תלמוד עשר הספירות -חלק י"ב שיעור 55 | אלף רל"ה-רל"ו | הדף היומי

סיכום: תלמוד עשר הספירות-חלק י"ב שיעור 55| אלף רל"ה-רל"ו | הדף היומי

בשיעור הקודם למדנו על המוחין דזמן העיבור ויניקה עד ב' שנים ויום אחד כל מוחין מובחנים בחכמה בינה ודעת.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 55 חלק יב\תמונה שיעור 55 חלק יב d.jpg

היות ומדובר על עיבור ובעיבור עדיין אין עוביות כי עוביות מציינת מסך ולעובר אין עדיין מסך עצמי הוא משתמש במסכים של העליון.

היות והוא משתמש במסכים של העליון אז לו אין מילוי. כי מילוי מורה על עוביות.

אז איך אני אבחין בכל זאת במוחין במצב הזה כי המוחין אמרו לי שהם מוחין דשם אלקים.

אז אם אין לי הפרש אז כולם אלקים אז מה יהיה ההבדל בין חכמה בינה ודעת?

אז אומר את ההבדל אני אראה בצורה שבה אני כותב את הה'

שהמוחין דחכמה הה' תהיה כתובה ד' וי' בתוכה.

מוחין דבינה היא תהיה כתובה ד' וו' בתוכה.

והמוחין דדעת יהיה כתוב ג' ווין.

למה זה כך מה זה מציין?

אומר המוחין דחכמה יציין שהי' שהיא המקור של החכמה זה מה שהבינה תיתן.

היא עדיין חכמה אבל היא גלומה היא עדיין לא יכולה להינתן לכן היא י' קטנה שעדיין לא באה לידי ביטוי צריכה לבוא לידי ביטוי דרך הבינה.

בבינה אני אראה ו' בתוך הד'.

למה ו'?

כי הו' היא מציינת שהבינה היא באה להוליד ולכן בהיותה מציינת את הולדת ז"א זה הכוח של הבינה זה זמן העיבור עצמו אז זה מציין כמו שהו' נמצא בתוך הבטן שהולכת ותופחת שזה העובר שנמצא בתוך הרחם זה הו' שנמצא בתוך ד' של הרחם שהיא האמא.

ואת הו' והו' הוא נתן פה וזה למדנו כבר בשיעור הזה הוא נתן מג' טעמים מדוע היא נקראת ג' פעמים ו'. ואמר לנו שג' הטעמים הם כאלה:

הטעם הראשון הוא מכיון רק רגע בוא נגיד את זה מדויק. הטעם הראשון שהוא אומר לנו שהם ג' ווין זה כי בבינה זה רומז רק על נה"י דבינה דכלים האמצעים שלה שמתפשטים בו רק המוחין דיניקה שעיקר הגילוי שלהם הוא רק עם הלידה במוח הדעת לכן הוא אומר בגלל שהגילוי של אותם נה"י הם באים ממוח הדעת אז לכן הוא קורא להם ג' ווין על שם הווין של הנה"י הם רומזים על הנה"י

בגלל שהם רומזים על הנה"י הוא אומר שהם ג' ווין.

הטעם הב' זה מכיון שהוא מכוח הדעת עצמו שנקרא ו' של המוחין כי אם אני מסתכל על המוחין עצמם אז המוחין גם מתחלקים כמו ראש וגוף.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 55 חלק יב\תמונה שיעור 55 חלק יב c.jpg

חכמה בינה זה כמו הראש של המוחין והדעת זה כמו הגוף של המוחין והדעת היא בחינת ו' לכן הה' שמציינת את הדעת היא תהיה עם ווין.

עוד פעם מה טעם הב' שהדעת עצמו נקרא ו'

והטעם הג' מכיון שהדעת היא זאת מתפשטת לגוף שנקרא ו'.

המוח הזה לבדו הוא מיוחס לז"א שאח"כ יינתן לו את כוח הו' לכן הוא נקרא ג' ווין.

אז הוא נתן לנו אם כך ג' טעמים למה נקרא ג' ווין.

אז מה עיקר ההבנה שלנו פה זה רק היה טעמים?

עיקר ההבנה שבחכמה ודעת אני אבחין במוחין בצורה שבה כתובה האות.

מה זה מעניין אותי איך כתובה האות?

מה זה מעניין אותי בכלל אם זה מוחין חכמה בינה ודעת?

התשובה היא כי יש הכנה לכל דבר.

זאת אומרת כשאני בא למשל להרהר במשהו ועיבור זה כמו הרהור.

אז איזה מוחין יהיה לי בהרהור כשאני רוצה להרהר על משהו?

אז קודם יהיה לי ה' עם י'

מה זה ה' עם י'?

זה ההתחלה שאני אדע בכלל על מה להרהר. שיהיה לי את המקור של הרהור שזה הי' בתוך הד'

ואח"כ אני אצטרך לעבד את ההרהור הזה ליצר לו איברים לגבש אותם וזה יהיה כל זמן ההריון שזה יהיה ד' עם ו' כי הו' הזאת זה הפרטים שאני צריך להתחיל לגבש לראות את הפרטים ולגבש אותם. זה עושה המוחין דבינה שהיא מגבשת אותם.

וג' הווין זה כבר הרעיון מצד מה שהוא יכול כבר להתפשט כי הוא מגלה לי את הדעת שיכולה כבר להתפשט זה עדיין ברעיון אבל זה יהיה רעיון הפרקטי.

זאת אומרת יהיה לי נקודת הרעיון, הגיבוש שלו, והדרך שבה אני יכול שהוא יתבטא כלפי חוץ.

אני עוד לא מבטא אותו כלפי חוץ כי זה יהיה כבר במוחין הבאים.

רק בהרהור איך אני מהרהר.

אז תראו מספר לנו איזה מוחין יש לנו בהרהור.

קודם להגדיר היטב על מה אני מהרהר.

אז איך תראה הה' כשאני מדבר על מה אני מהרהר איך היא תראה?

ד' עם י' בתוכה.

כשאני מתחיל לעבד את הרעיון אז איך זה יראה?

ד' עם ו'

למה ד' עם ו'?

כי הו' הזאת זה הפרטים שצריכים להתגבש לפני שאני בכלל יוכל להוליד אותם אז זה צריך להיות עם משהו יציב אני צריך לגבש את האברים שלי רגלים ידיים לרעיון שיהיה לי ראש לרעיון.

אח"כ אני צריך לחשוב להרהר איך אני מוציא את זה החוצה.

איך אני מוציא את זה החוצה זה ג' ווין כדי להדגיש את בחינת הו'.

אז זה למדנו בבחינת העיבור מזמן זיווג עד זמן הב' שנים ויום אחד.

אוקי בשיעור הזה עוד המשכנו ולמדנו עוד לא סיימנו על הזמן השני שלנו שהוא זמן היניקה.

בזמן היניקה זאת אומרת מב' שנים ויום אחד קטנות או הגדלת הקטנות מב' שנים ויום אחד עד ט' שנים ויום אחד.

אומר פה אני כבר כן יראה מילוי לשם אלקים כי המוחין נקרא בשם אלקים אני כן אראה מילוי.

איפה אני אראה מילוי בשם אלקים?

א' תמיד כותבים אלף למד פי ול' תמיד כותבים למד מם דלת.

אבל ה' אפשר לכתוב אותה הי הא הה.

אז אני אראה ג' סוגים מילואים.

והוא אומר לנו שהמוחין מתחלקים.

כיצד הם מתחלקים המוחין דקטנות?

בה' שהה' תהיה כתובה במילוי.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 55 חלק יב\תמונה שיעור 55 חלק יב a.jpg

בחכמה הי

בבינה הה

בדעת הא

ופה בעל הסולם מאריך בשאלה.

הוא שואל:

למה בינה שהיא יותר גבוהה מדעת מופיעה מילוי של הה שהה זה יותר קטן לכאורה מהא?

מאיפה לקחנו שזה יותר קטן?

לפני שניתן תשובה לשאלה הוא אמר למשל אם תסתכל על איך מתפשט פרצוף

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\חלק יב תעס\שיעור 55 חלק יב\תמונה שיעור 55 חלק יב b.jpg

אז פרצוף יש לו את הצד הפשוט אז הוא לא מדבר על מילוי כי אין לו מילוי עדיין בכתר.

אבל מפה עד הטבור זה ע"ב ס"ג שם יש מילוי של יודין בע"ב ס"ג.

במ"ה זה מילוי אלפין יהוה במילוי אלפין.

ומצד המלכות זה מילוי ההין.

אז המלכות יותר נמוכה.

אז אם היא יותר נמוכה למה אתה אומר לי שהמוחין של הבינה הם בה'

זה צריך להיות יותר נמוך מדעת והבינה יותר גבוהה מדעת.

זו השאלה

תשובה שנותן בעל הסולם

כי מה שמדובר פה זה על המצב שעדיין אין התפשטות של אור לגוף.

נוצר גוף והוא קורא לזיווג הזה פנים באחור אבל בלי להתבלבל עם הגדלות שזה גם פנים באחור אבל שם זה פנים באחור של התפשטות אורות בכלים.

אז אני לא רוצה לבלבל אתכם במושג פנים באחור למרות שהוא כותב את זה פה אבל כן אני רוצה להגיד שעדיין מדברים על השלמת כלים אבל עדיין האור לא מתפשט בכלים.

מי אחראי על התפשטות האור בכלים?

הבינה. האמא.

מתי היא רוצה התפשטות אור בכלים?

כשהיא באה לחכמה ואומרת הבנים צריכים אור.

אבל פה הבנים עוד לא צריכים אור.

למה?

כי אנחנו לא עוסקים בשלב של התפשטות אורות בכלים.

ולכן הבינה היא דווקא מראה על סתימה והיא מראה על מדרגה יותר נמוכה כי היא לא עושה את תפקידה ולכן עדיין היא במילוי ההין.

והדעת היא במילוי אלפין כי שמה הוא כבר מורה על המצב שיש דעת במוחין האלה של יניקה.

הרב היימן מחדש פה משהו הוא אומר שעצם הזיווג קצת דומה למה שלמדנו בעיבור לקח את זה משם.

בעיבור למדנו שבזיווג לצורך העיבור הראשון זה היה שהה' כתובה בה' וי' כנגד זה הזיווג בב' שנים ויום אחד זה יהיה הי עם מילוי י'.

ובמשך הזמן עד שמתחילים לקבל דעת אז מקבלים השלמת כלים שזה מב' שנים ויום אחד עד שש שנים ויום אחד שנכנסים החסדים אבל עדיין לא נכנס הדעת נכנסים רק ב' הקווים שב' הקווים נקרא השלמת כלים שזה בחינת זה לא כל השלמת כלים אבל זה השלמת כלים של חג"ת

אז זה נקרא הה והדעת מתחיל להיכנס בגיל הפעוטות משש שנים ויום אחד שזה יהיה הא משש שנים ויום אחד שמתחיל להיכנס הדעת עד תשע ויום אחד.

אז אלה המוחין של חכמה בינה ודעת.

נתנו פה עוד טעם שמכיון שעדיין מדובר על קטנות ולא על גדלות אז עדיין ה"ת נמצאת בעיניים ובגלל שה"ת זה הה' מילוי ההין שזה מלכות והיא עלתה לבינה לכן היות וכל זמן שהיא בבינה שהם בקטנות עדיין שעוד לא הגענו לגדלות בט' שנים ויום אחד לכן הה' הזאת הבינה מראה שהיא עדיין בקטנות שעדיין ה"ת נמצאת בה והיא עוד לא הגיעה לגדלות.

זה מה שלמדנו היום. כמובן צריך עוד להשלים את זה ולראות מה המוחין האלה נותנים ולתת גם את ההשקפה בנושא הזה אבל רק כשנגמור את האות ניתן את ההשקפה כמו שנתנו על צורת ההרהור פה נצטרך לראות מה תהיה צורת החינוך של הילד עד ט' שנים ויום אחד עד שהוא כבר יכול לומר שביאתו היא ביאה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור הקודם למדנו על המוחין שניתנים בעיבור שהם בשם אלקים היות ובעיבור אין עוביות עצמית לעובר אלא עוביות באה מצד האם לכן המוחין נקראים בשם אלקים פשוט ללא מילוי.

  • היות ואין מילוי אז השינוי במוחין בין חכמה בינה ודעת מתבטא בצורת כתיבת האות ה'

  • בחכמה הכתיבה תהיה ד' וי' בתוכה שמצד השקפה זה מורה שההרהור צריך קודם כל לגבש את הרעיון עליו מהרהרים שזה הזיווג לצורך עיבור וקליטת ההזרעה שזה בג' הימים הראשונים.

  • בבינה הכתיבה תהיה ד' וו' בתוכה שזה מורה מצד השקפה שההרהור צריך את הפרטים ואת הגיבוש שלהם שזה בזמן ההריון.

  • בדעת הכתיבה תהיה ג' ווין ומביא ג' טעמים מצד השקפה זה מראה על ההרהור כיצד ליישם את אותו רעיון.

  • גם במוחין של הקטנות מב' שנים ויום עד ט' שנים ויום המוחין המאירים הם בשם אלקים ובשונה מעיבור הם עם מילוי.

  • בחכמה מילוי יודין. בבינה מילוי ההין. ובדעת מילוי אלפין.

  • שואל בעל הסולם: מדוע בבינה שהיא גבוהה מדעת יש מילוי ההין שהם יותר נמוכים ממילוי אלפין שיש בדעת.

  • היות ומדובר על קטנות אף שהיא הגדלת הקטנות עדיין אין התפשטות של אורות לכלים ולכן הבינה שהתפקיד שלה לתת את האורות לכלים לא באה לידי ביטוי בזיווג לכן המילוי שלה הוא של ההין שזה מראה על חוסר זיווג וקורא בעל הסולם לזיווג זה פנים באחור.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

 

 


1. בשיעור הקודם למדנו על המוחין שניתנים בעיבור שהם בשם "אלוקים", היות ובעיבור אין מודעות עצמית לעובר, אלא עוביות באה מצד האם, לכן "אלוקים" נקרא פשוט ללא מילוי.
2. היות ואין מילוי אז השינוי במוחיין בחכמה, בינה ודעת מתבטא בצורת כתיבת האות "ה".
3. בחכמה הכתיבה תהיה "ד" ו-"י" בתוכה, מצד השקפה זה מראה שהרהור צריך קודם לגבש את הרעיון עליו מהרהרים, הזיווג לצורך הרהור וקליטת ההזרעה זה בג ימים ראשונים.
4. בבינה הכתיבה תהיה "ד" ו-"ו" בתוכה, שזה מורה מצד השקפה שהרהור צריך את הפרטים ואת גיבוש שלהם, שזה בזמן ההריון.
5. בדעת הכתיבה תהיה ג' "ו" ומביא ג' טעמים מצד. השקפה זה מראה על ההרהור – כיצד ליישם את אותו רעיון.
6. גם במוחין של הקטנות מ-ב שנים ויום עד-ט שנים ויום המוחין המאירים הם בשם "אלוקים" ובשונה מעיבור הם עם מילוי.
7. בחכמה מילוי יודין, בבינה מילוי ההין, ובדעת מילוי אלפין.
8. שואל בעל הסולם מדוע בבינה שהיא גבוהה מדעת יש מילוי ההין, שהם יותר נמוכים ממילוי אלפין שיש בדעת?
9. היות ומדבור על קטנות, אף שהיא הגדלת הקטנות עדיין אין התפשטות של אורות בכלים, ולכן הבינה שהתפקיד שלה לתת את האורות הגדולים לא באה לידי זיווג לכן המילוי שלה הוא של ההיין שזה מראה על חוסר זיווג. קורא בעל הסולם לזיווג זה "פנים באחור".

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב