תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 46 |אלף רי"ז-רי"ח הדף היומי


סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 46| אלף רי"ז-רי"ח | הדף היומי

אז מה למדנו היום?

היום למדנו שבכל ספירה ובכל פרצוף יש ג' בחינות בצמצום ב' וג' הבחינות האלה הם כנגד האורות של נפש רוח ונשמה כי הכלים התחתונים יצאו מהמדרגה.

למדנו את זה נדמה לי באות מ"ו בחלק ו' ושם כדאי לראות את הטעם אבל לקבל את זה ככלל שכל כלי מעכשיו בנוי רק משלוש. כל פרצוף בנוי משלוש.

אומנם אנחנו רואים שיש גם חמישה כלים בפרצופים אבל כשאנחנו אומרים שיש בשר ועור זה כנגד לבוש והיכל שהם היו בהתחלה כלים פנימיים והיה אפשר לקבל בהם אור ואם היה מתקבל בהם האור שלהם אז היה גם נכנס אור חיה ויחידה למדרגה.

אבל בצמצום ב' חיה ויחידה נעלמים לא מקבלים אותם.

אז לזכור מעכשיו את צמצום ב' ג' אורות עד נשמה.

חיה ויחידה שאנחנו מדברים זה חיה ויחידה שנובעים מנשמה.

איך בדיוק לא כל כך מוסבר פה קצת דיברנו על זה בחלק ח' נדבר על זה יותר בהמשך.

אבל זה נקרא סוד החשמל נלמד את זה בבית שער הכוונות ובסוף חלק ט"ז נגיע לזה.

רק לזכור את העובדה הזאת.

אוקי עכשיו אחרי שאנחנו יודעים את העובדה הזאת

אומר לנו נכון למדנו שיש עיבור יניקה מוחין שזה שלוש מדרגות כי יש ג' כלים כמו שאמר

אז כל הז"א מחולק לג'.

לאיזה ג'?

עיבור יניקה ומוחין.

אבל גם העיבור עצמו יש לו ג' בחינות.

איזה ג' בחינות?

עיבור יניקה מוחין של העיבור.

וגם ליניקה יש ג' בחינות.

עיבור יניקה מוחין של היניקה.

וכן בגדלות.

אחרי שהבנו זה מעלה האר"י הקדוש קושיה אומר אנחנו דיברנו על כך שעיבור ב' זה נקרא חיצוניות ופה אתה אומר לי שעיבור ב' זה פנימיות.

איך זה מסתדר פחות או יותר ככה הוא שואל?

תשובה: בעיבור ב' יש שני זיווגים:

זיווג א' של עיבור ב' הוא חיצוניות.

זיווג ב' של עיבור ב' הוא פנימיות.

מתי זה ביחס לזמנים ומתי זה ביחס לקריאות שמע?

בזמנים בב' שנים ויום אחד זה נקרא זיווג א' דעיבור ב' שזה עדיין חיצוניות כי זה עדיין שייך לעניין הכלים.

והזיווג השני של עיבור ב' שזה בט' שנים ויום אחד זה נקרא פנימיות.

לכן בשניהם אני יכול להגיד שזה עיבור ב'.

רק תדע שעיבור ב' עצמו מתחלק לשני זמנים.

אותו דבר בקריאות שמע.

בק"ש שעל המיטה וקורבנות שזה כנגד או מחדש את הק"ש שם אנחנו יכולים לומר שזה חיצוניות

וק"ש דיוצר זה פנימיות.

גם מוחין עצמם מתחלקים שבהתחלה מקבלים רק נ"ר דנשמה שזה כנגד עיבור ויניקה של הפנימיות וכשמקבלים ג"ר דנשמה אז זה כנגד שמקבלים בברכת אבות אז מקבלים את הג"ר דנשמה.

לא הזכיר פה אבל אני כן יאמר שגם המוחין עצמם שנקראים נשמה גם הם מתחלקים לשלוש לנשמה חיה ויחידה שהכל במסגרת הנשמה שעל זה לא דיבר פה באמת מוקדם לדבר פה אבל רק כדי להבהיר שהכל מתחלק לשלוש בסוד ימין שמאל ואמצע בסוד עיבור יניקה ומוחין שכל אחד מהמדרגות מתחלק לשלוש.

עוד דייק פה במילה בשמע ישראל.

שאלות?

מה מקום הק"ש של ערבית במסגרת של הקריאות שמע שהוא הזכיר כאן?

זה לא במסגרת של קריאות שמע שהוא הזכיר כאן אבל למדנו שק"ש דערבית היא התחדשות אורות בכלים כי עיקר התלבשות אורות בכלים זה בתפילת עמידה של שחרית שהיות וההארה שנקראת יום זה נקרא גילוי.

והגילוי הזה זה גילוי של הארת חכמה במדרגה כמובן מי שקנה את הכלים האמונים בלילה אז הוא יכול לקבל את החסד האלוקי שזה אור חכמה שמתלבש במדרגה וזה בעיקר בשים שלום שאז מקבלים את המדרגה הגדולה.

אח"כ השימור של האור הזה הגדול הוא בכל מה שיש אחרי התפילה שעלינו עד עולם אצילות עד היכל או"א וקיבלנו את אור החכמה בשים שלום ואז יורדים למטה חזרה עד עולם עשיה כדי לשמר את כל האור הזה.

אבל כמו שהשמש מתחילה עולה לשיא בצהריים ומתחילה לשקוע אז מחצות וחצי שמתחילה שיש כבר גילוי של השמש שמתחילה לנטות אז מתחילים האורות שקיבלנו בבוקר לרדת אבל כל זמן שלא הייתה שקיעה אז האורות האלה עדיין קיימים אז לא צריך לחדש אותם אפשר עליהם לעשות זיווג זיווג להתלבשות אורות בכלים אז אפשר ישר בתפילת מנחה אפשר באופן מידי לעשות תפילה בלי ק"ש כי ק"ש זה כמו לעבר לבקש מחדש את האורות.

אין לך מה לבקש מחדש את האורות הם קיימים פה.

מה לבקש מה שקיים?

אז האורות עדיין קיימים כי השמש לא שקעה אבל לאחר שהשמש שקעה או לאחר פלגה מנחה תלוי לפי שאיזה שיטה אתה לומד או לאחר צאת הכוכבים.

אז אתה אומר השמש כבר שקעה דהיינו האור שהיה לי בתחילה כבר שקע אני כבר לא מרגיש אותו אז אני צריך לחדש אותו.

אומנם השלמת כלים עדיין נשארה לי לכן אני לא צריך לעשות פעמיים ק"ש גם דקורבנות או גם שעל המיטה וגם ק"ש דיוצר אני עושה רק כמו ק"ש דיוצר שזה לבקשת אורות אז צריך לחדש את האורות האלה אז אני צריך להגיד ק"ש בערבית.

​​ אז מה ק"ש בערבית?

לחדש את ההתלבשות אורות בכלים.

סיכום בנקודות:

  • אין לך פרצוף מכל הה' פרצופים שבכל אחד מד' עולמות אבי"ע שיש בו יותר מג' כלים וכן לכל ספירה וספירה שלו והם כנגד נר"ן.

  • אנו רואים אומנם חיה ויחידה במדרגה אולם חיה ויחידה הם במסגרת הנשמה.

  • שואל האר"י מדוע אומר שעיבור ב' זה פנימיות והרי למדנו שזה חיצוניות. התשובה: בעיבור ב' ישנם ב' זיווגים זיווג א' בב' שנים ויום עדיין שייך לחיצוניות והזיווג בט' שנים ויום שגם הוא שייך לעיבור ב' הוא נקרא פנימיות.

עד כאן היום. תודה.

 


סיכום בנקודות: תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 46 |אלף רי"ז-רי"ח הדף היומי
1. אין לך פרצוף מכל הה' פרצופים שבכל אחד מד' עולמות אבי"ע שיש בו יותר מג' כלים. וכן לכל ספירה וספירה שלו. והם כנגד נר"נ.
2. אנו רואים אומנם חיה ויחידה במדרגה אולם חיה ויחידה הם במסגרת הנשמה.
3. שואל האר"י מדוע אומר שעיבור ב' זה פנימיות והרי למדנו שזה חיצוניות, התשובה: בעיבור ב' ישנם ב' זיווגים, זיווג הא' בב' שנים ויום עדיין שייך לחיצוניות והזיווג בט' שנים ביום שגם הוא שייך לעיבור ב' הוא נקרא פנימיות.

אין תגובות

להגיב