הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 12 | עמודים תתפז-תתפח

471

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 12 סיכום עמודים תתפ"ז-תתפ"ח

סיכום מה למדנו היום:

היום רצה ללמד אותנו את ההפרש ואת הסיבות, עוד סיבות כמו שלמדנו, רק פירוט קצת יותר להבדל בין ישסו"ת לאו"א.

C:\Users\דיצה רוטנברג\Documents\תעס\בעבודה\שיעור 12 חלק י\תמונה שיעור 12 חלק י a.jpg

מדוע ישסו"ת יוצא למטה מחזה והוא נחשב לו"ק ואו"א יוצאים למעלה מחזה ונחשבים לג"ר למרות שהם מתחת לקרומא דאתחפיא.

וכדי להסביר לנו זה הסביר לנו מה ההבדל בין חסדים שלמים לחסדים שהם אינם שלמים.

עד כדי שהלך איתנו לד' בחינות דאור ישר וסיפר לנו מה קרה בד' בחינות דאור ישר.

סיפר לנו. ובד' בחינות דאור ישר הוא בא ומספר לנו שחכמה היא קיבלה את כל האור אבל הכלי שבה עוד לא בא לידי ביטוי.

וחכמה בסופה שנקרא מלכות שלה, שזה חכמה בסופה אמרה, אני דוחה ולא רוצה לקבל חכמה. והמלכות של חכמה היא עצם הבינה.

זה נכון שהיא קיבלה גם חסדים מכוסים. כתוצאה אבל מזה שאמרה אני לא רוצה יותר חכמה.

אבל מי אמרה את זה?

מלכות דחכמה. אז זה נקרא שבינה מלכות היא עצם חכמה זאת אומרת העצם של הבינה עצם בינה בא מחכמה.

אז בבינה אני רואה שיש גם את הכלי שבה שאמרה אני לא רוצה חכמה וגם את אור החסד שקיבלה כתוצאה מזה. שלזה אנחנו קוראים חסד הא' שזה חסדים שלמים.

בינתיים בשיעור הזה עוד לא דיברנו מה המשמעות הגדולה שהיא עצם חכמה, נדבר על זה בשיעור הבא.

אבל כן דיברנו על כך שיש לה את חסד הא' שחסד הא' הוא חסדים שלמים.

אבל יחד עם זה כשהיא צריכה להאציל את ז"א וז"א צריך חסדים בהארת חכמה אז היא כבר לא אומרת לאבא אני לא רוצה חכמה, היא אומרת אני רוצה אבל מעט.

ברגע שהיא רוצה מעט חכמה אז יש את זה בה אבל היא הופכת גם להיות ז"א.

זאת אומרת שהמלכות של בינה או הז"ת דבינה הופכים להיות בחינה חדשה כשהיא רוצה הארת חכמה.

אז בבינה אנחנו רואים שני חלקים חסדים בלתי שלמים וחסדים שלמים.

חסדים הבלתי שלמים הם באים בז"ת דבינה.

חסדים השלמים באים בג"ר דבינה.

כל הבחינה הזאת למדנו רק כדי להבין את או"א וישסו"ת.