הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 38 | עמודים תתקלט-תתקמ

371

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 38 סיכום עמודים תתקל"ט-תתק"מ

מה למדנו היום?

חזרנו להדגיש את מה שלמדנו לפני שני שיעורים שאמרנו שיש לנו עוד טעם מדוע צריכים לצורך לידת זו"ן לעשות זיווג דנשיקין. 

ומה היה הטעם?

על פי הנקבות שלהם. הנקבה של פרצופי א"א, או"א, וישסו"ת, הם נקבות שהם לקחו לתקן מב"ן שלא נפלו. כלים שלא נפלו למטה מפרסה, למקום של הקליפות. 

בעוד שזו"ן לקחו לתקן נקבות שנקראים ב"ן מצד הקליפות, שנפלו לקליפות. לכן הם צריכים תיקון מיוחד לחבר אותם לרוחניות. וזיווג דנשיקין מחבר לרוחניות. 

לכן כל מי שלוקח רצון מטעם הקליפות, והיום אין לנו כמעט רצונות שלא מעורבים בקליפות, לכן אנחנו חייבים זיווג רוחני לפני זיווג גשמי. 

זה מה שאומר הגר"א בסידורו שאי אפשר להבין שום דבר בחיצוניות לפני שהבנת את הסוד. 

לפני שהתחברת למקור רוחני איך תבין? מה תבין את זה רק מהצד הגשמי, בלי זיווג דנשיקין רק זיווג גופני? 

ולכן גם הדרך לחפש כל הזמן תיקונים בחוץ בלי לחבר את זה לרעיון רוחני. כמו שמחפשים עכשיו תיקון של הקורונה מבחינה חיצונית. לאיזה דבר רוחני זה מתחבר? לא תיקנת כלום מה תתקן מבחינה חיצונית? 

ולכן צריכים להיזהר לא להתעסק בחיצוניות יותר מדי אם אין לך איזה שהוא חיבור רוחני. 

אבל מה לעשות אני לא יודע כל דבר לחבר לדבר רוחני. 

עכשיו אני רוצה להכין עוגה וכשאתה רוצה להכין עוגה אתה מתחיל להתעסק עם העוגה ומתעסק איתה ורוצה שתהיה טעימה. זה מצוין. אומר, מה אני לא יודע לקשור את זה לדבר רוחני. בסדר. אז תעשה עוגה ואל תעשה את זה מבחינה רוחנית. 

אם אתה לא יכול לשטוף את הבית מבחינה רוחנית אז גם את הבית אל תשטוף מבחינה רוחנית. אבל אל תיתן לזה כזאת חשיבות גדולה כי אתה מבין שזה משהו ביניים כזה צריך לעשות אותו תגמור אותו וזהו. לא לעשות ממנו את העניין. אם אתה יכול לחבר אותו לדבר רוחני יותר טוב. 

אני מדבר על מה שאי אפשר לחבר לדבר רוחני, לא להתעסק בו כל כך הרבה, לא להחשיב אותו כל כך הרבה. יהיה ככה יהיה קצת ככה מה זה כל כך חשוב. 

אבל אם אתה יכול לחבר אותו לדבר רוחני זה התפקיד שלך. זה ברור?

יש דברים שהם פיקוח נפש. אז זה דבר גשמי. אבל פיקוח נפש דוחה שבת. נכון כי אתה צריך את ההכרח אתה צריך את האזור הזה. אבל זה פיקוח נפש לא שעכשיו תגיד זה פיקוח נפש  אני צריך ללכת לים ולאכול ארטיק לימון ולעשן סיגריה ולאכול אבטיח עם גבינה בולגרית. לא. אתה לא צריך את כל זה.

אז שואלים, בעולמות הרוחניים הזכר לוקח אחריות על חיבור הנקבה לרוחניות שבתוכו. 

ואם הנקבה החיצונית רוצה להיות מחוברת אז היא צריכה התמסרות מאד גדולה. רק אם היא מתמסרת. אם אין התמסרות אין לזכר איך לחבר אותה. כמו שהבריאה רוצה לתחבר לרוחניות היא בחרה ביתר דבקות. ואחרי שהיא בחרה ביתר דבקות אז היא יכולה לקבל עזרה מלמעלה. זכר יכול רק לגרות את הנקבה למקום רוחני הוא לא יכול להכריח אותה.

השיעור הקודם למדנו על הבחנה מיוחדת של הזיווג דנשיקין שאמר לנו שיש בבחינת אהי"ה שמעלים ביקוש למעלה שהאהי"ה הם מחולקים: אהי"ה דיודין, אהי"ה דאלפין, אהי"ה דההין. ואהי"ה דיודין ואלפין הם למעלה מחזה. ושל ההין, דהיינו, במילוי ה' הם למטה מחזה.

בשיעור הזה הוא בא להסביר לנו קצת יותר והוא מסתייע במה שלמדנו בשיעור הקודם על מה שקרה בא"ק. 

אמרנו שבעולם א"ק השם מ"ב הוא בפרצופים גלגלתא, ע"ב, ס"ג, שהם למעלה מטבור והוא אומר בוא נשווה את זה למה שקורה אצלנו כאן. 

אומר, אני רואה שלמעלה מטבור זה לא שם מ"ב. אלא שם מ"ב זה רק עד החזה. 

אז אומר, איך זה יכול להיות למה רק עד החזה? 

אם בעולם א"ק ראינו שעד הטבור זה שם מ"ב. אומר למה כאן עד החזה? אז הוא אומר כי פה יש שינוי בנקודות הסיום. כמו למדנו בתתקט"ז ובתשובה י"א. 

הסיום של האורות בצמצום ב' הוא במקום החזה. לכן בצמצום א' סיום האורות היה במקום הטבור. אז עד סיום האורות הפרצופים האלה מהווים שלמות. אבל אם האור מסתיים בצמצום ב' במקום החזה אז שם מ"ב דאורות יהיה רק עד החזה. 

אז מה יהיה למטה מחזה? מה יהיה עם ישסו"ת? 

אומר גם לישסו"ת יהיה שם מ"ב. אבל איזה שם מ"ב יהיה לו? יהיה לו שם מ"ב דכלים. 

וזה ההבדל המשמעותי בעניין כלים ואורות. זאת אומרת שאם אני רוצה להשתמש בבחינה הזאת של ישסו"ת. אני מבין שהיא כמו המלכות כמו למטה מטבור שהיה בצמצום א'. כמו הזו"ן ולכן אנחנו אומרים שהיא בבחינת ו"ק וחוסר שלמות. ואהי"ה דההין באמת מבטאים את היותה כמו נקבה. 

לכן הביקוש שעולה ממנה הוא באמת יהיה שונה מהביקוש שיש מאו"א ויהיה ביקוש של הכלים. ביקוש לחכמה כמו שמלכות מבקשת חכמה. 

התחיל להסביר לנו על היחס בין שמות לכלים, בין שמות למילוים, אבל היות וזה חלק מהסבר אז בסיכום נשאיר את זה לשיעור הבא.

אז בוא נסכם בנקודות:

  1. בשיעור הקודם למדנו שאו"א וישסו"ת המלבישים מפה עד הטבור של א"א הם אלה שמתארים לנו את העלאת הביקוש לזיווג דנשיקין.
  2. העלאת מ"ן מתחלקת לג' אהי"ה. כאשר האהי"ה שעליהם מלבישים ישסו"ת מחזה ולמטה הם במילוי ההין שמציין את המלכות שהיא בחינת נקבה וחוסר שלמות.
  3. למדנו בעולם א"ק שהשלמות המתבטאת בשם מ"ב היא בפרצופים שלמעלה מטבור גלגלתא, ע"ב, ס"ג.
  4. היינו מצפים שגם באצילות הפרצופים שכנגד גלגלתא, ע"ב, ס"ג, שהם א"א, או"א, וישסו"ת, גם יהוו את השלמות המתבטאת בשם מ"ב, אולם לא כך קורה. 
  5. בצמצום ב' נקודות הסיום השתנו וסיום האורות בפרצופים שלמעלה מטבור הוא במקום החזה. והיות וישסו"ת מלביש למטה מחזה הוא אינו מצורף לשלמות של שם מ"ב דאורות. 
  6. בצמצום ב' הקו האמצעי מציין את בחינת התלבשות האורות בכלים והוא זה שמסתיים במקום החזה. אולם ב' הקוים ימין ושמאל המבטאים את הכלים הם מתפשטים עד סיום הכלים שבפרצופים שלמעלה מטבור הוא במקום הטבור.
  7. יוצא מכך שעד מקום החזה יש שם מ"ב דאורות. ולישסו"ת שלמטה מחזה יש שם מ"ב דכלים.

עד כאן היום. תודה רבה.

תע"ס שיעור 38 נקודות – תתקלט-תתקמ

1. בשעור הקודם למדנו שאו"א וישסו"ת המלבישים מפה עד הטבור דא"א הם אלה שמתארים לנו את העלאת הביקוש לזיווג דנשיקין.
2. העלאת מ"ן מתחלקת לג' אהי"ה, כאשר האהי"ה שמלבישים ישסו"ת מחזה ולמטה הם במילוי ההין שמציין את המלכות שהיא נקבה וחוסר שלמות
3. למדנו בעולם א"ק שהשלמות המתבטאת בשם מ"ב היא בפר' שלמעלה מטבור גל' ע"ב ס"ג
4. היינו מצפים שגם באצילות הפר' שכנגד גל'-ע"ב –ס"ג שהם א"א או"א וישסו"ת גם יהוו את השלמות המתבטאת בשם מ"ב אולם לא כך קורה.
5. בצ"ב נקודות הסיום השתנו וסיום האורות בפר' שלמעלה מטבור הוא במקום החזה. היות וישסו"ת מלביש למטה מחזה הוא אינו מצורף לשלמות של שם מ"ב דאורות.
6. בצ"ב הקו האמצעי מציין את בחי' הת' האורות בכלים והוא זה שמסתיים במקום החזה, אולם ב' הקוים ימין ושמאל המבטאים את הכלים הם מתפשטים עד סיום הכלים שבפר' שלמעלה מטבור-הוא במקום הטבור.
7. יוצא מכך שעד מקום החזה יש שם מ"ב דאורות ולישסו"ת שלמטה מחזה יש שם מ"ב דכלים.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב