הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 36 | עמודים תתקלה-תתקלו

374

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 36 סיכום עמודים תתקל"ה-תתקל"ו

למדנו בשיעור הקודם עניין שהיום הרחבנו בו קצת יותר. התעסקנו בזיווג דנשיקין שנצרך לז"א להולדה שלו. זיווג דנשיקין זה נקרא זיווג רוחני שבא לעורר את המדרגה לסוג של גדלות. להתחבר למשהו רוחני יותר גבוה וזו"ן כשבאים להוליד אותם צריכים את זה. לעומת זאת א"א או"א לא צריכים את זה. 

אז לא הבנו. שאל בעל הסולם: למה? למה זו"ן כשאני בא להוליד את זו"ן אני צריך זיווג דנשיקין? ואת א"א ואו"א וישסו"ת כשמולידים אותם לא צריכים? מה הם לא צריכים רוחניות? הם יכולים לעשות זיווג גופני בלי זיווג רוחני? 

תשובה: הם נמצאים במקום הרוחני אז הם לא צריכים. וזו"ן לא נמצאים במקום הרוחני בגלל זה הם צריכים. זה התשובה. מסביר לנו את זה יותר. 

אומר מה זה מקום רוחני ומקום לא רוחני? 

מה שלמעלה מטבור. טבור זה עד לכאן טוב האור אז זה שייך לרוחניות כמו שלמדנו בעולם א"ק שגלגלתא, ע"ב, ס"ג, שהם למעלה מטבור הם נקראים שם מ"ב והם מקום רוחני. אז שמה לא צריך זיווג דנשיקין אלא ישר הכל רוחניות שם. 

אבל כשבאים למטה מטבור. אז למטה מטבור זה עדיין כלים לא מעובדים. עדיין הגשמיות, דהיינו, הרצון לקבל הפרטי שולט שם. אז זה נקרא כמו גשמיות. זה נקרא גשמיות. 

מה זה גשמיות? 

התגשמות הרצון לקבל בבחינה ד' שעליה היה הצמצום. אז אומר אם כך למטה מטבור זה נקרא אין שם רוחניות. אז צריך קודם לתת רוחניות לפני שרוצים לעשות שם זיווג. 

אומר אם כך אני לא מבין למה אתה אומר שא"א או"א וישסו"ת לא צריכים זיווג דנשיקין הרי גם הם נמצאים בעולם אצילות למטה מטבור. כי טבור דא"ק. 

איפה יוצא עולם אצילות? 

פה במקום הזה למטה מטבור דא"ק. אז אם פה יוצא עולם אצילות אז למה אתה אומר לי שא"א ואו"א וישסו"ת כדי להוליד אותם שכל המקום הזה הוא למטה מטבור דא"ק. פה פה נמצא הטבור דא"ק. אז כולם למטה מטבור דא"ק. אז הם גם במקום לא רוחני. אומר לא לא. בכל מדרגה. 

מה אומרים דויד? הכל תלוי באיזה מסגרת מדובר. 

הכל תלוי באיזה מסגרת מדובר. במסגרת של אצילות של רק עולם אצילות פה נמצא הטבור אז הם למעלה מטבור. למעלה מטבור נקרא רוחניות. למטה מטבור נקרא חומריות או גשמיות. אז זו"ן הוא למטה מטבור לכן הוא כן צריך. אוקי. ההסבר הזה היה הסבר מצוין אבל הוא לא הספיק לבעל הסולם והוא רצה להרחיב בזה. 

מה הוא הרחיב לנו? 

אומר כך. עולם הנקודים נשבר. 

למה הוא נשבר? 

ודרך ההבנה של השבירה הוא יסביר לנו עוד עניין, מה קרה כאן, למה צריך זיווג דנשיקין. 

אז הוא אומר למה היתה שבירה. כי מלכות של סיום רגלין שהיא נקראת סיגים היא עלתה לתפארת שזה בינה דגוף כשבאו לקבל את אותו אור ע"ב ס"ג. את אותו אור של גדלות למדרגה זה גרם לשבירה. 

אומר אם כך אני מבין שהשבירה גרמה לכך שעולם הנקודים כבר לא יכול לתפקד. עולם אצילות צריך לתקן אותו. אומר כשבא עולם אצילות לתקן אז הכלים של א"א, או"א, וישסו"ת שלקחו לתקן אותם מצד עולם השבירה הם כולם היו למעלה מפרסה. אבל הכלים של זו"ן שבאו לתקן אותם היו למטה מפרסה והם כלים שבורים. למטה מפרסה ששם מקום הטבור כן. ומכיון שהם היו למטה מפרסה אז צריך לתקן אותם. אומר הזו"ן נמצאים למטה מטבור אבל הכלים שלהם כדי לתקן אותם הם למטה מפרסה. אז אני לא יכול לתקן אותם באופן רגיל אני צריך משהו מיוחד להעלות אותם למעלה מפרסה כדי לתקן אותם ולכן היינו צריכים את זיווג ע"ב ס"ג. 

בתוך זה הוא נכנס גם לעניין של הבנה מדוע בכלל צריך או איך קשור ג"ר דנקודים שאותם מתקנים א"א, או"א, וישסו"ת, איך הם קשורים לבחינת ג"ר ורוחניות. אני לא אכנס לכל זה בסיכום כי זה סתם. לא סתם זה עניין מורכב לומדים ממנו הרבה. אבל עניין בקיאות אנחנו לא ממש צריכים את זה ולכן אני לא אכנס לזה כל כך. בוא נראה מה עוד אפשר להגיד פה בסיכום. אוקי.

אפשר לשאול? כן בקשה.

יש הבדל בין גו"ע של זו"ן לאח"פ של זו"ן? 

כן. כן אח"פ של זו"ן יתוקנו רק בגדלות. בקטנות הם לא מתוקנים. וגם בגדלות הם לא יתוקנו בצורה מלאה אלא רק עד גמר תיקון. אוקי.

סיכום בנקודות:

  1. כדי להוליד את זו"ן צריך זיווג דנשיקין בשונה מלידת א"א, או"א, וישסו"ת.
  2. למרות שג' הפרצופים הנזכרים הם למטה מטבור דא"ק הם אינם צריכים לזיווג דנשיקין להולדתם היות שהם מקבלים מבחינה שכנגדם מגלגלתא, ע"ב, ס"ג שהם שם מ"ב דאורות ועל כן הם נחשבים לצד המאציל שבמדרגה ואינם צריכים לזיווג דנשיקין.
  3. בשיעור זה בעל הסולם מרחיב את ההבנה בצורך של זו"ן בזיווג דנשיקין.
  4. הכלים שא"א, או"א, וישסו"ת לוקחים לתקן מצד הב"ן נמצאים למעלה מפרסה. בעוד שהכלים שזו"ן לוקחים לתקן נפלו ללמטה מפרסה. ועל כן כדי להעלותם נצרך זיווג ע"ב ס"ג. בעוד שלג' הפרצופים הקודמים אינו נצרך זיווג זה.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום
1. כדי להוליד את זו"ן צריך זווג דנשיקין בשונה מלידת א"א או"א וישסו"ת.
2. למרות שג' פרצופים הזכרים הם למטה מטבור דא"ק הם אינם צריכים לזווג דנשיקין להולדתם היות שבהם מקבלים מבחינה שכנגדם מגל' ע"ב ס"ג שהם שם מ"ב אורות וע"כ הם נחשבים לצד המאציל שבמדרגה ואינם צריכים לזווג דנשיקין.
3. בשיעור זה בעל הסולם מרחיב את ההבנה בצורך של זו"ן לזווג דנשיקין.
4. הכלים שא"א או"א וישסו"ת לוקחים לתקן מצד הב"ן נמצאים למעלה מפרסה בעוד שהכלים שזו"ן לוקחים לתקן נפלו ללמטה מפרסה וע"כ כדי להעלותם נצרך זווג ע"ב ס"ג בעוד שלג' פרצופים הקודמים אינו נצרך זווג זה.


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב