תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 41 |אלף ר"ז-ר"ח הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 41| אלף ר"ז-ר"ח | הדף היומי

מה למדנו היום?

אז הזכרנו את מה שלמדנו בשיעור הקודם ואמרנו שלפי הזיווג באצילות כך עולים כלים וניצוצין מבי"ע.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 41 חלק יב\תמונה שיעור 41 חלק יב b.jpg

מה זה אומר?

זה אומר שיש איזה שהוא ערך איך אדם חי?

אז יש מצב של קביעות שנתנו לנו מלמעלה. הקביעות של האדם בתור יהודי

למה בתור יהודי?

כי יהודי בא ממצב שמלכות נתכללה בבינה.

בתור יהודי יש לו קביעות שהיא חלוקה א' וזה לא תלוי בו כי ככה הוא נולד וצד הנקבה שלו דהיינו איזה לב יש לו.

יש לו תמיד לכל יהודי לב כזה של אור הנפש בכלים דכתר. יש לו תמיד את הנקודה שבלב בתור יהודי ותמיד אפשר להתייחס לנקודה הזו. כך גם כל אדם.

יש לך תמיד מאיפה לעלות תמיד כי יש משהו שלא ימחק לך בתור יהודי גם אם תעשה את הדברים הכי גרועים שיכולים להיות.

זה לא מאפשר לך לעשות דברים גרועים אבל הנקודה הזאת צריכה להיות לנו תקווה בתור בני אדם שאם מישהו רוצה לעשות תשובה יש לנו על מה לסמוך. יש לו תמיד את הנקודה הזאת שאפשר לעלות ממנה.

אפשר לא להתייאש.

אבל הרבה פעמים נתנו לו הזדמנות והוא לא הצליח אבל יש את הנקודה הזאת.

מה אתה לא רוצה לנצל אותה?

בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. לא תיתן הזדמנות לבני אדם. אל תהיה פתי אבל תיתן הזדמנות.

אבל תהיה פתי תשים לזה גבולות.

איזה גבולות למשל?

למשל הגבול הוא שצריך לשלם 10 שקלים או צריך לעשות מצוות.

אתה לא רוצה לא צריך אז אתה לא תתקדם אז תישאר אדם שעובד רק עם המדע רק עם החיצוניות.

שמה שיעניין אותך זה רק הבריאות החיצונית שלך או הכסף שלך או העולם הזה שלך.

צריך את זה?

כן צריך את זה. אבל זה רק עד ב' שנים ויום אחד.

אבל אם על זה אתה תולה את כל החיים שלך תישאר קטן משחק בצעצועים.

עכשיו אנחנו רוצים להתקדם מצעצועים צריכים לקבל נקבה אחרת סוג של לב שהוא מתפתח.

למה?

למדרגת הרוח.

למדרגה של גדילה כי הרי לפי הזיווג שתעשה למעלה.

מה זה זיווג?

צורת המחשבה שלך לפי זה אתה תבוא לתקן תקבל נקבה אחרת דהיינו לב אחר.

איזה לב?

מחלוקה ב' ממדרגת הרוח.

ואם תרצה עוד יותר לגדול כמובן אחרי שתהיה מספיק משוכלל בזה אז תבוא למדרגה הג'.

מה רוצים אנשים עם פנטזיות עם גאווה ופנטזיה?

השילוב של דמיון וגאווה מה נותן?

אני רוצה ישר את חלוקה הג'.

אומרים לו רגע אתה לא רוצה להתקדם לאט.

לא לא לא אני כבר בן אדם גדול אני ממש מרגיש את המקום הזה.

אפשר את זה?

לא. אי אפשר.

אתה רוצה אפשר בוא תעשה את התיקון הזה קודם.

יש לך בכלל חלוקה א'.

אתה יודע מה זה לשטוף כלים?

אתה יודע איך לנשום?

את המינימום. לא מבקשים ממך להיות גדול בזה.

מינימום סביר. אין לך את זה אין לך מה להתקדם אפילו להתפלל אם אתה לא מתנהג לפחות כמו אדם חברתי נורמלי אין לך אפילו מידות של אדם.

אתה כועס ומאשים בשביל מה אתה מקיים מצוות?

אל תקיים מצוות לא צריך. קודם כל תהיה בן אדם נורמלי.

אז מה אם בן אדם ככה כועס לא לקיים מצוות?

לא אין צורך. אין צורך זה לא עושה לך כלום. להיפך זה הולך הכל לפח.

תתחיל להיות בן אדם סביר. לא מושלם. סביר.

אוקי אז הבנו בשיעור הקודם שכל אחד מקבל נקבה לפי המידה שלו.

אם מקבל נקבה שלא מתאימה לו ישבר.

אז לפעמים צריך להוריד בני אדם כדי שיעשו את זה מסודר.

זה מה שלמדנו בשיעור הקודם.

עוד משהו מהשיעור הקודם:

מי זה צד המ"ה?

זה צד הזכר.

מי זה צד הב"ן?

צד הנקבה בעולם אצילות.

צד המ"ה זה זכר ונקבה

אדם מתחיל להתפתח מק"ש שעל המיטה ומתחיל להתפתח במשך חייו במשך היום עד שמגיע לתפילת 18 בשים שלום ואז מזה הוא גם בתפילת מנחה בתפילת ערבית עוד מקיים את ההשלכות שנוצרו מזה.

רואה גם עוד פרטים בתוך זה.

צריך ללמוד את כל השלבים הללו.

בשיעור הזה מה למדנו?

בשיעור הזה למדנו דבר מעניין. בעצם בא לדבר אתנו בשיעור הזה על שתי המדרגות האלו:

על הנקבה הזאת של חלוקה א' ועל הנקבה של חלוקה הב'.

ומה הוא בא ומספר לנו אומר לנו תראו קודם כל כלל.

מה הכלל?

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 41 חלק יב\תמונה שיעור 41 חלק יב c.jpg

לכל מדרגה יש ב' מיני כלים: כלי מהפרצוף הקודם וכלי שלה עצמה.

כלי מהפרצוף הקודם זה כלי למשל בגלגלתא שהזדכך נשאר לו כלי ריקני.

וכשבא פרצוף ע"ב אז פרצוף ע"ב יש לו את הכלי שלו ואת הכלי הריקן של גלגלתא.

ולגלגלתא אין את זה?

יש אבל יש את זה גם לע"ב.

זה פחות מעניין אותנו.

מעניין אותנו עולם הנקודים.

מה קרה בעולם הנקודים?

בעולם הנקודים במצב הקטנות דנקודים הוא מעניין אותנו.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 41 חלק יב\תמונה שיעור 41 חלק יב a.jpg

למה הוא מעניין אותנו?

כי אנחנו רוצים לדבר כרגע על חלוקה הא'.

אז למה זה מעניין אותנו?

כי הרי אמרנו שיש לו ב' מיני כלים שלו עצמו ומה שקיבל מנקודים.

אז שלו עצמו זה ז"ת דנקודים.

מה שקיבל מנקודות דס"ג שזה הפרצוף הקודם זה החב"ד חג"ת של נקודות דס"ג.

את הנה"י של נקודות דס"ג הוא לא קיבל.

למה?

כי הוא יצא בצמצום ב'.

ולפי הזיווג שהוא עשה הוא עשה זיווג בצמצום ב' אז הוא יקבל רק את החב"ד חג"ת.

אוקי אז הבנו שהוא קיבל את החב"ד חג"ת.

אז הייתה לנו פה מחלוקת מאות ר"י

באות ר"י הוא אמר שהוא קיבל ו' כלים ופה הוא אומר שהוא מקבל י' כלים.

אז מה ההבדל?

הוא אמר שאם אני מתייחס רק ביחס לנקודות דס"ג אז חב"ד חג"ת זה רק ו' ביחס לכל הי' אז אני אומר ו' ופה בקטנות דנקודים אני אומר י' כי זה כל המדרגה שלו.

אוקי אז הבנו עד לפה מה הכוונה שיש ב' מיני כלים ולמה זה נקרא ו' וי'.

עכשיו אנחנו עדיין רוצים לדבר לחזור כי זה הייתה ידיעה שהיא ידיעת עזר אבל אנחנו עדיין רוצים לדבר מה קרה בחלוקה א' ומה קרה בחלוקה הב'?

אז הוא אומר לנו כך:

בחלוקה א' איזה אור קיבלו שם?

רק אור הנפש.

למה?

כי זה מה שקיבלו בעולם נקודים. בעולם הנקודים בקטנות קיבלו אור הנפש אז הם נקראים י' מלכויות.

למה הם נקראים י' מלכויות?

כי אור המלכות נקרא שתיקנו רק את הכלים. רק קיבלו אור הנפש.

עכשיו הוא אמר לנו פה תראו יש משהו מאד מיוחד.

כי מה אמרנו שיש להם?

חב"ד חג"ת דכלים רק את זה תיקנו.

אז מה הם תיקנו בחלוקה א' מתוך חב"ד חג"ת?

מה הם תיקנו?

אור הנפש.

איזה כלים?

חב"ד.

הם תיקנו את הכלים דחב"ד.

כשבכלים דחב"ד מצד הופכיות כלים ואורות זה נקרא שתיקנו רק את המלכויות לכן הם נקראים י' מלכויות כי מלכות זה הנה"י אז קיבל אור הנה"י בכלים דחב"ד.

ובחלוקה הב' מה תיקנו?

גם את הכלים דחג"ת.

שאז קיבלו חב"ד חג"ת. קיבלו אורות חג"ת נה"י דהיינו תיקנו גם את מדרגת הרוח.

למה?

כי בחלוקה הב' קיבלו בפב"א בז"ת דנקודים את מדרגת הרוח.

אז הסביר לנו את זה דרך זה שבעולם הנקודים לא קיבלו את הנה"י האלה של נקודות דס"ג מהכלים הריקניים.

למה מעניין אותנו הכלים הריקניים מהפרצוף הקודם?

כי הם נעשו הנקבה.

זה נכון שעכשיו מעלים אותם מבי"ע את הנקבה הזאת היא הופכת להיות הנקבה.

אבל גם בפרצופים הקודמים הכלים של הפרצוף הקודם הם נעשו נקבה ולכן מה שמראה לנו כאן שמהחב"ד חג"ת של הכלים דקטנות של נקודות דס"ג אנחנו מתקנים בחלוקה א' לנקבה את צד כלים דחב"ד ובפב"א מב' שנים עד ט' שנים את הבחינת החג"ת.

מה עם הנה"י?

על הנה"י נלמד בשיעור הבא במצב הגדלות שנתפשטו ונשברו מתקנים משהו מהנה"י.

מה מתקנים מהנה"י נראה בשיעור הבא.

אבל זה מה שלמדנו היום.

סיכום בנקודות:

  • עולם אצילות מורכב מזכר ונקבה ובהתאמה מ"ה וב"ן של כל פרצוף.

  • הזיווג שנעשה בעולם אצילות על הרשימות שעלו מנקודים הוא צד הזכר ונקרא מ"ה.

  • לפי הזיווג הזה הוא מעלה כלים שבאו מהפרצוף הקודם והם נקראים צד הנקבה שלו דהיינו הב"ן.

  • בכל פרצוף יש ב' מיני כלים הכלים מצד הזכר דהיינו מה שעליהם עושה זיווג וכלים מצד הנקבה דהיינו מפרצוף קודם.

  • הכלים הריקניים שקיבלו עולם הנקודים מנקודות דס"ג הם חב"ד חג"ת והם שמשו בז"ת דנקודים.

  • בעולם אצילות עד ב' שנים ויום אחד מתקנים מחלוקה הא' ומתקנים רק את בחינת החב"ד דכלים דקטנות שהם נקראים מלכויות על שם אור הנפש שמאיר בהם.

  • ביניקה עד ט' שנים ויום אחד מתקנים גם את החג"ת מחב"ד חג"ת של ז"ת דנקודים מקבלים בה את אור הרוח כפי שקיבלו בחלוקה הב' בעולם הנקודים.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 


תעס חלק י"ב – שיעור 41 – אלף ר"ז-ר"ח
1. עולם אצילות מורכב מזכר ונקבה ובהתאמה מ"ה וב"ן של כל פרצוף.

2. הזיווג שנעשה בעולם אצילות על הרשימות שעלו מנקודים הוא צד הזכר ונקרא מ"ה לפי הזיווג הזה הוא מעלה כלים שבאו מהפרצוף הקודם והם נקראים צד הנקבה שלו דהיינו הב"ן.

3. בכל פרצוף יש ב' מיני כלים: הכלים מצד הזכר דהיינו מה שעליהם הוא עושה זווג וכלים מצד הנקבה דהיינו כלים מפרצוף קודם.

4. הכלים הריקנים שקיבלו עולם הנקודים מנק' דס"ג הם חס"ד חג"ת, והם שימשו בז"ת דנקודים.

5. בעולם אצילות עד ב' שנים ויום אחד מתקנים מחלוקה הא' ומתקנים רק את בחינת החב"ד דכלים דקטנות שהם נקראים מלכויות ע"ש אור הנפש שמאיר בהם.

6. ביניקה עד ט' שנים יום אחד מתקנים גם את החג"ת מחב"ד חג"ת של ז"ת דנקודים ומקבלים בה את אור הרוח כפי שקבלו בחלוקה הב' בעולם הנקודים.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב