הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 37| עמודים תתקלז-תתקלח

365

הדף היומי בתע"ס חלק י שיעור 37 סיכום עמודים תתקל"ז-תתקל"ח

הזכרנו מהשיעור הקודם שזו"ן צריכים זיווג דנשיקין בשונה מהלידה של א"א, או"א, וישסו"ת. 

וזה למה? 

כי הוא בחיסרון הוא למטה מטבור והוא צריך חיבור לרוחניות כי הוא בחינת גוף. וכאשר מדברים על גוף. גוף זה מלשון נגף. מלשון מוות. מלשון מגפה. אז אני חייב לתת לו חיבור רוחני. כי אם אני פועל פעולה גופנית בלי חיבור רוחני אז כל הבחינה של הפעולה הזאת החיצונית הופכת להיות מוות. 

מה זה מוות? 

ניתוק מנותן החיים. וגם אם נהניתי באותו רגע אז זה בבחינת תענוג של רשע. שתענוג שהוא רק גופני בלי חיבור רוחני על זה כתוב רשעים בחייהם, חיים זה בתענוג שלהם, נקראים מתים. כי גוף בלי נשמה או פעולה גופנית בלי רוחניות היא מוות. היא מגפה.

ולכן אומר לנו שכשאתה מוליד את זו"ן אז הם צריכים להיות קשורים למשהו רוחני. זיווג דנשיקין זה זיווג רוחני. ולכן לפני הזיווג דיסודות שהוא זיווג גופני חייב זיווג רוחני שמכין את הזיווג הגופני כדי להוליד את זו"ן. 

כל זה למה? 

כי זו"ן הם למטה מטבור. 

שאלנו אם כך גם א"א, או"א, וישסו"ת הם למטה מטבור. אומר נכון, אבל תלוי באיזה מסגרת מדובר. במסגרת אצילות הם למעלה מטבור. וכל בחינה מקבלת מהבחינה שכנגדה. ולכן הם נחשבים לצד המאציל והם דווקא נותנים את החיות בעולם אצילות. 

ומי שנקרא גוף בעולם אצילות זה הזו"ן ולכן דווקא הזו"ן צריכים את הזיווג הזה שהוא זיווג רוחני שנקרא זיווג דנשיקין. 

זה למדנו לפני שני שיעורים. בשיעור הקודם הוא בא והראה לנו עוד אבחנה מדוע זו"ן צריכים זיווג דנשיקין ואמר לנו כשאנחנו מסתכלים מצד מה שהם באו לתקן. 

למדנו בעולם הנקודים שלוש בחינות שקרו בשבירת הכלים. 

איזה שלוש בחינות? מיעוט, ביטול, שבירה.

מה זה מיעוט? שהאח"פ נפלו למקום ראש. אח"פ דכתר נפלו לראש דאו"א זה נקרא מיעוט.

מה זה ביטול? זאת אומרת ברגע שהאח"פ דראש נופלים למקום גוף. לא ללמטה מפרסה. למקום חג"ת. 

אח"פ דכתר. כל מה שקורה בשבירה. מחזיר את הפרצופים למצב הקטנות. במצב הקטנות אח"פ דכתר הם נפלו למקום או"א שהוא עדיין ראש, אז זה נקרא מיעוט. 

אח"פ של או"א שהיו בראש נפלו למקום גוף. למקום החג"ת. 

והאח"פ של הגוף נפלו למטה מפרסה. וכל הז"ת דנקודים נפלו למטה מפרסה ולכן זה נקרא שבירה. כי למטה מפרסה זה נקרא מוות. כי פה מקום הקליפות.

אם היתה שבירה אז איך יכול להיות הזדככות?

הפוך. רק בגלל שהיתה שבירה יש הזדככות. 

כי מה זה הזדככות? 

הזדככות המסך זה אומר שהוא יודע שככה הוא כבר לא יכול. כמו הביטוש. הביטוש גרם לכך שתהיה ידיעה ברורה שכך אי אפשר לקבל.

אוקי. אז ראינו שא"א, או"א, וישסו"ת, לקחו לתקן מהביטול. דהיינו, שהכלים שהם לקחו לתקן עדיין נמצאים בעולם אצילות, במקום אצילות. הם לא נפלו למטה מפרסה. לכן הם נמצאים במקום רוחני אז הם לא צריכים זיווג רוחני כדי לחבר אותם. הם מחוברים כבר. 

אבל זו"ן שלוקחים את הב"ן שלהם ממקום השבירה אז הם צריכים זיווג רוחני. זה היה טעם נוסף למה הזו"ן צריכים זיווג דנשיקין.

אבל זה למדנו כבר בחלק ח'. זה רק בא להסביר לנו שא"א, או"א, וישסו"ת לקחו ממקום הביטול. וז"א לקח ממקום השבירה. והיות והוא לקח ממקום השבירה את הב"ן שלו לכן הוא צריך זיווג דנשיקין. 

מה זה זיווג דנשיקין? 

להתחבר לרוחניות. מי שנמצא במקום הקליפה צריך להתחבר לרוחניות. אם אנחנו, המעשה שלנו, כל העולם הזה שלנו, הוא במקום הקליפה אז צריכים, חייבים לתחבר לרוחניות. בלי רוחניות כל מה שאנחנו עושים פה הוא קליפה. כל מה שאנחנו עושים פה הוא מוות.

אלא אם כן מחוברים לאיזה משהו רוחני. ולכן פנימיות התורה היא כל כך חשובה, ובכלל התורה הקדושה היא כל כך חשובה, שאם לא ולא מתחברים למקום רוחני אז זה בחינת מוות. וזה המקום שצריכים להבין את הזיווג דנשיקין כמה הוא חשוב. שזה נקרא זיווג רוח ברוח. 

אז דיברנו מזה הרבה ופה בעיקר מה שמעניין אותנו כרגע עכשיו זה להבין קצת יותר את הזיווג דנשיקין. בשיעור הזה הוא בא והסביר לנו שהזיווג דנשיקין שמתרחש בין א"א. למי? לעצמו. 

איזה שתי חלקים שלו?

בין מקום הגרון שלו דהיינו המקום של א"א מפה עד הטבור לבין הראש שלו. שמה נעשה הזיווג. רק מה אחרי שהוא עושה זיווג הוא נותן את זה גם זה לאו"א. או"א וישסו"ת מלבישים על המקום הזה. לכן אנחנו מדברים מצד המלבישים אבל באמת מי שעושה את הזיווג. זה נקרא זיווג חיך וגרון. של מי? של א"א. אוקי. אז אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הזיווג הזה שנקרא זיווג של חיך וגרון שהחיך הוא בא מא"א זה נקרא מיין דוכרין עליו אנחנו לא כל כך רוצים לדבר. 

היום אנחנו רוצים לדבר על המיין נוקבין שעולים מלמטה. והמיין נוקבין האלה שעולים מלמטה יש להם ג' בחינות אהי"ה. אהי"ה דיודין. אהי"ה דאלפין. אהי"ה דההין. שאו"א שמלבישים עליהם הם מלבישים ככה שאו"א עד מקום החזה מלבישים על אהי"ה דיודין ואהי"ה דאלפין. ולמטה מחזה על אהי"ה דההין. והם בסוד ס' ום'. 

עכשיו הוא רוצה לתת לנו הסבר על המ"ן. הסבר שיסביר לנו מה תפקיד של האהי"ה האלה. אבל לפני שנבין את זה. שאת זה נסביר בשיעור הבא. הוא רוצה להסביר לנו את המקור שלהם. והמקור של יודין, אלפין, וההין, הוא בא עוד מעולם א"ק. שבעולם א"ק היתה לנו מציאות של גלגלתא, ע"ב, ס"ג, שהם היו הוי"ה פשוטה בגלגלתא. בע"ב היה לנו יהו"ה במילוי יודין. הס"ג היה יהו"ה אבל הואו במילוי אלפין. צד המ"ה שלמטה מטבור שיצא בעולם הנקודים. יצא מ"ה שיצא יוד הא ואו הא הוא יצא במילוי אלפין. ולמטה בחינת ב"ן שלא יצא האמת היא. יצא רק בעולם הנקודים.

שאח"כ היתה שבירה. היא נקראת יוד הה וו הה. שזה נקרא גם הוי"ה כפולה. על ההוי"ה הכפולה הזאת אומר שכשהיא יצאה היא נשברה. שבירה. איפה זה היה לנו? בעולם הנקודים. 

הקטנות שיצאה במ"ה כן נשארה במילוי אלפין. אז כנגד ע"ב יש לנו את או"א. וכנגד ס"ג יש לנו את ישסו"ת. ואת זה נצטרך לראות בשיעור הבא למה זה ככה. עוד נתן לנו הסבר ארוך למה בחינת הס"ג הואו שלה היא במילוי אלפין. אבל לא ניכנס לכל זה אין לכל זה צורך רק אנחנו כן מבינים כרגע שמפה ממה שקרה בעולם א"ק אנחנו נצטרך לקבל השלכות למה שקרה בזיווג הזה של בעצם ישסו"ת ואו"א עם א"א שבעצם בין הכתר לבין או"א וישסו"ת זה כמו בין ע"ב וס"ג שהיו למטה מטבור ופה קצת יהיה לנו שוני ונראה את בשיעור הבא איך זה קורה במקום הזה.

סיכום בנקודות:

  1. בשיעור הקודם למדנו טעם נוסף מדוע זו"ן לצורך לידתם צריכים זיווג דנשיקין בשונה מא"א או"א וישסו"ת.
  2. הטעם היות ומה שהם לוקחים לתקן הוא מהכלים שנשברו, דהיינו, שנפלו למטה מפרסה ששם מקום הקליפות. ושם מצוי הנגף. המוות. לכן ראשית צריך לחבר אותם לרוחניות שהיא נותנת חיים.
  3. א"א, או"א, וישסו"ת לוקחים את צד הב"ן שלהם מבחינת הביטול בעולם הנקודים, דהיינו, מכלים שנפלו למעלה מפרסה במקום אצילות ששם יש חיות. ולכן לא צריכים זיווג דנשיקין לחבר אותם לרוחניות כי הם נמצאים במקום של רוחניות.
  4. בשיעור זה למדנו על אבחנה מיוחדת בזיווג דנשיקין הנקרא זיווג חיך וגרון. כדי להבין את הזיווג הזה רוצה להסביר לנו על ג' בחינות אהי"ה. דיודין דאלפין ודההין.
  5. כדי להבין את ג' בחינות אהי"ה למדנו מעט על המקור שמהם הם מקבלים שהוא בעולם א"ק כנגד ע"ב, ס"ג, מ"ה, וב"ן, והמילויים שלהם.
  6. בשיעור הבא נלמד כיצד ההשלכה מתבטאת באו"א וישסו"ת שהם המלבישים על ג' אהי"ה שעולים כמ"ן לצורך הזיווג דנשיקין.

עד כאן היום. תודה רבה.

תע"ס שיעור 37 נקודות – תתקלז-תתקלח
1. בשיעור הקודם למדנו טעם נוסף מדוע זו"ן לצורך לידתם צריכים זווג דנשיקין בשונה מא"א או"א וישסו"ת.
2. הטעם היות ומה שהם לוקחים לתקן הוא מהכלים שנשברו דהיינו שנפלו למטה מפרסה ששם מקום הקלי' ושם מצוי הנגף המוות, לכן ראשית צריכים לחבר אותם לרוחניות שהיא נותנת חיים.
3. א"א או"א וישסו"ת לוקחים את צד הב"ן שלהם מבחינת הביטול בעולם הנקודים דהיינו מכלים שנפלו למעלה מפרסה במקום אצילות ששם יש חיות ולכן לא צריכים זווג דנשיקין לחבר אותם לרוחניות כי הם נמצאים במקום של רוחניות.
4. בשיעור זה למדנו על הבחנה מיוחדת בזווג דנשיקין הנקרא זווג חיך וגרון. כדי להבין את הזווג הזה רוצה להסביר לנו על ג' בחינות אקיק – דיודין דאלפין ודההין.
5. כדי להבין את ג' בחינות אקי"ק למדנו מעט על המקור שמהם הם מקבלים שהוא בעולם א"ק כנגד ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן והמילויים שלהם.
6. בשיעור הבא נלמד כיצד ההשלכה מתבטאת באו"א וישסו"ת שהם המלבישים על ג' אקי"ק שעולים כמ"ן לצורך הזווג דנשיקין.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב