הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | עמודים תתקנו-תתקנז

380

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 סיכום עמודים תתקנ"ו-תתקנ"ז

מה למדנו היום?

אז ברוך השם היום התחלנו הסתכלות פנימית. ובהסתכלות פנימית הזאת באה להסביר לנו עניין מרכזי אחד. על מה? הוא שאל אותנו שאלות. הוא אמר אני רוצה להסביר לכם על מה שקורה בתוך העיבור.

בתוך העיבור יש לנו ג' דברים שאנחנו צריכים לקיים בעיבור הזה. 

איזה ג' דברים? 

אורות ניצוצין וכלים בג' המדורים שיש בתוך הרחם. יש את יסוד הבינה. יש את יסוד התבונה והדבר המשותף. ביסוד דבינה מתקנים את האורות. ביסוד התבונה את הכלים. ובחתך במקום המשותף שלהם ביסוד המשותף מתקנים את הניצוצין. 

אומר רגע אבל כל אלה נמצאים כל הבחינות האלה נמצאים בתוך הרחם. בתוך היסוד הכללי בתוך החתך בעיקר החתך זה הניצוצין. זה העצם של הרחם תיקון הניצוצין. 

אוקי אז אני מבין שהעצם הוא תיקון הניצוצין. אז בוא נדבר קצת על הניצוצין בוא נראה מה זה הניצוצין האלה. 

אנחנו באנו לדבר על העיבור. בעיבור מתקנים אורת ניצוצין וכלים אבל עצם של מה שמתקנים זה הניצוצין אז בוא נדבר על הניצוצין. מה אפשר לדבר על הנצוצין? 

אני רואה אומר בעל הסולם שבכתבי הארי יש ג' מספרים לניצוצים למשל אני רוצה להבין מה הם אומרים קודם כל מה זה ניצוצין בכלל אני רוצה להבין מה מהותם.

פעם אני רואה שאומרים ש"ך ניצוצין פעם אומרים שט"ו ניצוצין ופעם אומרים לי רפ"ח ניצוצין. 

אז אני לא מבין למה מתכוונים ש"ך שט"ו או רפ"ח?

לכל אחד מהם יש עניין מיוחד ואני רוצה להסביר לך עליהם אבל קודם כל בוא נבין מה זה ניצוצין.

אז הוא אומר ניצוצין זה אור העב של הרשימה זה ניצוצין. ראינו אותם בעולם א"ק ואני לא ארחיב בסיכום מה למדנו בעולם א"ק. 

אבל מה אני כן יאמר מעולם א"ק שלמדנו בחלק ד'. שבהתחלה היה אור מאיר ברשימה היה זיווג בראש מתפשט לגוף מאיר בגוף. שההארה בגוף נקראת טעמים ובטעמים יש לנו אור הזך ואור העב. אור העב נקרא הכלי ואור הזך נקרא האור המאיר בכלי. 

לסיבה מיוחדת שלמדנו כדי שתהיה התקדמות בתיקון אז האור מקיף בוטש את הטבור ואומר לו למה אתה מפסיק את ההארה. אתה צריך להתקדם. אז הוא רואה שהוא לא יכול.  

אומר אוקי אני לא יכול להתקדם וכל התהליך הזה שקורה בנקודות אז הוא מסתלק. כשהוא מסתלק מפסיק לעשות זיווג על בחינה ד' כדי לקבל הארה אז אור הזך של בחינה ד' שהאיר במדרגה מסתלק. מה נשאר? כלי ריקני. בכלי הריקני הזה נשארת רשימה ממה שהאיר קודם מאור הזך רק מה שגם הרשימה הזאת בנויה מאור העב של הרשימה ואור הזך של הרשימה. 

זאת אומרת רשימה דהתלבשות בנויה מאור העב של הרשימה ואור הזך של הרשימה כמו שהכלי הכללי גם הרשימה בנויה בצורה הזאת. 

אוקי אז הבנו עד לפה שכשהאור מסתלק מהכלי נשארת בו רשימה. 

אומר בעל הסולם חייבת להישאר רשימה אחרת לא יהיה כלי. 

מה זה לא יהיה כלי? 

לא תהיה מציאות. אם אני מדבר על מציאות כלשהי חייבת להיות בה איזה שהיא הארה קטנה שמחייה אותה גם אם זו חיות מינימלית  גם חיות קיומית אם היא קיימת יש בה הארה. 

אוקי עד לפה הבנו שיש לי כלי שנקרא אור העב כשיש לו אור אז הוא נקרא אור הזך כשהאור מסתלק נשארת בו רשימה שנקראת רשימה דהתלבשות. עוד למדנו שהרשימה דהתלבשות הזאת בנויה מאור הזך של הרשימה ואור העב של הרשימה.

מה קורה בעולם הנקודים כשבאה להאיר המדרגה והכלי נשבר. לא נשאר לי כלי ריקני שנשארת בו רשימה. 

אז מה יקרה עם הרשימה? הרשימה גם תרד למקום בי"ע? האם היא גם תשבר? 

אומר לא. זה אור. אור לא נשבר. רק כלי נשבר. 

מה זה נשבר? 

נתון במקום הקליפות. 

רגע אמרת לי שאין כלי בלי אור. אומר אתה צודק. 

אז הרשימה יורדת איתו כדי להאיר לו? 

אומר לא. זה אי אפשר. למה? 

כי ברשימה יש אור ישר. אור חכמה. אור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסה. אבל אמרת לי שאין כלי בלי רשימה. כן, אבל הרשימה לא יכולה לרדת. 

אז מה קורה פה? 

אז הרשימה מתחלקת. רק אור העב של הרשימה יורד כי הוא הכלי של הרשימה. ומאיר לו מלמעלה אור הזך של הרשימה שנשאר למעלה מפרסה כמה שאפשר קרוב אליו ומאיר לו אור. 

האור שהוא מאיר לו. רגע, אז  אם הוא מאיר לו אור אז אור חכמה כן יורד למטה ממדרגה. 

אומר לא. זה נקרא שהוא מאיר אור הזך של הרשימה דרך אחוריו. מאיר לו רק חסדים. והניצוץ מקבל אור דחסדים ועם זה הוא מחייה את הכלי. 

אז אם כך יש ביניהם יחס. אור הזך של הרשימה שנשאר למעלה הוא כמו ראש כמו ג"ר לעומת אור העב של הרשימה שהוא ו"ק. 

בשביל מה הוא צריך בכלל אור? הניצוץ הזה, אור העב של הרשימה שנשאר עם הכלי, בשביל מה הוא צריך אור?

כדי לקיים את הכלי הכללי שהוא נפל יחד איתו. שברגע שהכלי אור העב הכללי ירד אז צריך כלי שיחייה אותו אז אור העב של הרשימה מחיה אותו. 

איך? ע"י אור דחסדים 

מי נותן לו אותו? אור הזך של הרשימה שנשאר למעלה מפרסה. 

זה מה שלמדנו. עכשיו אנחנו מבינים מה זה ניצוץ. בינתיים לא דיבר איתנו מה זה רפ"ח מה זה שט"ו וש"ך ניצוצין. לא דיבר איתנו על המספר. 

על מה כן דיבר איתנו? 

מה זה ניצוץ. אומר ניצוץ זה אור העב של הרשימה שנפל יחד עם הכלי ומקבל רק אור דחסדים. 

ממי? מאור הזך של הרשימה שנשאר למעלה מפרסה.

סיכום בנקודות: 

  1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות.
  2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין.
  3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם. ב. מה הם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, ורפ"ח
  4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה.
  5. בעולם הנקודים לאחר שבירת הכלים אור העב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסה רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסה. יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים הם רק חסדים.
  6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא כפי היחס בין ג"ר לו"ק.

עד כאן היום. תודה רבה.

סיכום בנקודות תלמוד עשר הספירות שיעור 47
1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות.

2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין

3. ב' שאלות שואל על הניצוצין, א- מה מהותם ב- מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: שך, שטו , רפ"ח.

4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה.

5. בעולם הנקודים לאחר שבירת הכלים אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים הם רק חסדים.

6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

אין תגובות

להגיב