הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 22 | עמודים תתק"ז-תתק"ח

377

הדף היומי בתע"ס שיעור 22 סיכום עמודים תתק"ז-תתק"ח

אז הדברים האלה הם קצת מורכבים והאמת היא שלא משתמשים בכל הפרטים הללו, לא משתמשים באופן רגיל, אז לא לפחוד אם לא מבינים את כל הפרטים. 

מה למדנו בשיעור הזה? 

למדנו על החלוקה של ס"ג של עולם אצילות. 

ס"ג של עולם אצילות הוא בחלוקה של א"א הוא בחינת גלגלתא, או"א הם בחינת ע"ב, וה' ראשונה זאת אומרת אמא, ישסו"ת הם בחינת ס"ג. זאת אומרת קודם כל מיקמנו את עצמנו על מה אנחנו מדברים. אז מדברים על ס"ג.

ס"ג עצמו גם מחולק ליהוה, עכשיו ממנו אנחנו רוצים לדבר ואנחנו אומרים עליו שגם אצלו מה שאנחנו רוצים לדבר זה ביחסים בין הה' שלו לו' שלו. זאת אומרת אנחנו רוצים לדבר על היחסים בין הה' של ס"ג לבין הו' של ס"ג. קודם כל רוצים לדבר על הה', לראות מה קורה איתה ואז נדבר על הו'.

אומר לנו מאד פשוט, תזכור את הרעיון שכל מה שעליון עושה בשביל תחתון זה נותן לו מבחינת החיצוניות דעליון נותן לפנים של התחתון. אחוריים דעליון הופכים להיות פנים לתחתון. 

היות וכך אז אנחנו רואים בה' הזאת שתי בחינות: בכתיבה שלה ובגימטריה שלה. 

הגימטריה שלה זה המלכות שבה לא מדברים מזה כרגע, על הכתר שלה שהוא א"א שלה ועל חכמה שבה לא מדברים. 

רק על הה' של הס"ג, דהיינו, הה' של ישסו"ת מדברים כרגע ואומרים שכותבים אותה כה"י. 

ה"י זה החיצוניות שלה שהיא נותנת לז"א שבה. הה' שלה הוא בחינת הג"ר והי' של המילוי של הה' הוא בחינת הו"ק, וזה היא נותנת לתחתון. לתחתון זה הופך להיות פנימיות כשאצלה זה חיצוניות. 

וכמו שלמדנו זה מתחלק, מהעליון לתחתון איך זה ניתן? מהג"ר של העליון הוא נותן לג"ר של התחתון מהו"ק של העליון לו"ק של התחתון. כמובן אבל מבחינת חיצוניות או אחוריים. 

אז מהה' הזאת שהיא בחינת ג"ר הוא נותן בחינת ג"ר לו' ומהי' שהיא בחינת ו"ק כי היא מילוי ומילוי זה כמו גוף, הוא נותן בחינת ו"ק לתחתון. 

אין לנו מה לעשות עם זה הרבה, זה לא יעזור לנו עכשיו האותיות האלה י' וו'. 

מה זה כן עוזר לנו? למה אנחנו נצטרך את זה להמשך? רק לדעת שכשנרצה או אני אגיד עוד משהו סליחה, כאשר התחתון עולה לעליון אז תמיד העליון נותן לתחתון לפי מה שהתחתון צריך ויש עניין של ב' נקודות שנכללים מהתחתון לעליון. 

ב' הנקודות הללו, זה נקודה של גו"ע של התחתון שעלה אליו לבקש ונקודה של העליון שהיה צריך לעורר את עצמו גם את נקודת הקטנות שלו כדי לתת לתחתון. 

ההתעוררות של העליון כדי להאיר לתחתון היא מתקיימת מכיון שרושם מהקטנות נשאר לו למרות שהעליון הוא כבר גדול, אז הוא מעורר את קטנותו כדי לתת לתחתון. 

למה אנחנו מספרים כל זה? למה זה יצריך אותנו בהמשך? 

התשובה היא שאנחנו הולכים לראות איך מעברים את הז"א בתוך ישסו"ת שצריכה אח"כ להתחבר עם או"א ויש שם איזה שהוא סלט שלם ואנחנו צריכים לראות איפה הז"א הזה יתרקם בתוך אותו רחם אז אנחנו לומדים קצת על אותו רחם ואז בתוך הרחם הזה, נראה איך ז"א מתמקם. 

המקום הזה של בדיוק הה' דה' הזאת, המעבר בין הה' לו' של הה' זה המקום שפחות או יותר נמצא הרחם, נראה גם בהמשך, נקרא למקום הזה מקום חתך או מקום המתחבר בינה לבין אמא עילאה. 

נראה איך המקום הזה מתחבר אבל זה עוד מוקדם, אבל באמת אין הרבה מה לעשות כרגע עם הידיעות שיש לנו עד כה.

סיכום בנקודות:

  • בשיעור זה התמקדנו בשיח על ישסו"ת שהוא בחינת ס"ג דאצילות. אגב כך נזכיר שא"א הוא בחינת גלגלתא ואו"א בחינת ע"ב דאצילות.
  • גם את ס"ג דאצילות אנו מחלקים לגלגלתא וע"ב, דהיינו קוצו של יוד ויוד של ס"ג דאצילות שמהם אנחנו לא מדברים כרגע, אלא מדברים רק מס"ג דס"ג, מה' של ישסו"ת.
  • הה' הזאת של ישסו"ת היא צריכה להעביר הארה לו' דס"ג וכמו בכל הפרצופים החיצוניים כך גם בפרצופים הפנימיים של ס"ג הכולל, מהחיצוניות של העליון ניתן לפנימיות של התחתון, באופן הבא שמבחינת החיצוניות דג"ר דעליון ניתן לפנימיות דג"ר דתחתון ומבחינת החיצוניות דו"ק  דעליון ניתן לפנימיות דו"ק דתחתון.
  • בכל עליה לביקוש אור ישנם ב' נקודות: נקודת התחתון ונקודת העליון.
  • למרות שהעליון הוא כבר בגדלות הוא מעורר את בחינת הקטנות שלו כדי לתת לתחתון ממה שהתחתון צריך.

 

אין תגובות

להגיב