הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 48 | עמודים תתקנח-תתקנט

402

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 48 סיכום עמודים תתקנ"ח-תתקנ"ט

חזרנו קצת על השיעור הקודם והבנו שכאשר רוצים לתקן. אז חייב שכשאני משיג מדרגה רוחנית שנקראת נשיקין אני חייב לבנות גם לפני שאני רוצה להוליד אותה לאיזה שהיא הבנה אני צריך ליצר לה איזה שהיא פרקטיקה. איזה שהוא הרהור נכון. 

לא מספיק שיש לי רוחניות ואני בא לפעול אותה. יש לי רוחניות שזה זיווג דנשיקין. זה נקרא אור ע"ב ס"ג וזה מאד מלהיב הרוחניות הזאת. צריך להביא אותה לזיווג דיסודות כדי לבנות רחם. שזה נקרא הריון. 

בהריון הזה אני צריך לבנות את כל ההריון הזה לאט לאט במשך תשעה חודשים או יב' חודשים או ז' חודשים. כמו שלמדנו באות כ' כא' בחלק ט' ואני צריך לבנות את ההרהור הזה לאט לאט עד שאני יכול להוליד. 

מה אני בונה בהרהור הזה? 

את היכולת לפעול את הרעיון הרוחני בקדושה. מסתבר שאני לא יכול לפעול את כל הרעיון הרוחני בקדושה אלא רק חלק ממנו.

לפי מה? 

לפי וזה מה שלמדנו היום. לפי היכולת שלי לקבל מסך. עוביות של מסך. זאת אומרת שאין לנו אפשרות להוליד את המדרגה מבלי שאני בונה לה מסך. 

הרי נפלו ניצוצין וכלים לבי"ע ונשאר אור הזך של הרשימה במקום אצילות. עכשיו אני בא לעשות תיקונים. באתי לעולם אצילות אמרתי אני רוצה לתקן את מה שהיה קודם זה נקרא עולם התיקון. 

אני רוצה אני מרגיש בעולם בחיים שיש לי רצונות אבל אני תמיד מפרש אותם דרך הקליפה דרך הרצונות לקבל לעצמי כי הקליפה משתלטת עלי. 

אומר יש דרך שתעלה את הניצוץ למעלה. 

איך?

תתבטל לעליון. תקבל ממנו שכל ישר. תרד למקומך ותפעל מאותו השכל הישר שקיבלת ממנו שזה נקרא שכל דקדושה ואז תעלה את הרצונות שלך ותפעל אותם.

כי איך מתקנים רצון? 

כשאני פועל אותו שאני מקבל בו הארה

הרי בשביל מה בא הרצון?

הבורא ברא את הנברא כדי להטיב לנבראיו.

איך אני יעשה תיקון של הרצון?

שאני יקבל תענוג.

אבל אם אני יקבל תענוג אם אני יקבל שפע לא בדרך נכונה הוא יהיה פשע כמו שאומר האר"י הקדוש שהעונג עלול להפוך לנגע.

אז מה אני צריך לעשות?

אני צריך עוביות שבמסך

כל מה שעושים בעיבור בונים עוביות של מסך.

מה זה עוביות של מסך?

היכולת לקבל את ההארה בקדושה. זה מה שבונה אותנו. כל ההרהור הוא איך לקבל את זה בקדושה.

ואם אני לא בונה את ההרהור. אומר הרגשתי רוחניות פעלתי אותה. לא הרהרת.

ההרהור הזה זה כוח גדול מאד. שההרהור לא נעשה מטעם ההרהור שלך עצמך. אלא רק אצל העליון אתה מהרהר. אתה בונה את עצמך דרך העליון. דרך ההתבטלות של העליון שנקרא עיבור. ורק אז אתה יכול להולד. לפעול את הרצון שלך. זאת אומרת כל מה שאתה עושה למעלה זה כדי לפעול את הרצון שלך. יש לך חשיבות גדולה שהאישיות שלך תבוא לידי פעולה. 

ככה היה עם ז"א. עכשיו כל השיעור של קומה שבפרצוף אצילות תלוי במידת הניצוצין שמעלים ומבררים מבי"ע וכל מידת הניצוצין שמעלים תלוי באיזה כוח של עוביות של מסך קנית במצב העיבור. 

אז לכן העיבור כל כך חשוב וזה היה התיקון שנעשה בעולם אצילות, שלא תהיה שבירה כמו בעולם הנקודים.

אוקי אז הבנו את הרעיון הראשון הזה. שכל התיקון הוא העלת ניצוצין בעקבותם גם את כלים וכל זה תלוי בעיבור.

אח"כ הוא אומר אוקי אז בואו תראו מה עושים בעיבור.

בעיבור עושים שתי תיקונים עיקרים שנקראים לובן דאבא ואודם דאמא.

הלובן דאבא הוא התיקון הראשון שמורידים את מה שאי אפשר לתקן. שזה נקרא לב האבן.

האודם של אמא. אם הורדת את המלכויות שאותם אי אפשר לתקן תן לי מלכות אחרת. 

איזה מלכות אני נותן לך? 

מלכות שנקראת. וכשאומרים מלכות תמיד מדברים על מסך. אז נותנים מלכויות דהיינו מלכות רצון עם מסך של צמצום ב' שזה נקרא אודם דאמא. מלכות של צמצום ב' זה אומר מלכות עם מסך של צמצום ב' זה נקרא מלכות של צמצום ב'.

אז נתנו לו מלכות של צמצום ב'. 

באיזה גובה קומה? באיזה רמה?

כל אחד לפי העיבור שהוא עבר.

ולכן צריכים את שתי התיקונים הללו. וזה קורה בעיבור. בכל שלבי העיבור. 

ז"א באופן מיוחד מקבל את התיקון שלו ממקום החתך. מהיסוד של או"א המשותפים. שהוא מקבל שלוש בחינות תיקונים לאורות ניצוצין וכלים מבחינה שכנגדם. 

דהיינו מקבל מהמקום של העיבור כמו שלמדנו בשיעור הקודם בנוי משלושה חלקים מיסוד דבינה. ממקום החתך שזה המקום המשותף. ומיסוד דתבונה. בכל אחד מהמקומות האלה הוא מקבל כוח מהבחינה שכנגדו בעליונים ועושה תיקונים לאורות ניצוצין וכלים.

את האורות שזה אור הזך של הרשימה מתקן במקום יסוד דבינה שברחם.

את הניצוצין מתקן ממקום החתך שזה היסוד המשותף.

ומהיסוד דתבונה. במקום יסוד דתבונה שברחם מתקן את בחינת הכלים.

אחרי שמתקן את כל זה בעליון. ז"א נולד ובזיווגים שהוא עושה הוא מתקן את הניצוצין והכלים מבי"ע.

סיכום בנקודות:

  1. אסור לעשות זיווג דנשיקין דהיינו להשיג רוחניות ולפעול אותה באופן ישיר. שזה שיא הטומאה. אלא חייב הריון דהיינו עיבור והרהור קודם שמוציאים לפועל את אותה רוחניות.
  2. עיקר התיקון בהרהור הוא הצורה של הכלי דהיינו הניצוצין. שנמצאים במקום בי"ע בקליפות.
  3. היכולת לתקן את הניצוצין דהיינו להעלות אותם למקום אצילות תלויה במידת עוביות המסך שקנה הפרצוף.
  4. מידת העוביות של המסך שקנה הפרצוף תלויה בעיבור שנעשה בעליון דהיינו בכוח ההתבטלות לשכל התורה. לרבותיו. לדבר גדול ממנו.
  5. בעיבור נעשים ב' תיקונים עיקרים שהם הלובן דאבא שהוא לצורך הורדת לב האבן שזה בחינת ה"ת שאי אפשר לתקן אותה באצילות היות ושייכת לצמצום א'. והאודם דאמא שזה נתינת מלכות של צמצום ב' עם מסך שמתאים לצמצום ב'.
  6. התיקון ברחם נעשה בג' מדורים ומקבל כוח מהבחינה שכנגדו על פי טבעו. הכלים מהנה"י שהם כנגד יסוד דתבונה שהיו בנה"י. האורות כנגד היסוד דבינה שנמצא במקום החב"ד. והניצוצין כנגד היסוד המשותף שנמצא במקום החג"ת.

עד כאן היום. תודה רבה.

 

הדף היומי בתע"ס חלק י' |שיעור 48 -עמודים תתקנ"ח-תתקנ"ט
1. אסור לעשות זיווג דנשיקין – דהיינו להשיג רוחניות ולפעול אותה באופן ישיר – שזה שיא הטומאה אלא חייב הריון דהיינו עיבור והרהור קודם שמוציאים לפועל את אותה רוחניות.
2. עיקר התיקון בהרהור הוא הצורה של הכלי דהיינו הניצוצין שנמצאים במקום בי"ע בקליפות
3. היכולת לתקן את הניצוצין דהיינו להעלותם למקום אצילות תלויה במידת עוביות המסך שקנה הפרצוף.
4. מידת העוביות של המסך שקנה הפר' תלויה בעיבור שנעשה בעליון דהיינו בכח ההתבטלות לשכל התורה לרבותיו, לדבר הגדול ממנו.
5. בעיבור נעשים ב' תיקונים עיקריים שהם הלובן דאבא – שהוא לצורך הורדת לב האבן – שזה בחינת ה"ת שאי אפשר לתקן באצילות מפני ושייכת לצמצום א' והאודם דאמא שזה נתינת מלכות דצ"ב עם מסך שמתאים לצ"ב.
6. התיקון ברחם נעשה בג' מדורים ומקבל כח מהבחי' שכנגדו עפ"י טבעו. הכלים מהנה"י שהם כנגד יסוד התבונה שהיו בנה"י. האורות כנגד היסוד דבינה שנמצא במקום החב"ד והניצוצין כנגד היסוד המשותף שנמצא במקום החג"ת.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב