הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 33 | סיכום | עמודים תתקכט-תתקל

326

 

סיכום בנקודות חלק י עמודים תתקכ"ט-תתק"ל שיעור 33

1. בשיעור הקודם למדנו שטפת החסד שהיא אור חכמה יכולה לעבור דרך אוא שהם חסדים מכוסים בדרך מעבר ובכך אין פגיעה בלשמור על בחינת חסדים מכוסים של אוא
2. בחינת הבינה שיצאה מחוץ לראש היא בחינת מלכות שמקבלת את ההארה מהחכמה שבראש מלכות נקרא שדה ובלשון הזוהר חקל
3. הזווג דנשיקין שהוא כנגד נוה שהם דומים לשפתים הוא זה שנותן קדושה לשדה התפוחים הקדושים
4. חוק- אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולות מלמטה כנגדה דהיינו ההארה שבאה מלמעלה מצריכה ביקוש מלמטה היות והביקוש בא מצד הנקבה אז הוא בא בריבוי ומיעוט רבים שניים
5. שלמות ההארה שבאה מלמעלה מתבטאת בשם מב שהם יהו במילוי הין והם הנקראים מיין דכורים
6. הביקוש שבא מלמטה הוא בא מאוא שהם במדרגת בינה שהיא מבוטאת בשם אהיה וב אהיה הם שם מב שהם ב הטפיים שבאים מלמטה
7. בדרך עבודה נלמד שאם אנו מבקשים שלמות אנחנו חייבים לתת ביקוש שלם מלמטה שמתבטא בכמה אני מוכן לשלם על הדבר שאשלם את כל כולי היינו שם מב אז אקבל את השלמות מלמעלה

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 33 סיכום עמודים תתקכ"ט-תתק"ל

למדנו בשיעור הקודם, שאו"א שיצאו מבינה זה שני פרצופים: או"א וישסו"ת שצריכים להוליד את ז"א ונוקבא. 

אבל זה שני פרצופים ששייכים לאותה מדרגה לבינה והם נפרדים, אז צריך לעשות משהו כדי לאחד אותם. אבל יש בעיה לאחד אותם. 

מה הבעיה לאחד אותם? 

שכל אחד מהם יש לו טבע אחר: 

  • לאו"א טבע של חסדים מכוסים. הטבע שקיבלו בעולם אצילות. כמו טבע של ג"ר דבינה. 
  • ולישסו"ת טבע כמו של ז"ת דבינה. רצון לחכמה כדי לתת לתחתון. 

אז שתי הבחינות הללו הם שתי בחינות נפרדות. ועכשיו רוצים לתת להם את אור ע"ב ס"ג. 

אור ע"ב ס"ג בא לחבר ביניהם. אבל יש בעיה. 

איך אני יעביר אור ע"ב ס"ג לתחתון כאשר אומרים לי שאו"א הם חסדים מכוסים וישסו"ת הם חסדים מגולים? 

אז אני לא יכול לתת להם את הבחינות האלה, כי בפרצופי אצילות או"א וישסו"ת צריכים להעביר עכשיו דרכם אור חכמה כדי לתת להם גדלות, להוליד את הז"א. 

כי אי אפשר להוליד בלי הזיווג הזה שנקרא עיבור ב' לצורך השלמת כלים.

כי למדנו שישנם ג' עיבורים. עיבור א' לצורך קטנות. עיבור ב' לצורך גדלות. אבל הגדלות מתחלקת לשתיים גדלות דכלים וגדלות דאורות. 

כל מה שאנחנו מדברים פה על הזיווג של חיך וגרון הוא הזיווג הא' של זיווג הב'. דהיינו, זיווג הא' של הב' זה לצורך גדלות דכלים. 

אז זה המסגרת שלנו. לא מדברים עכשיו לא על קטנות ולא התלבשות אורות בכלים. אלא זיווג עיבור ב' לצורך גדלות. הוא נקרא זיווג דנשיקין, זיווג חיך וגרון, זיווג ע"ב ס"ג, השלמת כלים. 

היום נראה עוד צדדים שלו שכל הזמן על זה אנחנו מדברים. עכשיו יש לנו פה בעיה. 

מה הבעיה שלנו פה שאנחנו הופכים אותה לאתגר? 

היא שאני צריך להעביר דרך או"א וישסו"ת יחד את האור הזה שנקרא טיפת החסד שהוא אור חכמה. או"א יש להם התעקשות אמונית. אני לא מקבל חכמה. יהיה מה שיהיה, אני לא מקבל חכמה. לא רוצה חכמה. אני בחסדים מכוסים. והוא לא כורע ולא משתווה. אומרים לו, יש לך פה חכמה גדולה. לא רוצה, תודה רבה, הבנתי. אני אקבל מזה הרבה, אבל אני לא רוצה, אני רק רוצה להשפיע. 

למה? בוא תקבל משהו. כלום אני לא רוצה. אני מאמין. 

אתה לא רוצה שנדבר על זה קצת בהגיון? 

אומר, אתה יכול לדבר איתי כמה הגיון שאתה רוצה אבל זה לא יעזור. אפילו אם זה מאד הגיוני, ואני מאד ירוויח מזה, וזה ממש בלי שכל לעשות מה שאני עושה. ככה אני יעשה. 

למה? 

אין למה. אשרי העם שככה לו. 

מה זה שככה? 

משה. אני מאמין במשה רבינו שהוריד לנו תורה. כך אומר האר"י הקדוש על הבחינה הזאת כתוב אשרי העם שככה גימטריה משה. שככה לו. שיש לו את משה שהוא מאמין בו שהוא נתן לו תורה. וזהו אין מה לדבר מזה יותר.

אוקי. אז אם אני רוצה לשמור את זה. איך אני יעביר חכמה?

אומר תעביר חכמה בדרך מעבר כמו בחבילה סגורה. אז עכשיו המעבר הזה של החכמה בשביל השלמת כלים שנקרא זיווג ע"ב ס"ג עובר בדרך מעבר. 

אוקי. נרגעתי, פתרתי את הבעיה. את האתגר הזה פתרתי. 

איך? 

יש לי דרך שנקראת דרך מעבר. אני יכול להעביר אור חכמה עצום, גדול, בלי שאו"א יצטרכו לעשות עליו זיווג, הם עדיין שומרים על המקום הזה שלהם. 

יש מישהו אחר שיעשה את זה שם, זה נקרא ישסו"ת. אני עובד על התכונה של ישסו"ת שרוצה חכמה. 

אוקי. הבנתי, עשיתי את המעבר הזה, טיפת החסד הזאת עוברת בדרך מעבר. גמרתי עם האתגר הזה.

עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר את הרעיון, מה הרעיון הגדול הזה, שעכשיו אני עושה זיווג ע"ב ס"ג מה הוא נותן לי בעצם?

אז הוא אומר, יש לך פה משהו מאד, מאד משמעותי, שהרי אתה באת לתקן את המלכות שנקראת חקל תפוחין קדישין. 

ואתה בא לתקן את המלכות שהיא בעצם הבינה. היא הגרון. עכשיו היא יצאה מחוץ לראש. אבל מלכות התכללה בבינה. 

כשמלכות התכללה בבינה ואתה רוצה לתת לה עכשיו אור גדול מאד אתה עושה זיווג חיך וגרון. 

ואז המלכות הזו מתחילה, שזו מלכות שיצאה מחוץ למדרגה והמלכות הזאת מתחילה לקבל הארה מתחילים לתקן אותה לאט לאט. והיא גם נקראת גרון. בינה של כללות אצילות. 

אז הבנו שחקל תפוחין קדישין זה מלכות שעלתה לבינה, שאני מתחיל לתקן אותה. 

כי ככה אני מתחיל לתקן ע"י הזיווג הזה שאני מתחיל לתת גדלות למדרגה שיש שם מלכות. 

זה עוד לא תיקון שלם אבל זה התחלה של התיקון שלה. מה זה בדיוק אומר הוא לא כל כך הסביר לנו. הוא רק אמר, זה נקרא חקל תפוחין קדישן. חקל זה שדה ושדה זה מלכות. 

איזה מלכות מדובר? 

על המלכות של א"א. 

אוקי. אז עד לפה הבנו שני דברים: צריך לעשות זיווג חיך וגרון. צריך להעביר את זה בדרך מעבר.  מה שאני מעביר זה נקרא אותה טיפת חסד שבאה להשלמת כלים והיא באה ומתקנת לי גם את אותה מלכות שנקראת חקל תפוחין קדישין.

עכשיו הוא רוצה לספר לנו עוד דברים על מה קרה בזיווג הזה. תדע, יש לך חוק שלמדנו אותו גם כדרך עבודה. 

מה החוק אומר? 

אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולות מלמטה כנגדן. כמו מה אנחנו נותנים בביברך דוד. שתי טיפות וטיפה. 

למה שתי טיפות וטיפה? 

קודם תעלה ביקוש שזה השתי טיפות אחר כך תיתן את הטיפה השלמה מלמעלה.

שתי טיפות. את שני חצאים של שם מ"ב. ומה שבא מלמעלה זה הדבר השלם. 

אומר אתה רוצה שלמות מלמעלה. אל תבכה כל כך על שלמות .תשלם על זה מלמטה בביקוש אמתי. זה הערך. אל כל הזמן תצעק תן לי תן לי מה תצעק אלי. תראה לי שאתה רוצה. כנס לים סוף עד הגרון עד שתטבע. תראה שאתה רוצה. שאתה נותן את כל כולך. שיש לך מסירות נפש. 

זה כמו בן אדם שאומר אני רוצה להבין, הכל לדעת הכל. אתה מוכן גם ללמוד? אתה מוכן לתת את עצמך לזה? לא לא לא אין לי זמן. אז אתה לא רוצה לשלם. מה זה לשלם? לתת ביקוש שלם. 

אני אתן לך עכשיו 100 ₪. זה הביקוש השלם שלי. תן לי סחורה ב 100 ₪. 

אבל אם אני בא אני אומר לך תן לי סחורה ב 100 ₪.  אז תן לי 100 ₪. אומר לו לא אין לי. אתה רוצה לקבץ נדבות, אתה לא תהיה שותף לזה, חבל יהיה לך לחם ביזיון, לא תרוויח את זה, לא יהיה לזה ערך של 100 ₪ בשבילך. לא תקבל שלמות. 

לכן אומר, השלמות שאתה מבקש מלמעלה כל הזמן, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה שיהיה לי שמח, אני רוצה אהבה, אני רוצה שיהיה לי טוב. 

מה אתה מוכן לשלם? 

כמה שתשלם ככה תקבל. כמה שתבנה כלים דהשפעה ככה תקבל. אוקי הבנו את הערך של העבודה בזה. 

עכשיו יש לזה גם קצת גימטריות, קצת דברים שאנחנו רוצים לראות שמצד החכמה שלמות נקראת שם מ"ב.

למה זה נקרא שלמות? 

כבר למדנו מספר פעמים. זה כנגד גלגלתא, ע"ב, ס"ג. 

אז השלמות הזאת שנקראת כנגד גלגלתא, ע"ב, ס"ג. 

כנגד גלגלתא 4 אותיות. וע"ב זה 10 אותיות. וס"ג זה 28 אותיות. זה שם מ"ב. 

משם מה שכתב רש"י שהוא לא מבין שם מ"ב הוא התכוון לומר שזה הדבר של השלמות שעדיין לא מובן לנו כי לא הגענו לגמר תיקון.

אז הוא אומר לנו כך, רק קצת גימטריות. 

מי זה הטיפה שיורדת מלמעלה מהחיך? 

זה יה"ו. מה שהוא קרא להם יה"ו זה יו"ה בלי הבינה. במילוי ההי"ן. כי תמיד העליון נותן לתחתון את הבחינה הכי נמוכה שלו. יש לו כמובן יה"ו במילוי יודין, במילוי אלפין, ובמילוי ההי"ן. 

אבל הוא נותן לו לתחתון את מילוי ההי"ן. יה"ו במילוי ההין הם גימטריא מ"ב. זה הטיפה שבאה מלמעלה שנקראת חיך. 

ומלמטה צריך להעלות ביקוש. 

מאיפה? 

מהמלכות. מהחקל תפוחין. 

שמי מלביש עליהם? 

או"א. 

אז או"א צריכים להעלות ביקוש. או"א הם מדרגת בינה. בינה זה שם אהי"ה. אז זה פעמיים אהי"ה. פעמיים אהי"ה זה ב' טפיים שעולות מלמטה כנגד מה שבא מלמעלה. זה הביקוש שבא מלמטה. 

ב' אהי"ה זה שם מ"ב. זה ביקוש שלם שנקרא שם מ"ב. 

אז זה מה שנקרא אתה רוצה ביקוש. אתה רוצה מלמעלה אור שייתן לך שלמות של סקרנות, של רעב, של השתוקקות, של אמביציה, של כוח שבא מלמטה. אתה רוצה את הכוח הזה. תן תן את כל ההשתוקקות שלך, את כל האנרגיה הפנימית שלך לדבר, אז תקבל מלמעלה. אם תעלה ביקוש שלם תקבל מלמעלה דבר שלם. עכשיו הדבר השלם הזה שאנחנו רוצים, זה אור מאד גדול שהוא אור ע"ב ס"ג. זה מה שלימד אותנו.

עכשיו היה פה עוד פרטים שאני לא יודע בסיכום אם כדאי להיכנס לזה, אבל אמר שגם או"א שהם שם אהי"ה הם גם מתחלקים לשלוש: לאהי"ה דיודין, אהי"ה דאלפין, ואהי"ה דההי"ן שזה כנגד רת"ס. אבל באמת רק מצד אהי"ה דההי"ן הם מעלים ביקוש. אבל זה כבר נתעסק בזה יותר בשיעור הבא.

אז בואו נסכם את זה בנקודות:

  1. בשיעור הקודם למדנו שטיפת החסד שהיא אור חכמה יכולה לעבור דרך או"א שהם חסדים מכוסים בדרך מעבר ובכך אין פגיעה בלשמור על בחינת חסדים מכוסים של או"א.
  2. בחינת הבינה שיצאה מחוץ לראש היא בחינת מלכות שמקבלת את ההארה מהחכמה שבראש. מלכות נקרא שדה ובלשון הזוהר חקל.
  3. הזיווג דנשיקין שהוא כנגד נצח והוד שהם דומים לשפתיים הוא זה שנותן קדושה לשדה התפוחים הקדושים.
  4. חוק – אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולות מלמטה כנגדה. דהיינו, ההארה שבאה מלמעלה מצריכה ביקוש מלמטה. היות והביקוש הוא בא מצד הנקבה אז הוא בא בריבוי ומיעוט רבים שניים.
  5. שלמות ההארה שבאה מלמעלה מתבטאת בשם מ"ב שהם יה"ו במילוי ההי"ן והם הנקראים מיין דכורין.
  6. הביקוש שבא מלמטה הוא בא מאו"א שהם במדרגת בינה שהיא מבוטאת בשם אהי"ה וב' אהי"ה הם שם מ"ב שהם ב' הטפיים שבאים מלמטה.
  7. בדרך עבודה נלמד שאם אנו מבקשים שלמות מלמעלה, אנחנו חייבים לתת ביקוש שלם מלמטה שמתבטא בכמה אני מוכן לשלם על הדבר. כשאשלם את כל כולי, דהיינו, שם מ"ב אז אקבל את השלמות מלמעלה.

עד כאן היום תודה רבה.

 

  

אין תגובות

להגיב