דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'לא – א'לב

924

1. מי הם בעלי קבין וכיצד הם מקבלים את תיקונם מבחינת הקטע היוצא בקב שלו?
2. מאיזה מלכות מדבר כאשר אומר שהמלכות לוקחת את ההוד דהוד של א"א?
3. מדוע במצב העיבור אין מדברים מהזיווגים של ז"א עצמם – מהזיווגים של מי מדברים ומדוע?
4. מהו השם? כיצד ניתן לגלות אותו? מה תפקיד המסך ותפקיד העוביות בגילוי זה?

אין תגובות

להגיב