תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 44 |אלף רי"ב-רי"ג הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 44| אלף רי"ג-רי"ד | הדף היומי

מה למדנו היום?

התחלנו ללמוד נושא שהוא מאד מאד מרכזי וחשוב לנפש האדם.

למדנו עניין של חיצוניות ופנימיות. העולם מתעסק הרבה עם חיצוניות ופנימיות ופה התע"ס בא ומראה לנו את ההבדל בין חיצוניות לפנימיות והוא אומר לנו שיש ג' פירושים למושג פנימיות וחיצוניות שאותם הוא רוצה ללמד אותנו.

אבל הוא אומר לנו לפני שנראה מה זה פנימיות וחיצוניות נראה את ג' הפירושים אני רוצה להסביר מצד העולמות בכלל מה אנחנו באים לתקן כי הרי מה שבאנו פה זה לתקן.

מה באנו לתקן כשאנחנו מדברים על פנימיות וחיצוניות?

אומר כדי להבין את זה צריך להבין את ג' החלוקות של עולם הנקודים.

וג' החלוקות של עולם הנקודים היו ג' חלוקות שצריכות לאפשר לנו לתקן כי הם גרמו לנו לקלקול.

יש לנו את חלוקה הא' בקטנות עיבור הא' ויש לנו את הגדלות של עיבור ב'

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 44 חלק יב\תמונה שיעור 44 חלק יב c.jpg

חלוקה א' היא הקטנות היא קומת נפש.

עיבור ב' מב' שנים עד ט' שנים זה חלוקה ב' זה פב"א וג"ר דרוח.

אומר שכל אלה חלוקה א' וחלוקה ב' היא שייכת לחיצוניות העולמות זאת אומרת זה האוטומט זה מה שבא מלמעלה.

הפנימיות היא שייכת רק לחלוקה ​​ ג'.

זה החלוקה האמת היא שהיא כבר מלמדת אותנו על פנימיות וחיצוניות הוא רק רוצה להבדיל פה בין עולמות לנשמות.

נשמות מתחילות רק כשבאים לתקן את חלוקה הג'.

אם לא באים לתקן את חלוקה הג' זה עדיין לא נקרא נשמה.

כי מתעסקים רק בנפש וג"ר דרוח אז זה לא נקרא נשמה זה נקרא מצב של קטנות.

העולם נברא ע"י השתלשלות העולמות כשהשתלשלו העולמות אז הם ירדו מעולם א"ס עד עולם עשיה.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 44 חלק יב\תמונה שיעור 44 חלק יב b.jpg

כשהגענו לתחתית עולם עשיה תחתית עולם עשיה נקרא העולם הזה שהיא רק נקודה.

נקודה מצד עצמה לא באמת קיימת היא מורגשת אבל לא באמת קיימת.

בקיצור אין באמת עולם הזה ממש כמו שאנחנו מכירים אבל כן יש הרגשה שעד כאן נעשה מלמעלה מכאן אתה אחראי זאת אומרת האחריות שלנו היא באה רק מאז שאנחנו צריכים לעלות חזרה לא"ס.

למה היה התהליך הזה לרדת עד לפה?

מצד מה היה תהליך של ירידת העולמות?

מה גרם מה הטריגר הראשון שגרם לזה?

בחירה ביתר דבקות.

הבחירה ביתר דבקות היא הסיבה הראשונה מצד הנברא שהתחיל לעשות את התנועה.

הבחירה ביתר דבקות למה היא גרמה?

בהתחלה רק ליצירת עולמות. היא עוד לא נשמה היא השורש לנשמה הבחירה ביתר דבקות לכן היא מלמדת אותי מה אני צריך לעשות לעשות מפה ולמעלה.

אבל ברגע שבחרתי ביתר דבקות אז הלכתי ועשיתי צמצום והצמצום הזה נגרם ונעשו עוד פעולות ועוד פעולות ועד פעולות עד שהגעתי לעולם עשיה.

אני עשיתי אותם?

לא.

קורה אוטומט?

כן.

אבל סיפרת לנו עד עכשיו שהמסך זה לעשות בחירה להגיע ליתר דבקות לראות מה זה אור חוזר המלביש איך בונים אמונה.

לא לא לא להתבלבל.

מה שאנחנו דיברנו זה מה אתה רואה מפה איך אתה מסתכל על העולמות.

העולמות מלמדים אותך מה אתה יכול לגרום בנפשך כי זה סוג של תשקיף לעבודה שאתה צריך לעשות.

לכן מה שאתה רואה בחוץ שלא תחשוב שזה אתה זה החיצוניות.

מה זה אומר עליך?

שאתה צריך לקיים את הבחירה ביתר דבקות שלך.

והיופי הוא שהעולמות שנבנו הם נבנו על הבסיס של הבחירה של הנברא של הבריאה ביתר דבקות.

אז נוצרו עולמות א"ק אצילות בריאה יצירה עשיה שבירת הכלים.

כל מה שקרה לא בגללנו לא אשמים.

אומר בסדר אתה לא אשם אבל למה נתת לי עולם כזה?

אני אשם שיש לי הורים כאלה?

אני אשם שיש לי ילדים כאלה?

אני אשם עכשיו שיש לי ראש ממשלה כזה?

מה אני אשם?

אומר מי מדבר על אשמה?

אני מדבר על אשמים?

אני מדבר אתך על כך שנברא העולם. זה הסדר של העולם.

למה?

כי זה העולם שאתה צריך כדי לפעול בו כנשמה להגיע ליתר דבקות.

כי אתה יש בחירה ביתר דבקות.

אז כשיש בחירה ביתר דבקות.

מה אני עושה?

אני מייצר לך סביבה שתוכל לפעול את היתר דבקות הזו.

כל הסביבה וזה סביבה בתנועה. סביבה בתנועה מתמדת כי העולם הוא בתנועה כי יש את המצב הקבוע שלו ויש את התנועה של העולם.

אז נהיה תנועה בעולם והעולם נע עד עולם עשיה.

מפה והלאה אתה כאדם צריך להתחיל לנוע כשאתה נע זה נקרא נשמה.

כשהעולם נברא על פי התנועה שאתה צריך לעשות זה נקרא עולם.

אז יש דברים שהם קורים בחוץ.

כל העולמות נקרא חיצוניות.

חיצוניות זה נקרא עולמות.

וכל הנשמות נקרא פנימיות.

אבל נשמות איך הפנימיות שלהם מאותגרת?

דרך העולמות.

איך בנויים חיצוניות העולמות?

בגלל שהם בנויים על פי הנשמות שצריכות לתקן. איזה יופי זה.

הקשר הזה שרשמתי פה את החיצוניות כנגד הצבע של הנשמות כי יש התכללות ביניהם בין הנשמות לעולמות.

וזה קורה בכל מקרה ומקרה כל התנועה הזאת קורת בכל מקרה ומקרה שלנו. כל מפגש שלנו עם המציאות.

הבחירה ביתר דבקות זה פעולה פנימית זה לא פעולה חיצונית?

הבחירה ביתר דבקות היא פעולה פנימית שהיא שורש הנשמות אבל זה עדיין של העולמות זה לא האדם כי לא היה אדם.

נברא בהתחלה העולם לא האדם לכן יש לנו שני סיפורי בריאה.

בריאה משם אלקים ואח"כ האדם.

אפילו בריאת האדם היא באה מלמעלה.

איך נברא האדם?

האדם ברא את עצמו?

זה פעולה של האדם שהוא נברא?

לא. הוא נברא לתוך עולם בריאה יצירה עשיה ועכשיו אתה צריך להתחיל לנוע כאדם.

אבל כל זה בא מהעליון.

אפילו בריאת האדם בא מהעליון.

אבל הוא ברא אותו בצלם אלקים.

מה זה צלם אלקים?

לפי הצלם של העולמות שנבראו על פי הבחירה ביתר דבקות ככה אתה צריך לברוא.

אוקי אז יש לנו אם כך חיצוניות ופנימיות.

יש חיצוניות העולמות נבראו ואח"כ פנימיות.

עכשיו אתה צריך להתחיל לעשות תנועה.

אתה צריך להתחיל לעשות תנועה אז עכשיו הוא אומר לנו שללמוד את המושג פנימיות וחיצוניות יש ג' פירושים:

הפירוש הראשון על פי הלימוד שלנו שיש לנו ג' חלוקות בעולם הנקודים ומחלוקה הא' אנחנו לומדים שמה שנברא לנו בחלוקה הא':

בחלוקה הא' יש לנו את המצב שאנחנו באים לתקן בחלוקה א' בעיבור א' עד ב' שנים אנחנו מתקנים עד ב' שנים ויום אחד וגם מחלוקה הב' .

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 44 חלק יב\תמונה שיעור 44 חלק יב a.jpg

כל זה חלוקה א'. כל זה חלוקה הב'. כל זה שייך עדיין לחיצוניות. וזה שייך לפנימיות זה חלוקה הג'.

זה הפירוש הראשון חלוקה א' חלוקה ב' כולל אב"א ופב"א שיצא בעולם הנקודים כשאני בא לתקן את זה אז כל העיבור נקרא מוחין דקטנות הם חיצוניות.

כל פרצוף העיבור נקרא פרצוף חיצוני.

פרצוף הקטנות נקרא פרצוף האמצעי. שניהם שייכים עדיין לחיצוניות.

פנימיות נקרא מצב הגדלות דהיינו כשבאנו לתקן את מצב הגדלות.

זה הפירוש הראשון עוד שני פירושים מה זה פנימיות וחיצוניות זה נלמד בשיעור הבא.

סיכום בנקודות:

  • בכל הי' ספירות הן מצד הכלל והן מצד הפרט מחולקים לב' בחינות: בחינה א' העולמות עצמם והם נקראים חיצוניות הספירות. בחינה הב' הנשמות והם נקראים פנימיות הספירות.

  • העולמות הולכים ומשתלשלים בדרך סיבה ומסובב בלי קשר לפעולת הנשמה עד תחתית עולם העשיה.

  • הנשמה מתחילה מעת שהיא צריכה לתקן. כל מה שקורה לנשמה בדרך שבה העולם מתוקן רק לקיומה נקרא חיצוניות וקורה באופן אוטומטי. רק מה שנוגע לפנימיותה דהיינו למצב התיקון של חלוקה הג' של העולמות קורה ע"י הבחירה של הנשמה והמעשים הטובים שלה.

  • ג' פירושים יש בעניין פנימיות וחיצוניות. פירוש א' עיבור יניקה מוחין דקטנות הם חיצוניות ועיבור יניקה ומוחין דפרצוף הפנימי דהיינו מזיווג ב' של עיבור ב' מט' שנים ויום אחד הוא פנימיות.

  • את ב' הפירושים הנוספים לפנימיות וחיצוניות נלמד בעזרת השם בשיעור הבא.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

​​ 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב