הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 29 | עמודים תתקכא-תתקכב

455

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 29 סיכום עמודים תתקכ"א-תתקכ"ב

היום למדנו את המשך התהליך, שבא לתאר לנו את התנועה בעולם אצילות, שהיינו צריכים כדי לעבר את הז"א. 

התנועה הזאת שלמדנו היום, היא הבהרה, כיצד עולים גו"ע של ז"א מצד א"א. 

ובתוך המסגרת של ההבנה הזאת הוא נתן לנו עוד הבנות. 

זאת אומרת, אנחנו למדנו שכדי שז"א יוכל להתעבר, הז"א צריך שלוש גו"ע. 

למה הוא צריך שלוש? 

כי יש שלושה שותפים כדי לעבר את ז"א.  

איזה שלושה שותפים? 

אבא, אמא, והקב"ה. 

ישסו"ת זה כנגד אמא. או"א זה כנגד אבא. וא"א זה כנגד הקב"ה. כך היה בעולם הנקודים וכך יהיה גם בעולם אצילות. 

את התהליך של ישסו"ת שאח"פ שלו מעלים את גו"ע הראשונים של ז"א, זה למדנו והיה לנו ברור. למה? 

כי ישסו"ת הוא העליון של או"א (ז"א?) והאח"פ שלו הם נפולים במקום הגו"ע של התחתון, אז אין בעיה. 

אז פה למדנו בצורה הפשוטה של אחים בכורים. היות והם מעוכים יחד, אז כשישסו"ת הלך לבקש על האח"פ שלו של קומת נשמה. שישסו"ת הוא נקרא אמא. אז לא היתה בעיה. אז ברור לנו לגמרי, איך ישסו"ת מעלה את הגו"ע הראשונים של ז"א. 

בשיעור הקודם התעסקנו דווקא בשלישי. 

כיצד א"א מעלה את הגו"ע של ז"א?

 כי הרי הוא עליון שלו(עלי עלי עליון?) ועל זה דיברנו היום קצת בשיעור ופרטנו, ומה אמרנו? 

אמרנו שיש פה תהליך שתכף אני אסביר אותו בקצרה. 

אבל למה התהליך גרם? 

לכך שנה"י דאריך עלו למקום חג"ת דאריך וע"י זה שגו"ע של ז"א יושב במקום הזה של נה"י דאריך ע"י זה נה"י דאריך העלה אותם למקום חג"ת. 

זה התהליך, זה תוצאת התהליך שאנחנו צריכים לזכור. 

עוד פעם, אנחנו צריכים לבסס איך א"א מעלה את גו"ע  של ז"א. 

למה אני צריך את זה הרי כבר ישסו"ת העלה? 

אומר לא, ישסו"ת העלה רק את החלק הראשון של גו"ע, 

כי גו"ע של ז"א צריך להיות בנוי משלושה חלקים: אבא, אמא, והקב"ה. 

ישסו"ת זה אמא, העלה. עכשיו אני צריך שגם א"א יעלה. 

התוצאה של מה שקרה שא"א העלה את הנה"י שלו לחג"ת וע"י זה העלה גם את הגו"ע של ז"א. 

אוקי, הבנתי את תוצאת התהליך. 

עכשיו אני אסביר את התהליך וההסבר הזה של התהליך הוא הסבר מורכב ומי שלא מבין אותו, לא כל כך נורא, אבל כן להקשיב לו כדי להתרגל לשפה. 

אז מה הוא אומר לנו? מה התהליך שקרה? 

אומר, כאשר ישסו"ת עלה לבקש קומת נשמה וקיבל קומת נשמה, אז הנשמה הזו האירה למקום נצח הוד התחתונים של עתיק הארה מרחוק, כי אור לא יכול לרדת למטה מפרסה, אבל היתה הארה מרחוק. 

הארה מרחוק, בדומה למה שלמדנו בעולם הנקודים, שנקרא הארה דרך הטבור שכשבאו לבקש ד"ג שזה גדלות, דומה למה שבאו לבקש פה קומת נשמה בישסו"ת, אז האיר למטה למקום שליש תחתון דנה"י דא"ק למטה מפרסה והוא העלה נה"י דא"ק, שליש תחתון דנצח שליש תחתון דהוד, מה שנקרא גם ו' ונקודה, והוא העלה ביקוש לאמא שהסכימה לעשות זיווג פב"פ עם אבא ואז נולד הז"ת דנקודים. 

אומר אותו דבר קרה פה. מה קרה? 

ישסו"ת שקיבל קומת נשמה האיר למקום למטה מפרסה. למטה מפרסה האיר הארה וזה גרם לעתיק לומר, אני רוצה אור ע"ב ס"ג לבטל את הפרסאות, אני רוצה גדלות, כי אני נמצא פה במצב של צמצום ב' וקטנות. 

בדיוק כמו שאמא ביקשה גדלות, אחרי שהבנים ביקשו, אז הבנים עולים למעלה לבקש, בא אור ע"ב ס"ג ומוריד את הפרסאות, כשהוא מוריד את הפרסאות אז לכאורה היה צריך להתקבל אור במקומו אבל למדנו כבר שבעולם אצילות יש רק אח"פ דעליה. 

ביטול הפרסאות גרם לכך שא"א ועתיק הופכים להיות פרצוף אחד, כי באמת במקור הם פרצוף אחד. זה גרם לכך שנצח הוד התחתונים שלמטה מפרסה עלו למקום הנה"י השניים, כי נה"י דעתיק מתחלק לשלוש, אז הנה"י התחתונים עלו לנה"י האמצעים, כתוצאה מזה העלו את הניצוצין של ז"א, לא ממש צריך את זה בשלב זה, אבל זה גם גרם לכך שנה"י האמצעים עלו לנה"י העליונים, אבל יחד איתם נמצאים גם הנה"י של א"א שהם עלו למקום החג"ת והיות וז"א ונה"י דא"א הם נמצאים באותו מקום, הם מלבישים, הרשימות של ז"א מלבישים על מקום נה"י דא"א לכן הוא העלה גם את גו"ע מצד א"א. 

זה מה שלמדנו. בתוך זה הוא נתן לנו עוד כמה פרטים: שסולם המדרגות אינו משתנה. והם הפכו לפרצוף אחד. אבל רק הפנימיות עולה ולא החיצוניות. וכן הלאה, עוד כל מיני פרטים. 

אז זה מה למדנו היום.

בואו נסכם את זה בנקודות:

 • היום פרטנו כיצד עולים לעיבור גם גו"ע של ז"א מצד א"א.
 • העליה של גו"ע נעשתה עקב עלית נה"י דאריך למקום חג"ת דאריך.
 • התהליך של עלית נה"י דאריך למקום חג"ת דאריך נובע מהתהליך הבא:
 1. ישסו"ת מקבל אור דנשמה.
 2. ישסו"ת מאיר הארה מרחוק למקום שליש תחתון דנה"י דעתיק.
 3. נה"י דא"א עולים לביקוש לגדלות וכתוצאה מזה מגיע אור ע"ב ס"ג.
 4. אור ע"ב ס"ג מבטל הפרסאות בעתיק.
 5. כתוצאה מביטול הפרסאות, נצח הוד הנמצאים בשליש תחתון דעתיק עולים ממקום מתחת לפרסה למקום נה"י האמצעים ששם מלבישים נה"י דא"א.
 6. עם ביטול הפרסאות, א"א ועתיק נעשים לפרצוף אחד, אולם יחד עם זאת גם לכל אחד מהם יש תנועה פרטית.
 7. גם נה"י האמצעים של עתיק עולים למקום נה"י העליונים ובהתאמה נה"י דא"א המלבישים לנה"י האמצעים דעתיק עולים למקום חג"ת דאריך המלבישים לנה"י הראשונים דעתיק.
 • התהליך המורכב שלמדנו דומה לתהליך שקרה בעולם הנקודים ע"י הארה דרך היסוד אולם כאן הוא קרה בדרך של אח"פ דעליה כדי שלא תהיה שבירה והרווחנו את השותפות של א"א שהוא בריח התיכון של עולם אצילות בקיום הבן היקר הנקרא ז"א שהוא שורש לישראל.

אין תגובות

להגיב