דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לג – א'לד

997

א'לג-א'לד
1. מהם ב' השרשים שישנם בז"א ומה המקור של כל אחד משרשים אלו?
2. הסבר את המושגים עצם והתכללות ואגב כך הראה מיהו עצם הז"א ומיהו עצם הנוקבא מבחינת שרש ה-א' ומבחינת שרש ה-ב'.
3. היכן מתתקן הז"א ומדוע מדברים בעיקר מספירות של א"א ביחס אליו ומהו עיקר התיקון המדובר בקטע זה שלמדנו?

אין תגובות

להגיב