הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 15 | עמודים תתצג-תתצד

400

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 15 סיכום עמודים תתצ"ג-תתצ"ד

אז מה למדנו היום?

הזכרנו את הלימוד של אתמול ואמרנו שפרצוף נולד עם אותם חוקים שהיו בא"ק.

איזה חוקים?

עולות רשימות לעליון הם מתעברות בעליון כשיש זיווג עליהם אז מתגלה עוביותם יורדים לתחתון יורדים למקומם ונולדים. כך קורה בכל המקומות.

אבל בעולם אצילות שנוסף מושג של עיבור. העיבור הזה. בעולם אצילות הפרצוף יוצא ע"י עיבור יניקה ומוחין ואת זה הוא רוצה להסביר לנו קצת.

מה זה עיבור יניקה מוחין שבעולם אצילות. ואמר שזה נוהג על פי הסדר של אחים בכורים.

מה זה אחים בכורים?

שכשהעליון עולה לקבל את הגדלות שלו עולה איתו גו"ע של התחתון ואז הוא יכול לקבל אור גם בשביל התחתון יורד למקומו מעבר את התחתון ומוליד אותו ונותן לו את האורות שלו.

עד לפה למדנו בשיעור הקודם. מה למדנו היום?

שאם הוא רוצה התחתון גדלות אז צריך פעם ב' העליון לעלות לעלי עליון בשביל לתת לו גדלות. למה?

כי בפעם הראשונה שעלה התחתון עם העליון לעלי עליון בסוד אחים בכורים זה היה רק לצורך הקטנות.

וזה מתאר לנו יפה את השלבים שנקראים עיבור יניקה מוחין.

אחרת אם היה מקבל אור גם בשביל הגדלות שלו אז לא הייתי צריך להגיד שזה שני שלבים קטנות וגדלות. אלא זה באמת שני שלבים. זה שלב של קטנות אח"כ צריך לעלות עוד פעם למ"ן כדי לקבל על גדלות שלו.

בכל זאת יש הבדל בין עליה ראשונה לעליה השניה.

מה ההבדל?

בעליה הראשונה לצורך הקטנות, העליון מעלה את התחתון כי התחתון הרי עוד לא קיים.

אבל לצורך הגדלות, התחתון הוא זה שגורם לעלית העליון. זאת אומרת שאם כבר יש לך קטנות יש לך כבר קיום ואתה רוצה שכלול דהיינו להיות גדול זה התפקיד שלך לעלות ואתה לא יכול להגיד לעליון תעשה אותי גדול.

אני לא יעשה אותך גדול אם אתה לא רוצה. לקיים אותך אני יכול גם אם אתה לא רוצה. הבורא נותן לנו את הקיום גם אם אנחנו לא רוצים. אתה חי בעל כורחך.

אבל כדי להיות אדם גדול אתה צריך לבקש את זה. אתה צריך לגרום לזה. אתה צריך לעלות. אתה צריך להתחנן על זה.

אומר למה הוא לא נותן לי את זה לבד?

הוא נותן לך קיום לבד. אבל כל הקיום הזה כדי שתהיה פרצוף עצמאי שלם שיכול להגיע לאהבה ואם אתה לא עצמאי אתה לא יכול להגיע לאהבה. זה תלוי בך אל תבכה לעליון שהוא לא נותן לך את זה. לכן לצורך הגדלות התחתון גורם לעליון.

עוד הבדל שצריך לומר שלצורך גדלות העליון מקבל מדרגה יותר גבוהה. זאת אומרת העליון יש לו אינטרס שזה יקרה ולכן מתאווה הקב"ה לתפילתם של צדיקים.

למה?

כי הם מעלים מ"ן והמ"ן שהם מעלים עוזר להם.

אז אנחנו מסכמים עליה א' של העליון אל העליון הוא מעלה את התחתון כי התחתון עוד לא קיים יש לו רק רשימות.

אז איך הוא עולה אם הוא לא קיים?

הוא קיים כרשימות הרי נשארו רשימות מעולם הנקודים. אז הוא מעלה רק את הרשימות שלו. ואז הוא מקיים אותו. לצורך גדלות הוא צריך לעלות לבד. צריך להתחיל לקבל אחריות אישית לא להגיד אבל הוא לא עושה לי את זה.

אפילו במערכת למשל אתם זוג התחתנתם קיבלתם את הקיום ע"י החתונה. אתם רוצים גדלות אהבה. אתם צריכים לפעול. צריך לבוא מכם.

לא להגיד אבל התחתנו.

נכון התחתנת ולא עשית כלום כדי לקבל את הגדלות. אז אתה קיים אתם רגילים אתם חיים יחד.

יש יותר מזה צריך לפעול בשביל זה. והפעולה זה לא סדר יום מי קונה מה ומי מסדר את הבית.

זה אולי צריך לצורך הקיום הפיזי זה אפילו לא לצורך הקיום הרגשי וזה לא רק לצורך הקיום הרגשי לדבר יפה זה אל זה.

יש פה משהו הרבה יותר עמוק שצריך לייסד כדי לעלות לאיזה שהיא גדלות. וכשאין את הגדלות הזאת אז שואלים אז בשביל מה להתקיים יחד אנחנו סתם רגילים אחד לשני.

נכון צריך לעבוד בשביל הגדלות.

נקודה נוספת שלמדנו היום זה שההתפתחות של הפרצופים בעולם אצילות או נגיד את זה אחרת אולי שיהיה יותר פשוט.

שכל פעם כשרוצים להשיג מדרגה למשל קומת חיה או קומת יחידה צריך לעשות את התהליך הזה של קטנות וגדלות עוד פעם.

בזה יש מחלוקת לא קטנה האם מסתמכים על הקטנות הקודמת או לא אבל אני לא נכנס לזה.

כמו שאנחנו לומדים כאן כרגע. אם אתה רוצה גדלות למשל של חיה. אתה צריך לחדש את הקטנות עוד פעם היא נעלמה כי הייתה כבר גדול אז אתה לא מכיר מה זה קטנות. אז אתה צריך לחדש את הקטנות. אבל קטנות של חיה כדי לקבל גדלות של חיה.

וכך קורה בכל המדרגות בעולם אצילות. שכשרוצים לגדול צריך שנשמות הצדיקים מלמטה יעלו מ"ן וזה אומר שהתפתחות של העולמות אחרי שהאדם נברא תלויה באדם שכל התפתחות העולמות והתיקון וביאת משיח. אל תבכה שיתנו לך את זה מלמעלה זה תלוי בך.

סיכום בנקודות:

  • למדנו בשיעור הקודם את סדר לידת פרצוף שנוהג בא"ק והדגשנו שאותו סדר נוהג בעולם אצילות. למרות זאת בעולם אצילות נתווספו עוד חוקים שצריך להיות עיבור יניקה ומוחין.

  • הזכרנו בשיעור הקודם שהעיבור לצורך קטנות נעשה ע"י תהליך של אחים בכורים כפי שלמדנו בחלק ט באותיות ה' ו'.

  • לאחר שהמדרגה קיבלה את כל הקטנות שלה שהעליון שלה קיבל עבורה בעלי עליון היא צריכה לעוד עליה של העליון שלה לעלי עליון לצורך הגדלות שלה ולכן צריך עיבור ב' לצורך הגדלות.

  • ההבדל בין העיבור הראשון לעיבור השני הוא שבעיבור הראשון העליון מעלה את הרשימות של התחתון ולכן זה תלוי רק בעליון כל הקיום של התחתון אולם בעליה ב' זה תלוי בתחתון שיעלה ויגרום לעליון לעלות בשביל לתת לו את גדלות

  • עד שאין לתחתון גדלות הוא לא נקרא עצמאי. קטן הוא לא עצמאי. אלא רק כשיש גדלות של נשמה מתחילה עצמאות.

  • הגדלות תלויה בעלית מ"ן של נשמות הצדיקים. אולם יש כמה מיני גדלויות למשל של נשמה חיה ויחידה. אבל יש עוד הרבה מדרגות ביניים בתוכם שלפי הביקוש כך מתקיימת סוג הגדלות שיש באותה מדרגה.

עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב