צילה דמהימנותא אז צריך ללמוד בלילה לימוד תורה ואז באים להתפלל ביום.

מה התפילה ביום נועדה?

לקבל את האור.

להגיד בבוקר חסדך.

על איזה בסיס?

של אור חוזר הנדחה. של לימוד תורה בלילה שבניתי אמונה. לפי האמונה שבניתי ככה אני אוכל לקבל את האור.

​​ זאת אומרת לא מספיק לי השלמת כלים כדי לקבל את האור. השלמת הכלים הזאת צריכה לעבור עיבוד אמוני.

אמונה זה לכאורה ניסיונות?

אמונה זה לא ניסיונות. אמונה זה לימוד תורה. אני בא ללמוד מה הבורא אומר לי.

אני מאמין לבורא?

אני מאמין שזה הסדר האלקי?

אני מאמין שזאת האמת או לא?

אז עצם זה שאדם לומד זה מראה שהוא כן מאמין?

אני לא יודע. אולי הוא לומד בשביל שהוא אוהב חידות.

יש הרבה אנשים שלומדים.

השאלה למה הוא לומד?

​​ הלימוד נועד כדי שאני אוכל אח"כ להדביק את הרצון שלי באמונה הזאת. ככה עובדים החוקים.

אח"כ אנחנו באים לק"ש.

באים לק"ש דיוצר אבל עדיף להגיד ק"ש של קורבנות כי אחרי שהתעוררנו אז הסתלק או התמעט האור של השלמת כלים.

ואז מעוררים אותו עם ק"ש דקורבנות.

האם יש קשר בין רמת ההבנה לרמת האמונה שאדם מיצר?

יש קצת קשר. זה לא קשר מוכרח.

ההבנה היא טובה היא יכולה לעורר. אבל עיקר הדבר זה ההתמסרות של האדם. ברגע שיש בו התמסרות לדרך השם אז הלימוד גם מעורר את נפשו להאמין יותר.

אבל צריך להרגיש שהוא מסור לעבודת השם. ואז בא ק"ש דקורבנות כדי לעורר גם אם התפללת לפני הנץ החמה.

כשמגיע הנץ החמה אז מסתלק אז כל האור של השלמת כלים לכן צריך ק"ש של קורבנות לחדש את ההשלמת כלים ואז באה תפילת עמידה כדי לקבל את האורות בכלים ובשים שלום מקבלים את האורות לפני כן צריך ק"ש דיוצר שזה בקשה לקבלת אורות.

מגיעים לצהריים השמש שהיא כנגד קבלת האור מתחילה לרדת. מתחילה לרדת מגיע מנחה. עושים זיווג על קבלת אורות. השלמת כלים עוד לא נסתלקה לכן לא צריך עוד פעם ק"ש לבקש את האור. השלמת כלים גם לא צריך אז לא צריך לא ק"ש כי נשאר עוד אור אז גם לא צריך ק"ש רגילה דיוצר לבקשת אורות כי יש עדיין אורות.

אבל בערבית כשכבר האורות הסתלקו השלמת כלים עוד לא כי עוד לא הלכתי לישון.

אבל היות ונסתלקו האורות אז צריך עוד פעם ק"ש לחדש את הבקשה לקבלת אורות ואז עושים זיווג על האורות שמגיעים שהם מגיעים לא אורות גדולים אבל מגיעים אורות גם בערבית.

אח"כ הולכים לישון. הולכים לישון צריך ק"ש לפני ועוד פעם חוזר הגלגל הזה.

אז עד לפה הבנו את הגלגל אבל שני דברים הדגיש לנו בשיעור של היום:

א. שכשאתה הולך לישון אז מתחיל הגלגל החדש בספירלה.

למה?

כי אתה עוד פעם נותן את נשמתך כדי לקבל השלמת כלים.

שאלה:

מה עניין לימוד תורה ביום אם עיקר לימוד תורה בלילה?

זה רק התחדשות של הלילה ביום. מצד התכללות. רק מצד התכללות עצם הלימוד הוא הלילה. ביום יש התכללות מהלילה.

אפשר ללמוד את לימוד הנגלה ביום ואת לימוד הנסתר בלילה. כי כל לימוד הנגלה הרי הוא נובע מהנסתר זה רק התכללות מהלימוד האמיתי.

זה לא אומר שאם יש לי את העצם אני לא צריך את ההתכללות. כי ההתכללות מגדילה לי את תפיסת העצם.

אז הנושא הראשון היה הרעיון של השלמת כלים שהזיווג של ק"ש שאני הולך לישון משם מתחיל הסדר החדש.

הדבר השני הוא עניין שמחלק לנו את המוחין שז"א מקבל לד' זמנים.

בשביל בקס"ד כדי לחבר את זה עם מה שקורה במשך היום הזמנים הכללים של ז"א בשנים לעומת מה שקורה ביום אחד.

זאת אומרת שכל החיים מתנקזים ביום אחד שכל יום הם פרט שנותן לכלל החיים.

הוא מחלק את זה לארבעה זמנים:

א. ב' שנים של היניקה שזה אין לנו את זה בסדר היום זה רק קיים אצלנו שהיא בחינת נ"ר דיניקה אולי אפשר להגיד קצת שבערבית מקבלים את זה מחדש.

אח"כ הזמן הב' זה הזמן של העיבור להשלמת כלים שזה כמו ב' שנים ויום אחד.

זמן הג' הוא זמן הפעוטות דהיינו בזמן שבשנה השביעית בשש שנים ויום אחד שאז מתחיל להיכנס הדעת.

והזמן הד' הוא ט' שנים ויום אחד שאז כבר עושים זיווג להתחיל לקבל את האורות.

וזה בט' שנים ויום אחד. שמה מתחיל עיבור ב' דמוחין.

סיכום בנקודות:

 • בשיעור הקודם למדנו את סדר קריאות שמע והתפילות שהסדר הוא:

 • ק"ש שעל המיטה לצורך השלמת כלים.

 • לימוד תורה מחצות ליצר אמונה בכלים אלו.

 • לאחר מכן ק"ש דקורבנות כדי לחדש את עניין השלמת כלים.

 • לאחר מכן ק"ש דיוצר שזה בקשה לאורות הנקרא גם זיווג ב' ​​ דעיבור ב'.

 • לאחר מכן תפילת עמידה לקבלת האורות ובמיוחד בשים שלום.

 • לאחר מכן מנחה אין צורך בק"ש כי לא נסתלקו כל האורות אבל מתחילים להסתלק אז מחדשים את הזיווג לקבלת אורות.

 • לאחר מכן בערבית לאחר השקיעה נסתלקו האורות אבל לא הסתלקה השלמת כלים ולכן צריך ק"ש כדי לחדש את קבלת אורות והתפילה עצמה לקבלת אורות. וכשהולכים לישון מתחיל יום חדש. סדר חדש.

 • הסדר של היום מתבטא גם בז"א עצמו במשך שנותיו והוא מתחלק לד' זמנים עיקרים:

 • ב' שנות היניקה.

 • ב' שנים ויום אחד לצורך עיבור ב' לגדלות. למה אני רוצה להגיד גדלות? כי העיבור הוא לצורך גדלות שהוא כולל את שניהם שבזמן זה עושה זיווג להשלמת כלים.

 • כניסת ג"ר דרוח עד שמתקבל אור בדעת ואז מתחיל עונת הפעוטות בו' ויום אחד.

 • זמן הד' הוא עד ט' שנים ויום אחד שאז משתלמים האורות בכלים כל אחד במקומו עד מקום החזה דז"א.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 


שיעור 27 – תע"ס חלק יב– אלף קעט-קפ
1. בשיעור הקודם למדנו את סדר קריאות שמע והתפילות. שהסדר הוא ק"ש שעל המטה לצורך השלמת כלים , לימוד תורה מחצות לייצר אמונה בכלים אלו.

2. לאחר מכן ק"ש דקורבנות כדי לחדש את עניין השלמת כלים , לאחר מכן ק"ש דיוצר שזה בקשה לאורות. הנקרא גם זיווג ב' שעיבור ב'. לאחר מכן תפלת העמידה לקבלת אורות ובמיוחד בשים שלום. לאחר מכן תפלת מנחה, אין צורך בק"ש כי לא נסתלקו כל האורות, מתחילים להסתלק אז מחדשים את הזיווג לקבלת אורות. לאחר מכן בערבית לאחר השקיעה נסתלקו האורות אבל לא נסתלקה השלמת כלים ולכן צריך ק"ש כדי לחדש את קבלת האורות, והתפילה עצמה לקבלת אורות. כשהולכים לישון מתחיל יום חדש/ סדר חדש.

3. הסדר של היום מתבטא בז"א עצמו במשך שנותיו. והוא מתחלק לד' זמנים עיקריים: א. ב שנות היניקה. ב. ב' שנים ויום אחד לצורך עיבור ב' לגדלות. ג. כניסת ג"ר דרוח עד שנתקבל אור בדעת ב ו' ויום אחד בעונת הפעוטות ד. עד ט' שנים ויום אחד . אז משתלמים האורות בכלים כל אחד במקומו עד מקום החזה דז"א.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב