תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 42 |אלף ר"ט-ר"י הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 42| אלף ר"ט-ר"י | הדף היומי

מה המסגרת הכללית בה אנחנו מדברים היום בשיעור?

אנחנו רוצים להבין את היחס בין פרצוף העיבור לפרצוף היניקה. כשאנחנו מדברים על ז"א זוהי ישות אחת שקוראים לה ז"א.

הישות הזאת ראינו שיש לה כמה שלבים שבכל שלב היא מתקנת משהו אחר.

זאת אומרת אדם בא לעולם כדי לתקן כל אדם הוא מי שהוא. ראובן הוא ראובן. שמעון הוא שמעון. לוי הוא לוי. וכל אחד עומד בפני עצמו.

עכשיו כשהוא בא לתקן בעולם יש לו שלבים בתיקון.

השלב הראשון שלו לתיקון הוא שלב העיבור שלו.

מהו מתקן בשלב העיבור שלו?

את מה שהיה לו קיום בעולם הנקודים שזה נקרא חלוקה א'.

בחלוקה א' היה לנו את אור הנפש.

אז למדנו בשיעור הקודם שלפי האור לפי הזיווג שעושים בעולם אצילות ככה מעלים את הכלים כדי לתקן אותם.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 42 חלק יב\תמונה שיעור 42 חלק יב c.jpg

איזה כלים מעלים במצב העיבור?

את כלי הקיום שלך.

אומר אבל כלי הקיום שלך גם נשברו והמדרגה מתה.

מה זה המדרגה מתה?

גם הקיום שלך מת.

מי זה היה הקיום של עולם הנקודים?

חלוקה א'.

מה זה חלוקה א'?

על מי אנחנו מדברים?

על ז"ת דנקודים.

איזה אור היה להם?

אור הנפש.

זאת אומרת בחלוקה א' שהיה כלים דקטנות והיה להם רק אור הנפש בכלים דכתר זה מה שמתקנים.

אז בשביל מה אני צריך עיבור?

אומר בעיבור אנחנו נתקן אותם.

מה שלא היה להם קודם נתקן אותם.

איך נתקן אותם?

למשל נעשה להם תיקון קוים כדי שלא ימותו עוד פעם.

כי מה גרם להם למוות?

שכל אחד אמר אני אמלוך.

וכל אחד שיצא אמר אני אמלוך ומת.

אומר רגע בוא נעשה להם תיקון של אהבת חברים זה מה שמקיים אותם.

אם לא הם לא יוכלו להתקיים.

אבל כל אחד אומר אני יכול לבד.

אבל כשאתה יכול לבד אתה בטח תרגיש גדול אבל אתה גם תמות אז אתה לא יכול לבד.

זה התיקון של עיבור.

העיבור צריך להיות ביטול גמור אם יש לך ביטול גמור אתה מקבל את הקיום שלך.

אוקי ואח"כ כשתבוא למדרגת הקטנות או היניקה הוא קורא לה אבל קראנו לזה הגדלת הקטנות מב' שנים ויום אחד וזה הזיווג שתעשה למעלה בעולם אצילות.

איזה כלים יעלו לך לתיקון?

יעלו הכלים של חלוקה הב' של מצב של פב"א שזה מדרגת רוח כי הז"ת דנקודים קיבלו את מדרגת הרוח במצב הזה.

והיות וקיבלו את מדרגת הרוח אז זה מה שיעלה לך לתיקון.

אנחנו רואים שככל שאדם גדול יצרו גדול ממנו.

​​ ככל שאתה מתקדם אתה מקבל כלים יותר גדולים כדי לתקן.

כשתהיה במצב הגדלות אז נותנים לך מחלוקה הג' שהיה שם מוחין דנשמה ומוחין דחיה בכלים שנשברו כבר מחמת עצמם אז אתה תקבל כלים יותר גדולים לתיקון.

אם אתה בן אדם שבא לתקן אז אתה אומר רגע.

עכשיו אנחנו מגיעים לשיעור שלנו היום.

בשיעור שלנו היום הוא בא ואומר לנו אני רוצה להבין קצת יותר מה היחס בין הפרצוף שיש לי פה שזה פרצוף היניקה לפרצוף העיבור שנמצא בז"א.

מה ההבדל?

מה היחס ביניהם?

מה התשובה?

התשובה היא שככל שגדלים אז הפרצוף הקודם מקבל הגדלה נוספת על מה שהיה לו קודם.

זאת אומרת אם הייתי במצב של עיבור אז הייתה תפיסה למדרגה ברמה מסוימת.

עליתי למדרגת ב' שנים ויום אחד מדרגת העיבור שבי קיבלה תוספת.

והוא מתאר את זה באופן הבא:

שאם בשלב ראשון היה במדרגת העיבור נצח הוד ויסוד שזה היה מצב הראשון זה מצב אחד.

במצב שתיים אז קיבל מצב העיבור גם את מדרגת שתיים שלו.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 42 חלק יב\תמונה שיעור 42 חלק יב b.jpg

זאת אומרת מדרגה שתיים שלו היא כשהיניקה קיבל את מדרגה אחד שלו כמוחין דיניקה אז במצב הזה המוחין דעיבור שלו בחינת העיבור הוא מקבל השלמה כי מתי הוא שלם כשיש לו את כל ג' החלקים בכל אחד מהכלים שלו.

אבל הוא מקבל בהתחלה בעיבור רק את הקומה שלו מצד עצמו רק את העצם.

עכשיו בכל מדרגה יש עצם ויש התכללות אז אנחנו צריכים לראות שכאשר הוא מקבל את הבחינה שלו הוא מקבל רק את העצם וכשבא פרצוף היניקה אז מה העצם של פרצוף היניקה?

יניקה דיניקה.

אבל כבר היה עיבור.

אז כבר יש לו את ההתכללות עם העצם שלו.

אז הוא מקבל גם את הבחינה שלו חסד וגבורה אבל יש לו גם את הנצח הוד יסוד.

אז הוא מקבל מבחינתו שתי כלים בכל אחד מהם.

שואלים:

ככל שגדלים הפרצוף הקודם מקבל הגדלה נוספת?

כן.

אפשר להבין מה ההשלכה של זה?

איך מתקנים אחורה?

לא מתקנים אחורה. זה לא אחורה. זה נמצא עם האדם.

למשל נתנו דוגמה אם העיבור זה קיום ודיברנו על מסגרת של שיעור.

באיזה שעה מתחיל שיעור שלנו שיעור תע"ס?

רבע לחמש.

אז בא בן אדם אומר יש את המסגרת של שיעור של רבע לחמש.

בהתחלה אני בא לשיעור ברבע לחמש אבל אני מרגיש שזה קשה לי.

למה?

כי יש לי רק הארת הנפש בקיום.

כי לקיים את המסגרת זה רק העיבור זה רק הקיום.

אז אני רוצה להחזיק את השיעור.

מה אני יעשה בתוך השיעור?

אם אני אתחיל לעשות תנועה בתוך השיעור שזה מדרגת הרוח זה יחזק לי את הקיום של השיעור. פתאום בקיום של השיעור יהיה ברור יהיה לי הרבה יותר כוח שהשיעור הזה יתקיים קבוע ואני יעמוד במסגרת.

מה לפני כן לא עמדת במסגרת?

כן אבל זה היה מאד פריך.

יכולת בקלות לעזוב את אותה מסגרת של שיעור. היית בא בחמש ועשרים. חמש ורבע. רבע לחמש. עשרים לחמש. שש. שמונה.

למה?

כי לא היה קיום חזק לזה.

ככה עובר עד גיל שנתיים יכול למות גם מהר.

צריך שמירה. ההורים כל הזמן מגנים עליו ככה צריך להגן על האנשים שרק מתחילים את המסגרת.

אבל אח"כ אם הם מגיעים למדרגת הרוח צריכים לעשות תנועה בתוך המסגרת.

לומדים. חוזרים על השיעור. חזקים אותו. כותבים שאלות מסכמים. חיים את זה.

אז פתאום המסגרת מקבלת חיזוק.

מה היא מקבלת?

גם את מדרגת הרוח של המסגרת וכן הלאה.

זה כמו שבני אדם מתחתנים עוד דוגמה בני אדם מתחתנים.

עצם זה שהם נשואים זה רק מדרגת הנפש.

עכשיו בתוך המדרגה הם עושים עוד תנועות של טיפוח הזוגיות.

כשהם מטפחים את הזוגיות הקיום מתחזק. הקיום פחות פריך.

אבל אם הם יישארו רק בקיום יכול להיות שזה יתפרק אין לזה מספיק חוזק.

ככל שהם יותר גדלים כשהם יהיו כבר גדולים וייצרו העצמה ויפעלו בזוגיות שלהם לדברים אחרים אז הקיום שלהם יקבל חיזוק שלם יהיה ברור שהם יחד כל הזמן.

ולכן ככל שמתקדמים אז הפרצוף הקודם שהוא נמצא יחד איתם כי בן אדם צריך להתקיים גם אם הוא מתחיל בתוך השיעור ללמוד המסגרת עדיין צריכה להתקיים.

דבר נוסף שהוא אומר לנו כאן שכשבאה מדרגת הרוח אז היא באה בשלב אחד כי הוא עושה זיווג על בחינה א'.

כשבאה מדרגת הרוח של העיבור היא באה רק אחרי שהייתה מדרגת נפש אז היא באה בשני שלבים.

שלב ראשון הגיעה רק הנפש. שלב שני הגיעה הרוח.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 42 חלק יב\תמונה שיעור 42 חלק יב a.jpg

פה הרוח הגיעה בשלב ראשון בזיווג אחד כי הוא עושה זיווג על בחינה א' וזה נקרא בכלל מאתיים מנה.

סיכום בנקודות:

  • כאשר מתקן ז"א עד ב' שנים ויום אחד את חלוקה הא' מעולם הנקודים מקבל הארה רק של ש"ת של אותה הארה דהיינו רק נה"י של הכלים דחב"ד.

  • כאשר עולה למדרגת היניקה דהיינו עד ט' שנים ויום אחד מתקן מחלוקה הב' של עולם הנקודים ובמצב זה מדרגת העיבור שלו מקבלת את החג"ת של מדרגת העיבור ובזה היא מתחזקת שמקבלת גם את השלישים האמצעים של כל כלי.

  • את מדרגת הרוח מקבלת קומת העיבור משני שלבים לעומת זאת מדרגת היניקה מקבלת את הרוח בשלב אחד. זאת מכיון שכל בחינה מקבלת קודם את העצם שלה ואת ההתכללות רק אם היא באה לאחר הבחינה שממנה היא צריכה להתכלל.

  • דהיינו היות ורוח בא אחרי הנפש אז היא יכולה להיות כלולה מנפש אולם בקומת העיבור נפש דנפש זה העצם וההתכללות שלה מהרוח לא יכולה להתקיים אלא כשתהיה מדרגת הרוח שבאה אחריה ולכן היא צריכה ב' שלבים.


תע"ס חלק י"ב – שיעור 42 – אלף ר"ט-ר"י
1. כאשר מתקן ז"א עד ב' שנים ויום אחד את חלוקה הא' מקומת נקודים מקבל הארה רק של שליש תחתון של אותה הארה דהיינו רק נה"י של הכלים דחב"ד.

2. כאשר עולה למדרגת יניקה דהיינו עד ט' שנים יום אחד מתקן מחלוקה הב' של עולם הנקודים ובמצב זה מדרגת העיבור שלו מקבלת את החג"ת של מדרגת העיבור ובזה היא מתחזקת. שמקבלת גם השלישים האמצעים של כל כלי.

3. את מדרגת הרוח מקבלת קומת העיבור בשני שלבים לעומת זאת מדרגת היניקה מקבלת את מדרגת הרוח בשלב אחד זאת מכיוון שכל בחינה מקבלת קודם את העצם שלה ואת ההתכללות רק אם היא באה לאחר הבחינה שממנה היא צריכה להתכלל,

4. דהיינו היות ורוח בא אחרי הנפש היא יכולה להיות כלולה מנפש אולם בקומת העיבור נפש דנפש זה העצם וההתכללות שלה מהרוח לא יכולה להתקיים אלא ממדרגת הרוח שבאה אחריה ולכן היא צריכה ב' שלבים כדי לקבל את ההתכללות ממדרגת הרוח.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב