הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 46 | עמודים תתקנד-תתקנה

365

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 46 סיכום עמודים תתקנ"ד-תתקנ"ה

מה למדנו היום?

אז ראשית חזרנו קצת על מה שלמדנו בשיעור הקודם. וראינו שהשורש של הרחם שמדובר בעולם אצילות הוא היסוד המשותף שנמצא בראש של קטנות דנקודים. זה השורש משם זה בעצם מתחיל. 

ולכן באנו ואמרנו אם ככה זה נוהג בשורש בעולם הנקודים. שהראש של הקטנות הוא השורש למציאות הרחם. אז ממנו נראה מה אנחנו יכולים ללמוד.

 ואמרנו שכדי שהראש דנקודים יוכל להשפיע חכמה, הרי הוא לא בא בשביל להיות בקטנות, אז כדי שהוא ישפיע חכמה אז הוא היה צריך להתחבר עם מקור החכמה. עכשיו יש בעיה. 

למה? 

כי כל ראש דנקודים בקטנות נמצא למטה מטבור. ולמטה מטבור, הטבור אומר רגע, עד לכאן טוב האור. הטבור של א"ק הוא מבדיל. לא יכול לרדת אור חכמה למטה מטבור. 

אבל הוא בקטנות. מה באת לפה להיות בקטנות? הרי אתה צריך לקבל את מקסימום ההטבה מהבורא. וקטן גם לא מוליד וכל התפקיד של עולם הנקודים היה להוליד את הזו"ן. את הז"ת. 

אז מה יוצא לי ראש בלי שהוא מוליד לי את הז"ת דנקודים. אומר רגע, אבל יש לו גם בקטנות ז"ת דנקודים. 

אומר לא. הז"ת דנקודים הזה זה לא זו"ן האמיתים. 

מי זה הז"ת דנקודים האלה בקטנות? 

זה רק הכלים של נקודות דס"ג שקטנות דנקודים השתמשו בהם. אבל זה לא הכלים של נקודים. זה רק כלים מושאלים מנקודות דס"ג. זה כותב שם בחלק ח' באות כ' למדנו את זה גם בחלק ו'. 

כלים של הפרצוף עצמו זה כלים שמתפשטים מינה ובה. שעושים זיווג בראש ומתפשטים כלים. אבל הוא לא יכול. יש לו עוביות קלושה בב"א בקטנות. והוא גם קטן וקטן לא מוליד אז הוא לא יכול להוליד את הז"ת. 

אז מה הוא אומר? אומר אוקי. אז אני צריך גדלות כדי להוליד את הז"ת. אז הוא אומר אני צריך להתחבר עם העליון. אז מה הוא עושה? הוא מעלה רשימות של ד"ג. 

מאיפה יש לו רשימות של ד"ג עולם הנקודים? 

בנקודות דס"ג. בנקודות דס"ג שירד למטה מטבור אז הוא התכלל עם ד"ג שלמטה מטבור. 

ובגלל שהוא התכלל איתם אז אח"כ כשהיתה התערבות והוא עשה צמצום ב' אבל הרשימות האלה עלו לראש. 

הוא אמר רגע, העלתי ב"א. העלתי גם ד"ג. עשיתי זיווג על ב"א אני רוצה גם ד"ג. עכשיו בד"כ למדנו שאחרי שגמר את ב"א אז נשאר ד"ג עושה עליהם זיווג. פה אנחנו לומדים דבר חדש. טעם נוסף. 

למה עושה זיווג על ד"ג? 

עושה זיווג על ד"ג מכיון שהוא אומר אני רוצה להוליד את הז"ת אז אני חייב להתחבר עם למעלה מטבור. 

יוצא שהטבור בזכות הזיווג על ד"ג נעשה בחינת משפיע חכמה ולא מבדיל מהחכמה. בעצם מה שהיה קודם טבור שאמר עד לכאן טוב האור. אומר אוקי, אני מרחיב את גבולי אני נותן לך חכמה. הרחבת הגבול הזאת היתה מסוכנת באו אויבים ופלשו דהיינו הרחיב את הגבול עשה זיווג ונשבר. 

אומר אותו דבר קרה בעולם אצילות אבל עם תיקון. 

מה קרה בעולם אצילות? גם בעולם אצילות היה מקום שעושה את ההבדלה הזאת. איפה? 

בתוך עתיק במקום החזה שלו גם היתה הבדלה כזאת בדומה לטבור שבא"ק. עתיק השפיע מהחג"ת שלו חכמה לאריך וממקום הנה"י שלו הוא השפיע חסדים לחג"ת דאריך ולאו"א. 

אז הוא בא ואומר אני חייב להוריד את זה. למה? 

כי אני רוצה להוליד את הזו"ן כמו שקטנות דנקודים רצו להוליד את הזו"ן גם ישסו"ת שהוא כנגד הקטנות דנקודים אומר אני רוצה להוליד את הזו"ן זה התפקיד שלי פה. אבל אומר אני לא יכול. 

למה הוא לא יכול?

כי הוא קטן וקטן לא מוליד. הוא אומר אז אני צריך להתחבר עם או"א ולקבל חכמה. 

אומר איזה חכמה מה בראש שלך חכמה. יש לי פה מסך מבדיל שלא נותן לחכמה לרדת. 

אז מה אני יעשה? אז מה הוא עושה? 

עושה זיווג. איזה זיווג כדי לבטל את המקום הזה שמבדיל? 

איזה זיווג הוא עושה? זיווג דנשיקין. 

הזיווג דנשיקין זה כנגד אותו זיוג של ע"ב ס"ג שעשו בעולם א"ק וביטלו את הטבור ונתנו אור חכמה לצורך הגדלות. אותו דבר פה. עשו זיווג דנשיקין זיווג ע"ב ס"ג וגרמו להורדת הדבר המפריד. החזה שהוא היה המבדיל. והוא הפך להיות מקום השפעה שהמקום הזה של הפה דאריך שהלביש על חזה הפך להיות מקום השפעה ע"י זיווג דנשיקין של אור חכמה. 

לצורך מה? 

לצורך ההתחברות של ישסו"ת עם או"א לגדלות. לפרצוף גדול שיכול להוליד את הזו"ן. לכן היינו צריכים את הזיווג דנשיקין המקדים כדי לחבר. בעולם א"ק לא הייתי צריך את הזיווג הזה כי הם היו גדולים תמיד אז עשו זיווג בראש והתפשטו לגוף ובכל פרצוף הוא מתנהג ככלל העולמות אז כמו שכלל העולמות צריכים להוליד את זו"ן גם כל פרצוף צריך להוליד את הגוף שלו שנקרא זו"ן. אז באים להוליד פה את הזו"ן ולא מצליחים כי בצמצום ב' עשה קטנות אז צריך זיווג שיוריד את הקטנות הזאת. 

איזה זיווג מוריד את הקטנות? 

זיווג ע"ב ס"ג אז באו ועשו זיווג ע"ב ס"ג זיווג דנשיקין שהוא זיווג רוחני מורידים את ההפרדה כי באמת הרוחניות מורידה את ההפרדה התחברו ישסו"ת ואו"א לפרצוף אחד. 

עכשיו מה עושים כדי שלא יהיה לנו כמו בעולם הנקודים שיהיה לנו שבירה? 

אומרים, אני בונה פה רחם שעושה הריון לאט לאט. שפה מודדים ובונים את הז"א לאט לאט. 

למה? 

כי צריך לתת לו תיקון קוים. וזה החידוש שנהיה פה בעולם אצילות שהעיבור הזה מאפשר לקחת את הרשימות של זו"ן וכמו הרשימות של ד"ג שעלו מנה"י דא"ק גם פה עלו רשימות אבל מעברים אותם ומתקנים אותם לאט לאט בתיקון קוים ואח"כ מולידים אותם ולכן הם לא נשברים.

סיכום בנקודות:

  1. היות וטבור דא"ק מבדיל ולא מאפשר ירידת חכמה לראש דנקודים בקטנות אז הוא לא יכול להוליד ולכן מעלה ביקוש של ד"ג שיוצר זיווג ע"ב ס"ג שגורם להארה דרך הטבור, דהיינו, להפוך את הטבור שהיה מבדיל דווקא למשפיע חכמה.
  2. השפעת החכמה לקטנות דנקודים גרמה לגדלות בראש דנקודים שלאחר העלאת ביקוש מנה"י דא"ק עשה זיווג דהכאה על אור החכמה התפשט לגוף ונשבר.
  3. בעולם אצילות נוהג אותו תהליך רק שהוא צריך גם תיקון של רחם ועיבור.
  4. החזה דעתיק הוא מקום המבדיל בין השפעת חכמה להשפעת חסדים שהרי ממקום החג"ת משפיע עתיק חכמה לראש דאריך וממקום הנה"י משפיע חסדים לחג"ת דאריך.
  5. ישסו"ת שרוצה להוליד את זו"ן כדוגמת ראש דנקודים שרצה להוליד את הזו"ן עולה למעלה לביקוש כתוצאה מביקושו נעשה זיווג דנשיקין חיך וגרון בא"א שגורם לביטול החזה דאריך שמבדיל ומאפשר השפעת חכמה שמחברת את ישסו"ת ואו"א לפרצוף אחד ונותנת גדלות המאפשרת הולדת הזו"ן.
  6. בשונה מנקודים נעשה תיקון של רחם שמאפשר את העיבור של הרשימות של הזו"ן שמתקנים אותם בתיקון קוים ורק אח"כ מולידים אותם ואז הולד מתקיים ולא נשבר ולא מת.
  7. הזיווג לצורך העיבור הוא הדבר העיקרי שלמדנו כאן בחלק י' שהסביר לנו בהרחבה מדוע ללידת הזו"ן צריך ב' זיווגים. דהיינו, זיווג דנשיקין המקדים לזיווג דיסודות.

עד כאן היום. תודה רבה.

אין תגובות

להגיב