דף היומי בתע"ס – חלק י"א עמודים א'כט – א'ל

843

בס"ד
1. מה הם ב' הטעמים שנקרא קטע?
2. מדוע אין המילויים של מדרגה ה-ו' יכולים לקבל מהשמות שלהם?
3. מהו חילול שבת? ומדוע בגינו העונש הוא מיתה?
4. מדוע בגמר תיקון כן ניתן לעשות זיווג על השמות של
מדרגה ה- ו'?

אין תגובות

להגיב