תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 47 |אלף רי"ט-ר"כ הדף היומי


סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 47| אלף רי"ט-ר"כ | הדף היומי

היום למדנו שהמדרגות אף על פי שאנחנו רואים בכללות עיבור יניקה ומוחין אנחנו אומרים שכל אחד מהם מתחלק לעיבור יניקה ומוחין.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 47 חלק יב\תמונה שיעור 47 חלק יב a.jpg

הוא רוצה היום ללמד אותנו עניין אחד חשוב.

מה ההבדל דווקא בין המוחין שבכל אחד מהמדרגות?

על זה בא השיעור היום והוא אומר לנו שהמוחין במצב העיבור לא קיימים זאת אומרת גם אם יש לו מוחין אין לו דעת במוחין אז פה על מוחין האלה הוא אומר לנו שהוא חסר דעת.

כי מה זה דעת?

דעת זה הקו האמצעי שמאפשר לעשות זיווג עצמאי.

במוחין דיניקה הוא אומר שיש כללות הדעת.

מה זה כללות הדעת?

פה בעיבור הוא אומר אין חסדים ואין גבורות של הדעת כי דעת בנויה מחסדים וגבורות.

ביניקה בכללות הדעת אין חסדים ויש גבורות לכן הוא נקרא כללות הדעת.

לעומת זאת במוחין של המוחין של מצב הגדלות זה נקרא מוח הדעת.

יש כאלה אין להם מוח הדעת אז הם לא שומעים את ההוראות כמו שצריך.

אז במוח הדעת יש חסדים ויש גבורות של הדעת.

אז זה ההבדל במוחין זה מה שלמדנו היום.

הוא קצת מרחיב לנו את היריעה ואומר דע לך שמה שאותו אחד שהיה ביניקה הוא גדל להיות מוחין כמו אם לקחת זרע של תפוח אז יש בזרע גם תפוחים.

אם תבדוק את הזרע מבחינת הפוטנציאל שבו אז בוודאי שהזרע יכול לגדול הוא יכול לגדול ויש בו כבר את הפרי.

אם נאמר ניקח זרע של עץ תפוחים אז יש בו כבר את התפוחים אבל אתה לא יכול לאכול אותם זה נקרא שיש לו כללות הדעת.

ואם תשאל מה בעיבור אין לו את כללות הדעת?

לא אין לו שם שורש לדעת אם הוא יצא ככה לא יהיה לו דעת.

אז מה זה המוחין שיש בו?

המוחין שיש במצב של העיבור הזה זה לא מוחין שלו זה מוחין שבאים מהעליון שלו.

סיכום בנקודות:

  • בכל אחד ממצבי עיבור יניקה ומוחין יש עיבור יניקה ומוחין. בשיעור זה אנו מבקשים לעמוד על ההבדל בין צורות המוחין שיש בג' מצבים אלו.

  • במצב העיבור היות וכל הזיווגים נעשים ע"י העליון נקרא שהוא חסר דעת היות והדעת בנויה מחסדים וגבורות נאמר שאין לו את שתיהם.

  • במצב היניקה משש שנים ויום אחד כאשר מתחילים להיכנס מוחין לכלי הדעת שלו ומסתיימים להיכנס בתשע ויום נקרא שיש לו דעת ודעת זאת נקראת כללות הדעת היות ויש לו גבורות בדעת אבל לא חסדים.

  • במצב המוחין מט' שנים ויום אחד כאשר יש לו מוחין נאמר שיש לו מוח הדעת שזה אומר שיש לו גם חסדים בדעת וגם גבורות.

  • לסיכום ראינו שבדעת דעיבור אין חסדים ואין גבורת. בדעת דיניקה אין חסדים ויש גבורות. ובמוחין דמוחין יש בדעת שבו גם חסדים וגם גבורות.

עד כאן היום. תודה רבה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב