תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 50 |אלף רכ"ד-רכ"ה הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 50| אלף רכ"ה-רכ"ו | הדף היומי 

בשיעור הקודם למדנו ג' שלבים בהתפתחות האדם שהם נקראים עיבור יניקה ומוחין.

בהתפתחות האדם שהשורש שלו הוא התפתחות ז"א אנחנו רואים ג' מצבים.

והמה שמעניין אותנו זה המוחין שלו. איזה מוחין יש לו.

והוא בא ומספר לנו שהמוחין האלה זה התפתחות. ההתפתחות היא אלם אלהים והויה. זה ההתפתחות שהם כנגד עיבור יניקה ומוחין. אז יש לנו אם כך ג' שלבים והוא רוצה לספר לנו מה הם ג' השלבים הללו.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 50 חלק יב\תמונה שיעור 50 חלק יב a.jpg

הראשון זה אלם. השני זה אלהים. השלישי זה הויה. שזה כנגד עיבור יניקה ומוחין.

היום הוא רוצה להסביר לנו על האלם במיוחד שאלם אין דעת וביניקה יש כללות הדעת ובמוחין יש בחינת דעת שלמה. מוח הדעת.

אז הוא רוצה להסביר לנו עכשיו מה זה האלם הזה.

מדוע יש לנו אלם במצב של עיבור?

והוא אומר מה זה אלם?

אלם זה אומר שהוא לא יכול לדבר.

האם אלם זה טוב או לא טוב?

אומר תלוי ממה אתה אלם.

אם בן אדם למשל מדבר שטויות אז זה טוב שהוא יהיה אלם שלא ידבר שטויות כי הוא מזיק לעצמו.

או אם הדיבור שזה זיווג דהכאה בראש אם זה גרם לו הזיווג דהכאה בראש להישבר אז אל תדבר כי מה זה דיבור?

זיווג של חכמה ובינה ע"י בחינת הדעת אז אני רוצה שאתה תשתוק. אל תדבר.

למה?

כי כשדיברת בעולם הנקודים נשברת.

אז מה אני אומר לך עכשיו?

אני אומר לך אני רוצה לעשות אותך אילם.

מה זה אלם?

שלא תעשה זיווג דהכאה כמו שעשית בצמצום א'.

איזה זיווג דהכאה עשית בצמצום א'?

על רצון לקבל בעל מנת להשפיע.

רצון לקבל בעל מנת להשפיע יוצא מהמשחק.

איך אני מוציא אותו מהמשחק?

ע"י תיקון.

איזה תיקון?

אני נותן בחינה של הלובן דאבא שהוא מוריד. הורדת המלכויות שזה זיווג.

כי אם אין לי מלכות איך אני יעשה זיווג?

אז הלובן דאבא מוריד את המלכויות אז אין לי איך לעשות זיווג.

איזה מלכויות הוא מוריד?

מלכויות של צמצום א' את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע.

אז הוא נהיה אלם.

למה אתה עושה לו אלם?

הוא אומר כי אני לא ידעתי לשתוק כשהייתי בעולם הנקודים. לא תפסתי שאני צריך לתת תיקון קוים ולדבר רק בצמצום ב'.

דיברתי בצמצום א' אמרתי אני אצליח ואז כשאני אמרתי אני אצליח בצמצום א' אני רואה שטעיתי.

אוקי אז מה עושים?

אומר בוא אני אתן לך עוד סימן.

מה הסימן?

אומר אני אתן לך גם את המנצפ"ך. אתן לך גם את אמא.

מה אמא תיתן?

אודם דאמא.

מה היא תיתן?

מלכויות חדשות. ה' מצנפ"ך שזה מלכויות דצמצום ב'.

אז היא נותנת מלכויות חדשות אבל בעיבור הוא בעוביות של שורש.

אז הוא אומר אם זה עוביות של שורש ואתה נותן לי עכשיו מלכויות של צמצום ב'

אז איך נקראים המוחין של צמצום ב'?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 50 חלק יב\תמונה שיעור 50 חלק יב b.jpg

הויה של צמצום ב'. הויה דאלפין זה מ"ה.

אבל אם אני רוצה להגיד שזה שורש אז זה גם הויה פשוטה שזה כ"ו.

ויחד כמה זה יחד?

71

שזה שווה אלם.

למה זה הויה פשוטה?

כי זה עיבור.

עיבור זה עוביות דשורש. זה מראה על זה שזה עוביות של שורש. זה מראה על עוביות.

והויה דאלפין מראה מלכות של צמצום ב'.

אז זה שיש לי מלכות של צמצום ב' בעוביות דשורש זה עושה את זה אלם.

עכשיו למה זה היה חשוב לנו לומר את זה?

מכיון שכשאנחנו אומרים שהוא עשה לו תיקון של אלם אבל אתה אמרת לי שהוא נתן לו כבר מלכויות של צמצום ב'.

אם הוא נתן מלכויות של צמצום ב' אז לכאורה הוא יכול היה לדבר בצמצום ב'.

למה הוא לא מדבר?

כי העוביות של שורש לא ניכרת. אין לה התפשטות. אין לה זיווג בעוביות דשורש. אז אני נותן לך את זה בעוביות של שורש אבל אתה עוד לא יכול ליישם את זה.

אז מה אכפת לך להשאיר לי את המלכויות של צמצום א'?

אומר כי אם אני לא אכין אותך לקראת זה בעיבור אז כשאתה תיולד אתה תיולד עם מלכויות של צמצום א'.

אבל אם לא אז כשתיולד זה כבר לא יהיה מלכות דצמצום ב' בעוביות דשורש.

אלא מה זה יהיה?

זה יהיה כבר עוביות דבחינה א' ואז אתה תוכל לדבר.

אבל איזה דיבור אתה תדבר?

לפי מלכות של צמצום ב'.

כי איך דיברת קודם?

דיברת בדיבור של צמצום א'.

לכן להפסיק לדבר על עצמך.

אומר אוקי ואני אתן לך שורש לדבר דברי תורה לדבר על הכלל לשוחח עם השם יתברך ללמוד תורה.

אבל כרגע אתה לא יכול ללמוד תורה אתה יכול רק להקשיב אתה לא יכול להגיד מעצמך כלום.

אז העיבור הזה זה דבר שהוא בא ונותן לנו איזה שהוא כוח מאד מאד גדול.

נותן לנו כוח להיות אלם להיות שותק כדי להכין את עצמנו לדבר דברי תורה.

אם אתה לא שותק מדברי חול ולא מדובר רק על דיבור בפה. פה זה מקום זיווג. מדובר על הלב שלך.

מה הלב מדבר?

על מה אתה חושב?

על מה אתה מדמיין?

מה המאווים שלך?

מה החזון שלך?

לאן אתה רוצה להגיע?

האם אתה חושב מטעם רצונות שהם רצונות של צמצום א' או לא?

אם על זה אתה מדבר וחושב כל הזמן זה אומר שאתה חושב על גשמיות.

לעזוב. תהיה אלם מהרצונות הגשמיים שלך. תוכל לבוא לדברים אמיתיים.

תוכל לבוא באמת לרצות איזה שהיא נקודה פנימית שלך שתתעורר.

כל זמן שאתה טמון ברצונות הגשמיים שלך אתה לא תוכל אם לא תהיה אלם מהרצונות הגשמיים אתה לא תוכל לרצות רצונות של קדושה של צמצום ב'.

ע"י היניקה נתווספו בו הי"ה

אז מה התווסף בו?

הי"ה

אלם זה היה למעלה.

הי"ה היה חסר לו.

איך מתווסף לו הי"ה?

ע"י יניקה.

שזה קבלת אותם חסדים שעוד לא התבררו אז הוא מקבל אותם ע"י היניקה.

כשקיבל אותם ע"י היניקה קיבל את כללות הדעת.

למה?

הוא יכול לדבר אבל רק בכללות. הוא לא יודע את הפרטים הוא יודע בכללות מה הדבר. זה עדיין דיבור חיצוני על התורה אבל חיצוניות התורה.

אח"כ אתה יכול לדבר מצד הויה מצד מוחין שזה מוח הדעת.

סיכום בנקודות:

  • התיקון בעיבור בסוד אלם הוא להוריד את הזיווג דהיינו הדיבור של צמצום א' היות ובעולם הנקודים גרם לשבירה.

  • לכאורה היינו מצפים שלמרות שהיה הורדת מלכויות ע"י הלובן דאבא יוכל לדבר העובר היות וקיבל ע"י התיקון של האודם דאמא את ה' מנצפ"ך דהיינו מסכים של צמצום ב'.

  • ומה שאינו יכול לדבר גם שקיבל את תיקון דאודם דאמא הוא מכיון שהוא בעוביות דשורש וסימן לכך שהויה במילוי אלפין והויה פשוטה שמראה על עוביות דשורש בגימטריה אלם.

  • יוצא שאלם זה תיקון כדי להכין דיבור חדש שזה נקרא חיסרון שבא ליתרון שתיקה שבאה כדי לדבר דברי חכמה ודברי תורה.

עד כאן היום. תודה.

 

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב