תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 51 |אלף רכ"ו-רכ"ז הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 51| אלף רכ"ז-רכ"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

בעצם לא הוספנו כמעט כלום היום על מה שלמדנו בשיעור הקודם.

מה שלמדנו שכאשר אנחנו רוצים להתקדם מצד הבניה של הז"א ומבחינתנו זה מבחינת האדם שבנו אנחנו צריכים לדבר דברי חכמה ולא להיות אילמים.

איך אפשר לדבר דברי חכמה?

רק ע"י זה שאנחנו נולדים לדבר חדש.

מה שהעובר אינו יכול לדבר לכאורה אם קיבל כבר תיקון בעובר והוא היה צריך לקבל תיקון כדי לדבר כדי להוציא מהכוח אל הפועל הוא צריך לקבל תיקון קודם כל בעובר.

אז יש לו תיקון מיוחד שהתיקון המיוחד הוא בהתחלה לקבל את כל כוחות הנפש שלו ואולי אגב כך נענה לעדיאל מה זה הפה הנפשי של האדם?

אז האדם מקבל בהתחלה את הכוח לבלום עצמו ולא לומר מה הוא רוצה ומה חושב.

להסכים לעצור את המחשבה שלו. לותר על המחשבה.

למה?

כי המחשבה באה מהסיטרא אחרא. כי אם המחשבה באה מכוח הקליפה והעלנו ניצוצות והבאנו אותם לרחם.

למה הבאנו אותם לרחם?

מכיון שצריכים לתקן אותם.

שואל:

אני תלמיד חדש עדיף להיות אלם ולא לשאול שאלות?

התשובה היא תשאל שאלות אבל של אלם.

אל תשאל שאלות של יודע. אם אתה חבר תלמיד אז חבר תלמיד יכול לשאול שאלות כבר של יודע.

אבל תלמיד חדש ישאל שאלות של עובר.

מה זה עובר?

עובר שואל שאלות שרוצה להבין מה היא החכמה שנתנו לי. לא מה אני. אין לך אישיות עצמית כשאתה חדש. אל תגיד את התורה שלך. לא לומדים את התורה שלך. אתה בהתחלה צריך ללמוד את התורה של בעל הסולם שאמר לנו כאן. לא את התורה שלך.

ואם תבוא למשל ותשאל האם זה כך וכך וכך כמו שאני חושב?

אז אתה כבר לא שואל שאלה של עובר. אתה שואל שאלה של יודע.

אתה רוצה תלמד. אבל אם באת ללמוד בהתחלה הלמידה צריכה להיות כזאת שאדם לא שואל את מה שהוא יודע כבר כי אין לו דעת הוא בא לקבל דעת אז הוא צריך להיות כאלם. אין לו חכמה מצדו הוא רוצה לקבל את החכמה מהעליון זה נקרא שאלה.

וזה למה?

כי כל המחשבה שלו של האדם כשבאה מהקליפה יש לו דעות אבל הדעות שלו טמונות בקליפות.

כשהדעת טמונה בקליפות והוא רוצה עיבור מחדש אז הוא בא לצד נפשי ואומרים לו תראה ככה בנויה הנפש.

הוא אומר אבל אני מרגיש אחרת.

את ההרגשה שלך של מה שהלב שלך מדבר אתך את זה תזרוק.

אומר אבל אני מרגיש שיש לי אינטואיציה פנימית כזאת.

לפח.

למה לפח?

אומר כי מה שאתה רוצה להיוולד עכשיו למצב נפשי חדש תזרוק את מה שאתה אומר לעצמך.

דוגמה בן אדם שותה כוס תה עם 4 כפיות סוכר 4-5 כפיות סוכר.

טעים?

מאד טעים לו.

הולך לרופא אומר לו אני רוצה ללמד אותך הרגשה חדשה תה בלי סוכר מאד טעים.

אומר לו מה אתה מדבר כבוד הרופא לא טעים.

אומר לו אתה עכשיו אלם הגוף אומר לך לא טעים והנשמה אומרת לך טעים.

מה אתה צריך לעשות?

אתה לא יכול להגיד שזה לא טעים.

למה?

כי אין לך פה. אתה לא קובע אם טעים או לא טעים.

אומר אבל אני מרגיש.

ההרגשה שמדברת אליך אם אתה רוצה להיוולד להרגשה חדשה הרגשה הקודמת שבאה מהניצוצין עם הקליפות היא אלם שים אותה באילמות כי אתה רוצה להיוולד לדבר חדש.

למה שמנו אותה כאלם?

כי היינו צריכים להוריד ממנה את כל המלכות שלה?

איך נקראת המלכות שהורדנו?

לב האבן. את המלכות לב האבן. ההרגשה מצד הקליפה מצד 5 כפיות סוכר זרקנו.

אומר אבל אני מרגיש אותה.

נכון גם העובר מרגיש אותה שמתי אותה בתוך רחם אמרתי לו אין סוכר. לא מכניסים לפה סוכר. לא מכניסים לפה חיצוניים מורידים את לב האבן.

עכשיו נבנה אותך מחדש.

איך נבנה אותך?

בתיקון קוים.

הרצון שלך לאכול לא תלוי רק בטעם. לא תלוי רק ברגע. תלוי בזה שאתה צריך להיות בריא. אז מה אתה אוכל כל כך הרבה סוכר.

אתה לא רוצה. אתה רוצה ערך. אתה רוצה ערך של יחד זה רק משל כן ולא להתחיל להיתפס עכשיו אם צריך לאכול סוכר או לא צריך לאכול סוכר לא לעבוד עבודה זרה.

אז עכשיו כשאתה אלם שואל עדיאל מה זה מבחינה נפשית?

ההרגשה הקודמת כשבאתי להיוולד להרגשה חדשה לתיקון לב. ללב חדש. אני שם את הלב הישן בצד הוא אלם אח"כ יש לו כללות הוא מרגיש באופן כללי שזה ככה כשהוא גדול הוא יכול להרגיש את הדבר בצורה אמיתית ויותר מלהרגיש הוא גם יכול לפרוט אותו.

עכשיו למה לאנשים קשה להיכנס לעיבור?

כי הם לא רוצים לותר על ההרגשה. אבל להיוולד לאדם זה לותר על ההרגשה הקודמת. אדם מרגיש אם אני אותר על ההרגשה הקודמת אני לא אהיה .

אומר אתה באמת צריך קצת למות.

מה זה קצת למות?

לותר על ההרגשה הקודמת. להתגלגל מחדש. להתגלגל לצורה חדשה.

אז אחרי שהאלם מקבל י"ה שזה חו"ב שזה נקרא י' בבחינת ל"ב נתיבות החכמה והה' שזה בבחינת בינה שזה נ' שערי בינה אז יכול בהתחלה לקבל את ההארה בכללות לקבל את זה כי"ה ואז יש לו את שם אלהים שזה בקטנות עד גיל תשע ויום ולאחר מכן יכול לקבל גם את ההתפשטות שלהם ממעלה למטה זה נקרא מנצפ"ך של נ' שערי בינה בגדלות ואת ל"ב נתיבות החכמה שמתפשטים דרך אותה בינה ואז יכול שזה גם יתפשט לאברים.

סיכום בנקודות:

  • כדי שאדם יוכל להיוולד כל פעם מחדש צריך להעלות ניצוצות דהיינו רצונות שנמצאים בקליפה בבחינת לב לא מתוקן מכיון שמעורבב עם לב האבן וכאשר מעלה אותם למחשבה צריך להכניס אותם להרהור שהוא מצב של עיבור.

  • בזמן ההרהור שהוא זמן עיבור צריך אדם להיות אלם מהרגשה הקודמת שלא תדבר אליו כי אחרת יהיה חשוד ויוליד שוב את ההרגשה הקודמת שלו שאותה הוא רצה לתקן.

  • במצב האלם האדם מתקן את הרצון שיהיה בתיקון קוים דהיינו שלא כל רצון יחיה רק את עצמו אלא יהיה קשור גם לרצונות האחרים ע"י הבינה העליונה.

  • כשנולד הרצון מחדש הוא מקבל פה והוא מתחיל להרגיש אבל רק כהרגשה כללית שאינו יודע לפורטה וזה כוח של השתוקקות לחיות את מה שהבין אך עדיין לא יודע לחיות את הפרטים של אותה הבנה והוא שיקבל י"ה שהם חכמה ובינה אבל רק בכללות ממטה למעלה.

  • בהיותו גדול שהזיווג שלו יכול להוליד יכול הוא לקחת את אותה הבנה ולחיות אותה גם בפרטי חייו ויכול כבר להשתמש בהרגשתו כפה לשאר איבריו ויכול לפעול על פי החשק את הערך ותשוקתו יכולה לעמוד לו לדבר אמיתי והוא הנקרא גדול דקדושה ושם הויה מלא בו בבחינת הויה במילוי אלפין שהוא בגימטריה אדם.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב