הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 35 | עמודים תתקלג-תתקלד

371

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 35 סיכום עמודים תתקל"ג-תתקל"ד

סיכום מה למדנו היום:

עסקנו בשיעור הקודם בזיווג דנשיקין. עכשיו הזיווג דנשיקין הזה, הוא נועד כדי להוליד את הז"א. בשביל להוליד את הז"א, כדי להוליד את הז"א, ישסו"ת עולה לאו"א. או"א עולה לא"א. נעשה פה זיווג בין ראש דא"א בתוך ראש דא"א. ואו"א משתתף בזיווג הזה, מבחינה שהוא מלביש על הגרון. נעשה זיווג חיך וגרון. 

בזיווג הזה הרחבנו בו שהוא בא מיה"ו שהוא בחינת החיך אל אהי"ה שהוא בא מלמטה. שיש שם מ"ב למעלה ושם מ"ב למטה. וזה זיווג בין חיך לגרון שהוא נקרא זיווג דנשיקין. 

מה תפקיד של זיווג דנשיקין? לתת גדלות למדרגה. אוקי עד כאן זה למדנו כבר.

עכשיו פה הוא בא ואומר לנו רגע, יש משהו לא מובן לי. אומר, למה אנחנו צריכים פה בזו"ן דאצילות צריכים זיווג דנשיקין וזיווג דיסודות כדי להוליד אותם? 

לא ראינו את זה קודם. זה פעם ראשונה בבניה של עולם אצילות שאנחנו מדברים לצורך עיבור להוליד. 

איך למדנו עד עכשיו שמולידים את הקטנות? 

יש סוד אחים בכורים: האח"פ מעלה את הגו"ע של התחתון. מקבל אור גם בשביל התחתון. יורד למקומו ומוליד את התחתון. לא דיברנו על זיווג דנשיקין עד כה. ופה פתאום מה אתה אומר לי. 

אתה אומר לי שכדי להוליד את התחתון לא מספיק הסוד הזה של אחים בכורים. לא מספיק. צריך פה עוד תהליך שנקרא זיווג דנשיקין. דהיינו, זיווג רוחני שנותן לי איזה שהוא כוח של גדלות ורק אח"כ אני יכול להוליד את הזו"ן. 

אומר למה? מה קרה?

גדלות של העליונים. זאת אומרת שהעליונים צריכים לקבל איזה שהוא משהו מיוחד כדי לאפשר להם להוליד את התחתון. זה לא הגדלות של זו"ן. הגדלות של העליונים כדי להוליד את הזו"ן. 

מה קרה פה?

אז הוא אומר זה מכיון שז"א הטבע שלו הוא למטה מטבור. וטבע של קטן של למטה מטבור הוא צריך את הזיווג דנשיקין הזה. 

עכשיו הוא לא אמר בדיוק למה. אבל אמר שזה ככה. הוא כן אמר למה אבל לא מספיק מבואר. אולי ננסה קצת לבאר. 

אז הוא אמר ככה למעלה מטבור יש שלמות. אז אני לא צריך זיווג דנשיקין שנותן לי שלמות כדי אח"כ להוליד את החסר. כי אם אני אוליד את החסר. ז"א בטבע שלו הוא חסר. אם אני הולך להוליד את החסר בלי לטעת בו שלמות הוא אף פעם לא יהיה שלם. הוא יהיה חסר. לכן אני צריך לחבר אותו למשהו שלם. אז אני צריך את הנקודה הרוחנית. 

רק כמשל, אם אני הולך לעשות פעולה רוחנית, אני הולך לתפילה אז זה דבר רוחני. אבל אם אני עושה דבר גשמי, אני בא לאכול. 

אז למה אני לא מברך לפני שאני עושה תפילה? 

אתה לא מברך. אתה בא להתפלל. התפילה עצמה היא הדבר הרוחני. כשאתה עושה דבר רוחני אתה לא צריך לעשות דבר רוחני טרם הדבר הרוחני. 

כשאתה עושה דבר גשמי כדי לחבר אותו לדבר שלם והרוחניות רק כמשל כן יש רוחניות גם פגומה. אבל הרוחניות היא דבר שלם אז אני צריך תמיד את הצד הרוחני כשאני עושה דבר גשמי. 

הרעיון היותר מוקדם של זה, שהרצון לקבל שמושך חכמה אני חייב חסדים. חסדים זה נקרא רוחניות. אני חייב את החסדים שיחברו אותי. 

אומר כשאני מוליד את זו"ן, שמי זה זו"ן? 

זה רצון לקבל שלמטה מטבור. אז אני צריך בשביל הזו"ן קודם זיווג רוחני. 

אחרת מה יקרה לי? 

אני ארצה חכמה בלי קשר לעליון. 

מה מקשר אותי לעליון? הרוחניות. 

זה כמו אנשים שאומרים, אני לא צריך רוחניות. 

למה? אני רוחני. אני לא צריך יש לי פנימיות שלמה. 

אתה לא יכול, אתה נמצא בעולם הגשמי. כל דבר שאתה עושה בעולם הגשמי אתה צריך איזה שהיא נקודה רוחנית. כל דבר שאתה רוצה על הרצון לקבל שלך אתה צריך קשר לרוחניות. אתה צריך קודם זיווג רוחני, קודם זיווג דנשיקין.  

אז מה אנחנו עושים בעולם הזה? 

אומרים רגע אני צריך קישור. אני צריך שם מ"ב. אני צריך שלמות. 

אומר, מי שנמצא בשלמות לא צריך שלמות. מלאך לא צריך להיות, לעשות זיווג רוחני. 

אני צריך לעשות זיווג רוחני. למה? כי יש לי רצון לקבל. 

אז הלכתי פה על כמה מישורים מקווה שזה מובן.

האם יש קשר או תחליף בעצם של הזיווג דנשיקין לזיווג דהתלבשות שקורה הרבה בעולמות העליונים? מה זה זיווג דהתלבשות? שזה מה שמקשר לעליון. 

מה שאתה אומר, שאתה מראה לי עוד מסגרת שצריך זיווג רוחני לפני זיווג גופני. אם היינו מדברים על זה. זה כמו זיווג דזכר וזיווג דנקבה בפרצופים שלמעלה מטבור שיש להם ב' זיווגים בראש. 

שיש זיווג דהתלבשות שזה רק זיווג זכר. הוא לא מתפשט לגוף. שזה נקרא זיווג רוחני. ויש זיווג דעוביות שהוא מתפשט לגוף. זה שורש. זה עוד אחד מהשורשים בעולמות העליונים. אבל להבין את הרעיון שאני צריך חיבור ואני צריך חיבור רק למי שמנותק. אם הוא לא מנותק. 

מי מנותק? מי שלמטה מטבור. כי יש שם כלים לא מתוקנים עדיין. עכשיו כל הבריאה כולה מנותקת מהבורא. אז צריך תמיד קישור לבורא כל דבר שהוא רצון לקבל הוא צריך קשר למשפיע. 

מי הוא צד המאציל שבנאצל? 

תמיד המאציל שבנאצל הוא הג"ר. והנאצל שבנאצל הוא הו"ק. אז אם אני רואה שיש לי מצד אחד את המאציל כתר, חכמה, בינה זה צד המאציל. וז"א ומלכות זה צד הנאצל. 

הנאצל הוא בלתי שלם. אז אומר שאם אני רוצה שהז"א והמלכות שהם הנאצל יהיה בהם קשר לשלמות הזאת, אז אני קודם כל צריך לתת להם איזה שהוא רוחניות. 

אני לא צריך שכתר, חכמה, בינה, יהיו קשורים לדבר שלם כי הם שלמים הם צד המאציל. 

עכשיו ולכן בז"א ומלכות גם כשאני בא להוליד אותם או כל פעולה שאני עושה בהם צריך קודם זיווג רוחני. גם לצורך הקיום שלהם. 

אחרת הם יהיו כמו שאני לוקח יד. יד היא לא קשורה למרכז החיות שלי. אז אם אני אנתק אותה מהגוף. אני חייב אותה מחוברת לגוף. אבל אם אני אסתכל רק על התודעה היא לא צריכה גוף. אם אני רק חולם אני לא צריך מעשה. אבל אם אני מדבר על צד הגוף, על הרגשים הגופניים, אני חייב צד מעשה. אבל אני חייב לקשר אותו לרוחניות. כי אם זה מעשה בלי קשר לרוחני זה כמו שכיסא זז הוא לא מרגיש כלום. טוב דיברנו על זה מספיק. 

עכשיו הוא בא ושואל שאלה, אומר תראה, הז"א שנמצא למטה מטבור דא"א. אני מבין שאתה מספר לי שבגלל שהוא למטה מטבור, אז בגלל זה אתה רוצה להגיד לי שהוא צד רק נאצל ואני חייב זיווג רוחני שהוא זיווג דנשיקין מקדים. 

אומר נכון זה באמת מה שאמרתי. רגע אז פה יש לי שאלה.  הרי אם אני מסתכל על כל עולם אצילות בכלל למטה מטבור. רק גלגלתא ע"ב ס"ג הם למעלה מטבור. 

אומר נכון אבל יש בחינה שכנגדו. זה לא משנה איפה אתה מדבר תמיד לכל עשר ספירות יש את צד הג"ר צד המאציל וצד הו"ק. 

צד הג"ר זה צד המאציל זה כנגד שם מ"ב ויש לו השפעה של בחינה שכנגדו. 

למה? כי זה הטבע שלו. טבע של אותו ג"ר באותו מקום הוא צד רוחני. 

התחתון רוצה להתקשר לעליון הוא צריך משהו מהעליון להתקשר אליו. 

מה הדבר הזה? זה נקרא זיווג דנשיקין. זיווג רוחני. ולכן גם התחתון גם ז"א צריך את זה. 

עכשיו הוא בא והסביר לנו הרבה על איך זה קורה. איך זה קרה בעולם הנקודים שהראש שלו הוא למטה מטבור והוא לא היה צריך זיווג דנשיקין. ואיך זה קורה באצילות. 

עד כאן זה היה נושא אחד עיקרי שנבין למה ז"א צריך זיווג דנשיקין עוד נדבר מזה. 

עכשיו הוא בא ואומר, שואל עוד שאלה. אומר רגע אני לא מבין, אם יש זיווג דנשיקין אז יש זיווג רוחני אז אני יכול להתנהג בצורה רוחנית וגם התחתון כבר יהיה רוחני שלם למרות שהוא תחתון. ואז יהיה לי שלמות. כל התחתונים יהיו רוחניים. כל עולמות בי"ע שלמטה מטבור יהיו רוחניים כמו אצילות, מלשון אצלו יקבלו את אור חכמה יהיה שלמות. 

אומר רגע, רק רגע, רק רגע, הרוחניות שאתה יכול ליצר היא מאד מוגבלת. אתה צריך לראות איזה רוחניות אתה יכול ליצר. כל הרוחניות שאתה יכול ליצר. לא להגיד שהעולם הגשמי פתאום נהיה עולם רוחני. אלא אתה יכול להעלות משהו ממה שלמטה מטבור לעולם העליון. כשניסית בעולם הנקודים לעשות שהכל יהיה רוחני גם מאותם הבחינות שלמטה מפרסה הכל נהיה שבירה. 

אז רגע, אז כנגד זה מה יקרה בעולם אצילות כן גם עולם הגשמי יהיה רוחני? 

מה פתאום זה עבודה זרה איך אתה מדבר. הרי מה קרה בעולם הנקודים. 

מה זה גשמיות? זה הנקודה של הפרטיות שהיא מייצרת סיגים. 

הרי למה היתה שבירת הכלים? כי מלכות עלתה למקום הפרסה וכל פעם כשהאור הגיע למקום הפרטיות אז הפרטיות הזו גרמה לשבירה. שזה נקרא הסיגים. 

אומר אז רגע לעתיד לבוא נוכל לקבל בסיגים? 

לא. יש עליה צמצום. אי אפשר לקבל בנקודה הפרטית הזאת. יש עליה צמצום א'. צמצום א' לא משתנה. לא יהיה גשמיות. 

מתי יהיה אפשר לקבל גם במקומות בי"ע? 

כשנסיים עם הגשמיות. 

איך נסיים אותה? איך הגשמיות תעלם? 

כשתעלם לנו התודעה שהפרטיות שלנו זה האני שלנו.  אז יבולע המוות לנצח. כי הפרטיות היא מוות. כי בה אי אפשר לקבל אור. כי לא מקבלים אור בפרטיות אלא מקבלים אור רק ביחד. זה החוק של צמצום א'. לא מקבלים יותר בפרטיות ולא מבטלים את צמצום א'. לכן לא צריכה להיות גשמיות יותר כאשר אתה בא למקום רוחני. כאשר אתה מגיע לגמר תיקון. 

כמה פעמים אפשר להסביר זה וזה לא נתפס למה לא צריכה להיות גשמיות. למה באמת אין. זה רק סוג של אשליית פרטיות שלנו כדי לקיים דרכה עבודה.

אז מה עושים? איך עובדים? כל פעם כשרוצים רוחניות אז יש מושג שנקרא אח"פ דעליה. 

אז הוא שואל רגע, אני לא מבין, אם בא כבר אור זיווג דנשיקין ובא אור ע"ב ס"ג והוא ביטל את הפרסה אז אפשר לקבל כבר למטה? 

אומר לא זה אי אפשר. אפשר רק להעלות את האח"פ למעלה. אי אפשר לקבל למטה מכיון שבעולם האצילות נעשה תיקון מיוחד על הפרסה. שתהיה מספיק חזקה. שהיא לא תסכים לקבל אור למטה. היא כן מאפשרת לאח"פ לעלות. 

מה זה האח"פ שעולים למעלה? 

זה כמו שאתה יכול לקבל אבל ברוחניות. כמו שהפנימיות שלך עולה. הגוף שלך כשאתה נהיה יותר גדול הוא לא עולה יותר למעלה. אתה לא חי, מישהו חי על הקרקע ואתה חי על קרקע יותר גבוהה או שאתה עולה לכוכב אחר. לא ככה זה עובד. מי שחושב שבגשמיות הוא מתקדם, בחיצוניות, הוא טועה. בחיצוניות לא מתקדמים. ההתקדמות שלך היא לא בזה שאתה תניח שבע תפילין ביום אלא אותו תפילין אתה מניח גם צדיק גדול גם צדיק קטן. במה אתה מתקדם רק נקודה הרוחנית הפנימית שלך רק בזה אתה מתקדם. זה אח"פ דעליה.

סיכום בנקודות:

  1. בשיעור הקודם למדנו שהזיווג דנשיקין מתקיים בין יה"ו במילוי ההי"ן שהוא בבחינת שם מ"ב עם ב' אהי"ה שלמטה בגרון שגם בהם יש שם מ"ב. 
  2. שם מ"ב מציין שלמות. שלמות זאת נגזרת מהפרצופים שלמעלה מטבור.
  3. מדוע להולדת פרצופי א"א, או"א, וישסו"ת לא הוצרך בהם הזיווג דנשיקין הרוחני כדי להוליד אותם ואילו בזו"ן כן נצרך זיווג דנשיקין לצורך העיבור שלהם לקטנות? 
  4. התשובה היא היות וזו"ן הם למטה מטבור, הם צריכים קישור לרוחניות השלמה של שם מ"ב שלמעלה מטבור שמה שנותן להם קשר רוחני זה, זה הזיווג דנשיקין.
  5. נשאלת שאלה אם למטה מטבור צריך זיווג דנשיקין, הרי א"א, או"א, וזו"ן(???ישסו"ת) הם למטה מטבור דא"ק אם כך מדוע  הם אינם צריכים זיווג דנשיקין? תשובה: היות שהם מבחינה שכנגדם במסגרת שלהם למעלה מטבור.
  6. אם זיווג דנשיקין מאפשר את הרוחניות, מדוע אי אפשר לקבל בזו"ן במקומם למטה מפרסה? תשובה: כי כל זמן שלא תיקנו את הפרטיות שהיא בחינת המוות, אם מקבלים בה אור, אז אסור לקבל במקום זה. לכן נעשה תיקון וחיזוק הפרסה בעולם אצילות שלא יקרה כמו בעולם הנקודים שבירה. וכל מה שמתאפשר בעקבות הזיווג הרוחני לעלות את הכלים, דהיינו, הרצונות שלנו למקום הרוחני ולא להוריד את הרוחניות מקום הגשמי.

עד כאן היום. תודה רבה.

1. בשיעור הקודם למדנו שהזיווג דנשיקין מתקיים בין יה-ו במילוי היין שהוא בבחינת
שם מ"ב עם ב' אהי-ה שלמטה בגרון גם בהם יש שם מ"ב.

2. שם מ"ב מציין שלמות, שלמות זאת נגזרת מהפרצופים שלמעלה מטבור.

3. מדוע להולדת פרצופי א"א או"א וישסו"ת לא הוצרך הם הזיווג דנשיקין הרוחני
כדי להוליד אותם ואילו בזו"ן כן נצרך זיווג דנשיקין לצורך העיבור שלהם?

4. התשובה – היות וזו"ן למטה מטבור הם צריכים קישור לרוחניות השלמה של שם
מ"ב שלמעלה מטבור שמה שנותן להם קשר רוחני זה, זה הזיווג דנשיקין.

5. נשאלת שאלה אם למטה מטבור צריך זיווג דנשיקין הרי א"א או"א וזו"ן הם למטה

מטבור דא"ק אם כך מדוע הם אינם צריכים זיווג דנשיקין? תשובה: היות שהם

מבחינה שכנגדם במסגרת שלהם למעלה מטבור.

6. אם זיווג דנשיקין מאפשר את הרוחניות מדוע אי אפשר לקבל בזו"ן במקומם למטה

מפרסא. תשובה: כי כל זמן שלא תיקנו את הפרטיות שהיא בחינת המוות אם

מקבלים בה אור, אז אסור לקבל במקום זה. לכן נעשה תיקון וחיזוק הפרסא בעולם

האצילות שלא יקרה כמו בעולם הנקודים שבירה. וכל מה שמתאפשר בעקבות הזיווג

הרוחני לעלות את הכלים דהיינו הרצונות שלנו למקום הרוחני ולא להוריד את

הרוחניות למקום הגשמי.

אין תגובות

להגיב