הדף היומי בתע"ס | חלק ג' עמוד קמז-ח | שיעור 41

539

בס"ד

חלק ג שיעור 41 עמוד קמז

א"ק ואבי"ע כלולים זה מזה, ויש א"ק ואבי"ע בא"ק, וא"ק ואבי"ע באצילות, וא"ק ואבי"ע בבריאה, וכן ביצירה ועשיה. א"א הוא בחינת א"ק שאינו מושג. אבא הוא אצילות. אמא היא בריאה. ז"א יצירה. נוקבא עשיה. מאצילות נמשכות נשמות, מבריאה רוחות, וביצירה מלאכים, ובעשיה אופנים

* ה) דע, כי עולם אצילות כלול מד' עולמות אבי"ע, וכן בריאה כוללת כל אבי"ע, וכן יצירה וכן עשיה, באופן זה: כי אבא אצילות, ואמא בריאה, ז"א יצירה, ונוקבא עשיה. ובחינת א"א אינו ניכר בכל עולם, להיותו נעלם מאד, והנה ג מן עולם אצילות נשמות, ומהבריאה רוחין קדישין, ומיצירה מלאכים, ומעשיה אופנים.

האדם כולל נפש רוח נשמה חיה מד' עולמות אבי"ע שבכל בחינה מהן ישנן נפש רוח נשמה חיה, ונשמה דנפש חשובה יותר מאור נפש דרוח

ו) והנה, האדם כולל ד' עולמות, ואם לא זכה אלא לנפש דעשיה, ואח"כ חטא, ופגם בה, והכניסה בקליפות, אומרים לו יתוש קדמך, כי היתוש לא עשה מעשה לכנוס בקליפה. ואם לא חטא, אז הוא בסוד האופנים, ולפעמים יהיה שאין בו רק בחינת ד נפש, והוא חשוב ממי שיש בו רוח, כגון שיש לו בחינת נשמה שבנפש. כנודע, כי בכל עולם ועולם, כלולים בו כל הד', וזה האדם, כיון שהתחיל להאיר, ולתקן מעט מעט, תיכף מאיר בו, בחינת נשמה שברוח דיצירה, אע"פ, שעדיין לא נתלבשה בו לגמרי, כי אי אפשר להתלבש בו לגמרי, עד שיתקן נפשו לגמרי, ואמנם זה האיש, אשר יש בו רוח, והוא בחינת נפש שברוח דיצירה, ודאי הוא גרוע מבחינה זו הנ"ל.

אור פנימי

ג) נשמות, הן בחינת עולם הבריאה. רוחין, הם בחינת עולם היצירה. נפשות, הן בחינת עולם עשיה. וז"ש הרב "מעולם אצילות נשמות, כלומר, נשמות שהן בבריאה, מושפעות מעולם האצילות לבריאה. "ומבריאה רוחין" כלומר, הרוחין, שהם ביצירה, מושפעים שם מעולם הבריאה. כי מזווג זו"ן דאצילות, מושפעים נשמות לצדיקים העומדים בבריאה. ומזווג זו"ן דבריאה, מושפעים רוחין להעומדים ביצירה.

ד) זה הכלל, הנפש של המדרגה נחשבת למדרגה תחתונה הימנה לבחי' רוח. ורוח דעליונה. נחשב למדרגה תחתונה לבחינת נשמה. ונשמה דעליונה היא חיה לתחתונה. וחיה דעליונה, היא נחשבת ליחידה לתחתונה. ועפ"ז תבין, אשר נפש דרוח, נחשב לרוח למדרגת נפש. ורוח דרוח, נחשב לנשמה למדרגת נפש, וכו' ע"ד הנ"ל. ולפיכך, מ"ש הרב "שלפעמים יהיה מי שאין בו אלא מדרגת נפש, והוא חשוב ממי שיש בו רוח". רצונו לומר, שמי שיש לו נשמה דנפש, חשוב יותר ממי שיש לו נפש דרוח. והוא, משום דנשמה דנפש, שקול כנגד רוח דרוח, כנ"ל, אבל חשוב יותר מנפש דרוח.

אפשר לזכות גם לנפש דאצילות, ויותר למעלה, והזוכה לרוח דיסוד דאצילות יהיה בעלה של השכינה

ז) גם אפשר שיהיה באדם נפש דאצילות, ויותר למעלה גם כן, ואם יהיה לו רוח מבחינת יסוד דאצילות, יהיה בעלה דמטרוניתא, ונק' איש אלקים.

הוי"ה במילוי ע"ב, ה"ס יו"ד דהוי"ה, שה"ס אצילות. ובמילוי ס"ג ה"ס ה' ראשונה דהוי"ה וה"ס בריאה. ובמילוי מ"ה ה"ס ו' דהוי"ה, וה"ס יציר.ובמילוי ב"ן ה"ס ה' תחתונה דהוי"ה, וה"ס עשיה

* ח) ארבע אותיות הויה, בארבע עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה: י' באצילות, סוד שם ה ע"ב דיודין, כי כולם בחכמה עשית. ה' בבריאה, שם ס"ג, כי אמא מקננא בכורסיא. ו' ביצירה, שם מ"ה, כי ו' ספיראן מקננין ביצירה. ה' תתאה בעשיה, שם ב"ן, כי מלכות מקננא באופן.

סיכום: למדנו שהעולמות מחולקים וכל עולם גם הוא מחולקים. העולמות מחולקים לאבי"ע כנגד י.ה.ו.ה וכ"א מהעולמות מחולק גם לעולם א"ק אבי"ע שבכל עולם. 

עוד אומר, שמכל עולם מוליד את הבח' – הישויות הרוחניות לעולם הבא אחריו, למשל – מאצילות שהוא אלוקיות מוליד נשמות לעולם בריאה, ומבריאה מולידים מלאכים, רוחין לעולם היצירה. וכן הלאה.

בעולם אצילות יש אלוקיות בבריאה נשמות ביצירה רוחין ובעשיה אופנים.

עוד אומר, שהעולמות מתחלקים כך שהעולמות שמרכיבים כל עולם בהתפרטות מחולקים לפרצופים, שנקראים א"א אבא אמא ז"א ומלכות. 

א"א כנגד א"ק, אבא – אצילות, אמא – בריאה, ז"א – יצירה, מלכות – עשיה, וזה הפרצופים שהם הפרטים של אותו העולם.

למה צריכים את כל זה? כדי להבין את ההתפרטות של העולם, לא יותר מזה כרגע. חלק ח' נלמד איך נוצרים הפרצופים, איך עולים, למה קרה שיש עוד עולמות וכו'.

עוד אומר, שדיברנו על העולמות ורוצה לדבר איתנו גם על הנשמות עליהן יש כבר עליה וירידה, כי ככל שהאדם מתקן יותר הוא עולה למדרגה יותר גבוהה, ככל שמתקן פחות – נמצא במדרגה יותר נמוכה. יש טבלת עליה – קילקול הנשמה. הטבלא מחולקת כך שכל אדם נמצא באיזושהי מדרגה אותה הוא צריך לתקן. תיקון המדרגה מאפשר לו לקבל ממקום יותר גבוה.

אם במדרגת נפש דנפש זה כמו דומם דקדושה. אם הוא עולה ומתקן במדרגת נפש וכבר בח' רוח דנפש אז צריך לקבל ממקום יותר גבוה, אז מקבל מנפש דרוח. אם התעלה עוד והוא נפש דנשמה אז במדרגה יותר גבוהה ואז מקבל מרוח דרוח ומנפש דנשמה. כי הכל הולך באלכסונים. 

כל זה הוא מסביר כדי לומר שלעיתים יש לך בח' נפש יותר גבוהה מרוח. איך? נשמה דנפש יותר גבוהה מנפש דרוח. למשל, יש ילד מצטיין מכיתה ד'. איך יכול להיות שהוא מצטיין ונותנים לו פרס ולמי שתלמיד פחות טוב מכיתה ה' שלא מקבל יותר ממנו, למרות שיותר גדול. אומר שלא – הרי מי שבכיתה ד' יהיה יותר חשוב ממי שבכיתה ה' כי הוא במדרגה יותר נמוכה – לא מתקן.

כל זה מראה לנו, היות והתחיל לדבר על חלוקה, ודיבר על חלוקת העולמות והפרצופים שבתוכם – מדבר איתנו גם על החלוקה של הנשמות ועלייתן.

ככל שעולה יותר זוכה ליותר. היות ודיבר איתנו כבר על העולמות, ועל בח' הנשמות מדבר איתנו גם על הפרצופים. היות והפרצופים כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים מתחלקים כנגד אבי"ע אז מספר לנו איך בנוים הפרצופים האלה עפ"י השמות בא"ק – אב', סג', מה' ובן'. היות והתפשטות האור לכלי באה בשמות י.ה.ו.ה ולכן מספר לנו שהשם מתחלק לאבי"ע ושונה באור המושפע לתחתון,  כנגד אב, סג, מה ובן – לפי המילוי שלהם כך הם מוגדרים, שהם מילוי יו"דין שהכל מלא בי' = 72 פרצוף עב' כנגד עולם אצילות. כשי.ה.ו.ה חוץ מהואו = כנגד סג' ובינה כנגד בריאה. י.ה.ו.ה באלפים = 45 מה' כנגד יצירה. מילוי כפול הא"ים = 52 כנגד בן' כנגד עולם עשיה.

כל זה אנחנו רוצים ללמוד רק כדי להבין את הפרטים שיש בעולמות. איך הם עוסקים זה בזה לא למדנו. 

שיעור 41 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'
חלק ג' עמ' קמ"ז-ח – כה באב תשע"ט
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו היום שלוש הבחנות של חלוקה. מצד העולמות, מצד הפרצופין ומצד הנשמות
2. העולמות מתחלקים לאבי"ע כך שבכל אחד מהעולמות יש גם חלוקה של אבי"ע.
3. כ"א מאבי"ע הפרטיים שבכל עולם נקרא בשם של פרצוף בהתאמה לא"ק ואבי"ע – א"א, אבא, אמא, ז"א ומלכות.
4. היישויות הרוחניות שבאו לסיוע לאדם הנמצאות בעולמות הן בהתאמה לאבי"ע אלוקיות נשמות מלאכים ואופנים.
5. האדם כולל נפש רוח נשמה חיה מד' עולמות אבי"ע.
6. התקדמות האדם בעבודתו הרוחנית מאפשרת לו בכל התקדמותו קבלת אור ממקור יותר גבוה – ראה ולמד "טבלת האלכסונים"
7. העולמות מתוארים גם דרך שמות הוי"ה. בשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן. שמות אלו מציינים את הגימטריה של שם הוי"ה במילוי כך שע"ב הוא הוי"ה במילוי יודין, ס"ג הוא הוי"ה במילוי יודין רק לואו שבמילוי אלפין, מ"ה הוא במילוי אלפין וב"ן הוא במילוי ההין.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב