הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 5 | עמודים תתעג-תתעד

650

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 5 סיכום עמודים תתע"ג-תתע"ד
למדנו שהמלכות, באנו לדבר בעצם מהז"א. אבל יש פה תיקון מיוחד בכל עולם אצילות שאנחנו אומרים שלא ניתן לתקן את כל הש"ך ניצוצין. עכשיו כל בחינה ובחינה שעולה יש לה ש"ך ניצוצין.
אני רוצה לתקן כל רצון שהוא. מה שעולה, זה ש"ך ניצוצין. מתוכם אני יכול לתקן רק את הרפ"ח ולא יכול לתקן את המדרגה היותר גדולה. שהמדרגה היותר גדולה, זה רק כשאני אשתמש בכל המדרגה כולל הל"ב נתיבות.
אנחנו יכולים לראות את זה פה בציור. שלמדנו שמה ניתן לתקן זה רק את הט' ראשונות אבל את לב האבן אי אפשר לתקן.

כי איך מתחלקים הש"ך ניצוצין?
יש ל"ב בחינות שזה: 8 מלכים כפול 4 בחינות בכל מלך. ויש 10 ספירות.
9 ספירות כפול ל"ב זה רפ"ח ניצוצין. ט' ספירות ראשונות שזה מידת השפעה אפשר לתקן. את המלכות לא.
עכשיו כשאנחנו באים לדבר על המלכות עצמה שאותה רוצים לתקן, אז איתה יש בעיה או אתגר יותר גדול. למה? כי היא עצמה לב האבן.
אז מה אפשר לתקן ממנה?
אז הוא אומר, באמת היא נגנזה ברדל"א. לא רק אותה אי אפשר לתקן. גם זה שהיא התכללה בכל בחינה ובחינה גם אי אפשר לתקן.
נאמר אני רוצה לתקן איזה בחינה באו"א או בחינה במחשבה, בחינת רצון של לימוד תורה, בחינת מצווה, כל דבר שאתה עושה מונח בו לב האבן.
אז אתה צריך להוריד את לב האבן וכל שכן את המלכות אתה צריך להוריד לגמרי. עכשיו נוצרת לנו בעיה או אתגר. אם אין לי את המלכות, אז אין לי את גדלות כלי הקבלה. אין לי את מה שאני צריך כדי להיות שלם. אז אין לי את הדבר השלם שאותו אני צריך לפעול.
מה עושים?
אז הוא אומר שיש תיקון מיוחד. שכאשר נושרים האברים של המלכות, אז אנחנו לא מבינים למה לא הורגים אותם וזהו, אם לא רוצים לתקן אתם. אומר, כי צריך להחזיק אותם.
איך הם מוחזקים?
ע"י הקליפות. הקליפות מחזיקים את הרצונות והניצוצות האלה.
ומה מחייה אותם?
אותה מלכות מחייה אותם למטה.
מה היא יכולה, מה היא צריכה לתת להם?
רק כדי קיומם.
בשביל מה?
כדי שכשנגמור את התיקון של כל הט' ראשונות, אז נבוא בבחינת משיח לתקן את הבחינות האחרונות של לב האבן. וזה אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. ואז יבנה בית המקדש.
אבל אם אנחנו לא מצליחים, אז מה שצריך לעשות זה להחזיק את הרצונות האלה בקליפה, ולתת להם הארה כי הם צריכים להמשיך להתקיים.
כמה צריך לתת להם הארה?
רק כדי חיותם. על זה נאמר ההכרח לא יגונה וגם ולא ישובח. אל תראה את זה שבח גדול שיש לך איזה שהוא רצון או תענוג גדול בדברים החיצונים ואל תרדוף אחרי זה. תקבל רק את ההכרח כדי קיומך וכל השאר תשקיע בלתקן את הט' ראשונות, את מידות ההשפעה שלך.
אז ברצון לקבל שלך, תקבל, אבל על ההכרח, על הפרטיות שלך, על העולם הזה תקבל על ההכרח אבל, לדאבוננו, בגלל העוונות, בגלל חטאם של התחתונים מקבלים הקליפות כוח שיוכלו לינוק מהמלכות שנשארת בעולם אצילות שמאירה לניצוצות שלה יותר משעור קיומם.
ואז היא נקראת שושנה בין החוחים, וזה נקרא גלות השכינה. שכינתא בעפרא. אנחנו רוצים להקים אותה מעפר. אז להקים אותה מעפר קודם תוריד את הכוח של הקליפות. אל תהנה, אל תלקק את האצבעות כל כך מהתענוגים הגשמיים ותפיק תענוגים רוחניים ממידת ההשפעה.
והוא נותן לנו פה סימן, שש"ך ניצוצין עם שם אדני. ש"ך ועוד אדני זה נקרא שכינה. שהשלמות של השכינה לא יכולה להתגלות מטרם שתיקנו את כל הש"ך ניצוצין במילואם.
על זה אנחנו מבינים על המלכות שמאירה לקליפות והתפקיד שלנו להמשיך לתת את ההארה הזאת כדי ההכרח ולהמשיך לתקן את שאר הניצוצין.
הלאה מספר לנו, שיש תיקון מיוחד חוץ מאשר רפ"ח ולב האבן, של שט"ו ניצוצין ועוד ה' בחינות.
מה זה שט"ו ניצוצין? ש"ך פחות 5.
מי הם החמש האלה?
זה המסכים, הדינים בבחינת הגבורות. ובדינים האלה בבחינת הגבורות יש לנו 2 אבחנות, שזה המסכים. יש את המסכים של הקטנות והמסכים של הגדלות.
והמסכים של הקטנות הם נקראים הארת גבורות.
המסכים של הגדלות נקראים עצמות הגבורות.
ופה התחיל להסביר לנו הסבר שעוד לא סיימנו אותו. שכאשר אנחנו באים לתקן, אז בהתחלה מקבלים את המסכים, גם הנקבה וגם הזכר, מקבלים קודם כל את המסכים לטובת הקטנות ואז נקראים נע"ר. גם הנקבה וגם הזכר.
אז אנחנו למדנו את כל העניין הזה על הנקבה שזה נקרא זמן הה' וזמן הו' שלה.
שבזמן הה' נקראת נע"ר ומקבלת רק דלת וציר הא' ומנצפ"ך הא' מז"א שנקראים הארת הגבורות.
ובזמן הו' שלה היא נקראת נער"ה שזה בגיל 12 ו6 חודשים וגם והז"א מקבל גם הוא כמו הנקבה מקבל מנצפ"ך הב'. כמובן שאצל כל אחד זה מתבטא קצת אחרת.
הגדלות של הנקבה מתבטאת בזה שיש לה רחם. שהיא מקבלת את המנצפ"ך הב' מאמא ואז היא נקראת נער"ה.
והזכר מקבל גם מאבא את המנצפ"ך הב' ונהיה גדול.
התיקון הזה של ז"א הוא זה שמעניין אותנו. אבל אנחנו נמשיך ללמוד את התיקון הזה בשיעור הבא.
סיכום בנקודות:
המלכות היא לב האבן, שבחינה זו לא נתקנת בעולם אצילות. יחד עם זאת, אי אפשר לוותר על הניצוצות שנמצאים בלב האבן, כי זה חלק מהתיקון.
הניצוצות של לב האבן מקבלים הארה הנקראת נהירו דקיק. שהארה זו מזינה את הניצוצין. אולם אם חוטאים התחתונים מקבלים הקליפות כוח שיוכלו לינוק ממלכות הרבה יותר משעור קיומם. ואז נקראת המלכות שושנה בין החוחים והיא גלות השכינה.
שלמות השכינה הקדושה לא תתגלה מטרם שיתוקנו כל הש"ך ניצוצין במילואם.
ישנו תיקון מיוחד שנקרא שט"ו שזה ז' פעמים אדם, שהוא מציין את החיסרון של המסכים שאותם צריך לתת בשני שלבים: שלב ראשון הארת הגבורות שהם מסכים לצורך הקטנות, שלב שני עצמות הגבורות, שהם מסכים לצורך הגדלות.
בחינות אלו קורות הן בנוקבא והן בז"א בזמנים שונים שכפי שלמדנו בחלק ט' הם זמן הה' וזמן הו' של נוקבא וכאן נלמד אותם בשיעור הבא, בשיעורים הבאים, בז"א.
עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב