הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 28 | סיכום | עמודים תתקיט-תתקכ

405

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 28 סיכום עמודים תתקי"ט-תתק"כ

אז בוא נראה מה למדנו היום, דברים באמת יפים, אני יודע הם מורכבים קצת, אבל יפים.

אז תראו, על מה אנחנו מדברים? 

אנחנו רוצים להבין, איך נולד ז"א בעולם אצילות. 

ויש פה איזה שהוא סוג של תהליך, והוא בא ומספר לנו שהתהליך הזה, הוא תהליך שהוא דומה למה שקרה בז"ת דנקודים. ז"ת דנקודים נולד ונשבר. ואנחנו צריכים לחזור על התהליך הזה, של לידת ז"ת דנקודים. והוא אומר, בוא נתחיל את התהליך, בוא נראה איך זה קרה. 

הפרצוף העליון של ז"א דאצילות נקרא פרצוף ישסו"ת. פרצוף ישסו"ת זה כמו האמא. או"א זה כמו אבא. שאם נסתכל עליהם, אז א"א מבחינתנו הוא כמו הקב"ה. או"א הם כמו האבא והישסו"ת זה כמו האמא. 

עכשיו הוא אומר לנו תראה, יש שלושה שותפים: הקב"ה, או"א ביצירת ז"א. 

ככה זה היה בעולם הנקודים, כך זה יהיה בעולם אצילות. 

מי זה היה בעולם הנקודים? 

אז הוא אומר תראה, אנחנו מתחילים עם ישסו"ת וקרה איזה שהוא תהליך בעולם הנקודים כדי להוליד את ז"ת דנקודים. בוא נעבור רגע על התהליך שלמדנו בחלק ו' וז' ונראה שאותו תהליך קורה פה פחות או יותר. 

איזה תהליך קרה שם? 

שם, אחרי שיצא פרצוף גלגלתא והיה ביטוש ועלו רשימות, ויצא אחר כך פרצוף ע"ב והיה ביטוש, ועלו רשימות ויצא פרצוף ס"ג, כל זה יצא למעלה מטבור דא"ק. 

אבל צריך להוליד את הלמטה מטבור שיהיה שם פרצוף. 

מה קרה? 

ס"ג שנקרא אמא, שזה קומת בינה, קומת נשמה, התפשט למטה מטבור. ההתפשטות שלו למטה מטבור היא גרמה לכך שהיה התכללות עם נה"י דא"ק למטה מטבור וכתוצאה מזה כשעלו הרשימות למעלה כדי להוציא את הפרצוף הבא, אז הם עלו גם עם נה"י דא"ק וזה גרם להתערבות של נה"י דא"ק בלידת הפרצוף הבא. 

זאת אומרת ז"ת דנקודים בעולם הנקודים, לא הצליחו להולד בלי הנה"י דא"ק האלה שהתערבו כתוצאה מנקודות דס"ג. ולכן את אותו תהליך קורה פה בעולם אצילות. 

מי זה בעולם אצילות כנגד נקודות דס"ג? 

פרצוף ישסו"ת. ישסו"ת לבד אומנם קיבל גדלות והעלה את האח"פ שלו והעלה את הגו"ע של זו"ן אבל זה לא מספיק, כי הרי אמרנו שישנם ג' שותפים, הקב"ה, או"א. 

לא מספיק שישסו"ת יעלה את האח"פ של הזו"ן, זה חשוב, הוא עיקר הבניה של זו"ן, כי מאמא הוא נולד, אבל אנחנו צריכים גם את התערבות של הקב"ה ושל אבא. 

מי זה הקב"ה? 

א"א. אז עכשיו הוא בא להסביר לנו איך א"א מעורב בלידה של ז"א. 

איך הוא מעורב? 

אומר שהיה פה איזה שהוא תהליך, שעורר איזה שהיא תגובתיות. 

מה היה התהליך? 

כשישסו"ת קיבלו גדלות של נשמה, אז הם האירו למקום של נה"י דעתיק, ואז התעורר הבחינה של נה"י דעתיק ואמר רגע, צריך פה גדלות במדרגה, צריך גדלות במקום הזה, שאני בעצם עצרתי את ההתפשטות. כי עתיק מתפשט רק עד החזה דא"א מצד קו אמצעי. 

ואז כשהוא רואה שישסו"ת שנמצאים מתחת אליו באו וקיבלו קומת נשמה, אז זה מעורר את עתיק לומר רגע, צריך פה גדלות ובאמת בא אור ע"ב ס"ג ומוריד את הפרסה שמפרידה בין עתיק לא"א. שהוא עצר ביסוד של עתיק שנמצא במקום החזה דאריך, והוא אומר אני מוריד את העצירה הזאת פה, וכתוצאה מזה, זה גורם לכך שגם נה"י דאריך יעלו למקום חג"ת דאריך. 

כשהם עולים למקום חג"ת דאריך, הם מעלים איתם גם את הגו"ע של הזו"ן מצד הדבקות שלו בקב"ה, בא"א. 

כי אמרנו שצריך ג' מיני אח"פ של ז"א לעלות. גם אח"פ מצד מה שהוא היה דבוק בנה"י דא"ק שכנגד זה, זה א"א, גם מה שהיה דבוק באבא וגם מה שהיה דבוק באמא. אז מה שהיה דבוק באמא בישסו"ת, זה הוא מעלה בצורה פשוטה. 

איך עתיק מרגיש, איך הוא יודע שישסו"ת קיבל הארה? 

התשובה היא, שכשישסו"ת מקבל הארה, קומת נשמה, אז הוא מאיר מרחוק גם למקום שלמטה מטבור, ואז המקום הזה שלמטה מטבור, פתאום מקבל הארה, אז מתעוררות הרשימות שהיו שם. זה מה שלמדנו היום. 

בעצם אם נסכם מה שלמדנו, היום למדנו איך גם א"א שותף ללידת ז"א. 

כיצד הוא שותף? 

ע"י זה שישסו"ת מעורר את נה"י דעתיק, גורם לאור ע"ב ס"ג מחבר, מוריד את מה שמפריד ומה שגרם לנה"י דא"א להיות למטה במקום של ו"ק ומעלה את נה"י דא"א כתוצאה מזה למקום חג"ת. 

יש הרבה מה לדבר על התהליך הזה, אבל הוא גם לא מדבר על זה הרבה כאן, אבל הרב"ש מדבר על זה, ומי שרוצה להעמיק צריך להקשיב לשיעורי העמקה בחלק י'. 

אבל רק את זה לזכור, שכשבאנו להוליד את ז"א, נה"י דאריך עלו למקום חג"ת כתוצאה מההארה של ישסו"ת כשקיבל קומת נשמה.

אז מאיפה הכל מתחיל? 

מזה שישסו"ת קיבל קומת נשמה

בואו נסכם בנקודות:

  • לא די לנו בכך שישסו"ת מעלים עם האח"פ שלהם את רשימות של גו"ע של זו"ן, מכיון שזו"ן צריך להולד מג' שותפים. דהיינו, מג' בחינות של גו"ע שלו, הן מאמא שהיא ישסו"ת, הן מאבא שהם או"א עילאין, והן מא"א שהוא כנגד הקב"ה.
  • אותו תהליך של לידת ז"א שהם ז"ת דנקודים קורה גם בלידת ז"א דאצילות היות וכל ז"א דאצילות בא לתקן את אותו תהליך שהיה בעולם הנקודים.
  • כמובן שהתהליך הוא דומה אבל עם תיקונים נוספים כדי שלא תהיה שבירה.
  • התהליך שהיה בעולם הנקודים ובנקודות דס"ג כדי להוליד את ז"ת דנקודים היה ע"י ירידת נקודות דס"ג שהם כנגד ישסו"ת למטה מטבור, התכללות והתערבות עם נה"י דא"ק שזה אפשר את ההתערבות של נה"י דא"ק בלידת הזו"ן שהם הז"ת דנקודים.
  • כפי ההתערבות של נה"י דא"ק כך יש את ההתערבות של נה"י דא"א וזה ע"י התהליך הבא שמוסבר באופן חלקי, לאחר שישסו"ת קיבלו אור הנשמה הם האירו למקום שלמטה מחזה דאריך שהוא גם למטה מיסוד דעתיק. הארה זו גרמה להורדת המפריד בין עתיק לא"א שנמצא במקום החזה וכתוצאה מכך א"א העלה את הנה"י שלו למקום החג"ת ובזאת נקבעה ההתערבות של א"א שהוא כנגד הקב"ה בלידת ז"א.
  • עלית נה"י דאריך לחג"ת דאריך היא מעלה גם את הגו"ע של ז"א מצד הקשר שלו לקב"ה שא"א מיצג. ובכך ראינו את השותף הנוסף ללידת ז"א שהוא א"א, אולם עדיין לא למדנו על השותף השלישי שהוא או"א עילאין כי הרי צריכים ג' שותפים, את זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. 

אין תגובות

להגיב