הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 1 | סיכום | עמודים תתסה-תתסו

408

1. בס"ד התחלנו חלק י' שבו מדובר על הזיווג לצורך עיבור זון דאצילות.
2. כדי שזון יתוקנו בעולם האצילות צריכים לדבר על הסיבות שמסבבים את הזון שהם נקראים אוא.
3. עיקר השיח על אוא יהיה על מקום הבטן שהם האחפ של אוא.
4. לגלגלתא ועיניים דתחתון שעלו בסוד אחים בכורים לאוא יש קשר רק לאחפ ולא למעלה מכך לכן נדבר רק על מקום זה
כי שמה מתעבר הזון שזה מקום הבטן הנקרא גם רחם.

5. התיקון המיוחד שנעשה לטובת הזון בעיבור הוא תיקון קווים מה שלא היה בזת דנקודים שזה גם מה שגרם לשבירה.

6. תיקון קווים הוא התיקון של הימין שמאל ואמצע כאשר הימין הוא עצם הספירה השמאל הוא החיסרון שנגרם עי המלכות והקו האמצעי הוא החיבור ביניהם דהיינו ביטוי הרצון במסגרת האמונה.
העיבור מאפשר להיוולד עם מגמות ומטרות פנימיות כאלה וכך נולד זא שהוא שורש

אין תגובות

להגיב