הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 24 | סיכום | עמודים תתקי"א-תתקי"ב

367

סיכום בנקודות:

החלוקה בין או"א וישסו"ת לס' ום' נובעת מחלוקה שורשית בעולמות.
החלוקה השורשית בעולמות מתבטאת בפרצוף ס"ג בו יש חלוקה בתוכו לטעמים ונקודות, כאשר הטעמים הם למעלה מטבור, מקום שלמות. והנקודות למטה מטבור, מקום חוסר שלמות.
לא כתב כאן, אבל הזכרנו שהנקודה השורשית הזו של הבינה מופיעה כבר בצמצום א' בו המלכות השתמשה בכוח הבינה כדי לבחור ביתר דבקות, שהיא שינתה ויצרה את המעבר משלמות שהיה בא"ס לחוסר שלמות שהתחיל מעולם הצמצום.
עוד יש לראות את בינה כעומדת בתווך, בין שלמות לחוסר שלמות, בין ההכרה לתודעה, בין ימין לשמאל, בין תורה לעבודה, היא הנקודה המחלקת אבל היא גם הנקודה שיכולה לחבר אם פועלים כל דבר במקומו ולפי תפקידו ולא מערבבים בין הדברים.
גם באו"א יש ס' ום' וגם בישסו"ת יש ס' ום' על אף שיש חלוקה כללית ביניהם שאו"א הם ס' וישסו"ת הם ם'.
אחד ההבדלים העיקרים שהם' של או"א הוא בבחינה ד' כפול שלושים ובחינת הם' של ישסו"ת הוא בחינת ה' כפול כ"ד.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 24 סיכום עמודים תתקי"א-תתקי"ב

מה למדנו היום?

היום עיקר הנושא היה לראות את ההבדל בין או"א וישסו"ת. ההבדל העיקרי בין או"א וישסו"ת, הוא הבדל בין ס' לם'. בין שלמות לחוסר שלמות. זה ההבדל העיקרי ביניהם. 

מדוע? 

מכיון שאו"א עומדים למעלה מהפרסה של א"א. וישסו"ת עומדים למטה מהפרסה של א"א. 

ועל ההבדל הזה אנחנו רוצים לדבר. על ההבדל הזה. או"א למעלה. ישסו"ת למטה. 

דיברנו על ההבדל הזה כבר לא מעט, אבל עתה בשיעור של היום, הוא רוצה להראות לנו את ההבנה המקורית, השורשית שזה חוק. חוק בעולמות שככה זה עובד וכל מה שינבע לאחר מכן יתנהג אותו דבר. 

אז בעל הסולם לקח אותנו לאיזה שהוא טיול, למה שלמדנו בשיעורים הקודמים. ואמר לנו בואו חבר'ה בוא נצא לאיזה שהוא טיול ובוא נראה מה קורה בעולם א"ק, לפי זה נבין יותר טוב מה קורה פה. 

למה? כי שם השורש של הדברים ואם נבין את הדברים בשורשם אז נמתיק את הדין של חוסר ההבנה. כי כל דין מתמתק בשורשו. 

אוקי אז הבנו, בעל הסולם רוצה לקחת אותנו לטיול, שכל אחד יקח את התרמיל ואת המקל ובוא נצא לטיול. 

מה הוא רוצה להראות לנו? 

  • הוא אומר ככה, בוא נראה, מה קרה בעולם א"ק. בהתחלה יצא עולם א"ק והתפשט עד למטה מטבור, קיבל מה שקיבל בעל מנת להשפיע, עשה ביטוש. 
  • לאחר מכן יצא פרצוף ע"ב, התפשט רק עד הטבור. 
  • לאחר מכן יצא פרצוף ס"ג והתפשט גם רק עד הטבור. 
  • טעמים דס"ג ואחר כך נקודות דס"ג התפשט למטה מטבור. 

אומר, פה נעצור ונראה שיש פה משהו מאד מאד עקרוני.

 אנחנו רואים באותו פרצוף שנקרא ס"ג, יש לי חלק אחד שהוא למעלה מטבור, וחלק אחד שהוא למטה מטבור. 

ההבדל הזה שלמעלה מטבור ולמטה מטבור שיש בס"ג הוא מהווה שורש להרבה מאד תופעות שאנחנו לומדים אחר כך בתודעה של האדם, בפרצופי ישסו"ת, ביעקב אבינו, בהתנהלות של עם ישראל, בכל המקומות נוכל לראות שינויים והבנות בתוך המסגרת הזאת. 

אוקי, אז מה היה שמה שעל זה אנחנו צריכים ללמוד? 

אומר תראה, אתה צריך ללמוד ככה, יש לך שורש שהוא למעלה מטבור, שורש למטה מטבור. 

טבור זה המקום שאתה אומר עד לכאן טוב האור, זאת אומרת שיש לי שלמות, מצב של זכירה, מצב של שלמות, מצב של תענוג. 

ויש מקום שהוא מקום של חסרון, מקום שמשם יש חומרי גלם לעבודה. זה לא מקום של תענוג. אז בוא נחלק את זה. 

אוקי הבנתי, אז בוא ניתן להם שמות רק, כדי שיהיה לנו קל להתמצא. 

לאותם טעמים דס"ג שהם למעלה מטבור נקרא מהיום או"א. 

לחלק שלמטה מטבור נקרא ישסו"ת. 

ואז אנחנו נבין, יש חוסר שלמות ושלמות, נקרא להם גם כרגע בחלק י', במקומות אחרים בשמות אחרים, פה בחלק י', נקרא להם ס' ום'. 

אז יש לנו שמות למצב הזה בתוך בינה של שלמות וחוסר שלמות. 

עכשיו תשימו לב, יש פה עניין עקרוני מאד, שהבינה היא גורמת לכל התנועות, היא גם התחילה את הצמצום, כי בבחינה א' אין צמצום, האור והכלי באים כאחד. 

בינה מצד אחד אומרת אני רוצה להשפיע, מצד אחד מתגלה הרצון לקבל בה. היא בדיוק עומדת בתווך. היא בדיוק בספירה שהיא באמצע. כתר, חכמה למעלה. ז"א ונוקבא למטה. ז"א ונוקבא זה חסרון. כתר וחכמה זה שלמות. והיא בינה שעומדת באמצע. יש בה צד של שלמות וצד של חוסר שלמות. 

ואומר תראו, זה מעניין אותנו כאן מכיון שאו"א  מתחלקים בדיוק על התכונה הזאת של שלמות וחוסר שלמות. שלמות וחוסר שלמות. ס' ום'. 

עד לפה הבנו שיש מקוריות, שורשיות לתפיסה הזאת של או"א וישסו"ת. של סוג של הכרה ותודעה. משהו שהה' תתאה, דהיינו, העצמיות, הפרטיות לא מעורבת בה, כי היא למעלה מטבור. 

ובחינה שהעצמיות שלי כן מעורבת בה, שהיא למטה מטבור ושם זה רק מקום עבודה, זה לא מקום תורה, זה לא ימין, זה לא שלמות, זה מקום עבודה, זה מקום שבו אני רואה חסרונות. 

אז עכשיו אנחנו מבינים ככה: או"א הם ס', ישסו"ת הם ם'. ס' שלמות וישסו"ת ם' חוסר שלמות. 

אוקי, עד לפה הבנו, עכשיו בוא נכנס עוד טיפה פנימה, אומר הס' הזה של או"א הוא רק שלמות? אומר לא, יש לו גם צד שלו, של או"א שמתפשט למטה מטבור. 

אומר רגע, אני לא מבין, אתה אמרת לי שהוא כמו פרצוף ע"ב שלא מתפשט למטה מטבור. 

אומר נכון, אתה צודק, אבל כרגע אני לא יכול להסביר לך הכל, אבל היות ומדובר כבר אחרי צמצום ב' אז יש גם הגבלות לשלמות וחוסר שלמות הזאת. 

זה שלמות בתוך חוסר שלמות, אז כן יש גם לאו"א צד של חוסר שלמות שנקרא ם' למטה מטבור. ויש לה צד של ס' שלמעלה מטבור. 

וגם לם' עצמה, לישסו"ת, יש לה צד שכשהיא תעלה למעלה יהיה לה צד של שלמות שנקרא ס' של ישסו"ת ויש ם' של ישסו"ת שתישאר למטה מהפרסה. זה מה שלמדנו היום.

סיכום בנקודות:

  • החלוקה בין או"א וישסו"ת לס' ום' נובעת מחלוקה שורשית בעולמות.
  • החלוקה השורשית בעולמות מתבטאת בפרצוף ס"ג בו יש חלוקה בתוכו לטעמים ונקודות, כאשר הטעמים הם למעלה מטבור, מקום שלמות. והנקודות למטה מטבור, מקום חוסר שלמות.
  • לא כתב כאן, אבל הזכרנו שהנקודה השורשית הזו של הבינה מופיעה כבר בצמצום א' בו המלכות השתמשה בכוח הבינה כדי לבחור ביתר דבקות, שהיא שינתה ויצרה את המעבר משלמות שהיה בא"ס לחוסר שלמות שהתחיל מעולם הצמצום.
  • עוד יש לראות את בינה כעומדת בתווך, בין שלמות לחוסר שלמות, בין ההכרה לתודעה, בין ימין לשמאל, בין תורה לעבודה, היא הנקודה המחלקת אבל היא גם הנקודה שיכולה לחבר אם פועלים כל דבר במקומו ולפי תפקידו ולא מערבבים בין הדברים.
  • גם באו"א יש ס' ום' וגם בישסו"ת יש ס' ום' על אף שיש חלוקה כללית ביניהם שאו"א הם ס' וישסו"ת הם ם'.
  • אחד ההבדלים העיקרים שהם' של או"א הוא בבחינה ד' כפול שלושים ובחינת הם' של ישסו"ת הוא בחינת ה' כפול כ"ד.

אין תגובות

להגיב