שיעור 40 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג' קמ"ו-קמ"ז

599

בס"ד

חלק ג פרק י' שיעור 40 עמוד קמו

שורש נשמה גוף הם כלים פנימיים שבהם כל החיצון יותר הוא יותר גרוע. לבוש והיכל הם כלים מקיפים שבהם כל החיצון יותר הוא חשוב יותר ולפיכך נמצאות הקליפות בין הגוף ללבושים ששם מקום החושך והגרוע יותר

ב) וטעם הדבר, מפני שג' בחינות הפנימית, יש בתוכם או"פ, והיותר גרוע באור פנימי יוצא בתוך העור, ושם מסתיים. ב ואור המקיף הוא להיפך, כי אור היותר חיצון הוא גדול יותר, כנודע. נמצא, כי אור המקיף שבלבוש היותר פנימי, הנדבק אל הגוף, הוא אור המקיף היותר קטן שיש בכולם. לכן הקליפות, מדורם שם באמצע, במקום שאין שם לא אור פנימי ולא אור מקיף, והוא באמצע בין הפנימי למקיף, ושם נקרא מקום החושך. והענין הזה בכל עולם ועולם, בבחינת הקליפה אשר בעולם ההוא.

כשפרצופי א"ק ואבי"ע מתלבשים זה בזה הם מתלבשים כל אחד רק בג' בחינות: שורש נשמה גוף שבו הדבוקות יחד, ושעשר הספירות דגופות אינן מתלבשות בעשר ספירות דלבושים

ג) ואמנם אחר שבארנו הדבר בפרטות, נדבר בכללות, והוא, כי הנה נודע, שבפנימית הא"ק הוא הא"ס, המתלבש בשורש הנשמות של ע"ס שבו, ואלו מתלבשין בבחינת הנשמות של כל הי"ס שבו, ואלו מתלבשין בעשר ספירות של בחינת הגוף של א"ק ומהראוי היה שהעשר ספירות של הגופים, יתלבשו בע"ס של הלבושים, ואמנם אינו כן, לסבה הנ"ל, אמנם ג' בחינות עתיק דאצילות, מסבבות אל ג' אלו בחינות דא"ק. 

שורש נשמה גוף דא"ק מתלבשים תוך שורש נשמה גוף דעתיק דאצילות ושורש נשמה גוף דעתיק דאצילות מתלבשים בשורש נשמה גוף דא"א דאצילות. ושנ"ג דא"א מתלבשים באבא וכו' עד"ז

ד) כיצד, הרי שהע"ס דגופות דא"ק, מתלבשים תוך הע"ס השרשים של הנשמות ע"ס דעתיק דאצילות, ואלו מתלבשים בע"ס של בחינות נשמות דעתיק דאצילות, ואלו מתלבשים בע"ס דגופות דעתיק דאצילות. וכעד"ז בחינות השרשים ונשמות וגופים דא"א, מלבישים לגופות דעתיק. וכעד"ז ג' בחינות דאבא, מלבישין לא"א. וכן ג' בחינות דאמא לאבא. וג' בחינות דז"א לאמא. וג' בחינות הנוקבא לז"א. והרי עתה נשלמו כל בחינות הגופות עד נוקבא דז"א.

סיכום: למדנו היום – ראשית, למדנו בשיעור הקודם שמתוך מה למדנו על שנגל"ה – שהן בח' האדם, אומרים שהלבוש וההיכל יצאו מהמדרגה. כשמדברים עכשיו על לבוש רוצים לראות מהו היחס בין הלבושים שעליהם דיברנו. אומרים שלבוש המתלבש במשהו, הכוונה היא שהוא מגלה אותו ע"י הלבוש. אם לקחתי למשל כח חשמלי ואני רוצה לגלות את כוחו או את כח גלי האוויר, תנודות האוויר, אז צריך טרנזיסטור לתפוש את גלי הקול. ז"א שאני לוקח לבוש וע"י הלבוש מגלה את הדבר הפנימי. הלבוש אמנם מכסה אבל גם מגלה. אם נמצאים נבראים בעולם בריאה, או בעולם יצירה או עשיה – או בפרצוף יותר תחתון בעולם אצילות, אז צריכים לגלות לפי מקומם. צריכים שהאור או בח' עליונה תהיה לבושה, כדי שדרך הלבוש הם יוכלו לגלות את האור. כמו שאם יגידו לנו רעיון – אז מלבישים אותו במילים, אז אם אני אומר לכימאי שיש כך וכך גלוקוז בתפריט אז הוא מבין את החומר כולו. 

כ"א מבין לפי המקום שבו הוא נמצא, זה נקרא לבוש.

עכשיו מסבירים את הלבוש באופן כללי, כשמשהו מתלבש במשהו. אנחנו לומדים שבעולמות בי"ע יש קליפות. ואנחנו רוצים להבין איפה הקליפות נמצאות כדי לדעת מהיכן להזהר. 

קליפה זה מה שמסית את התפישה שלנו שנרצה רצונות בלבושים לא נכונים. ז"א שילבישו לנו פרצוף או מדרגה שמעוותת לנו את תפישת הקדושה, ומביאה אותנו לחוסר איזון.

למשל אם אני רוצה להיות גיבור, אז נותנת קליפה של להיות גיבור בגוף. או להיות אדם רחמן והופך להיות כמו אדם רכרוכי לגמרי ולא מסוגל אפילו על הרגשות שלי להתגבר. כמובן להיות רכרוכי זה לוותר על הכל ואז הבינה היציבה שלי נעלמת לגמרי. כל זה עושה הקליפה מכיוון שרוצה להשתלט על האדם כדי שימשוך אור ואז היא תיקח את האור אליה.

מה יש לקליפה, למה היא נגדנו, מה עשינו לה לא בסדר. אומר, הקליפה היא בסדר גמור, ויש לה תפקיד לשמור אותך בתוכה,עד שתגדיל את הפנימיות שלך. כמו קליפת תפוז השומרת על הפרי עד בשלותו, כך גם אנחנו. הקליפות באו כיוון שרצינו לקבל אור לא כראוי, לפני שגדלנו בפנימיות כראוי, ורצינו לקבל אור לא נכון. התענוג ניתן לו בקליפה כדי שיהיה לו רע, לא טוב בסה"כ. הקליפה אומרת: קח תענוג והוא לוקח ומגיע לריקנות. זה לא עונש אלא שכך לומד יסורים שמלמדים להגדיל פנימיות. מגרה אותו להגדיל את הנק' הפנימית. יודע בהכרה שצריך להגדיל את הנק' הפנימית, אבל בכ"ז נמשך ע"י קליפה, עד שמגדיל את הנק' הפנימית. ברגע שתגדיל מספיק את הנק' הפנימית תוכל לקלוף את התפוז ולהשליך את הקליפה.

עכשיו רוצים להבין היכן נמצאות הקליפות – בין הלבוש ובין הגוף. מספר לנו שבכלים הפנימיים כמו שאנחנו רואים (ציור) – נשאר לנו שנ"ג – האור בא תמיד לנק' הפנימית, וככל שהכלי יותר רחוק מהאור – יותר רחוק זה פחות בהשוואת צורה עם האור – אז יותר חיצון. לעומת זאת בכלים המקיפים, כמו כלים דעיגולים – מה שרחוק מהאור, הלבוש, אז הוא פחות זך. דווקא לבוש ההיכל, שבאופן פנימי אם היינו מציירים את ההיכל היינו אומרים שההיכל הוא הכי רחוק – שנגל"ה – כי ממנו מגיע האור, אבל פה זה פתאום מתהפך בכלים המקיפים – ההיכל שהיה יותר רחוק לפני כן – בכלים המקיפים הוא יותר קרוב לאור, לא כמו בפנימיים. אבל בכלים המקיפים רואים שההיכל יותר קרוב לאור והלבוש יותר רחוק מהאור, אז יותר גרוע. במקיפים ככל שיותר פנימי הוא יותר גרוע, ככל שיותר מקיף ורחוק – יותר משובח. הקליפות נמצאות בין שני המקומות הכי גרועים.

המקום הכי גרוע בפנימיים הוא הגוף, והכי גרוע במקיפים הוא הלבוש, אז החושך נמצא במקום הכי גרוע – בין הגוף ובין הלבוש ולכן שם נמצאות הקליפות. זה אומר שאיפה שאתה רוצה לתת לבוש שהוא דרך לפרש הדבר – שם נמצאות הקליפות, במקום הלבוש. 

נקודה נוספת – מספר לנו שכאשר אנחנו רוצים להלביש, לראות מה הקשר בין הבח' – אז אומר שלא כמו שלמדנו קודם באופן כללי שכל שנגל"ה של התחתון מלבישים את השנגל"ה של העליון, אלא היות ולבוש והיכל יצאו מהמדרגה, אנחנו מדברים רק על היחסים בין שנ"ג של התחתון לעליון. כך באופן כללי. שנ"ג של אצילות מלביש על שנ"ג של א"ק. של בריאה מלביש על אצילות וכך הלאה. באופן יותר פרטי אפשר לראות שמכיוון שהגוף מלביש על הנשמה של א"ק נשאר השורש, אז שנ"ג של עתיק, שהוא הפרצוף הראשון באצילות, מלביש רק על גוף דאצילות , רק על נשמה וכן הלאה.

כל שנ"ג של תחתון מלביש רק על הגוף של העליון ממנו. שוב נאמר – הבח' הללו הן לא בשימוש רב בתע"ס, אבל זה לידיעה כללית איך מסתדרות הספירות. 

יש לזה חשיבות כשנלמד את בית שער הכוונות, עוד שנתיים וחודשיים, אז נוכל להזכר במה שכתוב כאן כדי להבין את כל מה שקורה עם הקליפות בצד האדם שאז לומדים זאת. 

שיעור 40 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קמ"ו-קמ"ז – כד באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
סיכום בנקודות:
1. בצ"ב מנקודים והילך מתוך השנגל"ה לבוש והיכל יצאו מהמדרגה בבחינת מקיפים, ורק שנ"ג נשארו בבחינת פנימיים.
2. היות וחייב 10 ספירות ולא פחות, אז במקום הלבוש והיכל, נוצרו כלים פנימיים חדשים מז"א ומלכות של הבינה כדי להשלים את המדרגה. (בהמשך נלמד כיצד זה נעשה).
3. בכלים הפנימיים הפיני חשוב יותר והחיצון פחות
4. במקיםים הבחינה החיצונית יותר חשובה יותר, והפנימית – גרועה יותר.
5. המקום הגרוע בכלל המדרגה ששם נאחזות הקליפות – הוא בין הלבוש לגוף.
6. כל ההלבשות שיש בין התחתון לעליון מתקיימים רק בין שנ"ג של תחתון שמלבישים את השנ"ג של עליון.
7. שנ"ג של כל תחתון מלביש רק על הגוף של המדרגה העליונה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב